Výsledky výzkumu

 

 

      Při řešení výzkumných úkolů společenství soustavně spolupracuje s celou řadou českých i zahraničních výzkumných a šlechtitelských organizací, výzkumní a vědečtí pracovníci společenství se aktivně účastní domácích i zahraničních konferencí a odborných seminářů, výsledky své práce publikují v odborných časopisech a seznamují s nimi odbornou veřejnost vlastními přednáškami, prezentacemi a odbornými konzultacemi na odborných akcích. Další formou výsledků jsou patenty, chráněné vzory, metodiky a programy. 


nahoru Publikace

 

Publikace v odborných časopisech jsou uvedeny na stránkách Publikační činnost. Přístup k publikacím  autorů  je i z osobních stránek pracovníků z nabídky Kontakty - Contacts

Jsou zde uvedeny nejnovější odborné a vědecké publikace, tyto i starší práce lze také vyhledat v on-line katalogu, nebo v nové verzi on-line katalogu knihovny, které nabízí přístup k databázím knihovny (knihy, články z vědeckých a odborných periodik, periodika, závěrečné zprávy)


nahoru Patenty

 

Primery pro detekci Cochliobolus sativus v obilovinách

Vynález se týká nových primerů pro detekci houbového patogena Cochliobolus sativus v obilovinách, zejména v ječmeni a pšenici,
což má význam v rostlinolékařství a molekulární biologii.


nahoru Užitné vzory

Primery pro detekci Drechslera tritici-repentis v pšenici

Řešení se týká nových primerů pro detekci houbového patogena DTR v pletivech pšenice, což má význam v rostlinolékařství a molekulární biologii.

 

Sonda a primery pro kvantifikaci patogena Ramularia collo-cygni v pletivech ječmene

Řešení se týká nových primerů pro detekci houbového patogena R. collo cygni v pletivech ječmene, což má význam v rostlinolékařství a molekulární biologii.

 

Primery pro detekci Cochliobolus sativus v obilovinách

Řešení se týká nových primerů pro detekci houbového patogena Cochliobolus sativus v obilovinách, zejména v ječmeni a pšenici,
což má význam v rostlinolékařství a molekulární biologii.

 

Potraviny s bezpluchým ovsem

Řešení se týká nových různorodých potravin, které obsahují větší množství bezpluchého ovsa (Avena nuda L.)

 

Potravina s bezpluchým ječmenem

Řešení se týká nových různorodých potravin, které obsahují větší množství bezpluchého ječmene

 


nahoru Programy

Poradenská pomůcka - „program SLAD“

 

Poradenská pomůcka - „Ekonomika pro poradce a manažery“

 


 

Akce dokumentů