Publikace 2016

Mezinárodní vědecké časopisy

Belcrediová, Natálie - Vaculová, Kateřina:
Superoxide Dismutase in Spring Barley Caryopses
Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, 64, 2016, 2, 411-416.
ISSN: 1211-8516
Výsledek projektu: QI91B095; MSM2532885901

Strnad, Lukáš - Míša, Petr:
Energy use of different farming systems in long-term trial
Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, 64, 2016, 5, 1667-1674.
ISSN: 1211-8516
Výsledek projektu: RO1116

Husson, Olivier - Husson Benoit - Brunet, Alexandre - Babre, Daniel - Alary, Karine - Sarthou, Jean-Pierre - Charpentier, Hubert - Durand, Michel - Benada, Jaroslav - Henry, Marc:
Practical improvements in soil redox potential (Eh) measurement for characterisation of soil properties. Application for comparison of conventional and conservation agriculture cropping systems.
Analytica Chimica Acta, 906, 2016, 98-109
ISSN: 0003-2670
Výsledek projektu: RO0211

Matušinsky, Pavel - Váňová, Marie - Tvarůžek, Ludvík - Polišenská, Ivana - Janeček, Miroslav - Smutný, Vladimír:
Soil management technologies and mycotoxin contamination of wheat and barley grain.
Cereal Research Communications, 44, 2016, 2, 320-329
ISSN: 0133-3720
Výsledek projektu: QJ1210008; QI111B044; QJ1530373; QJ1310091; RO0211

Matušinsky, Pavel - Svačinová, Ivana - Jonavičiené, Akvile - Tvarůžek, Ludvík:
Long-term dynamics of causative agents of stem base diseases in winter wheat and reaction of Czech Oculimacula spp. and Microdochium spp. populations to prochloraz.
European Journal of Plant Pathology,
ISSN: 0929-1873
Výsledek projektu: QJ1530373; QJ1310226; RO0211

Amagai, Y. - Martinek, Petr - Kuboyama, Tsutomu - Watanabe, Nobuyoshi:
Microsatellite mapping of the Scr1 locus confering screwed spike rachis to modify the spatial orientation of spikelets in triticum aestivum L.
Genetic Resources and Crop Evolution, 63, 2016
ISSN: 0925-9864
Výsledek projektu: QJ510206; RO0211

Dreiseitl, Antonín:
Emerging Blumeria graminis f. sp. hordei pathotypes reveal ´Psaknon´resistance in European barley varieties.
Journal of Agricultural Science, 154, 2016, 6, 1082-1089
ISSN: 0021-8596
Výsledek projektu: RO0211

Honců, Iva - Sluková, Marcela - Vaculová, Kateřina - Sedláčková, Irena - Wiege, Berthold - Fehling, Eberhard:
The effects of extrusion on the content and properties of dietary fibre components in various barley cultivars.
Journal of Cereal Science, 68, 2016, 1, 132-139
ISSN: 0733-5210
Výsledek projektu: RO0211; QI111B044

Spitzer, Tomáš - Bílovský, Jan:
Management of poppy (Papaver somniferum L.) stand height using growth regulators
Plant Protection Science, 53, 2017, 1, 55-60
ISSN: 1212-2580
Výsledek projektu: RO0211

Komínková, Eva - Dreiseitl, Antonín - Malečková, Eva - Doležel, Jaroslav - Valárik, Miroslav:
Genetic Diversity of Blumeria graminis f. sp. hordei in Central Europe and Its Comparison with Australian Population 15 s.
PloS one, 2016, November 22
ISSN: 1932-6203
Výsledek projektu: RO0211

Wiege, Iva - Sluková, Marcela - Vaculová, Kateřina - Pančíková, Blanka - Wiege, Berthold:
Characterization of milling fractions from new sources of barley for use in food industry
Starch/Stärke, 6, 2016, 3-4, 321-328
ISSN: 1521-379X
Výsledek projektu: QJ1210257; RO0211

 

Recenzované časopisy

Jergl, Zdeněk - Tvarůžek, Ludvík:
Vliv počtu aplikací fungicidů na výnos vybraných odrůd ozimé pšenice v rozdílných pěstebních technologiích srovnávaných v Mezinárodní soutěži pěstebních technologií Kroměříž 2014/2015
Obilnářské listy, 24, 2016, 2, 44-52
ISSN: 1212-138X
Výsledek projektu: QJ1210008; RO0211

Matušinsky, Pavel - Zouhar, Miloslav - Pavela, Roman - Nový, Pavel:
Výzkum alternativních způsobů ochrany obilnin proti houbovým patogenům
Obilnářské listy, 24, 2016, 2, 38-40
ISSN: 1212-138X
Výsledek projektu: QJ1310226; RO0211

Pokorný, Eduard - Spáčilová, Václava - Bílovský, Jan - Podešvová, Jitka:
Vybrané pedopatologické aspekty současného zemědělství
Obilnářské listy, 24, 2016, 1, 16-19
ISSN: 1212-138X
Výsledek projektu: RO0211

Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra - Spáčilová, Václava - Bílovský, Jan - Podešvová, Jitka:
"Vliv ročníku" Změny vlastností ornice černozemě vyvolané srážkově bohatými a srážkově chudými ročníky
Obilnářské listy, 24, 2016, 4, 79-82
ISSN: 1212-138X
Výsledek projektu: neuvedeno

Spáčilová, Václava:
Možnosti regulace výdrolu herbicidně (imidazolinone) tolerantní řepky v porostech pšenice ozimé
Obilnářské listy, 24, 2016, 3, 59-64
ISSN: 1212-138X
Výsledek projektu: RO0211

Spitzer, Tomáš - Míša, Petr - Klemová, Zuzana - Bílovský, Jan:
Regulace výšky porostu kukuřice pomocí regulátorů růstu
Obilnářské listy, 24, 2016, 2, 33-37
ISSN: 1212-138X
Výsledek projektu: QJ1310227; RO0211

Tvarůžek, Ludvík - Svačinová, Ivana - Jergl, Zdeněk - Růžková, Simona:
Vliv změny výšky porostu pšenice ozimé na dynamiku rozvoje vybraných listových chorob
Obilnářské listy, 24, 2016, 1, 3-9
ISSN: 1212-138X
Výsledek projektu: RO0211

Tvarůžek, Ludvík - Svobodová, Ilona - Hambálková, Markéta - Míša, Petr:
Vliv kombinovaných aplikací regulátoru růstu Cerone 480 SL s DMI fungicidy u ozimé pšenice
Obilnářské listy, 24, 2016, 1, 20-26
ISSN: 1212-138X
Výsledek projektu: RO0211; QJ1210008

Tvarůžek, Ludvík - Svačinová, Ivana - Matušinsky, Pavel - Váňová, Marie:
Srovnání rezistence ke strobilurinovým fungicidům u braničnatky pšeničné na území ČR mezi lety 2003-2015
Obilnářské listy, 24, 2016, 2, 41-43
ISSN: 1212-138X
Výsledek projektu: QJ1530373; RO0211

Pokorný, Eduard - Denešová, Olga - Spáčilová, Václava - Bílovský, Jan - Podešvová, Jitka:
Pravidelné teplotní a srážkové fluktuace v oblasti Kroměřížska Hodnocení odchylek teplot a srážek za roky 1991-2010 v měsíci červnu
Obilnářské listy, 24, 2016, 3, 66-69
ISSN: 1212-138X

Tvarůžek, Ludvík - Jergl, Zdeněk - Růžková, Simona - Svačinová, Ivana:
Výsledky mezinárodní soutěže pěstebních technologií obilnin Kroměříž 2016
Obilnářské listy, 24, 2016, 4, 83-91
ISSN: 1212-138X

Vaculová, Kateřina:
Odrůdy ječmene vyšlechtěné pro využití ve vývoji zdravých potravin - praktický výsledek geneticko-šlechtitelského výzkumu
Obilnářské listy, 24, 2016, 2, 31-33
ISSN: 1212-138X

Váňová, Marie - Růžková, Simona - Tvarůžek, Ludvík:
Lze zopakovat výnosy jarního ječmene, kterých bylo dosaženo v loňském roce?
Obilnářské listy, 24, 2016, 3, 70-74
ISSN: 1212-138X

Spitzer, Tomáš:
Makromycety na řepkovém poli
Obilnářské listy, 24, 2016, 1, 26-27
ISSN: 1212-138X

Polišenská, Ivana - Jirsa, Ondřej:
Vyhodnocení kvality zrna pšenice ozimé u soutěže pěstebních technologií za rok 2016
Obilnářské listy, 24, 2016, 4, 92-95
ISSN: 1212-138X

Frydrych, Jan - Smočková, Martina - Both, Zdeněk - Volková, Pavla - Polišenská, Ivana:
Výzkum a využití pohanky v podmínkách marginální oblasti
Úroda, 64, 2016, 10, 11-12
ISSN: 0139-6013
Výsledek projektu: QJ1510204

Chrpová, Jana - Sumíková, Taťána - Šíp, Václav - Váňová, Marie:
Možnosti ochrany obilnin proti žluté zakrslosti ječmene
Úroda, 64, 2016, 3, 34-38
ISSN: 0139-6013
Výsledek projektu: QJ1310055

Martinek, Petr - Lachman, Jaromír - Mrkvicová, Eva - Anzenbacherová, Eva - Kobzová, Šárka:
Využití pšenice s odlišnou barvou zrna
Úroda, 64, 2016, 7, 63-64, 66
ISSN: 0139-6013
Výsledek projektu: QJ1510206

Martinek, Petr:
Šlechtění pšenice s odlišným zabarvením zrna
Úroda, 64, 2016, 12, vědecká příloha, 177-180
ISSN: 0139-6013
Výsledek projektu: QJ1510206

Prášil, Ilja Tom - Martinek, Petr:
Sucho, vlhko, horko, mráz a výnosy pšenice
Úroda, 64, 2016, 7, 53-58
ISSN: 0139-6013
Výsledek projektu: QJ1310055

Martinek, Petr - Jirsa, Ondřej:
Výnos a výnosový potenciál pšenice

Úroda, 64, 2016, 3, 44-46, 48
ISSN: 0139-6013
Výsledek projektu: QJ131005

Polišenská, Ivana - Váňová, Marie - Jirsa, Ondřej:
Vliv předplodiny na kvalitu a výnos ozimé pšenice
Úroda, 64, 2016, 8 Pšenice, 4-10
ISSN: 0139-6013

Polišenská, Ivana - Jirsa, Ondřej - Sedláčková, Irena:
Kvalita potravinářské pšenice sklizně 2016 v České republice
Úroda, 64, 2016, 12, 10, 12, 14-15
ISSN: 0139-6013

Spáčilová, Václava:
Dlouhodobé pokusy v Kroměříži
Úroda, 64, 2016, 4, 34-39
ISSN: 0139-6013
 

Příspěvky do vědeckých sborníků

Pospiš, Matěj - Pečinková, Jana - Vyhnánek, Tomáš - Trojan, Václav - Mrkvicová, Eva - Jirsa, Ondřej - Martinek, Petr:
Detection of LMW glutenin allelic composition in GLU-A3 loci of wheat (Triticum aestivum L.) with non-standard color of caryopsis
MendelNet 2016, 748-751
Výsledek projektu: QJ1510206

Burešová, Iva - Vaculová, Kateřina - Zacharová, Michaela - Jirsa, Ondřej - Sedláčková, Irena:
THE COMPARISON OF DIFFERENT METHODS USED FOR MEASURING RHEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BARLEY SUSPENSION AND DOUGH DURING HEATING AND COOLING
Proceedings of the 12th International Conference on Polysaccharides-Glycosinolate, 12, 2016, 118-121
ISSN: 2336-6796
Výsledek projektu: TE02000177

Vaculová, Kateřina - Sedláčková, Irena - Jirsa, Ondřej - Bajerová, Eva:
THE INFLUENCE OF CONTROLLED GERMINATION ON THE CONTENT OF SELECTED NUTRIENTS IN GRAIN AND MILLING FRACTIONS OF BARLEY FOR PROSPECTIVE HUMAN CONSUMPTION
Proceedings of the 12th International Conference on Polysaccharides-Glycosinolate, 12, 2016, 283-287
ISSN: 2336-6796
Výsledek projektu: TE02000177; RO0211

Wiege, Iva - Wiege, Berthold - Sluková, Marcela - Jurkaninová, Lucie - Vaculová, Kateřina:
CHARACTERIZATION OF beta-GLUCAN EXTRACTED FROM NATIVE AND EXTRUDED BARLEY FLOUR
Proceedings of the 12th International Conference on Polysaccharides-Glycosinolate, 12, 2016, 288-291
ISSN: 2336-6796
Výsledek projektu: QI111B053; RO0211

 

Ostatní časopisy

Bílovský, Jan - Spitzer, Tomáš - Spáčilová, Václava:
Poznámky k výskytu chorob, škůdců a zdravotnímu stavu porostů řepek na Moravě a ve Slezsku
Agromanuál, 11, 2016, 1, 21-23.
ISSN: 1801-7673

Tvarůžek, Ludvík - Matušinsky, Pavel - Růžková, Simona - Svačinová, Ivana - Janovičiené, Akvilé - Vlažný, Petr:
Výskyt chorob a škůdců obilnin ve vegetačním ročníku 2014/15
Agromanuál, 11, 2016, 1, 14-20
ISSN: 1801-7673

Polišenská, Ivana - Jirsa, Ondřej - Sedláčková, Irena:
Jaká byla kvalita sklizně pšenice 2015?
Agromanuál, 11, 2016, 2, 84-87
ISSN: 1801-7673
Výsledek projektu: QJ1510204; RO0211

Spáčilová, Václava:
Herbicidní ochrana obilnin na jaře
Agromanuál, 11, 2016, 2, 15-20
ISSN: 1801-7673

Benada, Jaroslav:
Uplatnění IOR v ČR - ochrana pšenice proti chorobám
Agromanuál, 11, 2016, 3, 33-34
ISSN: 1801-7673

Tvarůžek, Ludvík - Jergl, Zdeněk:
Mezinárodní soutěž pěstebních technologií obilnin v Kroměříži
Agromanuál, 11, 2016, 5, 54-56
ISSN: 1801-7673

Benada, Jaroslav:
Stimulátory růstu
Agromanuál, 11, 2016, 8, 63
ISSN: 1801-7673

Spáčilová, Václava:
Vliv termínu aplikace herbicidů na výnos a kvalitativní parametry pšenice
Agromanuál, 11, 2016, 8, 8-12
ISSN: 1801-7673

Benada, Jaroslav:
Kolikrát ošetřovat pšenici fungicidem?
Agromanuál, 11, 2016, 9/10, 30-31
ISSN: 1801-7673

Hezký, Petr - Polišenská, Ivana:
Letošní rok z pohledu kvality obilovin
Farmář, 14, 2016, 10, 24-25
ISSN: 1210-9789

Arbuzova, V.S. - Dobrovolskaya, Oxana B. - Martinek, Petr - Chumanova, E.V. - Efremova, T.T.:
Inheritance of signs of "many-flowered" common wheat and evaluation of productivity of the spike of F2 hybrids
Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selektsii = Vavilovskij žurnal genetiki i selekciji = Vavilov Journal of Genetics and Breeding, 20, 2016, 3, 355-363
ISSN: 1814-554Х
Výsledek projektu: QJ1310055; QJ1510206

Polišenská, Ivana:
Odborníci v Kroměříži hodnotili kvalitu obilovin Kroměříž.
Kroměřížský týdeník, 15, 2016, 47, 6

Kroftová, Věra:
Vzpomínka na pana Ing. Zdeňka Voňku, CSc. (1927-2015)
Kvasný průmysl, 62, 2016, 7/8, 246
ISSN: 0023-5830

Polišenská, Ivana:
Fuzáriové mykotoxiny v obilovinách sklizně 2016
Mlynářské noviny, 27, 2016, 3, 7-9
ISSN: 1214-6374
Výsledek projektu: QG50041

Polišenská, Ivana:
Fuzáriové mykotoxiny v obilninách v ČR
Rostlinolékař, 27, 2016, 1, 21-23
ISSN: 1211-3565
Výsledek projektu: QG50041; QG60047; QJ1510204; RO1115

 

Příspěvky do ostatních sborníků

Karásek, Filip - Šťastník, Ondřej - Štenclová, Hana - Martinek, Petr - Anzenbacherová, Eva - Pavlata, Leoš - Mrkvicová, Eva - Zeman, Ladislav:

The effect of feeding wheat with blue aleurone on performance parameters and antioxidant capacity of broilers.
NutriNET, 2016, 42-48
Výsledek projektu: QJ1510206

Šťastník, Ondřej - Karásek, Filip - Štenclová, Hana - Martinek, Petr - Mrkvicová, Eva - Pavlata, Leoš:

The effect of feeding wheat with blue aleurone to the blood biochemical profile of rats
NutriNET, 2016, 109-114
Výsledek projektu: QJ1510206

Gabrovská, Dana - Vaculová, Kateřina - Polišenská, Ivana:

Možnosti využití odrůd obilovin s nízkým obsahem aveninů
Obiloviny v lidské výživě 2016 : moderní trendy v mlýnské a pekárenské výrobě /, 2016, 35-43.
Výsledek projektu: RO0211

Vaculová, Kateřina - Bajerová, Eva:

Vliv klimatických změn na zemědělskou produkci s důrazem na obilniny
Obiloviny v lidské výživě 2016 : moderní trendy v mlýnské a pekárenské výrobě /, 2016, 20-34
Výsledek projektu: TE02000177; RO0211

Martinek, Petr:

Pšenice s odlišnou barvou zrna - původ, šlechtění a využití
Qualima 2016 : 25. odborný seminář k jakosti potravinářských a krmivářských produktů Pardubice, 25.-26. října 2016, sborník přednášek, 25, 2016, 32-36
ISSN: 1213-5380
Výsledek projektu: QJ1510206

 

Abstrakty

Matušinsky, Pavel - Tvarůžek, Ludvík:
Reaction of important phytopathogenic fungi to fungicides in laboratory biotests. 9th Internatioanl symposium on Septoria Diseases of Cereals, 7-9 April, 2016, Paris, France, 2016, THU-22, 1 s.

Matušinsky, Pavel - Tvarůžek, Ludvík:
Resistance of phytopathogenic fungi of cereals to fungicides.
9th European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environment; 15th Symposium on Chemistry and Fate of Modern Pesticides, 2016, 371-372.
Výsledek projektu: QJ1530373; QJ1310091; QJ1310226; QJ1210008; RO0211

Matušinsky, Pavel - Zouhar, Miloslav - Pavela, Roman - Nový, Pavel:
Alternative methods of cereals protection against to phytopathogenic fungi.
9th European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environment; 15th Symposium on Chemistry and Fate of Modern Pesticides, 2016, 369-370.
Výsledek projektu: QJ1310226; RO0211

Prokop, Jiří - Anzenbacher, Pavel - Mrkvicová, Eva - Šťastník, Ondřej - Martinek, Petr - Anzenbacherová, Eva:
Vliv konzumace pšenice se zvýšeným obsahem antokyanů na hladinu a aktivitu cytochromů P450 u experimentálních zvířat.
Sborník přednášek a posterů - XXV. biochemický sjezd, Praha 13. - 16. 9. 2016, 235.
Výsledek projektu: QJ1510206

 

Akce dokumentů