Publikace 2013

Mezinárodní vědecké časopisy

Balounová, Marta - Vaculová, Kateřina - Hložková, Lenka - Mikulíková, Renata - Ehrenbergerová, Jaroslava:

The effect of the changed amylose and amylopectin ratio on the selected qualitative parameters in spring barley (Hordeum vulgare L.) grain.

Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, 61, 2013, 3, 577-585.

ISSN: 1211-8516

http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2013061030577.pdf

Výsledek projektu: RO0211
 

Martinek, Petr - Svobodová, Ilona - Věchet, Lubomír:

Selection of the wheat genotypes and related species with resistance to Mycosphaerella graminicola. Agriculture, 59, 2013, 2, 65-73.

ISSN: 0551-3677

http://www.degruyter.com/view/j/agri.2013.59.issue-2/agri-2013-0006/agri-2013-0006.xml?format=INT

Výsledek projektu: QH81284

 

Dreiseitl, Antonín - Fowler, R.A. - Platz, Gregory J.:

Pathogenicity of Blumeria graminis f. sp. hordei in Australia in 2010 and 2011.

Australasian Plant Pathology, 42, 2013, 6, 73-721.

ISSN: 0815-3191

Výsledek projektu: RO0211

 

Matušinsky, Pavel - Hanusová, Martina - Stemberková, Lenka - Mařík, Pavel - Minaříková, Věra - Tvarůžek, Ludvík - Langer, Ivan - Spitzer, Tomáš:

Response of Spring Barley Cultivars to Ramularia Leaf Spot in Conditions of the Czech Republic.

Cereal Research Communications, 41, 2013, 1, 126-13.2

ISSN: 0133-3720

Výsledek projektu: QH91054; RO0211

 

Vyhnánek, Tomáš - Halouzková, Eva - Martinek, Petr:

Glu-1 Alleles and Prediction of Bread-making Quality Traits in Triticale.

Cereal Research Communications, 41, 2013, 4, 562-572.

ISSN: 0133-3720

Výsledek projektu: RO0211; QJ1210257

 

Martinek, Petr - Škorpík, Miroslav - Chrpová, Jana - Fučík, Pavel - Schweiger, Josef:

Development of the new winter wheat variety Skorpion with blue grain.

Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 49, 2013, 2, 90-94.

ISSN: 1212-1975

http://agriculturejournals.cz/publicFiles/91924.pdf

Výsledek projektu: QI91B095; QJ1210257

 

Soldánová, Martina - Ištvánek, Jan - Řepková, Jana - Dreiseitl, Antonín:

Newly discovered genes for resistance to powdery mildew in the subtelomeric region of the short arm of barley chromosome 7H.

Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 49, 2013, 3, 95-102.

ISSN: 1212-1975

http://agriculturejournals.cz/publicFiles/100518.pdf

Výsledek projektu: GA522/06/0608

 

Nesvadba, Zdeněk - Špunar, Jaroslav - Kadlíková, Michaela:

Fabian Two-row winter barely.

Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 49, 2013, 4, 175-177.

ISSN: 1212-1975

http://agriculturejournals.cz/publicFiles/106703.pdf

Výsledek projektu: MSM2532885901

 

Dreiseitl, Antonín:

Postulation of genes for resistance to powdery mildew in spring barley cultivars registered in the Czech Republic from 1996 to 2010.

Euphytica, 191, 2013, 2, 183-189.

ISSN: 0014-2336

Výsledek projektu: RO0211

 

Dreiseitl, Antonín - Kosman, Evsey:

Virulence phenotypes of Blumeria graminis f. sp. hordei in South Africa.

European Journal of Plant Pathology, 136, 2013, 1, 113-121.

ISSN: 0929-1873

Výsledek projektu: RO0211

 

Jensen, Helen R. - Dreiseitl, Antonín - Sadiki, Mohammed - Schoen, Daniel J.:

High diversity, low spatial structure and rapid pathotype evolution in Moroccan populations of Blumeria graminis f.sp hordei.

European Journal of Plant Pathology, 136, 2013, 2, 323-336.

ISSN: 0929-1873

Výsledek projektu: MSM2532885901

 

Morcia, Caterina - Rattotti, Elisa - Stanca, A. Michele - Tumino, Giorgio - Rossi, Vittorio - Ravaglia, Stefano - Germeier, Christoph U. - Herrmann, Matthias H. - Polišenská, Ivana - Terzi, Valeria: Fusarium genetic traceability: Role for mycotoxin control in small grain cereals agro-food chains. Journal of Cereal Science, 57, 2013, 2, SI, 175-182.

ISSN: 0733-5210

Výsledek projektu: RO0211

 

Matušinsky, Pavel - Polišenská, Ivana - Kadlíková, Michaela - Tvarůžek, Ludvík - Spitzerová, Dagmar - Spitzer, Tomáš:

Dynamics of T-2 toxin synthesis on barley ears.

Journal of Food, Agriculture & Environment, 11, 2013, 3-4, 1114-1122.

ISSN: 1459-0255

Výsledek projektu: QJ1210008; QJ1310091; RO0211; QJ1310226

 

Dreiseitl, Antonín:

Genes for resistance to powdery mildew in European winter barley cultivars registered in the Czech Republic and Slovakia to 2010.

Plant Breeding, 132, 2013, 558-562.

ISSN: 0179-9541

Výsledek projektu: RO0211

 

Ovesná, Jaroslava - Kučera, Ladislav - Vaculová, Kateřina - Milotová, Jarmila - Snape, John - Wenzl, P. - Huttner, E. - Kilian, A. - Martelli, G. - Milella, Luigi:

Analysis of the Genetic Structure of a Barley Collection Using DNA Diversity Array Technology (DArT). Plant Molecular Biology Reporter, 31, 2013, 2, 280-288.

ISSN: 0735-9640

Výsledek projektu: MSM2532885901
 

 

Příspěvky do renomovaných sborníků

 

Honců, Iva - Sluková, Marcela - Vaculová, Kateřina - Wiege, Berthold:

The comparison of polysaccharide profiles of Czech and German barleys.

Proceedings of the 9th international conference on polysaccharides - Glycoscience, Prague 6th November - 8th November 2013, 9, 2013, 32-37.

Výsledek projektu: QI111B053; RO0211

 

Honců, Iva - Sluková, Marcela - Vaculová, Kateřina - Wiege, Berthold - Fehling, Eberhard:

The comparison of beta-glucan content and molar mass in Czech and German barley waxy varieties. Proceedings of the 9th international conference on polysaccharides - Glycoscience, Prague 6th November - 8th November 2013, 9, 2013, 115-118.

Výsledek projektu: QI111B053; RO0211

 

Jirsa, Ondřej - Vaculová, Kateřina - Martinek, Petr - Stehno, Zdeněk - Laknerová, Ivana:

Evaluation of the baking quality of wheat flour mixtures with valuable genotypes.

Proceedings of the 9th international conference on polysaccharides - Glycoscience, Prague 6th November - 8th November 2013, 9, s. 128-130.

Výsledek projektu: QI91B095; RO0211

 

Vaculová, Kateřina - Milotová, Jarmila - Sedláčková, Irena - Zavřelová, Marta - Zachariášová, Milena - Hajšlová, Jana - Ehrenbergerová, Jaroslava - Smutná, Pavlína:

Effect of Fusarium infection on the content of selected polysaccharides in barley grain.

Proceedings of the 9th international conference on polysaccharides - Glycoscience, Prague 6th November - 8th November 2013, 9, 2013, 218-222.

Výsledek projektu: QI111B044; RO0211

 

Novotná, K. - Rajsnerová, Petra - Míša, Petr - Míša, Marek - Klem, Karel:

Normalized red-edge index - new reflectance index for diagnostics of nitrogen status in barely. MendelNet 2013, 2013, 120-124.

https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2013/mnet_2013_full.pdf

Výsledek projektu: TA02010780; QI111A133

 

Podhorná Jana - Vyhnánek, Tomáš - Martinek, Petr:

Prediction of technological quality of wheat based on genetic markers.

MendelNet 2013, 2013, 659-663.

https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2013/mnet_2013_full.pdf

Výsledek projektu: RO0211
 

 

Metodiky

Věchet, Lubomír - Hanzalová, Jana - Drabešová, Jana - Palicová, Jana - Hanzalová, Alena - Martinek, Petr:

Uplatnění nových poznatků o braničnatce pšeničné (Mycosphaerella graminicola) ve šlechtění na rezistenci. Metodika pro praxi.

Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2013. 12 s.

ISBN: 978-80-7427-132-8

http://www.vurv.cz/sites/File/Publications/ISBN978-80-7427-132-8.pdf

 

Seidenglanz, Marek - Poslušná, Jana - Kolařík, Pavel - Rotrekl, Jiří - Hrudová, Eva - Tóth, Pavel - Havel, Jiří - Plachká, Eva - Spitzer, Tomáš - Bílovský, Jan:

Metodika ochrany porostů řepky ozimé (Brassica napus L.) proti krytonosci čtyřzubému.

Šumperk, Agritec, 2013. 39 s. 

ISBN: 978-80-87360-20-0 (brož.) :

Výsledek projektu: QH81218

 

Odborné časopisy

Tvarůžek, Ludvík:

Zkušenosti s chorobami pšenice za různého průběhu počasí.

Agromanuál, 8, 2013, 4, 36-39.

ISSN: 1801-7673

 

Tvarůžek, Ludvík - Matušinsky, Pavel:

Rostoucí škodlivost některých chorob ječmene.

Agromanuál, 8, 2013, 5, 12-13

ISSN: 1801-7673

 

Tvarůžek, Ludvík - Matušinsky, Pavel - Bílovský, Jan:

Výskyt námele na pšenici ve sklizňovém roce 2013.

Agromanuál, 8, 2013, 9/10, 28-29.

ISSN: 1801-7673

 

Hezký, Petr - Míša, Petr:

Jarní obilniny.

Farmář, 19, 2013, 1, 18-19.

ISSN: 1210-9789

 

Sedláčková, Irena - Polišenská, Ivana:

Změny obsahu deoxynivalenolu v průběhu sladování.

Obilnářské listy, 21, 2013, 1, 3-5.

ISSN: 1212-138X

http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/1-2013/3-5

Výsledek projektu: RO0211; QI111B044

 

Spáčilová, Václava:

Účinnost herbicidů s různým mechanismem účinku aplikovaných v kapalném hnojivu DAM 390, vliv N hnojení na růst, výnos a kvalitativní parametry pšenice ozimé a konkurenční vliv plevelů.

Obilnářské listy, 21, 2013, 1, 8-14.

ISSN: 1212-138X

http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/1-2013/8-14

Výsledek projektu: RO0211

 

Benada, Jaroslav:

Odolnost révy vinné proti peronospoře (Plasmopara viticola) z hlediska redoxních potenciálů.

Obilnářské listy, 21, 2013, 1, 14-16.

ISSN: 1212-138X

http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/1-2013/14-16

Výsledek projektu: RO0211

 

Polišenská, Ivana - Jirsa, Ondřej:

Kontaminace ovsa fuzáriovými mykotoxiny a její původci (Contamination of oats by Fusarium mycotoxins and occurence of their producers).

Obilnářské listy, 21, 2013, 1, 18-21.

ISSN: 1212-138X

http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/1-2013/18-21

Výsledek projektu: QH81060

 

Mezinárodní soutěžní srovnání pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene - Kroměříž 2013.

Obilnářské listy, 21, 2013, 1, 22-23.

ISSN: 1212-138X

http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/1-2013/22-23

 

Nesvadba, Zdeněk - Špunar, Jaroslav - Kadlíková, Michaela:

Fabian - novinka v sortimentu dvouřadých ozimých ječmenů (Fabian - a novelty in the collection of two-row winter barley varieties).

Obilnářské listy, 21, 2013, 2, 27-29.

ISSN: 1212-138X

http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/2-2013/27-29

Výsledek projektu: MSM2532885901; RO0211

 

Spitzer, Tomáš - Bílovský, Jan - Spitzerová, Dagmar:

Vliv směru větru na nálet stonkových krytonosců Ceutorhynchus pallidactylus (CEURQU) a Ceutorhynchus napi (CEUTNA) do porostu řepky.

Obilnářské listy, 21, 2013, 2, 30-32.

ISSN: 1212-138X

http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/2-2013/30-32

Výsledek projektu: QH81218

 

Jirsa, Ondřej - Polišenská, Ivana - Palík, Slavoj - Sedláčková, Irena:

Kvalita potravinářských obilovin 2012 (Quality of food cereals from the harvest 2012).

Obilnářské listy, 21, 2013, 2, 35-39.

ISSN: 1212-138X

http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/2-2013/35-39

Výsledek projektu: RO0211

 

Váňová, Marie - Polišenská, Ivana - Jirsa, Ondřej - Sedláčková, Irena:

Výnos a kvalita jarního ječmene pěstovaného po obilovině a kukuřici ve sklizni 2012 (Yield and quality of spring barley grown after cereals and maize from harvest 2012).

Obilnářské listy, 21, 2013, 2, 40-45.

ISSN: 1212-138X

http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/2-2013/40-45

Výsledek projektu: QI111B044; QH81060

 

Tvarůžek, Ludvík:

Srovnání efektivity použití fungicidů v odrůdové kolekci ozimé pšenice v ročníku 2012/2013. Obilnářské listy, 21, 2013, 3/4, 51-57.

ISSN: 1212-138X

http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/3-4-2013/51-57

Výsledek projektu: RO0211

 

Matušinsky, Pavel - Váňová, Marie - Polišenská, Ivana - Spitzerová, Dagmar - Janeček, Miloslav - Smutný, Vladimír:

Nepřímá opatření k omezení výskytu klasových fuzarióz u obilovin.

Obilnářské listy, 21, 2013, 3/4, 62-64.

ISSN: 1212-138X

http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/3-4-2013/62-64

Výsledek projektu: RO0211; QJ1210008

 

Pokorný, Eduard - Denešová, Olga - Spáčilová, Václava - Bílovský, Jan - Podešvová, Jitka:

Pravidelné ročníkové teplotní a srážkové fluktuace v oblasti Kroměřížska.

Obilnářské listy, 21, 2013, 3/4, 69-72.

ISSN: 1212-138X

http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/3-4-2013/69-72

Výsledek projektu: RO0211

 

Kroftová, Věra:

Osobnosti zemědělského výzkumu v Kroměříži. Dr. Ing. Pavel Škopík, CSc. (1923-2013), ředitel Výzkumného ústavu obilnářského v letech 1957-1970. Prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. (1934-2013) a jeho působení ve Výzkumném ústavu obilnářském v letech 1958-1976.

Obilnářské listy, 21, 2013, 3/4, 78-79.

ISSN: 1212-138X

http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/3-4-2013/78-79

 

Koprna, Radoslav - Dundálková, Lucie - Spíchal, Lukáš - Valenta, Rudolf - Spáčilová, Václava - Míša, Petr:

Zvýšení výnosu silážní kukuřice pomocí stimulace růstu.

Úroda, 61, 2013, 4, 17-20.

ISSN: 0139-6013.

Výsledek projektu: TA01010861

 

Spitzerová, Dagmar:

Prašná sněť pšeničná a její návrat na pole České republiky.

Úroda, 61, 2013, 5, 14-15.

ISSN: 0139-6013.

Výsledek projektu: RO0211

http://profipress.cz/archiv/uroda-52013/#page/14

 

Pančíková, Jana - Míša, Petr:

Šlechtí speciální odrůdy.

Úroda, 61, 2013, 7, 10.

ISSN: 0139-6013

http://profipress.cz/archiv/uroda-72013/#page/10

 

Spitzerová, Dagmar:

Celosvětově rozšířená houba - rizoktoniová hniloba obilnin.

Úroda, 61, 2013, 7, 14-15.

ISSN: 0139-6013.

Výsledek projektu: RO0211

http://profipress.cz/archiv/uroda-72013/#page/14

 

Polišenská, Ivana - Jirsa, Ondřej - Palík, Slavoj - Sedláčková, Irena:

Kvalita potravinářské pšenice sklizené v roce 2012.

Úroda, 61, 2013, 8, příloha Pšenice, 20-23

ISSN: 0139-6013

Výsledek projektu: RO0211

 

Pokorný, Eduard - Denešová, Olga - Podešvová, Jitka:

Potřebuje nepoškozenou půdu.

Úroda, 61, 2013, 12, 40.

ISSN: 0139-6013.

 

Vaculová, Kateřina - Milotová, Jarmila - Zavřelová, Marta - Kýhos, Karel:

Změny v podmínkách skladování zrnin a jejich vliv na ukazatele klíčivosti, vitality a obsahu základních živin v semenech.

Úroda, 61, 2013, 12, Vědecká příloha, s. 120-125.

ISSN: 0139-6013

Výsledek projektu: QI101B088

 

Laknerová, Ivana - Mašková, Eva - Fiedlerová, Vlasta - Holasová, Marie - Winterová, Renata - Ouhrabková, Jarmila - Vaculová, Kateřina - Martinek, Petr - Dvořáček, Václav - Ehrenbergerová, Jaroslava:

Využití netradičních forem obilovin v pekárenských výrobcích obohacených kyselinou listovou.

Úroda, 61, 2013, 12, Vědecká příloha, s. 396-399.

ISSN: 0139-6013

Výsledek projektu: QI91B095

 

Erban, Vladimír - Eichlerová, E. - Valenta, T. - Rysová, Jana - Vaculová, Kateřina - Gabrovská, Dana: Pekařské kvasy na bázi ječmene a jejich stabilita.

Úroda, 61, 2013, 12, Vědecká příloha, s. 384-387.

ISSN: 0139-6013

Výsledek projektu: QJ1210257

 

Ostatní

Dreiseitl, Antonín:

Evolution of great diversity in a Central Europaen population of Blumeria graminis f. sp. hordei Pathogen-informed strategies for sustainable broad-spectrum crop resistance.

1st Annual Meeting 9th - 11th October, Birnam, 2013, 60.

Výsledek projektu: RO0211

 

Spáčilová, Václava - Sikora, Karel:

Possible control of Cirsium arvense in winter wheat, Czech Republic.

16th Symposium EWRS, Samsun 24-27 June, 2013.

Proceedings, 228.

 

Křen, Jan - Neudert, Lubomír - Hlavinka, Petr - Martinek, Petr - Smutný, Vladimír:

Impact of climate change on cereal growth and its potential yield.

64. Tagung der vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs 2013, 25. - 26. November 2013.

Raumberg-Gumpenstein, 2013, 35-41.

 

Martinek, Petr - Jirsa, Ondřej - Vaculová, Kateřina - Chrpová, Jana - Watanabe, Nobuyoshi - Burešová, Veronika - Kopecký, David - Štiasna, Klára - Vyhnánek, Tomáš - Trojan, Václav:

Use of wheat gene resources with different grain colour in breeding.

64. Tagung der vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs 2013, 25. - 26. November 2013

Raumberg-Gumpenstein, 2013, 75-78.

 

Matušinsky, Pavel - Tvarůžek, Ludvík - Balounová, Marta - Sedláček, Tibor:

Breeding of Czech malting cultivars for disease resistance [Abstrakt].

Acta phytopathologica Sinica, 43, 2013, Suppl., 102.

ISSN: 0412-0914

http://www.icppbj2013.org/xiazai/Abstract%20of%20ICPP%202013-final.pdf

Výsledek projektu: RO0211; QJ1310091

 

Matušinsky, Pavel - Váňová, Marie - Spitzerová, Dagmar - Polišenská, Ivana - Smutný, Vladimír - Janeček, Miroslav - Hledík, Pavel:

Different soil management technologies and severity of Fusarium head blight of wheat.

Acta phytopathologica Sinica, 43, 2013, Suppl., 118.

ISSN: 0412-0914

http://www.icppbj2013.org/xiazai/Abstract%20of%20ICPP%202013-final.pdf

Výsledek projektu: RO0211; QJ1310091

 

Talich, Pavel - Řehák, Vladimír - Kocourek, František… Pavel Matušinsky, Václava Spáčilová, Tomáš Spitzer, Ludvík Tvarůžek…:

Metodická příručka integrované ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům: Polní plodiny.

Praha, Česká společnost rostlinolékařská 2013. 359 s.

ISBN: 978-80-02-02480-4

 

Dreiseitl, Antonín:

Rezistence odrůd jako významný faktor zdravotní bezpečnosti potravin.

Odborný seminář a workshop s mezinárodní účastí "Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin". Brno, 27. listopad 2013, 2013, s. 19.

Výsledek projektu: RO0211

 

Pavel, Josef - Vaculová, Kateřina - Zachariášová, Milena - Kučera, Ladislav - Faltusová, Zuzana - Hajšlová, Jana - Sedláčková, Irena - Tvarůžek, Ludvík - Ovesná, Jaroslava:

Hodnocení vlivu ošetření zrna fungicidy na růst fuzárií a transkripci Tri5 a Tri6genů v ječném sladu. Odborný seminář a workshop s mezinárodní účastí "Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin". Brno, 27. listopad 2013, 2013, 47-53.

Výsledek projektu: QI111B044

 

Vaculová, Kateřina - Milotová, Jarmila - Zavřelová, Marta - Sedláčková, Irena - Zachariášová, Milena - Hajšlová, Jana - Slavíková, Jiřina - Vepříková, Zdenka - Zachriášová, A. - Weinertová, K. - Smutná, Pavlína - Elzner, Petr - Ehrenbergerová, Jaroslava:

Studium vlivu rozdílů v morfologických deskriptorech a základním chemickém složení zrna na akumulaci mykotoxinů v ječmeni.

Odborný seminář a workshop s mezinárodní účastí "Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin". Brno, 27. listopad 2013, 2013, s. 75-87.

Výsledek projektu: QI111B044   

 

Sedláčková, Irena - Polišenská, Ivana - Vaculová, Kateřina - Zavřelová, Marta - Jirsa, Ondřej:

Vliv infekce patogeny Fusarium spp. na kvalitativní parametry sladovnického ječmene.

Odborný seminář a workshop s mezinárodní účastí "Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin". Brno, 27. listopad 2013, 2013, 66-69.

Výsledek projektu: RO0211; QI111B044

 

Matušinsky, Pavel - Leišová-Svobodová, Leona - Mařík, Pavel - Tvarůžek, Ludvík:

Ramularia collo-cygni in the Czech Republic

Ramularia Practical, 2013, 18-20

Výsledek projektu: RO0211

 

Burešová, V. - Kopecký, David. - Šafář, Jan - Vyhnánek, Tomáš - Martinek, Petr - Doležel, Jaroslav: Genomic constitution of cereals with blue aleurone trait.

Biotech 2013. Plant Biotechnology: Green for Good II. June 17. – 21. 2013, Olomouc, Czech Republic.

Olomouc, Biotech 2013, s. 54.

http://www.cr-hana.eu/wp-content/uploads/2013/07/book-of-abstracts-G4G2.pdf

 

Tvarůžek, Ludvík - Míša, Petr - Matušinsky, Pavel - Spáčilová, Václava - Polišenská, Ivana - Jirsa, Ondřej - Spitzer, Tomáš - Bílovský, Jan:

Sborník ze semináře Pěstební technologie obilovin a ozimé řepky v kontextu nových poznatků výzkumu zaměřený na začlenění a odzkoušení nových fungicidů, herbicidů, a dalších pesticidů do pěstebních technologií pšenice, ječmene a řepky, na optimalizaci intenzity pěstebních technologií u ozimé pšenice, jarního ječmene a ozimé řepky a na kvalitativní parametry obilovin a mykotoxiny. Praha, Zemědělský svaz České republiky 2013. 90 s.

ISBN: 978-80-87262-33-7 

 

Bláha, Ladislav - Šerá, Božena… Benada, Jaroslav…:

Význam celistvosti rostliny ve výzkumu, šlechtění a produkci.

Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2013. 195 s.

ISBN: 978-80-904351-6-2

Výsledek projektu: RO0211

 

Akce dokumentů