Publikace 2014

Mezinárodní vědecké časopisy

Macháň, Pavel - Ehrenbergerová, Jaroslava - Cerkal, Radim - Benešová, Karolína - Vaculová, Kateřina:

The Influence of Genotype and Environment on Arabinoxylan and Beta-glucan Contents in Grain of Spring Barley (Hordeum vulgare L.).

Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, 62, 2014, 3, 553-560.

ISSN: 1211-8516

Výsledek projektu: QI111B044
 

Klem, Karel - Rajsnerová, Petra - Novotná, Kateřina - Míša, Petr - Křen, Jan:

Changes in vertical distribution of spectral reflectance within spring barley canopy as and indicator of nitrogen nutrition, canopy structure and yield parameters.

Agriculture, 60, 2014, 2, 50-59.

ISSN: 0551-3677

Výsledek projektu: QI111A133; TA02010780
 

Džuman, Zbyněk - Václavíková, Marta - Polišenská, Ivana - Vepříková, Zdenka - Fenclová, Marie - Zachariášová, Milena - Hajšlová, Jana:

Enzyme-linked immunosorbent assay in analysis of deoxynivalenol: investigation of the impact of sample matrix on results accuracy.

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 406, 2014, 2, 505-514.

ISSN: 1618-2642

Výsledek projektu: QI111B154
 

Dreiseitl, Antonín:

Pathogenic divergence of Central European and Australian populations of Blumeria graminis f. sp. Hordei.

Annals of Applied Biology, 165, 2014, 3, 364-372.

ISSN: 0003-4746

Výsledek projektu: RO0211
 

Laknerová, Ivana - Holasová, Marie - Fiedlerová, Vlasta - Rysová, Jana - Vaculová, Kateřina - Mašková, Eva - Ehrenbergerová, Jaroslava - Winterová, Renata - Ouhrabková, Jarmila - Dvořáček, Václav - Martinek, Petr:

Utilisation of non-traditional forms of cereals in bakery production.

Czech Journal of Food Sciences, 32, 2014, 3, 296-301.

ISSN: 1212-1800
 

Dreiseitl, Antonín:

The Hordeum vulgare subsp. spontaneum-Blumeria graminis f. sp. hordei pathosystem: its position in resistance research and breeding applications.

European Journal of Plant Pathology, 138, 2014, 3, 561-568.

ISSN: 0929-1873

Výsledek projektu: RO0211
 

Delgado, Rosa Maria - Sulyok, Michael - Jirsa, Ondřej - Spitzer, Tomáš - Krska, Rudolf - Polišenská, Ivana:

Relationship between lutein and mycotoxin content in durum wheat.

Food Additives & Contaminants, Part A, 31, 2014, 7, 1274-1283.

ISSN: 1944-0049

Výsledek projektu: RO0211
 

Leišová-Svobodová, Leona - Minaříková, Věra - Matušinsky, Pavel - Hudcovicová, Martina - Ondreičková, Katarína - Gubiš, Jozef:

Genetic structure of Pyrenophora teres net and spot populations as revealed by microsatellite analysis.

Fungal Biology, 118, 2014, 2, 180-192.

ISSN: 1878-6146  

Výsledek projektu: QH71242
 

Amagai, Y. - Martinek, Petr - Watanabe, Nobuyoshi - Kuboyama, Tsutomu:

Microsatellite mapping of genes for branched spike and soft glumes in Triticum monococcum L. Genetic Resources and Crop Evolution, 61, 2014, 2, 465-471.

ISSN: 0925-9864

Výsledek projektu: RO0211
 

Amagai, Y. - Aliyeva, A.J. - Aminov, N.K. - Martinek, Petr - Watanabe, Nobuyoshi - Kuboyama, Tsutomu:

Microsatellite mapping of the genes for sham ramification and extra glume in spikelets of tetraploid wheat.

Genetic Resources and Crop Evolution, 61, 2014, 2, 491-498.

ISSN: 0925-9864

Výsledek projektu: RO0211
 

Lebeda, Aleš - Kroftová, Věra - Kůdela, Václav - Braunová, Marcela:

Fifty-year anniversary of Plant Protection Science.

Plant Protection Science, 50, 2014, 2, 53-63.

ISSN: 1212-2580

Výsledek projektu: RO0211
 

Spitzer, Tomáš - Spitzerová, Dagmar - Matušinsky, Pavel - Kazda, Jan:

Possibility of using seed treatment to suppress seed-borne diseases in poppy.

Plant Protection Science, 50, 2014, 2, 78-83.

ISSN: 1212-2580

Výsledek projektu: RO0211
 

Spitzer, Tomáš - Matušinsky, Pavel - Spitzerová, Dagmar - Bílovský, Jan - Kazda, Jan:

Effect of Flight Activity of Stem Weevils (Ceutorhynchus napi,C. pallidactylus) and Application Time on Insecticide Efficacyand Yield of Winter Oilseed Rape.

Plant Protection Science, 50, 2014, 3, 129-134.

ISSN: 1212-2580

Výsledek projektu: QH81218; RO0211
 

Křen, Jan - Klem, Karel - Svobodová, Ilona - Míša, Petr - Neudert, Lubomír:

Yield and grain quality of spring barley as affected by biomass formation at early growth stages. Plant, Soil and Environment, 60, 2014, 5, 221-227.

ISSN: 1214-1178

Výsledek projektu: QI111A133
 

Příspěvky na prestižních konferencích
 

Seidenglanz, J. - Poslušná, Jana - Rotrekl, Jiří - Kolařík, Pavel - Hrudová, Eva - Tóth, Pavel - Havel, Jiří - Spitzer, Tomáš - Bernardová, Milena:

Korelace mezi citlivostí českých a slovenských populací blýskáčků na pyretroid lambda-cyhalothrin a neonikotinoid thiacloprid (BBISCAYA 240 OD) Correlation between susceptibility to pyrethroid lambda-cyhalothrin and neonicotinoid thiacloprid (BISCAYA 240 AD) in pollen beetle populations from the Czech Republic and Slovakia.

Prosperous Oil Crops 2014, 2014, 78-81.

ISBN: 978-80-213-2517-3

Výsledek projektu: QH81218
 

Zavřelová, Marta - Vaculová, Kateřina - Sedláčková, Irena - Zachariášová, Milena - Vepříková, Zdenka - Slavíková, Petra - Smutná, Pavlína - Elzner, Petr:

The impact of Fusarium infection on the content of selected basic nutrients in the barley grain.  MendelNet 2014, 21, 2014, 119-125.

ISBN: 978-80-7509-174-1
 

Odborné časopisy
 

Tvarůžek, Ludvík - Bílovský, Jan - Matušinsky, Pavel - Spáčilová, Václava:

Monitoring a signalizace Morava a Slezsko v roce 2013.

Agromanuál, 9, 2014, 1, 18-22.

ISSN: 1801-7673
 

Spáčilová, Václava:

Regulace plevelů v jarním ječmeni.

Agromanuál, 9, 2014, 2, 18-21.

ISSN: 1801-7673
 

Rotrekl, Jiří - Kolařík, Pavel - Seidenglanz, Marek - Poslušná, Jana - Hrudová, Eva - Tóth, Pavel - Havel, Jiří - Plachká, Eva - Spitzer, Tomáš - Bílovský, Jan:

Ochrana porostů ozimé řepky před stonkovými krytonosci rodu Ceutorhynchus.

Agromanuál, 9, 2014, 2, 44-47.

ISSN: 1801-7673

Výsledek projektu: QH81218
 

Jirsa, Ondřej - Polišenská, Ivana - Sedláčková, Irena:

Vliv zvláštností počasí roku 2013 na kvalitu obilovin.

Agromanuál, 9, 2014, 3, 126-129.

ISSN: 1801-7673
 

Benada, Jaroslav:

Integrovaná ochrana rostlin v teorii a praxi.

Agromanuál 9, 2014, 4, 36-39.

ISSN: 1801-7673

Výsledek projektu: neuvedeno
 

Spáčilová, Václava:

Podzimní herbicidní ochrana pšenice ozimé.

Agromanuál, 9, 2014, 8, 12-15.

ISSN: 1801-7673

Výsledek projektu: neuvedeno
 

Benada, Jaroslav:

Ramulariová skvrnitost ječmene.

Agromanuál, 9, 2014, 11/12, 26-27.

ISSN: 1801-7673

Výsledek projektu: neuvedeno
 

Seidenglanz, Marek - Poslušná, Jana - Kolařík, Pavel - Rotrekl, Jiří - Havel, Jiří - Hrudová, Eva –

Tóth, Pavel - Bernardová, Milena - Spitzer, Tomáš:

Citlivost škůdců řepky na insekticidy.

Farmář, 20, 2014, 5, 33-34.

ISSN: 1210-9789
 

Seidenglanz, Marek - Poslušná, Jana - Kolařík, Pavel - Rotrekl, Jiří - Havel, Jiří - Hrudová, Eva - Tóth, Pavel - Bernardová, Milena - Spitzer, Tomáš:

Citlivost škůdců řepky na insekticidy u nás i v Evropě.

Farmář, 20, 2014, 6, 36-37.

ISSN: 1210-9789
 

Martinek, Petr - Vyhnánek, Tomáš - Rysová, Jana - Kadlíková, Michaela:

Kvalita zrna tritikale a možnost jeho zlepšování.

Farmář, 20, 2014, 11, 32-34.

ISSN: 1210-9789

Výsledek projektu: QJ1210257
 

Zavřelová, Marta:

Složení zrna ječmene z hlediska potravinářského využití.

Kvasný průmysl, 60, 2014, 5, 127-130.

ISSN: 0023-5830

Výsledek projektu: QJ1210257; RO0211
 

Tvarůžek, Ludvík - Bílovský, Jan - Matušinsky, Pavel - Spáčilová, Václava:

Výskyt padlí pšenice (Blumeria graminis, syn. Erysiphe graminis f. sp. tritici) na Moravě a ve Slezsku v letech 2010-2013.

Obilnářské listy, 22, 2014, 1, 3-6.

ISSN: 1212-138X

Výsledek projektu: RO0211
 

Pokorný, Eduard - Denešová, Olga - Spáčilová, Václava - Bílovský, Jan - Podešvová, Jitka: Pravidelné ročníkové teplotní a srážkové fluktuace v oblasti Kroměřížska. Část 2 – zima. Obilnářské listy, 22, 2014, 1, 10-12.

ISSN: 1212-138X

Výsledek projektu: RO0211
 

Spitzer, Tomáš - Bílovský, Jan:

Vliv průběhu počasí na podzimní výskyt Leptosphaeria maculans na řepce.

Obilnářské listy, 22, 2014, 1, 18-19.

ISSN: 1212-138X

Výsledek projektu: QH81218; QJ1310227
 

Zavřelová, Marta:

Genofondová kolekce ječmene jarního uchovávaná v genové bance Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o.

Obilnářské listy, 22, 2014, 2, 23-25.

ISSN: 1212-138X

Výsledek projektu: Národní program konzervace a využívání genových zdrojů
 

Vaculová, Kateřina - Zachariášová, Milena - Hajšlová, Jana - Džuman, Zbyněk - Smutná, Pavlína - Ehrenbergerová, Jaroslava - Zavřelová, Marta:

Výskyt nových "emerging" a dalších mykotoxinů ve vzorcích zrna různých odrůd a genetických zdrojů ječmene jarního.

Obilnářské listy, 22, 2014, 2, 26-31.

ISSN: 1212-138X

Výsledek projektu: QI111B044; RO0211
 

Bílovský, Jan - Váňová, Marie:

Půlstoletí s virovými chorobami obilnin na území České republiky.

Obilnářské listy, 22, 2014, 2, 32-36.

ISSN: 1212-138X

Výsledek projektu: QJ1310055; RO0211
 

Svobodová, Ilona - Míša, Petr - Matušinsky, Pavel - Krofta, Stanislav:

Srovnání odolnosti rozdílných typů porostů jarního ječmene k poléhání metodou měření odporové síly stébel.

Obilnářské listy, 22, 2014, 2, 37-39.

ISSN: 1212-138X

Výsledek projektu: QJ1210008; RO0211
 

Pokorný, Eduard - Spáčilová, Václava - Bílovský, Jan - Podešvová, Jitka:

Výsledky půdního monitoringu Agrotestu fyto, s.r.o. po prvním roce sledování.

Obilnářské listy, 22, 2014, 2, 49-51.

ISSN: 1212-138X

Výsledek projektu: RO0211
 

Váňová, Marie - Klem, Karel:

Model predikce obsahu deoxynivalenolu v zrnu pšenice na základě meteorologických údajů a předplodiny Forecasts model for deoxynivalenol content in wheat grain based on meteorological data and previous crop.

Obilnářské listy, 22, 2014, 2, 52-54.

ISSN: 1212-138X

Výsledek projektu: QJ1210008; QI111B044; RO0211
 

Polišenská, Ivana - Tvarůžek, Ludvík - Jirsa, Ondřej - Jergl, Zdeněk:

Vyhodnocení reakce odrůd pšenice ozimé na intenzitu technologie pěstování s ohledem na parametry kvality zrna a kontaminaci mykotoxinem DON.

Obilnářské listy, 22, 2014, 2, 57-60.

ISSN: 1212-138X

Výsledek projektu: QI111B044; RO0211
 

Martinek, Petr - Bílovský, Jan:

125. výročí vzniku triticale.

Úroda, 62, 2014, 2, 33-34.

ISSN: 0139-6013.

Výsledek projektu: RO0211
 

Míša, Petr:

Zpracování půdy k jarnímu ječmeni.

Úroda, 62, 2014, 2, 60-63.

ISSN: 0139-6013.

Výsledek projektu: neuvedeno
 

Martinek, Petr:

Barevné zrno pšenice jako zdroj antioxidantů.

Úroda, 62, 2014, 7, 68-70.

ISSN: 0139-6013

Výsledek projektu: RO0211
 

Benada, Jaroslav:

Nový pohled na podstatu odolnosti rostlin a její využití v IOR.

Úroda, 62, 2014, 8, 82-84.

ISSN: 0139-6013.

Výsledek projektu: neuvedeno
 

Polišenská, Ivana - Jirsa, Ondřej - Váňová, Marie - Sedláčková, Irena:

Kvalita potravinářské pšenice sklizené v ČR v letech 2011-2013.

Úroda, 62, 2014, 8, příloha Pšenice s. 18-22.

ISSN: 0139-6013.
 

Koprna, Radoslav - Spíchal, Lukáš - Nisler, Jaroslav - Gucký, Tomáš - Dundálková, Lucie - Spáčilová, Václava:

Budoucnost využití fytohormonálních derivátů v zemědělství pro moření osiva a foliární aplikace u jarního ječmene.

Úroda, 62, 2014, 12, 85-91.

ISSN: 0139-6013.

Výsledek projektu: TA01010861
 

Dobrovolskaya, Oxana B. - Martinek, Petr - Adonina, I.G. - Badajeva, E.D. - Orlov, Yu.L. - Salina, E.A. - Lajkova, L.I.:

Vlijanije perestrojek chromosom 2-j gomeologičeskoj gruppy na morfologiju kolosa mjagkoj pšenicy.

Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selektsii (Vavilovskij žurnal genetiki i selekciji), 18, 2014, 4/1, 672-860.

ISSN: 1814-554Х

Výsledek projektu: QJ1310055
 

Arbuzova, V.S. - Jefremova, T.T. - Martinek, Petr - Čumanova, E.V. - Dobrovolskaya, Oxana B.:

Izmenčivost` priznakov produktivnosti kolosa u gibridov F2, polučennych ot skreščivanija sortov mjagkoj pšenicy Novosibirskaja 67, Saratovskaja 29, Puza-4 s mnohocvetkovoj linijej skle 123-09.

Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selektsii (Vavilovskij žurnal genetiki i selekciji), 18, 2014, 4/1, 704-712.

ISSN: 1814-554Х

Výsledek projektu: QJ1310055
 

Martinek, Petr:

Oslavme 125. výročí vzniku triticale.

Zemědělec v regionu, 6, 2014, 4, 7-8.

ISSN: 1804-2333
 

Klem, Karel - Míša, Petr - Míša, Marek - Křen, Jan:

Využití měření spektrální odrazivosti a odvozených specializovaných vegetačních indexů v pěstební technologii jarního ječmene

Kroměříž, Agrotest fyto, s.r.o. 2014. 40 s.

Certifikovaná metodika

ISBN: 978-80-87555-12-5

Výsledek projektu: TA02010780; QI111A133
 

Ostatní
 

Matušinsky, Pavel - Leišová, Leona - Mařík, Pavel - Tvarůžek, Ludvík:

Ramularia leaf spot on barley in the Czech Republic.

11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology, 2014, 124.

Výsledek projektu: QJ1310091; RO0211
 

Sedláček, Tibor - Stemberková, Lenka - Matušinsky, Pavel:

Molecular marker for selection of Rph7 gene and effective Mla alleles in malting barely.

11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology, 2014, 332.
 

Spáčilová, Václava - Míša, Petr - Pokorný, Eduard:

Impact market oriented arable farming systems on the profitability of additional fossil energy inputs and its effect on the soil degradation.

XIIIth Congress of the European Society for Agronomy. Debrecen, Hungary, 25-29 August 2014. Abstracts. Book of Abstracts. ESA XIIIth Congress, 337-338.
 

Matušinsky, Pavel - Zouhar, Miloslav - Pavela, Roman:

Effect of essential oils on some plant pathogenic fungi.

XVI International Congress on Molecular Plant-Microbe Interactions (IS-MPMI 2014), 6. -10. July 2014, 16, 2014, P137.

Výsledek projektu: QJ1310226; RO0211
 

Matušinsky, Pavel - Tvarůžek, Ludvík - Spitzer, Tomáš:

Stanovení rezistence houbových patogenů rostlin k fungicidům pomocí technik molekulární biologie.

Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. 6. Metodické dny 2014. Sborník abstrakt, 6, 2014, 94.

ISSN: 1213-6670

Výsledek projektu: RO0211
 

Burešová, Veronika - Kopecký, David - Bartoš, Jan - Martinek, Petr - Watanabe, Nobuyoshi - Vyhnánek, Tomáš - Doležel, Jaroslav:

Genomic constitution of blue grained wheat genotypes.

Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. 6. Metodické dny 2014. Sborník abstrakt, 6, 2014, 74.

ISSN: 1213-6670

Výsledek projektu: QJ1210257
 

Zavřelová, Marta - Kadlíková, Michaela:

Ječmen, oves a žito - významné součásti zdravé lidské výživy.

Genetické zdroje rostlin a zdravá výživa, Editoři: Vlastimil Zedek, Renára Jandová, Vojtěch Holubec, 25-27.
 

Bezdíčková, Alena - Vašák, Jan - Hnízdil, Michal - Jursík, Miroslav - Kazda, Jan - Tvarůžek, Ludvík:

Jak dále v intenzivním pěstování obilnin?

Praha, DAS 2014. 56 s.
 

Váňová, Marie:

Je možné ovlivnit kolísání výnosů jarního ječmene, stabilizovat kvalitu a rozsah jeho pěstování?
Konference "Technologie sladovnického ječmene. Ječmen na rozcestí":
Kompendium 2014 ke konferenci 27. 1. 2014 Libčany, 28. 1. 2014 Střelské Hoštice, 29. 1. 2014 Černá Hora, 30. 1. 2014 Vsisko, 2014, 14-16.
 

Soovali, P. - Tikhonova, M. - Matušinsky, Pavel:

First Report of Ramularia Leaf Spot Caused by Ramularia collo-cygni on Leaves and Seeds of Barley in Estonia.

Plant Disease, 98, 2014, 7, 997.

ISSN: 0191-2917

Výsledek projektu: neuvedeno
 

Burešová, Veronika - Kopecký, David - Bartoš, Jan - Martinek, Petr - Watanabe, Nobuyoshi - Vyhnánek, Tomáš - Doležel, Jaroslav:

Genomic constitution of wheat genotypes with blue aleurone.

Plant molecular cytogenetics in genomic and postgenomic era, 23-24 September 2014, Katowice, Poland, Abstract book, 37.
 

Polišenská, Ivana - Jirsa, Ondřej - Tvarůžek, Ludvík:

Kvalita pšenice sklizně 2014 v ČR s bližším pohledem na vybrané odrůdy. 

Šlechtitelský seminář 2014. Pšenice 2014 "Rez nikdy nespí". Praha 4. - 5. prosince 2014, 2014, 55-63.

ISBN: 978-80-7427-157-1

Výsledek projektu: RO0211
 

Štiasna, Klára - Presinszká, Mária - Jakubcová, Zuzana - Šťastník, O. - Karásek, Filip - Janečková, Marie - Dostálová, Yvona - Trojan, Václav - Vyhnánek, Tomáš - Mrkvicová, Eva - Hřivna, Luděk - Martinek, Petr - Havel, Ladislav:

Barevné pšenice - studium genetických aspektů a technologického využití.

Šlechtitelský seminář 2014. Pšenice 2014 "Rez nikdy nespí". Praha 4. - 5. prosince 2014, 2014, 89-94.

ISBN: 978-80-7427-157-1
 

Trojan, Václav - Vyhnánek, Tomáš - Štiasna, Klára - Presinszká, Mária - Jakubcová, Zuzana - Hodulíková, Lucie - Mrkvicová, Eva - Dostálová, Yvona - Janečková, Marie - Hřivna, Luděk - Martinek, Petr - Havel, Ladislav:

Projekt „Barevné pšenice“ – Genetické aspekty a technologické využití.

Zborník z XI. Vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Bezpečnost a kontrola potravín konanej 27. -28. marca 2014. Smolenice, Slovenská republika, 2014, 215-218.

Výsledek projektu: RO0211 

Akce dokumentů