Oddíly
Osobní nástroje
Přihlášení
Nacházíte se zde: Úvod Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. je pracovištěm aplikovaného výzkumu v resortu zemědělství. Zabývá se především vědecko-výzkumnou činností, šlechtěním obilnin, zkušebnictvím a poradenstvím v zemědělství. Společnost navazuje na činnost bývalého Výzkumného ústavu obilnářského Kroměříž a rozvíjí tradici zemědělského výzkumu v Kroměříži s jejím počátkem od roku 1951.

Jednotlivé společnosti se specializují na řešení delegované činnosti a tvoří společenství s uceleným a jednotným systémem řízení jakosti a životního prostředí.

 • Společnost  Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.,  je zaměřena na řešení specializovaných výzkumných projektů, šlechtění, autorizované zkušebnictví (GEP), poskytování poradenství a zajišťování infrastruktury a služeb.
  Společnost je spoluřešitelským pracovištěm Výzkumného centra 1M0570 pro studium obsahových látek ječmene a chmele.
  Společnost je členem Asociace výzkumných organizací (AVO), rozvíjí rozsáhlou spolupráci s řadou významných tuzemských i zahraničních odborných institucí.
 • Společnost Agrotest fyto, s.r.o., je výzkumná organizace podle Rámce ES, zaměřená především na výzkum.
  Provozuje činnost akreditované zkušební laboratoře č. 1463 (ISO 17025).
  Řeší výzkumný záměr MSM 2532885901 Optimalizace faktorů trvalé udržitelnosti rostlinné produkce na základě vývoje geneticko šlechtitelských, diagnostických a rozhodovacích metod.
  Řeší specializované projekty výzkumu a další projekty.
  Společnost je zakládajícím členem České technologické platformy rostlinných biotechnologií „Rostliny pro budoucnost“
 • Společnost Agrotrial, s.r.o., je zaměřena na vytváření kvalitních podmínek pro zemědělský výzkum, šlechtění, zkušebnictví a pokusnictví. Provozuje zemědělskou prvovýrobu s cílem kvalitního a intenzivního hospodaření na pozemcích. Jejím posláním je rovněž eliminace nežádoucích vlivů a účinků vzniklých na pozemcích pokusnictví a zkušebnictví.
 • Společenství spolupracuje s řadou významných vědeckých, výzkumných a šlechtitelských pracovišť v České republice i v zahraničí. V průběhu novodobé činnosti se podařilo vybudovat produktivní výzkumné, šlechtitelské, zkušebnické a poradenské pracoviště především díky kvalitní odborné činnosti profesionálních týmů odborníků, využívání dostupných moderních technologií, modernizaci vybavení, zavedení systému řízení jakosti a životního prostředí, plnění požadavků norem na provádění zkušebnické činnosti (GEP) a plnění požadavků pro akreditaci laboratoří.

(c) Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., se sídlem: Havlíčkova 2787/121, PSČ 767 01 Kroměříž. Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C. 6094, den zápisu: 10. 07. 1992, IČO: 46904841, DIČ: CZ 46904841

Akce dokumentů