Oddělení kvality zrna

Oddělení kvality zrna se zabývá výzkumem faktorů, které ovlivňují kvalitu a zdravotní nezávadnost obilovin.  

Oddělení kvality zrna je specializované pracoviště zaměřené na analýzy a hodnocení kvality obilovin, analýzy půd a rostlinného materiálu. Součástí Oddělení kvality zrna je akreditovaná laboratoř, která je ČIA uznána jako zkušební laboratoř č. 1463 

Předmětem akreditace je

  • Zkoušení kvality obilovin a výrobků z nich
  • Zkoušení půd a rostlinného materiálu 

Vedoucí oddělení:        RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D.

Zástupce vedoucího:   Ing. Irena Sedláčková

 

Hlavní aktivity pracoviště

  • řešení výzkumných úkolů
  • přednášková a publikační činnost, spolupráce se zahraničím
  • nabídka služeb - laboratorní analýzy obilovin a výrobků z nich, analýzy půdy a rostlinného materiálu

  

Témata výzkumných projektů

  • faktory ovlivňující kvalitu a zdravotní nezávadnost obilovin
  • mykotoxiny a jejich producenti v obilovinách
  • nepotravinářské využití obilovin

 

Kontaktní adresa:

RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D.

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.,  Havlíčkova 2787,  767 01 Kroměříž

tel.: + 420 573 317 134,  mobil:  604 124 018,   fax: + 420 573 339 725

E-mail: 

Akce dokumentů