Oddíly
Osobní nástroje
Přihlášení
Nacházíte se zde: Úvod O společnosti Oddělení genetiky a šlechtění

Oddělení genetiky a šlechtění

  

Činnost oddělení genetiky a šlechtění: 

 • studium, udržování a vedení kolekce genetických zdrojů obilnin (jarní ječmen, oves, žito)
 • výzkum a šlechtění jarního sladovnického ječmene, tvorba nových genotypů a linií jarního sladovnického ječmene
 • výzkum a šlechtění speciálních genotypů ječmene, zejména nesladovnických a s bezpluchým typem zrna, pro diferencované konečné užití (zdravá lidská výživa, krmivo pro zvířata, nepotravinářské účely apod.)
 • výzkum a šlechtění ozimého ječmene, tvorba nových genotypů a linií ozimého ječmene krmného i sladovnického typu
 • výzkum v oboru genetika a šlechtění pšenice, tritikale a netradičních obilovin
 • udržovací šlechtění a množení vlastních odrůd a zastupovaných zahraničních odrůd jarního ječmene, ozimého ječmene, ozimé pšenice  a tritikale, zkoušení tuzemských a zahraničních  novošlechtění a odrůd v rámci mezistaničních pokusů a pokusů pro Seznam doporučených odrůd (SDO)
 • udržovací šlechtění ostatních polních plodin
 • množení specifických šlechtitelských materiálů

Vedoucí oddělení:         Ing. Kateřina Vaculová CSc.
Zástupce vedoucího:   Ing. Marta Balounová

 

Zaměření výzkumu: 

 • detekce donorů daných vlastností a doplňování hodnocení stávajících genetických zdrojů obilnin
 • výběr vhodných donorů využitelných ve šlechtění pro specifické koncové využití (zlepšená krmná kvalita, zdravá lidská výživa)
 • podrobnější studium materiálů krajových, případně sběrových, u kterých lze nalézt cenné donory technologické i nutriční kvality zrna
 • přenos znaků pomocí mezidruhové hybridizace
 • minoritní plodiny pro specifické využití v potravinářství
 • nová genetická diversita pro aktuální potřeby šlechtění a pěstování pšenice a ječmene
 • zlepšování sladovnické kvality ječmene
 • zlepšování potravinářské a krmné kvality obilnin

 

Nabídka služeb: 

 • zkoušení tuzemských a zahraničních novošlechtění v rámci mezistaničních zkoušek
 • přednášky a konzultace k problematice odrůd
 • posklizňové čištění polních plodin na posklizňové lince pro šlechtění

 

Kontaktní adresa:

Ing. Kateřina Vaculová CSc.

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Havlíčkova 2787, 767 01 Kroměříž

tel.: +420 573 317 112,  mobil: +420 604 124 166  fax: +420 573 339 725

E-mail:  Vaculová Kateřina

 

Akce dokumentů