Vědecká rada

Vědecká rada je poradním orgánem společností, ve kterých je realizována výzkumná činnost.
Předsedou vědecké rady je jednatel – ředitel řídicí společnosti.
Vědecká rada vykonává svoji činnost zasedáním vědecké rady nejméně jedenkrát ročně. Projednává a vyjadřuje se jednak ke koncepčním záměrům vědecko-výzkumné činnosti, jednak k zaměření, úrovni a hodnocení vědecko-výzkumné činnosti až na jednotlivé projekty.
Členy vědecké rady jmenuje a odvolává jednatel – ředitel řídicí společnosti. Z jednání vědecké rady se provádí zápis. 

Vědecká rada je složena z těchto členů :

 

Akce dokumentů