Vedení společnosti

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.

Statutárními orgány společnosti jsou jednatelé:

  • Ing. Petr Míša, Ph.D., MBA, jednatel - ředitel řídící společnosti
  • Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek, jednatel
  • Ing. Antonín Souček, jednatel

 

Vedoucí pracoviště:

Pracoviště Vedoucí Zástupce vedoucího
 Ekonomické oddělení  Milada Otýpková  Pavla Dedková
 Technické oddělení  Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek  Lubomír Vančura
 Akreditované pracoviště GEP  Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek  RNDr. Tomáš Spitzer, Ph.D.
 Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1463   LOKZ  RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D.  Ing. Irena Sedláčková, Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D.
 Oddělení ochrany rostlin a agrotechniky  Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek  Mgr. Pavel Matušinsky, Ph.D.
 Oddělení genetiky a šlechtění  Ing. Vaculová Kateřina, CSc.  Ing. Marta Zavřelová, Ph.D.
 Oddělení kvality zrna  RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D.  Ing. Irena Sedláčková
 Knihovna  Mgr. Věra Kroftová  Ing. Antonín Souček
 Provoz zem. výroby firmy Agrotrial, s.r.o.  Ing. Roman Vrbíček  Netopilová Božena
 Oddělení poradenství v oboru rostlinné výroby  Ing. Drahomír Rygál  Ing. Antonín Souček

 

Akce dokumentů