Oddíly
Osobní nástroje
Přihlášení
Nacházíte se zde: Úvod Spolupracovníci Seznam prací Prof. Lubomíra Nátra, DrSc. z let 1960 - 1978

Seznam prací Prof. Lubomíra Nátra, DrSc. z let 1960 - 1978

                  
 1. NÁTR, Lubomír: Poléhavost obilovin. Souborný referát. Přehled zemědělské literatury 10, 1960, 1121-1129
 1. NÁTR, Lubomír: Dynamika lignifikace stébla ozimé pšenice I. Mikrochemické sledování lignifikace pletiv. Sborník ČSAZV - Rostlinná výroba 7, 1961, 849-854
 1. NÁTR, Lubomír - ŠPIDLA, Josef : Application of leaf-disk method to determination of photosynthesis in cereals. Biologia plantarum, 3, 1961, 3, 245 – 251
 1. NÁTR, Lubomír: Metody studia fotosynthesy u obilovin. Folia Přírodovědecké fakulty UJEP v Brně, sv. 3, 1962, 49-53
 1. NÁTR, Lubomír – NÁTROVÁ, Zdeňka: Několik poznatků z rostlinné fysiologie v Rakousku. Věstník výzkumných ústavů zemědělských, 9, 1962, 398-403
 1. NÁTR, Lubomír: Symposium o vodním deficitu u rostlin. Za vysokou úrodu, 11, 1963, 447
 1. NÁTR, Lubomír - ŠPIDLA, Josef : Assimilation chambers for studying photosynthetic rates of leaves and spikes of cereals. Biologia plantarum, 5, 1963, 4, s. 284-286 
 1. NÁTR, Lubomír: Studium tvorby výnosu zrna u obilnin. I. Odrůdové rozdíly ve fotosyntéze ozimé pšenice. Rostlinná výroba, 10, 1964, 5-10
 1. NÁTR, Lubomír: Stanovení příjmu a výdeje CO2 jednotlivými orgány obilovin v konstantních podmínkách. Rostlinná výroba, 10, 1964, 751-762
 1. NÁTR, Lubomír: Nepoléhavost a odrůdové rozdíly anatomické stavby stébla u ozimé pšenice. Rostlinná výroba, 10, 1964, 1019-1032
 1. BEZDĚK, Vladimír – NÁTR, Lubomír – ZEMÁNEK, Miroslav: Některé morfologicko-anatomické a fyziologické studie jarního ječmene s ohledem na výnos a jakost při zvýšených dávkách dusíkatých hnojiv. Vědecké práce ZVÚ, 3, 1964, 87-106
 1. NÁTR, Lubomír – KOUSALOVÁ, Ivana: Comparison of results of photosynthetic intensity measurements in cereal leaves as determined by dry weight increase or by gazometric method. Biologia plantarum, 7, 1965, 2, s. 98-105 
 1. NÁTR, Lubomír: Fotosyntéza a tvorba výnosu pšenice. Za vysokou úrodu, 13, 1965, 177
 1. NÁTR, Lubomír: Výsledky a perspektivy studia fotosyntézy u obilovin. Věstník výzkumných ústavů zemědělských, 12, 1965, 433-437
 1. NÁTR, Lubomír: Tvorba výnosu kulturních rostlin, zejména obilovin. Studijní informace ÚVTI, řada Základní a pomocné vědy v zemědělství, 1965, č.7
 1. NÁTR, Lubomír: Studium tvorby výnosu zrna obilovin. ­II. Účinnost využití slunečního záření listovou čepelí ozimé pšenice. Vědecké práce VÚO v Kroměříži, 4, 1965, 149-164
 1. NÁTR, Lubomír: Water saturation deficit of intensely photosynthesizing leaf tissue well supplied with water. In: Slavík B.(ed.):  Water Stress in Plant, Proc. Symp., Praha 1963. s. 219-222, Praha 1965.
 1. NÁTR, Lubomír – Kousalová, Ivana: The effect of relative air humidity on the developement of water saturation deficit in the cut leaves of two varieties of barley. – In: Slavík B.: Water Stress in Plant, Proc. Symp. Praha 1963, Praha 1965, 128-135
 1. NÁTR, Lubomír: O výživě rostlin trochu jinak. Za vysokou úrodu, 14, 1966, 424-425
 1. NÁTR, Lubomír: Seminář k fotosyntetické produkci kulturních rostlin. Věstník výzkumných ústavů zemědělských, 13, 1966, 238-239
 1. NÁTR, Lubomír: Mezinárodní symposium o ekosystémech. Věstník výzkumných ústavů zemědělských, 13, 1966, 360-362
 1. NÁTR, Lubomír: Vědecký pracovník z USA, prof. R. B. Musgrave, návštěvou ve Výzkumném ústavu obilnářském v Kroměříži. Věstník výzkumných ústavů zemědělských, 13, 1966, 433-434
 1. NÁTR, Lubomír: Exkurze do výzkumných zemědělských stanic v Dánsku. Věstník výzkumných ústavů zemědělských, 13, 1966, 434-435
 1. NÁTR, Lubomír: Odrůdové rozdíly v intenzitě fotosyntézy. Rostlinná výroba, 12, 1966, 163-178
 1. NÁTR, Lubomír: Použití miniaturních nádobek pro pěstování rostlin v živném roztoku. Rostlinná výroba, 12, 1966, 225-234
 1. NÁTR, Lubomír: Uživí Země 7 miliard lidí? Za vysokou úrodu 14, 1967, 5/6, 175-176
 1. NÁTR, Lubomír: Prof. Dr. Coïc návštěvou ve Výzkumném ústavu obilnářském v Kroměříži. Věstník výzkumných ústavů zemědělských, 14, 1967, 22-23
 1. NÁTR, Lubomír: Organizace a středisko francouzského zemědělského výzkumu. Věstník výzkumných ústavů zemědělských, 14, 1967, 60-62
 1. NÁTR, Lubomír: Prof. dr. Koller z Izraele návštěvou ve Výzkumném ústavu obilnářském v Kroměříži. Věstník výzkumných ústavů zemědělských, 14, 1967, 112-114
 1. NÁTR, Lubomír: Návštěvou ve francouzském Středisku biologického výzkumu Gifisur-Yvette. Věstník výzkumných ústavů zemědělských, 14, 1967, 276-278
 1. NÁTR, Lubomír: Studium tvorby výnosu zrna u obilnin. III. Vliv ustřižení listů a osin na snížení výnosných prvků u jarního ječmene a ozimé pšenice. Rostlinná výroba, 13, 1967, 797- 818
 1. NÁTR, Lubomír: The accmulation of photosynthesis produtcs in assimilation tissue dutiny prolonged light exposures. Book of abstracts – European photobiology symposium Photochemistry and photobiology in plant physiology, Hvar, Yugoslavia, 1967, 71-73
 1. NÁTR, Lubomír: Time–course of photosynthesis and maximum figur efor the accumulation of asimilates in barley leaf segment. Photosyntetica 1, 1967, 29-36.
 1. NÁTR, Lubomír – GLOSE, F.: Carbon dioxide absorption and dry weight increase in barley leaf segments. Photosynthetica 1, 1967, 19-27.
 1. NÁTR, Lubomír - KOUSALOVÁ Ivana: Tvorba výnosu u obilnin. Za vysokou úrodu, 14, 1967, 243-247
 1. NÁTR, Lubomír: Vědeckovýzkumní pracovníci k současnému stavu řízení a organizace vědecko-výzkunmné základny. Věštník Ústředí zemědělského a potravinářského výzkumu, 15, 1968, 5/6, 266-268
 1. NÁTR, Lubomír: Use of image analysing computer for measuring leaf area. Photosynthetica, 2, 1968, 1, 39-40
 1. NÁTR, Lubomír: La mesure de l´intensité de la photosynthese dans les condiotions naturelles par une méthode gravimétrique. In: Functioning of terrestrial ecosystems at the primary production level. Proceed. Copenhagen Symposium. UNESCO 1968, 345-348
 1. NÁTR, Lubomír: Influence of assimilate accumulation on rate of photosynthesis of barley leaf segments. Photosynthetica, 3, 1969, 2, s. 120-126
 1. NÁTR, Lubomír – PURŠ, Jiří: Relation between rate of photosynthesis and n,p,k concentration in barley leaves. I. Nitrogen absent from nutrient solution  Photosynthetica, 3, 1969, 4, s. 320-325 
 1. NÁTR, Lubomír: Intenzita fotosyntézy a obsah minerálních živin v listech mladých rostlin jarního ječmene pěstovaných v různě koncentrovaném živném roztoku. Rostlinná výroba, 15, 1969, 3, 257-263.
 1. NÁTR, Lubomír: The use of leaf tissue samples for studying the characteristics of the photosysthetic aparatus. In: Productivity of Photosynthetic Systems. Models and Methods. IBP/PP Technical meeting. Třeboň 1969, s. 167-175.
 1. NÁTR, Lubomír - ROZIER, C. – VANDRAVI, S.: Effect of tuber properties on photosynthetic potential of potatos  Comptes rendus hebdomadaires des seances de l academie des sciences serie D, 270, 1970, 1, 70-&
 1. NÁTR, Lubomír - LUDLOW, M.M.: Use of leaf-disc gravimetric method for measuring photosynthetic rate of sitka spruce needles.  Photosynthetica,  4, 1970, 2,  156-157   
 1. NÁTR, Lubomír - LUDLOW, M.M.: Influence of glucose absorption and photosynthate accumulation on gas exchange of barley leaf segments. Photosynthetica, 4, 1970, 4, 288-294
 1. NÁTR, Lubomír: Influence of mineral nutrient supply to barley leaf segments on their rate of co2 absorption. Photosynthetica, 4, 1970, 1, 21-&    
 1. NÁTR, Lubomír – PURŠ, Jiří: Relation between rate of photosynthesis and n,p,k concentration in barley leaves. 2. Phosphorus absent from nutrient solution.  Photosynthetica, 4, 1970, 1, 31-37
 1. NÁTR, Lubomír: Fotosyntéza. In: Foltýn: Pšenice, Praha 1970, 113-117
 1. NÁTR, Lubomír: Zahraniční návštěvníci ve Výzkumném ústavu obilnářském. Věstník ČSAZ, 17, 1970, 1, 19-20
 1. NÁTR, Lubomír: The relationship between rate of photosynthesis and N, P, K concentration in leaves. In: Productivity of terrestrial ecosystems production processes, Praha 1970, 1, 189-190
 1. NÁTR, Lubomír: Gas exchange of barley leaves as influenced by mineral nutrient deficiency. Scientia agriculturae Bohemoslovaca, 2, 1970, 3, 211-218
 1. NÁTR, Lubomír: Influence du déficit en éléments minéraux sur la production de matiére séche, l´intensité de la photosynthése et la quantité de N, P et K, dans les plantes. Physiol. Vég., 8, 1970, 573-583
 1. NÁTR, Lubomír: The use of leaf tissue samples for studying the characteristics of the photosynthetic apparatus. In: Slavík: Prediction and measurement of photosynthetic productivity. Wageningen 1970, 331-337
 1. NÁTR, Lubomír - Purš Jiří: The influence of root temperature on dry matter production and N, P, K concentration of young barley plants. Zeitschrift Für Pflanzenernährung und Bodenkunde, 126, 1970, 203-210
 1. NÁTR, Lubomír – ROZIER, C. – DRAVIK, S.: Influence des caractériques du tuberkule de semnce sur l´intensité photosynthétique de la Pomme de terre. C. R. Acad. Sc., Paris, 270, 1970, 70-73
 1. NÁTR, Lubomír: The influence of removal of mineral deficiency on dry weight, rate of photosythesis and N, P, K concentration in barley. Flora, 159, 1970, 589-599
 1. NÁTR, Lubomír: Correction. Flora, 160, 1971, 4, 443 
 1. DVOŘÁK, Jan - NÁTR, Lubomír: Carbon dioxide compensation points of triticum and aegilops species. Photosynthetica, 5, 1971, 1, 1-&   
 1. NÁTR, Lubomír: Effect of fusicoccin on gas exchange of detached barley leaves  Photosynthetica, 5, 1971, 3, 195-&  
 1. NÁTR, Lubomír – PURŠ, Jiří: Die Wirkung von Mineralnährstoffmangel bei verschiedenen Wurzelsubstrattemperaturen. Scientia agriculturae Bohemoslovaca, 3, 1971, 4, 259-271
 1. NÁTR, Lubomír: Influence of mineral nutrients on photosynthesis of higher-plants  Photosynthetica, 6, 1972, 1, 80-&  
 1. NÁTR, Lubomír: Akumulace produktů fotosyntézy v asimilačním pletivu. Vědecké práce VÚO, 6, 1972, 199-207
 1. NÁTR, Lubomír, VU, Van Vu: Odrůdová specifika vlivu deficitu minarálních živin na fotosyntetickou charakteristiku mladých rostlin jarního ječmene. Rostlinná výroba, 18, 1972, 9, 993-1001
 1. NÁTR, Lubomír: The effect of plant density of grain yield and photosynthetic characteristics of spring barley varieties. Rostlinná výroba, 19, 1973, 8, 839-846
 1. NÁTR, Lubomír: O možnosti regulace vodního provozu a intenzity fotosyntézy toxinem „Fusicoccin“. Rostlinná výroba, 19, 1973, 4, 373-378
 1. NÁTR, Lubomír - VU, Van Vu: The effect of nitrogen and phosphorus deficiency on photosynthesis, transpiration, and diffusion resistances of young plants. Scientia agriculturae Bohemoslovaca, 6, 1974, 169-175
 1. NÁTR, Lubomír - WATSON, B.T. – WEATHERL, P.E.: Glucose-absorption, carbohydrate accumulation, presence of starch, and rate of photosynthesis in barley leaf segments. Annals of botany, 38, 1974, 156, 589-593  
 1. NÁTR, Lubomír - APEL, P.: Influence of rate of photosynthate production on rate of dry-matter accumulation in barley kernels. Photosynthetica, 8, 1974, 1, 53-56
 1. Nátr, Lubomír – APEL, P.: Příspěvek k fotosyntetické charakteristice osin u jarního ječmene. Rostlinná výroba, 21, 1975, 1, 75-82
 1. Nátr, Lubomír – LORENC, M.: Měření listové plochy na základě analýzy obrazu přístrojem QTM (Quantimet). Rostlinná výroba, 21, 1975, 3, 329-334
 1. NÁTR, Lubomír – KOUSALOVÁ, Ivana – KOPECKÝ, Milan - VU, Van Vu: Produkční potenciál a akumulační kapacita jarního ječmene. Rostlinná výroba, 21, 1975, 4, 419-427
 1. NÁTR, Lubomír - VU, Van Vu: Citlivost odrůd jarního ječmene na deficit minerálních živin. Rostlinná výroba, 21, 1975, 12, 1271-1275
 1. APEL, P. - NÁTR, Lubomír: Carbohydrate content and grain-growth in wheat and barley. Biochemie und Physiologie der Pflanzen. 169, 1976, 5, 437- 446
 1. NÁTR, Lubomír: Vliv sponu rostlin na asimilační aparát a výnos jarního ječmene. Rostlinná výroba, 22, 1976, 6, 577-591
 1. NÁTR, Lubomír - KOUSALOVÁ, Ivana - APEL, P.: Description of accumulation of dry-matter, nitrogen and phosphorus in developing grain of spring barley and winter-wheat. Rostlinná výroba, 23, 1977, 7, 705-714  
 1. NÁTROVÁ Zdeňka - KOUSALOVÁ, Ivana - NÁTR, Lubomír: Influence of pollen size on mass of spring barley caryopses. Rostlinná výroba, 23, 1977, 12, 1235-1244 
 1. NÁTR, Lubomír - APEL, P. - KOUSALOVÁ, Ivana: Mathematical-description of nitrogen and phosphorus accumulation in developing barley kernels. Biologia plantarum, 20, 1978, 4, 248-255
 1. NÁTR, Lubomír – KOUSALOVÁ, Ivana: Effect of spacing of plants on the yield and structure of spring barley stands. Rostlinná výroba, 24, 1978, 12, 1301-1311  

 

Akce dokumentů