Zkoušky EPPO - GEP

 

Pokusy jsou zakládány a vedeny podle metodik EPPO.

U polních plodin (pšenice, ječmen, žito, mák, kukuřice, řepka, slunečnice, cukrovka) a trvalých kultur (vinice, jabloně)  je zkoušení prováděno s mořidly, herbicidy, fungicidy, insekticidy, regulátory růstu a dalšími přípravky.

Dlouholetá zkušenost v polním pokusnictví spolu s odbornými pracovníky dávají dobrý základ pro zajištění kvalitních služeb pro zákazníky.

 

Akce dokumentů