Polní dny 2009

Polní dny pořádané firmami

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.  Agrotest fyto, s.r.o.

se konaly ve čtvrtek 18. června 2009

Prohlídek s výkladem se zůčastnilo celkem 690 zemědělských odborníků a zájemců o pokusy.

V den pořádání pro širokou veřejnost si pokusy prohlédlo 380 účastníků.

Děkujeme za účast.

Ukázka polních dnů  v roce 2009 - pro ty, kdo se nemohli zůčastnit.

Hodnocení účastníky - dotazníková akce webu www.agromanual.cz

POZVÁNKA a PROGRAM

Jak vypadal stav porostů:

k 15. červnu 2009

k   8. červnu 2009

k  1. červnu 2009  - ve formátu HTML,

nebo jednotlivě v PDF:
1. Fungicidy v jarním ječmeni - Fungicides in Spring Barley

2. Fungicidní, herbicidní, morforegulační a odrůdové pokusy v řepce ozimé - Fungicides, Herbicides, Growth Regulators and the Collection of Oilseed Rape Cultivars

3. Choroby ozimého ječmene přenosné osivem - Winter Barley Seed-borne Diseases

4. Herbicidní pokusy v máku - Herbicides in Poppy

5. Výživářské pokusy v máku - Trials with Fertilizers in Poppy

6. Odrůdové kolekce obilnin - Collections of Cereal Cultivars

7. Slunečnice - srovnání herbicidů, fungicidů a růstových regulátorů - Herbicides, Fungicides and Growth Regulators in Sunflower

8. Fungicidy v obilninách - Fungicides in Cereals

 

 

 

 

Akce dokumentů