Polní dny 2016

 

    

     

Přátelské setkání při prohlídce polních pokusů v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s.r.o.,
s Agrotestem fyto, s.r.o. a jejich spolupracujícími společnostmi bylo v úterý 21 června 2016.

 

 

Tak jako v minulých letech na Polním dnu 2016  v Kroměříži, byly představeny nejlepší technologie pěstování hlavních obilnin,
a to ozimé pšenice, ozimého ječmene a jarního ječmene v mezinárodním srovnání.

 Soutěž pěstebních technologií 2016 - ozimá pšenice, ozimý ječmen, jarní ječmen

Pozvánka na polní dny v PDF  

 

 
 

     

 

Akce dokumentů