Polní dny 2015

Přátelské setkání při prohlídce polních pokusů v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s.r.o.,
s Agrotestem fyto, s.r.o. a jejich spolupracujícími společnostmi proběhlo ve dnech 23 - 26 června 2015.

Pozvánka ve formátu PDF 

Soutěže pěstebních technologií 2015 - ozimá pšenice, ozimý ječmen, jarní ječmen

   
                      

     

 

Akce dokumentů