Půdy a rostliny

 

Další zkoušky

Všechny další zkoušky jsou certifikovány podle ISO 9001

Krmiva

Rozbor zelených pícnin, sena, senáží a siláží
 • sušina, popel, dusíkaté látky, vláknina, vláknina ADF, NDF
 • prvky - vápník, draslík, sodík, hořčík
 • pH, KVV, kyseliny v silážích, volný amoniak, alkohol u siláží
 • dusičnany, číslo kyselosti tuku, písek

Půdy

Mokré půdy

Zjištění aktuálního obsahu dusíku v půdě a nutnosti dohnojení
 • sušina, čpavkový dusík, nitrátový dusík
 • amonizační test, respirometrický test

Suché půdy

Určení kvality půdy, zásobenost živinami, kontaminace organickými a průmyslovými hnojivy

 • humus, kvalita humusu
 • pH / KCl, H2O, CaCl2
 • kationty - vápník, hořčík, draslík
 • kationtová výměnná kapacita, vodivost, celkový dusík
 • přijatelné živiny - Mehlich III, humus, kvalita humusu
 • sírany, chloridy, vodivost půdního výluhu
 • mikroprvky (bór, mangan, zinek, měď, železo)
 • těžké kovy ( kadmium, olovo, chrom, rtuť )


Rostliny

Stanovení zásobenosti živinami pro dohnojování

 • sušina, suchá váha
 • prvky (dusík, vápník, fosfor, draslík, hořčík, sodík)
 • dusičnany, sírany (síra), organická hmota
 • mikroprvky (bór, mangan, zinek, měď, železo)
 • těžké kovy (kadmium, olovo, chrom, rtuť)

 

Další analýzy

 • cukrovka – cukernatost, amidický dusík, draslík, sodík
 • voda – základní chemický rozbor, těžké kovy
 • kaly – základní prvky, organická hmota, těžké kovy
 • zelenina - dusičnany, těžké kovy

 

 

Akce dokumentů