Jakost obilovin 2014

zpět Konference JAKOST OBILOVIN 2014 se konala  ve středu 12. listopadu 2014.

            Příští konference se bude konat  ve středu 11. listopadu 2015

           pozvánka     PDF                    přihláška                  program   PDF 

Přednášky a prezentace dostali účastníci přímo na konferenci, také budou prezentovány v odborném tisku.

Některé přednášky z minulých konferencí byly zveřejněny v Obilnářských listech: 

 

RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D., tel. 573 317 134,
Stanislav Cupák, 573 317 132,

 

  

 

Akce dokumentů