Jakost obilovin 2013

zpět Konference JAKOST OBILOVIN 2013 se konala ve středu 13. listopadu.

        Program:   pozvánka   PDF                                                                 program   PDF

Některé přednášky z minulých konferencí byly zveřejněny v Obilnářských listech: 

 

RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D., tel. 573 317 134,
Stanislav Cupák, 573 317 132,

 

  

 

Akce dokumentů