Jakost obilovin 2012

zpět Konference JAKOST OBILOVIN 2012 se bude konat ve středu 14. listopadu.

        Program:   pozvánka                       přihláška                       program

Vyplněnou přihlášku zašlete prosím do 9.11. 2012 na
nebo poštovní adresu: Agrotest fyto, s.r.o., Stanislav Cupák, Havlíčkova 2787, 76701 Kroměříž

Některé přednášky z konference v roce 2011 byly zveřejněny v Obilnářských listech: 

 

RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D., tel. 573 317 134,
Ing. Slavoj Palík, CSc., 573 317 145
Stanislav Cupák, 573 317 132,

 

  

 

Akce dokumentů