Poradenství

Naše společnost provádí a nabízí komplexní technologické poradenstrví v rostlinné výrobě.

Poradenský servis v oboru rostlinné výroby provádějí akreditovaní poradci specializovaného útvaru naší společnosti .

Poradci naší společnosti jsou zapsáni v Registru poradců MZe ČR následovně: 

 

  Reg.č.   Jméno E-mail Telefon Oblast akreditace
  009/2003   Ing. Denešová Olga Ing. Denešová Olga  737 646 786   

Zemědělství od: 3.1.2011 do: 9. 12. 2020,
certifikace v podoblasti: Rostlinná výroba a Péče o půdu

  016/2003   Ing. Edler Stanislav Ing. Edler Stanislav  737 428 275

Zemědělství od: 3.1.2011 do: 9. 12. 2020
certifikace v podoblasti: Rostlinná výroba

  078/2003   Ing. Pospíšil Antonín Ing. Pospíšil Antonín  604 124 048

Zemědělství od: 29.3.2010 do: 9. 12. 2020
certifikace v podoblasti: Rostlinná výroba a Péče o půdu

  085/2003   Ing. Rygál Drahomír Ing. Rygál Drahomír  605 968 439

Zemědělství od: 3.1.2011 do: 9. 12. 2020
certifikace v podoblasti: Rostlinná výroba

  096/2003   Ing. Tichý František, CSc. Ing. Tichý František, CSc  605 968 427

Zemědělství od: 3.1.2011 do: 9. 12. 2020
certifikace v podoblasti: Rostlinná výroba

  349/2013   Ing. Bílovský Jan  605 422 872

Rostlinolékařství v zemědělství
od: 17.4.2013 do: 16.4.2018

  355/2006   RNDr. Spitzer Tomáš, Ph.D.  604 895 017

Rostlinolékařství v zemědělství
od: 17.4.2013 do: 16.4.2018

 

  • Farmářům a zemědělským podnikům poskytujeme poradenskou činnost v oboru rostlinné výroby přímo ve výrobních podmínkách, na polích a provozovnách.
  • Specializovanou poradenskou činností napomáháme farmářům a zemědělským podnikům k řešení a plnění podmínek hospodaření plynoucích z platné legislativy a podmiňujících poskytování dotací. 
  • Veškerá doporučení respektují a podporují realizaci zásad správné zemědělské praxe.
  • Poskytujeme poradenskou činnost pro správné hospodaření s ohledem na ochranu vod ve zranitelných oblastech.
  • Navrhujeme řešení problematiky vhodné volby odrůdy, optimálního zakládání a vedení porostů obilnin a dalších plodin.
  • Velmi žádanou činností našich poradců je posuzování stavu porostů a doporučení pro správné vedení porostů a provádění jejich ochrany proti plevelům, chorobám a škůdcům při dodržování zásad integrované ochrany rostlin.
  • Naše společnost pořádá pro odbornou veřejnost školení a konference s odbornou tématikou za účasti poradců, vědeckých a výzkumných pracovníků. Jako odborní lektoři se podílíme na řadě obdobných odborných aktivit pořádanými jinými firmami,
  • Pro odbornou veřejnost je zajímavou nabídkou každoroční pořádání POLNÍHO DNE v Kroměříži - přehlídky polních pokusů spojené s odborným výkladem.
  • Již od roku 1993 vydává naše společnost odborný časopis Obilnářské listy.
  • Společnost prezentuje výsledky výzkumné, šlechtitelské a poradenské činnosti na výstavách TECHAGRO, Země živitelka a na dalších regionálních akcích/výstavách.

Jestliže potřebujete pomoci, hledejte kontakt s našimi poradci!
                                

 
  
 
 
 
 
Akce dokumentů