Ročník 2013

 

Obilnářské listy
3-4/2013

 

 • Tvarůžek Ludvík:
  Srovnání efektivity použití fungicidů v odrůdové kolekci ozimé pšenice v ročníku 2012/2013.
  PDF  Obilnářské listy, 21, 2013, 3-4, 51-57 ISSN: 1212-138X
 • Marečková Jitka:
  Bizon - nový přípravek pro ošetření obilnin.
  PDF  Obilnářské listy, 21, 2013, 3-4, 58 ISSN: 1212-138X
 • Tyšer Luděk - Kolářová Michaela:
  Spektrum plevelů v ozimých obilninách v režimu ekologického hospodaření.
  PDF  Obilnářské listy, 21, 2013, 3-4, 59-61 ISSN: 1212-138X
 • Matušinsky Pavel - Váňová Marie - Polišenská Ivana - Spitzerová Dagmar - Janeček Miloslav - Smutný Vladimír:
  Nepřímá opatření k omezení výskytu klasových fuzarióz u obilovin.
  PDF  Obilnářské listy, 21, 2013, 3-4, 62-64 ISSN: 1212-138X
 • Eliášová M. - Ošťádalová Martina - Čáslavková P. - Bartl P. - Tremlová Bohuslava - Pokorná J.:
  Vliv přídavku ječných krup na vybrané nutriční a jakostní parametry celozrnného pečiva.
  PDF  Obilnářské listy, 21, 2013, 3-4, 65-69 ISSN: 1212-138X
 • Pokorný Eduard - Denešová Olga - Spáčilová Václava - Bílovský Jan - Podešvová Jitka:
  Pravidelné ročníkové teplotní a srážkové fluktuace v oblasti Kroměřížska.
  PDF  Obilnářské listy, 21, 2013, 3-4, 69-72 ISSN: 1212-138X
 • Kučerová J. - Brtnický Martin:
  Sledování vybraných parametrů biologických a fyzikálních vlastností půd na lokalitách Žďárských vrchů.
  PDF  Obilnářské listy, 21, 2013, 3-4, 72-75 ISSN: 1212-138X
 • Bartl P. - Tremlová Bohuslava - Ošťádalová Martina - Čáslavková P.:
  Stanovení anthokyanů v pšenicích s purpurově a modře zabarveným zrnem.
  PDF  Obilnářské listy, 21, 2013, 3-4, 75-77 ISSN: 1212-138X
 • Kroftová Věra:
  Osobnosti zemědělského výzkumu v Kroměříži.
  Dr. Ing. Pavel Škopík, CSc. (1923-2013), ředitel Výzkumného ústavu obilnářského v letech 1957-1970.
  Prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. (1934-2013) a jeho působení ve Výzkumném ústavu obilnářském v letech 1958-1976.    

  PDF Obilnářské listy, 21, 2013, 3-4, 78-79 ISSN: 1212-138X

 

Obilnářské listy
2/2013

 

 • Nesvadba Zdeněk - Špunar Jaroslav - Kadlíková Michaela:
  Fabian - novinka v sortimentu dvouřadých ozimých ječmenů
  Fabian - a novelty in the collection of two-row winter barley varieties
  PDF  Obilnářské listy, 21, 2013, 2, 27-29 ISSN: 1212-138X
 • Spitzer Tomáš - Bílovský Jan - Spitzerová Dagmar:
  Vliv směru větru na nálet stonkových krytonosců Ceutorhynchus pallidactylus (CEURQU) a Ceutorhynchus napi (CEUTNA) do porostu řepky
  Influence of wind direction on air raid of stem weevils Ceutorhynchus pallidactylus (CEURQU) and Ceutorhynchus napi (CEUTNA) in the stand of oilseed rape
  PDF  Obilnářské listy, 21, 2013, 2, 30-32 ISSN: 1212-138X
 • Nicogan - Sulcogan. Řešení pro suché jaro v kukuřici
  PDF  Obilnářské listy, 21, 2013, 2, 34 ISSN: 1212-138X
 • Jirsa Ondřej - Polišenská Ivana - Palík Slavoj - Sedláčková Irena
  Kvalita potravinářských obilovin 2012
  Quality of food cereals from the harvest 2012
  PDF  Obilnářské listy, 21, 2013, 2, 35-39 ISSN: 1212-138X
 • Váňová Marie - Polišenská Ivana - Jirsa Ondřej - Sedláčková Irena
  Výnos a kvalita ječmene pěstovaného po obilovině a kukuřici ve sklizni 2012
  Yield and quality of spring barley grown after cereals and maize from harvest 2012
  PDF  Obilnářské listy, 21, 2013, 2, 40-45 ISSN: 1212-138X
 • Jak ošetřit obilniny proti chorobám v letošní sezóně?
  PDF  Obilnářské listy, 21, 2013, 2, 46-47 ISSN: 1212-138X

 

Obilnářské listy
1/2013

 • Sedláčková Irena - Polišenská Ivana:
  Změny obsahu deoxynivalenolu v průběhu sladování.
  PDF  Obilnářské listy, 21, 2013, 1, 3-5 ISSN: 1212-138X
 • Na plevele v obilninách jsou již čtvrtým rokem nejlepší Huricane a Mustang forte.
  PDF  Obilnářské listy, 21, 2013, 1, 5-7 ISSN: 1212-138X
 • Spáčilová Václava:
  Účinnost herbicidů s různým mechanismem účinku aplikovaných v kapalném hnojivu DAM 390, vliv N hnojení na růst, výnos a kvalitativní parametry pšenice ozimé a konkurenční vliv plevelů.
  PDF  Obilnářské listy, 21, 2013, 1, 8-14 ISSN: 1212-138X
 • Benada Jaroslav:
  Odolnost révy vinné proti peronospoře (Plasmopara viticola) z hlediska redoxních potenciálů.
  The resistance of grape vine against dowwny mildew (Plasmopara viticola) from the point of redox potentials
  PDF  Obilnářské listy, 21, 2013, 1, 14-16 ISSN: 1212-138X
 • Polišenská Ivana - Jirsa Ondřej:
  Kontaminace ovsa fuzáriovými mykotoxiny a její původci.
  Contamination of oats by Fusarium mycotoxins and occurence of their producers
  PDF  Obilnářské listy, 21, 2013, 1, 18-21 ISSN: 1212-138X
 • Mezinárodní soutěžní srovnání pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene - Kroměříž 2013.
  PDF  Obilnářské listy, 21, 2013, 1, 22-23 ISSN: 1212-138X

Akce dokumentů