Ročník 2012

 

Obilnářské listy
4/2012

 

 • Míša Petr - Smutný Vladimír:
  Vyhodnocení modelových pěstebních technologií jarního ječmene.
  (Measurement of model crop management practices of spring barley).
  PDF  Obilnářské listy, 20, 2012, 4, 83-86
 • Štočková Lenka - Chrpová Jana:
  Deoxynivalenol a zearalenon v produktech živočišné výroby jako důsledek kontaminace krmiv.
  (Deoxynivalenol and zearalenone in food products of animal origin as a consequence of feed contamination).
  PDF  Obilnářské listy, 20, 2012, 4, 87-89
 • Martinek Petr - Váňová Marie:
  Vliv technologie pěstování a ročníku na znaky výnosu a kvalitu zrna vybraných odrůd a linií ozimé pšenice s odlišnou morfologií klasu.
  (The effect of crop management practice and year on yield traits and grain quality in selected varieties and lines of winter wheat differing in spike morphology).
  PDF  Obilnářské listy, 20, 2012, 4, 90-97
 • Bílovský Jan:
  Připomínka pozornosti věnované makadlovkám (Gelechidae)na území České republiky.
  (Reminder of the attention to the Moth (Gelechidae) family in Czech Republic).
  PDF  Obilnářské listy, 20, 2012, 4, 97-101
 • Kroftová Věra:
  Citační analýza českých vědeckých zemědělských časopisů, jejich postavení v databázích WOS – JCR a SCOPUS
  a návaznost na hodnocení výsledků VaVaI za rok 2011.

  (Citation analysis of Czech scientific agricultural journals, their position in databases WOS-JCR and SCOPUS, and consequence to evaluation of RDI results in 2011).
  PDF  Obilnářské listy, 20, 2012, 4, 101-105
 • Benada Jaroslav - Spitzerová Dagmar - Váňová Marie:
  Výskyt snětí na pšenici v roce 2012 a nový pohled na parazitismus.
  (Incidence of smuts on wheat in the year 2012 and new concept of parasitism).
  PDF  Obilnářské listy, 20, 2012, 4, 105-108

 

Obilnářské listy
3/2012

 

 • Balounová Marta - Vaculová Kateřina - Sedláčková Irena:
  Prebreeding nových genetických zdrojů ječmene jarního se zlepšenou potravinářskou a krmnou kvalitou
  (Prebreeding of new spring barley genetic resources with improved food and feed quality)  
   Obilnářské listy, 20, 2012, 3, 59-62 ISSN 1212-138X
 • Středa Tomáš - Pokorný Radovan - Krédl Zdeněk - Filipi A.:
  Teplota vzduchu ve vertikálním profilu porostu pšenice během hlavního vegetačního období
  (Air temperature in vertical profile of winter wheat canopy during the main growing season)  
    Obilnářské listy, 20, 2012, 3, 63-67 ISSN 1212-138X
 • Jůza Lubor:
  Jak nejlépe proti plevelům v ozimé pšenici? 
   
    Obilnářské listy, 20, 2012, 3, 68 ISSN 1212-138X
 • Bílovský Jan:
  Příspěvek k odkazu Johanna Gregora Mendela na poli ochrany hospodářských rostlin před chorobami a škůdci  
    Obilnářské listy, 20, 2012, 3, 69-70 ISSN 1212-138X
 • Spáčilová Václava - Sikora Karel:
  Možnosti regulace pcháče rolního v pšenici ozimé
  (Possibilities to control Creeping Thistle (Cirsium arvense (L) SCOP) in winter wheat ) 
     Obilnářské listy, 20, 2012, 3, 71-75 ISSN 1212-138X
 • Vašek Jiří:
  Legato Plus vyžene plevele z obilnin  
    Obilnářské listy, 20, 2012, 3, 76 ISSN 1212-138X
 • Martinek Petr - Škorpík Miroslav - Chrpová Jana - Fučík Pavel:
  Skorpion - odrůda ozimé pšenice s modrým zrnem
  (Skorpion - winter wheat variety with blue grain) 
     Obilnářské listy, 20, 2012, 3, 78-79 ISSN 1212-138X

Obilnářské listy
2/2012

 

 • Spitzer Tomáš - Bílovský Jan - Klemová Zuzana - Seidenglanz Marek:
  Ekonomika aplikací insekticidů proti stonkovým krytonoscům.
  (Economy of the application of the insecticides against stem weevils).
  PDF  Obilnářské listy, 20, 2012, 2, 35-37
 • Situace na jaře 2012 podle pozorování v systému MSD (monitoring – signalizace – doporučení).
  PDF  Obilnářské listy, 20, 2012, 2, 37
 • Kompletní ochrana všech obilnin fungicidy firmy Dow AgroSciences.
  PDF  Obilnářské listy, 20, 2012, 2, 38-40
 • Váňová Marie - Matušinsky Pavel - Javůrek Miloslav - Vach Milan:
  Vliv způsobu zpracování půdy na výskyt vybraných chorob obilnin.
  (The effect of soil tillage practices on the severity of selected diseases of cereals).
  PDF  Obilnářské listy, 20, 2012, 2, 40-45
 • Míša Petr - Smutný Vladimír:
  Vyhodnocení modelových pěstebních technologií ozimé pšenice.
  (Measurement of model crop management practices of winter wheat).
  PDF  Obilnářské listy, 20, 2012, 2, 46-50
 • Spitzer Tomáš - Bílovský Jan - Seidenglanz Marek:
  Monitoring rezistence blýskáčka řepkového k pyretroidům na kroměřížsku a blízkém okolí.
  (Monitoring the resistance of pollen beetle to pyrethroids in the Kromeriz area and neighbourhood).
  PDF  Obilnářské listy, 20, 2012, 2, 51-54
 • Spitzer Tomáš:
  Ozimá řepka – jaro 2011(Fotostory).
  PDF  Obilnářské listy, 20, 2012, 2, 54-55

Obilnářské listy
1/2012

ol0112.jpg

 

 • Matušinsky Pavel - Tvarůžek Ludvík:
  Umístění původců osivem přenosných chorob v obilce ječmene.
  (Location of barley seed borne pathogens in cariopsis).
  PDF  Obilnářské listy, 20, 2012, 1, 3-5
 • Spáčilová Václava:
  Praktické využití fluorescence chlorofylu v herbicidní ochraně cukrovky.
  (Practical use of chlorophyll fluorescence in sugar beet protection with herbicides).
  PDF  Obilnářské listy, 20, 2012, 1, 6-8
 • Jak správně aplikovat 2 nejpoužívanější herbicidy v obilninách?
  PDF  Obilnářské listy, 20, 2012, 1, 10-11
 • Balounová Marta - Matušinsky Pavel - Vaculová Kateřina - Vyšohlídová Markéta - Tvarůžek Ludvík:
  Choroby pat stébel a listové skvrnitosti ječmene.
  (Stem-base diseases and leaf blights in barley).
  PDF  Obilnářské listy, 20, 2012, 1, 11-16
 • Minaříková Věra - Leišová-Svobodová Leona - Stemberková Lenka - Hanusová Martina - Matušinsky Pavel:
  Zjišťování přítomnosti houby Ramularia collo-cygni v listových pletivech ječmene z vybraných lokalit České republiky v letech 2009-2011.
  (Detecting the fungus Ramularia collo-cygni in leaf tissues of barley from selected locations of the Czech Republic in 2009-2011).
  PDF  Obilnářské listy, 20, 2012, 1, 17-22
 • Vyšohlídová Markéta - Tvarůžek Ludvík - Matušinsky Pavel:
  Účinnost fungicidů proti původcům listových skvrnitostí ozimého ječmene v podmínkách různě silné epidemie choroby.
  (Efficacy of fungicides against winter barley leaf spot diseases in the conditions of various disease epidemics).
  PDF  Obilnářské listy, 20, 2012, 1, 23-26
 • Spitzer Tomáš - Klemová Zuzana :
  Regulace výšky porostu máku aplikací morforegulátorů.
  (Management of poppy stand height using growth regulators).
  PDF  Obilnářské listy, 20, 2012, 1, 27-29
 • Sedláčková Irena - Polišenská Ivana:
  Příměsi a nečistoty v potravinářské pšenici.
  (Besatz in food wheat)
  PDF  Obilnářské listy, 20, 2012, 1, 29-31

 

Akce dokumentů