Ročník 2011

 

Obilnářské listy
3-4/2011

ol0311.jpg

 

 • Matušinsky Pavel - Tvarůžek Ludvík - Vyšohlídová Markéta - Horáčková Simona:
  Potvrzení výskytu rezistence ke strobilurinům u Mycoshaerella graminicola (anamorph.: Septoria tritici) v oblasti Kroměříže.
  (Confirmation of Mycoshaerella graminicola (anamorph. Septoria tritici)) resistance to strobilurins in Kroměříž region.
  PDF  Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 51-53
 • Jirsa Ondřej - Polišenská Ivana - Palík Slavoj:
  Kvalita potravinářských obilovin 2011.
  (Qauality of food cereals from the harvest 2011).
  PDF  Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 53-58
 • Spitzerová Dagmar - Tvarůžek Ludvík:
  Vliv interakce fungicidů a regulátorů růstu na růst a vývoj ječmene jarního.
  (Effect of interaction of fungicides and growth regulators on growth and development of spring barley).
  PDF  Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 58-61
 • Hrušková Marie - Karas Jan - Švec Ivan:
  Stanovení retenční kapacity pro mlýnské meziprodukty a výrobky.
  PDF  Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 62-65
 • Váňová Marie - Spitzerová Dagmar - Benada Jaroslav:
  Prašná sněť na pšenici
  (Ustilago tiritci). Loose Smut of Wheat .
  PDF  Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 66-67
 • Filip Pavel:
  Aktuální situace s obilím z pohledu mlýnů.
  PDF  Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 67-70 ISSN: 1212-138X
 • Tvarůžek Ludvík - Spáčilová Václava - Vyšohlídová Markéta:
  Srovnání vybraných fungicidních přípravků na bázi inhibitorů syntézy sterolů (DMI) v možné toxicitě aplikace pro pšenici ozimou.
  (Comparison of selected fungicides based on sterol synthesis inhibitors (DMI) in the posssible toxicity of application for winter wheat) .
  PDF  Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 70-73
 • Bílovský Jan - Tvarůžek Ludvík - Horáčková Simona - Lecianová Eva - Matušinsky Pavel - Podešvová Jitka - Spáčilová Václava - Vyšohlídová Markéta:
  Výroční zpráva monitoringu chorob a škůdců na Moravě a ve Slezsku v roce 2011 získaná v rámci projektu Monitoring, signalizace a doporučení.
  (Annual report of monitoring diseases and pests in Moravia and Silesia in 2011 obtained by the project monitoring, indication and recommendations)
  PDF Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 74-82
 • Horáková Vladimíra:
  Pekařská jakost odrůd pšenice a žita registrovaných v roce 2011.
  PDF  Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 82-84

 

Obilnářské listy
2/2011

ol0211.jpg

 

 • Vyšohlídová Markéta - Tvarůžek Ludvík:
  Braničnatky na pšenici - 2. revidované vydání.
  (Septoria diseases of wheat - 2nd revised edition.)
  PDF  Obilnářské listy, 19, 2011, 2, 27-32.
 • Bradová Jana:
  Odrůdová čistota vzorků pšenice a ječmene ze sklizně roku 2010
  Sborník vybraných příspěvků z odborné konference: Jakost obilovin 2010.
  PDF  Obilnářské listy, 19, 2011, 2, 33-36.
 • Svobodová Ilona - Martinek Petr - Věchet Lubomír:
  Vyhledávání donorů pšenice s odolností k braničnatce pšeničné (Mycosphaerella graminicola).
  (Selection of the donors with resistance to Septoria tiritci blotch (Mycosphaerella graminicola).
  PDF  Obilnářské listy, 19, 2011, 2, 37-40.
 • Horáková Vladimíra:
  Pekařská jakost odrůd pšenice ozimé registrovaných v roce 2010.
  Sborník vybraných příspěvků z odborné konference Jakost obilni 2010.
  PDF  Obilnářské listy, 19, 2011, 2, 41-44.
 • Tvarůžek Ludvík - Vyšohlídová Markéta - Horáčková Simona:
  Výsledky zkoušení kolekce odrůd pšenice ozimé na lokalitě Kroměříž v ročníku 2010/2011.
  PDF  Obilnářské listy, 19, 2011, 2, 45-48.

Obilnářské listy
1/2011


ol0111.jpg

 

 • Křen Jan - Spitzer Tomáš:
  Mezinárodní porovnání pěstebních technologií na DLG-Feldtage 2010 v Německu.
  PDF  Obilnářské listy, 19, 2011, 1, 3-5.
 • Filip P.:
  Aktuální situace na trhu s obilovinami
  Jakost obilovin - Filip   Obilnářské listy, 19, 2011, 1, 6-8.
 • Polišenská Ivana:
  Fuzáriové mykotoxiny v obilovinách sklizně 2010.
  (Fusarium mycotoxins in cereals harvested in the year 2010)
  Fuzáriové mykotoxiny   Obilnářské listy, 19, 2011, 1, 9-12.
 • Horáčková Simona:
  Zpráva ze zasedání Vědecké rady Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. a Agrotestu fyto, s.r.o. konaného v Kroměříži dne 20. 1. 2011.
  PDF  Obilnářské listy, 19, 2011, 1, 13-14.
 • Spitzer Tomáš - Matušinsky Pavel - Wolf A.G.:
  Detekce Sclerotinia sclerotiorum v raných stádiích vývoje slunečnice pomocí metod PCR a ELISA.
  (Detection of Sclerotinia sclerotiorum in sunflower early stages of development by PCR and ELISA)
  PDF  Obilnářské listy, 19, 2011, 1, 16-18.
 • Bílovský Jan:
  Příspěvek k šedesátiletému výročí zemědělského výzkumu v Kroměříži - znovuobnovení činnosti Spolku pro zvelebení zemědělského výzkumnictví.
  PDF  Obilnářské listy, 19, 2011, 1, 18-20.
 • Vašek Jiří:
  Pegas - nový herbicid k dispozici.
  PDF  Obilnářské listy, 19, 2011, 1, 21.

 

 

Akce dokumentů