Ročník 2010

 

Obilnářské listy
4/2010

ol0410.jpg

 • KLEMOVÁ, Zuzana - SVAČINOVÁ, Ivana - KLEM, Karel - JAGOŠOVÁ, Lenka - MATUŠINSKY, Pavel:
  Chundelka metlice s rezistencí k inhibitorům ALS – příčiny selekce rezistentních populací.
  Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 91-95.
 • NESVADBA, Zdeněk - HORÁČKOVÁ, Simona – TVARŮŽEK, Ludvík - POLIŠENSKÁ, Ivana:
  Vliv inokulace houbou Fusarium culmorum na obsah deoxynivalenolu a výnosové znaky u dihaploidních linií jarního ječmene.
  Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 96-99
 • SPÁČILOVÁ, Václava - ŠAFRÁNKOVÁ, Ivana:
  Diagnostika kvality postřiku pomocí fluorescence chlorofylu.
  Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 100-103.
 • VALTÝNIOVÁ, Soňa – KŘEN, Jan – MÍŠA, Petr:
  Hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce - porovnání metod.
  Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 103-107.
 • DENEŠOVÁ, Olga - POKORNÝ, Eduard – PODEŠVOVÁ, Jitka - BRTNICKÝ, Martin:
  Dopady různých způsobů hospodaření na kvalitu černozemních půd.
  Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 107-110.
 • BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj:
  Potravinářská kvalita žitného zrna.
  Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 110-112
 • MILOTOVÁ, Jarmila - VACULOVÁ, Kateřina:
  Hodnocení nových přírůstků kolekce genetických zdrojů ječmene jarního.
  Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 113-117.
 • TVARŮŽEK, Ludvík - VYŠOHLÍDOVÁ, Markéta - SPÁČILOVÁ, Václava - HORÁČKOVÁ, Simona – BÍLOVSKÝ, Jan:
  Volba správného termínu ošetření ozimých obilnin fungicidy na příkladu ječmene ozimého.
  Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 117-120.
 • BÍLOVSKÝ, Jan - HORÁČKOVÁ, Simona - MATUŠINSKY, Pavel - SPÁČILOVÁ, Václava - TVARŮŽEK, Ludvík - VYŠOHLÍDOVÁ, Markéta – SPITZEROVÁ, Dagmar:
  Nástin výsledků monitoringu chorob a škůdců z Moravy a Slezska v roce 2010 získaných v rámci projektu Monitoring, signalizace a doporučení.
  Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 120-128.

 

Obilnářské listy
3/2010

ol0310.jpg

 

Jakost obilovin 2009. Sborník vybraných příspěvků z odborné konference. III. část - strana 67-71.

 1. FAMĚRA, Oldřich – RILJÁKOVÁ, Božena – HÁLOVÁ, Ilona – ERHARTOVÁ, Daniela:
  Tvrdost zrna pšenice jako ukazatel charakteristiky.
  Obilnářské listy, 18, 2010, 3, 67-71.
 • VACULOVÁ, Kateřina – JIRSA, Ondřej – MARTINEK, Petr – BALOUNOVÁ, Marta:
  Hodnocení kvality zrna vybraných vzorků netradiční pšenice a bezpluchého
  Obilnářské listy, 18, 2010, 3, 71-77.
 • VÁŇOVÁ, Marie – KLEMOVÁ, Zuzana – SPITZEROVÁ, Dagmar – BENADA, Jaroslav:
  Mazlavá a zakrská sněť na ozimé
  Obilnářské listy, 18, 2010, 3, 77-82.
 • STŘALKOVÁ, Radomíra – KROFTA, Stanislav – PODEŠVOVÁ, Jitka – LECIANOVÁ, Eva:
  Vliv hnojení dusíkem na redox potenciál v ornici při pěstování pšenice a ječmene v konvenčním systému hospodaření
  Obilnářské listy, 18, 2010, 3, 82-85.
 • JŮZA, Lubor :
  Corello je lepší než Treflan !!
  Obilnářské listy, 18, 2010, 3, 86.

 

Obilnářské listy
2/2010

ol0210.jpg

Jakost obilovin 2009. Sborník vybraných příspěvků z odborné konference. II. část - strana 35-43.

 1. KREJČÍŘOVÁ, Lucie - SLUKOVÁ Marcela - CAPOUCHOVÁ, Ivana :
  Rozdíly ve skladbě zásobních bílkovin u pšenice ozimé vypěstované ekologicky a konvenčně.
  Obilnářské listy, 18, 2010, 2, 35-39.
 2. HRUŠKOVÁ, Marie - ŠVEC, Ivan - BIOLKOVÁ Michala :
  Komplexní hodnocení vybraných mlýnských meziproduktů a výrobků průmyslového mlýna.
  Obilnářské listy, 18, 2010, 2, 40-43.
 • DREISEITL, Antonín :
  Výzkum populace původce padlí jako nezbytná součást šlechtění ječmene na odolnost.
  Obilnářské listy, 18, 2010, 2, 44-45.
 • VÁŇOVÁ, Marie - CHRPOVÁ, Jana - VEŠKRNA, Ondřej :
  Virové choroby obilnin a možnosti ochrany proti nim.
  Obilnářské listy, 18, 2010, 2, 46-53.
 • VAŠEK, Jiří :
  Leander/Bumper. Novinka v boji proti chorobám obilnin.
  Obilnářské listy, 18, 2010, 2, 54-55.
 • POKORNÝ, Eduard - DENEŠOVÁ, Olga :
  Komplexní vedení porostů obilnin.
  Obilnářské listy, 18, 2010, 2, 56.
 • BABUŠKA, Petr :
  Technologie ochrany pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání.
  Obilnářské listy, 18, 2010, 2, 57-59.
 • CHALÁS, Róbert :
  Jaké přípravky volit proti přerůstajícím plevelům v obilninách?
  Obilnářské listy, 18, 2010, 2, 60.
 • BÍLOVSKÝ, Jan – TVARŮŽEK, Ludvík - BERNARDOVÁ, Milena :
  Monitoring, prognóza a signalizace chorob a škůdců zemědělských plodin - fenologická a meteorologická pozorování jako praktické pomůcky ke zdárnému pěstování.
  Obilnářské listy, 18, 2010, 2, 62-63. 

 
Obilnářské listy
1/2010

ol0110.jpg

 • BERNARDOVÁ, Milena - TVARŮŽEK, Ludvík:
  Monitoring, prognóza a signalizace chorob a škůdců zemědělských plodin, jejich sledování, diagnostika a doporučení pro případný zásah proti nim.
  Obilnářské listy, Roč. 18, č. 1, 2010, s. 3-4.
 • FILIP, Pavel:
  Aktuální situace na trhu s obilovinami.
  Obilnářské listy, Roč. 18, č. 1, 2010, s. 5-7.

Jakost obilovin 2009. Sborník vybraných příspěvků z odborné konference. I. část - strana 8-22.

 1. BRADOVÁ, Jana - ŠTOČKOVÁ, Lenka:
  Průzkum odrůdové čistoty merkantilních vzorků pšenice a ječmene (1997 - 2009).
  Obilnářské listy, Roč. 18, č. 1, 2010, s. 8-11.
 2. POLIŠENSKÁ, Ivana - JIRSA, Ondřej - SALAVA, Jaroslav - MATUŠINSKY, Pavel - PROKEŠ, Josef :
  Fuzáriové mykotoxiny a patogeny Fusarium v obilovinách sklizně roku 2009.
  Obilnářské listy, Roč. 18, č. 1, 2010, s. 12-16.
 3. PŘÍHODA, Josef - KREJČÍŘOVÁ, Lucie:
  Uživatelské charakteristiky pšenice a žita ze sklizně 2009.
  Obilnářské listy, Roč. 18, č. 1, 2010, s. 17-18.
 4. BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj - SEDLÁČKOVÁ, Irena:
  Kvalita pšenice a žita sklizně 2009.
  Obilnářské listy, Roč. 18, č. 1, 2010, s. 19-22.
 • BABUŠKA, Petr:
  Novinky společnosti Syngenta pro fungicidní ochranu obilnin.
  Obilnářské listy, Roč. 18, č. 1, 2010, s. 23-24 .
 • PORTYCH, Petr:
  Jak nejlépe ošetřit obilniny proti plevelům?
  Obilnářské listy, Roč. 18, č. 1, 2010, s. 26-28.
 • PEZA, Zdeněk:
  Jak ušetřit při jarní ochraně ozimých obilnin.
  Obilnářské listy, Roč. 18, č. 1, 2010, s. 29.
 • ANDR, Jiří:
  PROTUGAN 50 EC + ARRAT. Komplexní ošetření 20 ha pšenice ozimé proti plevelům na jaře.
  Obilnářské listy, Roč. 18, č. 1, 2010, s. 30.

 

 

Akce dokumentů