Ročník 2009


 
Obilnářské listy
4/2009

ol0904.jpg

 • Jirsa, Ondřej – Polišenská, Ivana – Matušinsky, Pavel:
  Monitoring askospor Gibberella zeae v porostu ozimé pšenice.
  (Monitoring of Gibberella zeae ascospores in winter wheat stand).
  Obilnářské listy, 17, 2009, 4, 95-98. ISSN: 1212-138X
 • Chrpová, Jana, - Váňová, Marie - Šíp, Václav:
  Využití různých metod pro hodnocení rezistence k fuzarióze klasu u odrůd pšenice ozimé registrovaných v ČR.
  (Use of various methods for assessing Fusarium head blight resistance in winter wheat cultivars registered in the Czech Republic).
  Obilnářské listy, 17, 2009, 4, 98-102. ISSN: 1212-138X
 • Spáčilová, Václava - Šafránková, Ivana:
  Využití NIR spektroskopie k detekci chorob a poruch jabloní.
  (A possibility of using spectral methods for pathogen detection and nutrition status determination in apple tree).
  Obilnářské listy, 17, 2009, 4, 103-107. ISSN: 1212-138X
 • Vyšohlídová, Markéta - Tvarůžek, Ludvík - Matušinsky, Pavel - Polišenská, Ivana:
  Hodnocení výskytu listových a klasových chorob jarního ječmene na lokalitě Kroměříž v roce 2009.
  (Evaluation of the occurrence of leaf and ear diseases in selected cultivars of spring barley at Kroměříž in 2009).
  Obilnářské listy, 17, 2009, 4, 107-110. ISSN: 1212-138X
 • Tvarůžek, Ludvík - Vyšohlídová, Markéta:
  Účinnost fungicidů proti listovým chorobám ozimé pšenice v podmínkách vysoké intenzity pěstování a extrémního výskytu chorob.
  (Efficacy of fungicides against diseases of winter wheat under conditions of a high-input cropping system and extreme disease severity).
  Obilnářské listy, 17, 2009, 4, 110-114. ISSN: 1212-138X
 • Váňová, Marie - Hajšlová, Jana, - Polišenská, Ivana - Jirsa, Ondřej - Klemová, Zuzana:
  Výskyt mykotoxinů v zrnu ozimé pšenice při různých způsobech zpracování půdy ve vztahu k předplodině a počasí v daném roce.
  (Mycotoxin occurrence in winter wheat grain uder various soil tillage practices in relation to preceding crop and weather conditions in a given year).
  Obilnářské listy, 17, 2009, 4, 115-118. ISSN: 1212-138X
 • Nesvadba, Zdeněk - Horáčková, Simona - Šusta, Jiří:
  Hodnocení gushingu piva u vybraných odrůd jarního sladovnického ječmene po očkování houbou Fusarium culmorum.
  (Evaluation of beer gushing in chosen cultivars of spring malting barley after inoculation of Fusarium culmorum).
  Obilnářské listy, 17, 2009, 4, 118-121. ISSN: 1212-138X
 • Kroftová, Věra:
  České časopisy v databázi Web of Science - Science Edition v letech 1998 až 2008.
  (Czech journals in the Web of Scienmce - Science edition database in 1998 to 2008).
  Obilnářské listy, 17, 2009, 4, 122-125. ISSN: 1212-138X
 • Vašek, Jiří:
  Orius 25 EW. Ekologicky zajímavý fungicid.
  Obilnářské listy, 17, 2009, 4, 126. ISSN: 1212-138X

 
Obilnářské listy
3/2009
 

ol0903.jpg

 • Prokinová, Evženie, - Řičař Jakub - Kochanová, Michaela - Váňová, Marie
  Detekce přítomnosti spor Tilletia controversa v půdě.
  (Detection of Tilletia controversa spores in soil).
  Obilnářské listy, 17, 2009, 3, 67-69 ISSN: 1212-138X
 • Tvarůžek, Ludvík - Polišenská, Ivana
  Význam fungicidní ochrany pšenice ozimé proti klasovým fuzáriím z pohledu efektivity celého systému.
  (Importance of fungicidal control of Fusarium head blight in winter wheat with a view to effectiveness of the whole system).
  Obilnářské listy, 17, 2009, 3, 70-72 ISSN: 1212-138X
 • Vaculová, Kateřina, - Candráková, Eva
  Vliv hnojení N na hospodářsky významné ukazatele bezpluchého ječmene.
  (Effect of nitrogen fertilization on important agronomic traits of hulless barley).
  Obilnářské listy, 17, 2009, 3, 73-78 ISSN: 1212-138X
 • Střalková, Radomíra - Krofta, Stanislav - Podešvová, Jitka - Leciánová, Eva
  Rozdíly potenciální nitrifikace v ornici při pěstování pšenice a ječmene v konvenčním a ekologickém systému hospodaření
  (The differences of potential nitrification in the topsoil in the cultivation of wheat and barley in conventional and organic farming systems).
  Obilnářské listy, 17, 2009, 3, 79-81 ISSN: 1212-138X
 • Dreiseitl, Antonín
  Proč odrůdy ztrácejí odolnost k chorobám?
  Obilnářské listy, 17, 2009, 3, 82-83 ISSN: 1212-138X
 • Vašek, Jiří
  Zamir 40 EW. Nový fungicid registrován.
  Obilnářské listy, 17, 2009, 3, 83-84 ISSN: 1212-138X
 • Martinek, Petr - Mikulcová, Jarmila
  IRIDIUM - novinka v sortimentu ozimé pšenice.
  Obilnářské listy, 17, 2009, 3, 86-87 ISSN: 1212-138X
 • Pšenice ozimá IRIDIUM.
  Obilnářské listy, 17, 2009, 3, 88 ISSN: 1212-138X
 • Ječmen ozimý FLORIAN.
  Obilnářské listy, 17, 2009, 3, 89 ISSN: 1212-138X
 • Tritikale ozimé PAWO.
  Obilnářské listy, 17, 2009, 3, 90 ISSN: 1212-138X

 
Obilnářské listy
2/2009
 

ol0902.jpg

 
 • Míša, Petr - Krofta, Stanislav - Lipavský, Jan
  Jarní a ozimý ječmen pro nepotravinářské využití - ekonomické vyhodnocení modelových technologií pěstování.
  (Spring and winter wheat for non-food use - economic assessment of model crop management practices).
  Obilnářské listy, 17, 2009, 2, 39-45 ISSN: 1212-138X
 • Klem, Karel - Klemová, Zuzana - Míša, Petr
  Poléhání jarního ječmene - hlavní faktory a systémy regulace.
  (Lodging of spring barley - main factors and system of control)
  Obilnářské listy, 17, 2009, 2, 46-53 ISSN: 1212-138X
 • Vašek, Jiří
  Bumper Super Razantní fungicid s širokou registrací.
  Obilnářské listy, 17, 2009, 2, s. 54 ISSN: 1212-138X
 • Šamalík, Jan
  SUNAGREEN v obilninách - výhodná součást systému morforegulace.
  Obilnářské listy, 17, 2009, 2, 56-57 ISSN: 1212-138X
 • Peza, Zdeněk
  Stimulace a listová výživa obilnin.
  Obilnářské listy, 17, 2009, 2, 58-59 ISSN: 1212-138X
 • Spitzer, Tomáš
  Hlízenka - houba roku 2008.
  Obilnářské listy, 17, 2009, 2, 60-61 ISSN: 1212-138X

 
Obilnářské listy
1/2009
 

ol0901.jpg

 
 • Polišenská, Ivana - Jirsa, Ondřej - Salava, Jaroslav
  Fuzáriové mykotoxiny a patogeny rodu Fusarium v obilninách sklizně 2008.
  (Fusarium mycotoxins and pathogens in cereals from the 2008 harvest).
  Obilnářské listy, 17, 2009, 1, 3-6. ISSN: 1212-138X
 • Míša, Petr - Sedláčková, Irena - Lipavský, Jan
  Jarní a ozimý ječmen pro nepotravinářské využití - výsledky ověřování modelových technologií pěstování.
  (Spring and winter barley for non-food use - results of model crop management practices testing).
  Obilnářské listy, 17, 2009, 1, 7-11. ISSN: 1212-138X
 • Burešová, Iva - Palík, Slavoj
  Počasí jako faktor pekárenské kvality pšeničného zrna.
  (Weather as a factor of breadmaking quality of wheat grain).
  Obilnářské listy, 17, 2009, 1, 11-14. ISSN: 1212-138X
 • Benada, Jaroslav
  A non-invasive method for redox potential measurement.
  (Neinvazivní metoda měření redoxních potenciálů u rostlin).
  Obilnářské listy, 17, 2009, 1, 15-18. ISSN: 1212-138X
 • Vašek, Jiří
  Legend. Legenda se vrací.
  Obilnářské listy, 17, 2009, 1, 19-20. ISSN: 1212-138X
 • Spáčilová, Václava
  Parlement EU podpořil přísnější kriteria pro posuzování zdravotní nezávadnosti pesticidů.
  Obilnářské listy, 17, 2009, 1, 21-22. ISSN: 1212-138X
 • Šipek, Jozef
  KANTOR PLUS - nový herbicid pro odplevelení ozimých obilnin.
  Obilnářské listy, 17, 2009, 1, 24. ISSN: 1212-138X
 • Peza, Zdeněk
  Jarní etapa ochrany ozimých obilnin s přípravky Arysta LifeScience.
  Obilnářské listy, 17, 2009, 1, 25-26. ISSN: 1212-138X
 • Čech, Vladimír
  Mospilan 20 SP + Cyperkill 25 EC + Sviton Plus řešení proti všem škůdcům řepky se stimulátorem růstu
  Obilnářské listy, 17, 2009, 1, 26-27. ISSN: 1212-138X
 • Čech, Vladimír
  PROTUGAN 50 SC + ARRAT. Kompletní ošetření 20 ha pšenice ozimé proti plevelům na jaře.
  Obilnářské listy, 17, 2009, 1, 30. ISSN: 1212-138X
 • Zpráva ze zasedání vědecké rady Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. konané v Kroměříži dne 22. 1. 2009.
  Zpráva ze zasedání vědecké rady Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. konané v Kroměříži dne 22. 1. 2009.
  Obilnářské listy, 17, 2009, 1, 31-32. ISSN: 1212-138X
 • Balounová, Marta - Vaculová, Kateřina
  Milička habešská neboli tef.
  Obilnářské listy, 17, 2009, 1, 32-34. ISSN: 1212-138X

 
Akce dokumentů