Ročník 2007

Obilnářské listy
4/2007

ol0704.jpg

 
 • HRUŠKOVÁ, Marie - ŠVEC, Ivan - JIRSA, Ondřej - VÁŇOVÁ, Marie - PALÍK, Slavoj
  Hodnocení vlivu odrůdy, režimu a ročníku pěstování na jakost pšenice.
  (Evaluation of the effects of cultivar, cropping practice and year on wheat quality)
  Obilnářské listy, 15, 2007, 4, s.81-87
 • STŘALKOVÁ, Radomíra - PODEŠVOVÁ, Jitka - LECIANOVÁ, Eva - ŠABATA, Jiří
  Dynamika minerálního dusíku a potenciální nitrifikace v průběhu vegetačního období 2007.
  (Mineral nitrogen dynamics and potential nitrification during the growing season 2007)
  Obilnářské listy, 15, 2007, 4, s.87-91
 • SPITZEROVÁ, Dagmar - KLEM, Karel
  Význam pěstitelských faktorů a průběhu počasí pro rozvoj listových skvrnitostí u ozimé pšenice.
  (The importance of cropping factors and weather course on the development of leaf blotches on winter wheat)
  Obilnářské listy, 15, 2007, 4, s.92-96
 • BROM, Milan - ŠTĚRBA, Bohumil
  Podzimní ošetření ozimých obilnin proti plevelům.
  Obilnářské listy, 15, 2007, 4, s.98-99
 • SOUČEK, Antonín - POSPÍŠIL, Antonín
  Nové formy využití informací a programů v zemědělství.
  (New forms of information and program use in agriculture)
  Obilnářské listy, 15, 2007, 4, s.100
 • SOUČEK, Antonín - KLAPKA, Jan - VACEK, Pavel - POSPÍŠIL, Antonín
  PORADEX - zajímavá pomůcka pro manažery.
  (PORADEX - an interesting aid for managers)
  Obilnářské listy, 15, 2007, 4, s.101-103


Obilnářské listy
3/2007

ol0703.jpg

 
 • BAJEROVÁ, Eva
  Gaeumannomyces graminis - černání pat stébel.
  (Gaeumannomyces graminis - take-all)
  Obilnářské listy, 15, 2007, 3, s.53-57
 • POLIŠENSKÁ, Ivana
  Kontaminanty v obilovinách - novinky v legislativě.
  (Contaminants in cereals - novelties in legislation)
  Obilnářské listy, 15, 2007, 3, s.58-60
 • BABUŠKA, Petr
  Cyperkill 25 EC - efektivní řešení hubení nejvýznamnějších škůdců obilovin a řepky.
  Obilnářské listy, 15, 2007, 3, s.60-61
 • SPÁČILOVÁ, Václava
  Vyhodnocení průběhu počasí v roce 2006 ve vztahu k výskytu chorob révy vinné.
  (Evaluation of the weather course in 2006 in relation to disease occurrence in vine)
  Obilnářské listy, 15, 2007, 3, s.62-63
 • POKORNÝ, Eduard - DENEŠOVÁ, Jitka - STŘALKOVÁ, Radomíra - PODEŠVOVÁ, Jitka
  Jaro přichází dřív, léto se prodlužuje.
  (The spring comes earlier, the summer becomes longer)
  Obilnářské listy, 15, 2007, 3, s.66-67
 • ORT, Petr
  Fuzariózy - nebezpečné choroby obilnin.
  Obilnářské listy, 15, 2007, 3, s.68-69
 • KOPRNA, Radoslav - MACHÁČKOVÁ, Ivana
  Odrůdový program sdružení Česká řepka.
  Obilnářské listy, 15, 2007, 3, s.71-72
 • STŘALKOVÁ, Radomíra - PODEŠVOVÁ, Jitka - ŠABATA, Jiří
  Změny nitrifikační aktivity půdy v ornici a podorničí v 9-ti honném osevním postupu s obilninami.
  (Changes in soil nitrification activity in topsoil and subsoil in a 9-course crop rotation with cereals)
  Obilnářské listy, 15, 2007, 3, s.73-74
 • TVARŮŽEK, Ludvík
  Letošní zdravotní stav porostů obilnin a vybrané výsledky fungicidních pokusů roku 2006.
  (This year health state of cereal stands and chosen results of fungicide experiments in 2006)
  Obilnářské listy, 15, 2007, 3, s.75-78
 • MATUŠINSKY, Pavel
  Konvenční a ekologické pěstební systémy z hlediska ochrany rostlin.
  (Conventional and organic cropping systems regarding plant protection)
  Obilnářské listy, 15, 2007, 3, s.78-79


Obilnářské listy
2/2007

ol0702.jpg

 
 • VACULOVÁ, Kateřina - HORÁČKOVÁ, Simona
  Neškrobové polysacharidy v zrně pšenice ozimé.
  (Non-starch polysaccharides in winter wheat grain /regarding not only nutrition of farm animals/)
  Obilnářské listy, 15, 2007, 2, s.25-31
 • STŘALKOVÁ, Radomíra - SVOBODOVÁ, Ilona - LECIÁNOVÁ, Eva - PODEŠVOVÁ, Jitka - ŠABATA, Jiří
  Obsah minerálního dusíku v půdě a vývoj rostlin v předjaří roku 2007.
  (Mineral nitrogen content in soil and plant development in early spring 2007)
  Obilnářské listy, 15, 2007, 2, s.32-36
 • SPITZER, Tomáš
  Ochrana řepky proti škodlivým činitelům na jaře.
  (Control of harmful organisms in oilseed rape in spring)
  Obilnářské listy, 15, 2007, 2, s.37-38
 • BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
  Odrůdové aspekty kvality potravinářské pšenice sklizně 2006.
  (Cultivar aspects of bread wheat quality from the 2006 harvest)
  Obilnářské listy, 15, 2007, 2, s.40-43
 • SOMMER, Pavel - KOPECKÝ, Petr
  ACANTO a TALIUS - zařazení do systému fungicidní ochrany obilnin.
  Obilnářské listy, 15, 2007, 2, s.44, 46
 • SIKORA, Karel
  Mák - láká svou finanční realizací, ale žádá si správně zvládnutou technologii pěstování.
  (Poppy attracts by its financial realization, but requires a sound crop management practice)
  Obilnářské listy, 15, 2007, 2, s.47
 • SUCHÁNEK, Josef
  Řešení ovsa hluchého v obilninách.
  Obilnářské listy, 15, 2007, 2, s.48
 • VOKŘÁL, Michal
  AXIAL - nový standard hubení chundelky metlice a ovsa hluchého v obilninách.
  Obilnářské listy, 15, 2007, 2, s.49-51


Obilnářské listy
1/2007

ol0701.jpg

 
 • PALÍK, Slavoj
  Slovo úvodem.
  (Introductory article)
  Obilnářské listy, 15, 2007, 1, s.1-2
 • MÜLLER, Oldřich
  Nové odrůdy ozimé a jarní pšenice registrované v roce 2006.
  (New cultivars of winter and spring wheat registered in 2006)
  Obilnářské listy, 15, 2007, 1, s.2,4-5
 • SPÁČILOVÁ, Václava
  Hodnocení průběhu počasí v roce 2006 ve vztahu k výskytu chorob jabloní.
  (Evaluation of the weather course in 2006 related to the occurrence of apple-tree diseases)
  Obilnářské listy, 15, 2007, 1, s.6-7
 • PEZA, Zdeněk
  Herbicidní ochrana a výživa ječmene - novinky v nabídce.
  Obilnářské listy, 15, 2007, 1, s.8-9
 • POLIŠENSKÁ, Ivana - NEDOMOVÁ, Lenka - TVARŽEK, Ludvík
  Fuzáriové mykotoxiny v ovsu.
  (Fusarium mycotoxins in oats)
  Obilnářské listy, 15, 2007, 1, s.9-11
 • ŠIPEK, Jozef
  KANTOR - přípravek časně jarního odplevelení obilnin
  Obilnářské listy, 15, 2007, 1, s.13
 • WEYDA, František
  Mikrosvět a jeho zobrazení.
  Obilnářské listy, 15, 2007, 1, s.14-19
 • SUCHÁNEK, Josef
  Ochrana proti ovsu hluchému v obilninách.
  Obilnářské listy, 15, 2007, 1, s.20
 • MILOTOVÁ, Jarmila
  Nově registrované odrůdy jarního ječmene v pokusech genetických zdrojů v roce 2006.
  (Newly registered cultivars of spring barley in trials of genetic resources in 2006)
  Obilnářské listy, 15, 2007, 1, s.21-23
Akce dokumentů