Ročník 2006

Obilnářské listy
5-6/2006

 ol0656.jpg

 
 • BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
  Kvalita potravinářských obilovin ze sklizně 2006.
  (Quality of food cereals from the 2006 harvest)
  Obilnářské listy, 14, 2006, 5-6, s.85-88
 • POLIŠENSKÁ, Ivana - NESVADBA, Zdeněk - VÁŇOVÁ, Marie
  9. evropský seminář o fuzáriích.
  (9th European Fusarium Seminar)
  Obilnářské listy, 14, 2006, 5-6, s.88-90
 • KLEM, Karel - BABUŠNÍK, Jiří
  Intenzivní pěstování sladovnického ječmene - opatření v průběhu vegetace.
  (High-input growing of malting barley - measures during the growing season)
  Obilnářské listy, 14, 2006, 5-6, s.91-95
 • ŠPUNAROVÁ, Marie - ŠPUNAR, Jaroslav - NESVADBA, Zdeněk
  Vývoj požadavků při šlechtění kvalitních odrůd jarního sladovnického ječmene.
  (A trend of requirements for breeding high-quality cultivars of spring malting barley)
  Obilnářské listy, 14, 2006, 5-6, s.96-97
 • SOUČEK, Antonín
  Do programu Interreg IIIC jsou zapojeny i regiony z České republiky.
  (The program Interreg IIIC associates also regions from the Czech Republic)
  Obilnářské listy, 14, 2006, 5-6, s.98-99 Česká republika Jn
 • STŘALKOVÁ, Radomíra - POKORNÝ, Eduard - PODEŠVOVÁ, Jitka
  Obsah nitrátového dusíku v půdě pro pšenici ozimou po jetelovině v podzimním období.
  (Nitrate nitrogen content in soil for winter wheat following clover crops in the autumn period)
  Obilnářské listy, 14, 2006, 5-6, s.100-101
 • STŘALKOVÁ, Radomíra - ŠABATA, Jiří - PODEŠVOVÁ, Jitka
  Zamyšlení nad odkazem Františka Skopalíka.
  (Contemplation on František Skopalík´s legacy)
  Obilnářské listy, 14, 2006, 5-6, s. 101-102
 • TVARŮŽEK, Ludvík
  Účinnost fungicidů proti chorobám pšenice ozimé. III. klasová fuzária (Fusarium spp.).
  (Efficacy of fungicides against diseases in winter wheat. III Fusarium head blight /Fusarium spp./)
  Obilnářské listy, 14, 2006, 5-6, s.103-104


Obilnářské listy
4/2006

ol0604.jpg

 
 • PALÍK, Slavoj - BENADA, Jaroslav - MARTINEK, Petr - VACULOVÁ, Kateřina - TICHÝ, František
  Porostlost zrna a kvalita obilovin ze sklizně 2006.
  (Grain sprouting and cereal quality from the 2006 harvest)
  Obilnářské listy, 14, 2006, 4, s.69-71
 • BROM, Milan - ČECH, Vladimír
  GLEAN 75 WG a BALANCE. Ekonomická a vysoce účinná regulace plevelů ozimých obilnin.
  Obilnářské listy, 14, 2006, 4, s.72-74
 • MÜLLER, Oldřich
  Perspektiva hybridních odrůd pšenice v ČR.
  (Prospects of hybrid wheat cultivars in the Czech Republic)
  Obilnářské listy, 14, 2006, 4, s.75
 • STŘALKOVÁ, Radomíra - PODEŠVOVÁ, Jitka - SVOBODOVÁ, Ilona - LECIÁNOVÁ, Eva
  Vliv půdních a klimatických podmínek ročníku 2006 na vývoj porostů obilnin.
  (Effects of soil and climatic conditions on cereal crop development in 2006)
  Obilnářské listy, 14, 2006, 4, s.76-81
 • NESVADBA, Zdeněk - ŠPUNAR, Jaroslav
  Zhodnocení výsledků pokusu SDO s ozimým ječmenem na lokalitě Kroměříž v ročníku 2005-2006 a vyvození závěrů pro praxi.
  (Evaluation of results of the trial with winter barley /List of Recommended Varieties/ at the Kroměříž location in 2005-2006 and drawing conclusions for farmers)
  Obilnářské listy, 14, 2006, 4, s.82-84


Obilnářské listy
3/2006

ol0603.jpg 

 
 • TVARŮŽEK, Ludvík
  Účinnost fungicidů proti chorobám pšenice ozimé. II. listové skvrnitosti a rez pšeničná.
  (Fungicide efficacy against winter wheat diseases. II. leaf spots and leaf rust)
  Obilnářské listy, 14, 2006, 3, s.45-48
 • POLIŠENSKÁ, Ivana
  Vliv skladování na obsah mykotoxinů v obilovinách.
  (Storage effects on mycotoxin concentration in cereals)
  Obilnářské listy, 14, 2006, 3, s.49-51
 • SPITZER, Tomáš
  Fungicidní ochrana slunečnice.
  (Fungicidal control in sunflower)
  Obilnářské listy, 14, 2006, 3, s.52-53
 • KOPECKÝ, Petr
  CHARISMA XL - systém fungicidní ochrany pšenice a ječmene proti listovým a klasovým chorobám.
  Obilnářské listy, 14, 2006, 3, s.54
 • HRUŠKOVÁ, Marie - VÁŇOVÁ, Marie - ŠVEC, Ivan - JIRSA, Ondřej - KLEM, Karel - PALÍK, Slavoj
  Vliv intenzity a ročníku pěstování na technologické parametry vybraných odrůd potravinářské pšenice.
  (Effect of growing intensity and crop year on breadmaking parameters in selected bread wheat cultivars)
  Obilnářské listy, 14, 2006, 3, s.56-59
 • STŘALKOVÁ, Radomíra - PODEŠVOVÁ, Jitka - SVOBODOVÁ, Ilona - LECIÁNOVÁ, Eva
  Půdní a klimatické podmínky pro růst a vývoj pšenice ozimé v jarním období.
  (Soil and climatic conditions for growth and development of winter wheat in a spring period)
  Obilnářské listy, 14, 2006, 3, s.60-63
 • CHALÁS, Róbert
  Škůdci jsou v obilninách každý rok.
  Obilnářské listy, 14, 2006, 3, s.63
 • CHALÁS, Róbert
  Jak na přerostlé plevele obilnin?
  Obilnářské listy, 14, 2006, 3, s.64
 • MATUŠINSKY, Pavel
  Molekulární metody ve fytopatologii.
  (Molecular techniques in phytopathology)
  Obilnářské listy, 14, 2006, 3, s.65-66
 • ORT, Petr
  Proline a ochrana obilnin proti klasovým fuzáriím.
  Obilnářské listy, 14, 2006, 3, s.67


Obilnářské listy
2/2006

ol0602.jpg

 
 • TVARŮŽEK, Ludvík
  Účinnost fungicidů proti chorobám pšenice ozimé . I. Padlí travní (Blumeria graminis v. tritici).
  (Fungicide efficacy on winter wheat diseases. I. Powdery mildew /Blumeria graminis v. tritici/)
  Obilnářské listy, 14, 2006, 2, 21-22, 24
 • VOKŘÁL, Michal
  Moddus - podporuje, zkracuje a zesiluje obilniny.
  Obilnářské listy, 14, 2006, 2, s.26
 • DENEŠOVÁ, Olga - STŘALKOVÁ, Radomíra - PODEŠVOVÁ, Jitka - POKORNÝ, Eduard
  Změny kvality humusu a biologické aktivity diagnostikují poruchy půdy.
  (Changes in humus quality and biological activity diagnose soil disturbance)
  Obilnářské listy, 14, 2006, 2, s.28-30
 • kolektiv Sumi Agro Czech s.r.o.
  Fungicidní balíček "Profti(t) pro profitabilní a profesionální ochranu ozimých obilovin.
  Obilnářské listy, 14, 2006, 2, s.31
 • ŠTĚRBA, Bohumil
  Představení nového fungicidu Talius v otázkách a odpovědích.
  Obilnářské listy, 14, 2006, 2, s.32,34
 • MILOTOVÁ, Jarmila
  Současná odrůdová skladba jarního ječmene.
  (Current spring barley assortment)
  Obilnářské listy, 14, 2006, 2, s.34-37
 • VÁŇOVÁ, Marie - HRUŠKOVÁ, Marie - KLEM, Karel - PALÍK, Slavoj - BUREŠOVÁ, Iva - JIRSA, Ondřej
  Vliv intenzity pěstování na výnos a analytické parametry jakosti zrna pšenice v letech 2004 a 2005.
  (Effect of growing intensity on yield and quality parameters of wheat grain in 2004 and 2005)
  Obilnářské listy, 14, 2006, 2, s.38-41
 • BROM, Milan - ČECH, Vladimír
  Jarní ošetření obilnin proti dvouděložným plevelům.
  Obilnářské listy, 14, 2006, 2, s.42


Obilnářské listy
1/2006

ol0601.jpg

 
 • KLEM, Karel - BABUŠNÍK, Jiří
  Regulátory růstu v jarním ječmeni.
  (Growth regulators in spring barley)
  Obilnářské listy, 14, 2006, 1, s.1-7
 • PORTYCH, Petr
  Velké plochy ozimých obilnin budou potřebovat ošetření proti plevelům.
  Obilnářské listy, 14, 2006, 1, s.8-9
 • STŘALKOVÁ, Radomíra - PODEŠVOVÁ, Jitka - LECIANOVÁ, Eva
  Dynamika nitrátového dusíku v půdě u pšenice ozimé a ječmene jarního.
  (Dynamics of soil nitrate nitrogen in winter wheat and spring barley)
  Obilnářské listy, 14, 2006, 1, s.10-13
 • SVOBODA, Lukáš
  Protugan Super - novinka pro časně jarní ošetření všech ozimých obilnin.
  Obilnářské listy, 14, 2006, 1, s.13-14
 • POLIŠENSKÁ, Ivana
  Konference BCPC (Britské rady pro ochranu rostlin) 2005 ve Velké Británii.
  (British Crop Protection Conference 2005 in Great Britain)
  Obilnářské listy, 14, 2006, 1, s.16-17
 • BAGAR, Martin
  Napadení kukuřice zavíječem bylo v loňském roce extrémně vysoké. Je třeba s tím počítat.
  Obilnářské listy, 14, 2006, 1, s.17
 • SUCHÁNEK, Josef
  Nová řešení trávovitých plevelů v pšenici pro jaro 2006.
  Obilnářské listy, 14, 2006, 1, s.18

 
 
Akce dokumentů