Ročník 2005


Obilnářské listy
6/2005

ol0506.jpg

 
 • KLEM, Karel - POLIŠENSKÁ, Ivana - SPÁČILOVÁ, Václava - BABUŠNÍK, Jiří
  Rezidua herbicidů v půdě - vliv půdních vlastností, zpracování půdy a předplodiny.
  (Herbicide residues in soil - effects of soil properties, soil tillage and previous crop)
  Obilnářské listy, 13, 2005, 6, s.109-114
 • POLIŠENSKÁ, Ivana
  Konference "Jakost obilovin 2005" v Kroměříži.
  (The conference "Quality of Cereals in 2005" in Kroměříž)
  Obilnářské listy, 13, 2005, 6, s.114-116
 • MÜLLER, Oldřich
  Nové odrůdy jarní pšenice.
  (New cultivars of spring wheat)
  Obilnářské listy, 13, 2005, 6, s.116-117
 • ŠPUNAR, Jaroslav - NESVADBA, Zdeněk - FISCHBECK, Gerhardt
  Pěstování a šlechtění obilovin v České republice a 15 členských zemích EU.
  (Cereal growing and breeding in the Czech Republic and 15 EU countries)
  Obilnářské listy, 13, 2005, 6, s.118-120
 • STŘALKOVÁ, Radomíra - PODEŠVOVÁ, Jitka - ŠABATA, Jiří
  Distribuce kořenové biomasy v ornici u pšenice ozimé a ječmene jarního.
  (Root biomass distribution in winter wheat and spring barley in topsoil)
  Obilnářské listy, 13, 2005, 6, s.121-122
 • SVOBODA, Lukáš
  Protugan Super - novinka v portfoliu společnosti Agrovita spol. s.r.o.
  Obilnářské listy, 13, 2005, 6, s.123


Obilnářské listy
5/2005

 ol0505.jpg

 
 • TVARŮŽEK, Ludvík - HORÁKOVÁ, Pavla
  Analýza rozšíření braničnatky pšeničné [Mycosphaerella graminicola (Fuck) Schröt., anamorfní stadium Septoria tritici Rob. ex Desm.] na území České republiky v letech 2002 - 2005.
  (Analysis of occurrence of Septoria leaf blotch [Mycosphaerella graminicola /Fuck/ Schröt., anamorph stage Septoria tritici Rob. ex Desm.] in the Czech Republic in 2002-2005)
  Obilnářské listy, 13, 2005, 5, s.93-99
 • KROFTOVÁ, Věra
  Informace bojují proti hladu.
  (Information fights against hunger)
  Obilnářské listy, 13, 2005, 5, s.100-102
 • STŘALKOVÁ, Radomíra - POKORNÝ, Eduard - PODEŠVOVÁ, Jitka - ŠABATA, Jiří
  Potenciální nitrifikace půdy v monokultuře ječmene jarního.
  (Potential soil nitrification in spring barley continuous cropping)
  Obilnářské listy, 13, 2005, 5, s.105-107


Obilnářské listy
4/2005

ol0504.jpg

 
 • ŠPUNAR, Jaroslav - NESVADBA, Zdeněk - FISCHBECK, Gerhardt
  Pěstování a šlechtění obilovin v 15 tehdejších členských zemích EU a České republice do roku 2004.
  (Cereal growing and breeding in 15 original EU countries and the Czech Republic by 2004)
  Obilnářské listy, 13, 2005, 4, s.73-76
 • HRUŠKOVÁ, Marie - ŠVEC, Ivan - JIRSA, Ondřej - VÁŇOVÁ, Marie - PALÍK, Slavoj - KLEM, Karel
  Vliv režimů pěstování na technologickou jakost vybraných odrůd potravinářské pšenice (lokalita Kroměříž, sklizeň 2004).
  (Effect of growing regimes on breadmaking quality in selected wheat cultivars /location Kroměříž, 2004 harvest/)
  Obilnářské listy, 13, 2005, 4, s.76-80
 • POSPÍŠIL, Antonín - SOUČEK, Antonín
  AGROKROM GIS. začínáme pracovat s mapami. III. Uživatelská grafika.
  (AGROKROM GIS, we begin to work with maps. III. User´s graphics)
  Obilnářské listy, 13, 2005, 4, s.81-84
 • POLIŠENSKÁ, Ivana
  Zásady správné zemědělské a výrobní praxe z hlediska redukce obsahu fuzáriových mykotoxinů v obilovinách - doporučení Evropské komise.
  (Principles of good agricultural and manufacturing practice considering reduction in Fusarium mycotoxin content in cereal crops - European Commission recommendation)
  Obilnářské listy, 13, 2005, 4, s.86-87
 • MÜLLER, Oldřich
  Nové registrované odrůdy pšenice.
  (New registered cultivars of wheat)
  Obilnářské listy, 13, 2005, 4, s.89-91


Obilnářské listy
3/2005

ol0503.jpg


 

 • POLIŠENSKÁ, Ivana
  Limity EU pro obsah fuzáriových mykotoxinů v obilovinách a situace v ČR.
  (EU limits for Fusarium mycotoxins content in cereals and the state in the Czech Republic)
  Obilnářské listy, 13, 2005, 3, s.49-51
 • SERDAHELY, Peter
  Budete letos skladovat obilí ve svých skladech?
  Obilnářské listy, 13, 2005, 3, s.52
 • VÁŇOVÁ, Marie - MATUŠINSKY, Pavel
  Choroby pat stébel v časném jaru a jejich následný vývoj.
  (Stem-base diseases in early spring and their further development)
  Obilnářské listy, 13, 2005, 3, s.53-56
 • BAŠTA, Jaroslav
  Acanto - strobilurin nové generace pro časnou aplikaci.
  Obilnářské listy, 13, 2005, 3, s.56,58
 • KLEM, Karel - TVARŮŽEK, Ludvík
  Klasové fuzariózy na pšenici - rizika infekce a možnosti ochrany.
  (Fusarium head blight in wheat - infection risks and protection possibilities)
  Obilnářské listy, 13, 2005, 3, s.59-61
 • TVARŮŽEK, Ludvík
  Reakce ozimé pšenice na ošetření fungicidy ve výsledcích pokusů s přípravky firmy Du Pont.
  (Responses of winter wheat to fungicide treatments in experiments with Du Pont firm products)
  Obilnářské listy, 13, 2005, 3, s.62,64
 • SVOBODA, Lukáš
  Bumper Super - správné načasování aplikace v systému fungicidního ošetření ozimých obilnin.
  Obilnářské listy, 13, 2005, 3, s.65-66
 • STŘALKOVÁ, Radomíra - POKORNÝ, Eduard - PODEŠVOVÁ, Jitka - ŠABATA, Jiří
  Potenciální nitrifikace půdy v monokultuře pšenice ozimé.
  (Potential soil nitrification in winter wheat continuous cropping)
  Obilnářské listy, 13, 2005, 3, s.67-68
 • ORT, Petr
  Možnosti fungicidní ochrany obilnin s přípravky firmy Bayer CropScience.
  Obilnářské listy, 13, 2005, 3, s.70


Obilnářské listy
2/2005

ol0502.jpg

 
 • MÍŠA, Petr
  Korekce výživového stavu jarního ječmene v průběhu vegetace listovými hnojivy.
  (Correction of spring barley nutrition status with foliar fertilizers during the growing season)
  Obilnářské listy, 13, 2005, 2, s.25-27
 • JŮZA, Lubomír
  Ochrana obilnin proti chorobám.
  Obilnářské listy, 13, 2005, 2, s.28
 • PEZA, Zdeněk
  Praktické uplatnění speciálních hnojiv Cupran a Zinran.
  Obilnářské listy, 13, 2005, 2, s.31
 • MINAŘÍKOVÁ, Věra - LEJŠOVÁ, Leona
  Reakce odrůd jarního ječmene vůči síťové skvrnitosti v lokalitě Kroměříž (2003 - 2004) a detekce tohoto patogena pomocí specifických márkrů.
  (Reaction of spring barley cultivars to net blotch at Kroměříž /2003-2004/and detection of this pathogen using specific markers)
  Obilnářské listy, 13, 2005, 2, s.32-34
 • BAGAR, Martin
  Starosti se zavíječem kukuřičným ponechejte vosičkám.
  Obilnářské listy, 13, 2005, 2, s.35-36
 • PALÍK, Slavoj - BUREŠOVÁ, Iva - JAKOBE, Petr
  Kde cíleně pěstovat potravinářské obilí?.
  (Where to grow cereals for food purposes?)
  Obilnářské listy, 13, 2005, 2, s.37-40
 • VAŠEK, Jiří
  Lintur 70 WG - optimální řešení pro bezplevelné obilniny.
  Obilnářské listy, 13, 2005, 2, s.41,43
 • ČECH, Vladimír
  Jarní ječmen - ochrana proti dvouděložným plevelům.
  Obilnářské listy, 13, 2005, 2, s.44
 • SCHMIEDL, Robert
  Efektivní využití osvědčeného fungicidu ALERT S proti chorobám pat stébel, listovým skvrnitostem, rzím a padlí travnímu v ozimé pšenici ve fázi počátku sloupkování.
  Obilnářské listy, 13, 2005, 2, s.45
 • ORT, Petr
  Proline 250 EC - fungicid nejvyšší třídy.
  Obilnářské listy, 13, 2005, 2, s.46-47


Obilnářské listy
1/2005

ol0501.jpg

 
 • VÁŇOVÁ, Marie - BENADA, Jaroslav - MATUŠINSKY, Pavel
  Rozšíření mazlavých snětí.
  (Occurrence of bunts /Tilletia - spp./)
  Obilnářské listy, 13, 2005, 1, s.1-4
 • DRAHORÁD, Josef
  Zkoušení mořidel osiva jarního ječmene v letech 2003 a 2004.
  Obilnářské listy, 13, 2005, 1, s.6-7
 • ŠPUNAR, Jaroslav - STŘALKOVÁ, Radomíra
  Dlouhodobé srovnání pěstování ječmene v ČR, současný stav a perspektivy.
  (Long-term comparison of barley growing in the Czech Republic, present state and prospects)
  Obilnářské listy, 13, 2005, 1, s.8-10
 • BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
  Jakost potravinářské pšenice 2004.
  (Quality of bread wheat in 2004)
  Obilnářské listy, 13, 2005, 1, s.13-15
 • SCHMIEDL, Robert
  Nový herbicidní box "ARKEM + CZ-600" určený pro jarní ošetření Vašich porostů pšenic a ječmenů od firmy DuPont.
  Obilnářské listy, 13, 2005, 1, s.16
 • SVOBODA, Lukáš
  Goltix Top - inovované doporučení pro použití v roce 2005.
  Obilnářské listy, 13, 2005, 1, s.18-20
 • SUCHÁNEK, Josef
  Sekator - razantní střih všech významných dvouděložných plevelů na jaře.
  Obilnářské listy, 13, 2005, 1, s.21
Akce dokumentů