Ročník 2004


Obilnářské listy
5-6/2004

ol0456.jpg

 
 • STŘALKOVÁ, Radomíra - PODEŠVOVÁ, Jitka - ŠABATA, Jiří
  Obsah minerálního dusíku a dynamika nitrifikace v roce 2004.
  (Mineral nitrogen content and nitrification dynamics in 2004)
  Obilnářské listy, 12, 2004, 5-6, s.101-105
 • VÁŇOVÁ, Marie - KLEM, Karel - BABUŠNÍK, Jiří
  Výnosy ozimé pšenice po předplodině obilovině v letošním roce.
  (Yields of winter wheat after the cereal previous crop in this year)
  Obilnářské listy, 12, 2004, 5-6, s.106-110
 • TVARŮŽEK, Ludvík - SI, Lili
  Listové skvrnitosti pšenice z pohledu aktuálního výskytu jejich původců.
  (Leaf blotches on wheat considering actual occurrence of their causal agents)
  Obilnářské listy, 12, 2004, 5-6, s.111-116

Obilnářské listy 4/2004

ol0404.jpg

 

Z obsahu:
 • Půdní procesy a jejich vliv na růst obilnin
 • Využití mořidel u ozimé pšenice
 • Agrokrom GIS - časté dotazy a odpovědi
 • Výskyt chorob ozimé pšenice v letošním roce
 • Mezinárodní sympózium genetiky ječmene

Obilnářské listy 3/2004

ol0403.jpg

 

Z obsahu:
 • Výskyt chorob ozimů v letošním jaře
 • Použití smáčedla Silwet 77* při fungicidní ochraně proti chorobám klasů
 • Změny limatu z regionálního pohledu
 • Fungicidní nabídka firem Syngenta, Agrovita a Bayer CropScience

Obilnářské listy 2/2004

ol0402.jpg

 

Z obsahu:
 • Pěstování sladovnického ječmene
 • Stav a doporučení ošetření ozimů v jarním období
 • Agrokrom GIS a katastr nemovitostí
 • Fungicidní ochrana řepky a obilovin
 • Odplevelení obilnin
 • Herbicidní ochrana cukrovka
 • Výživa a hnojení obilnin

Obilnářské listy 1/2004

ol0401.jpg

 

Z obsahu:
 • Braničnatka pšeničná se stává významným problémem
 • Jakost obilovin ze sklizně 2003
 • Ochrana kukuřice před zavíječem
 • Agrokrom GIS - začínáme pracovat s mapami II.
 • Vliv mořidel na růst a vývoj jarního ječmene
Akce dokumentů