Ročník 2003


 

Obilnářské listy 6/2003

ol0306.jpg

 

Z obsahu:
 • Jaký byl loňský rok ve vývoji počasí
 • Agrokrom GIS - začínáme pracovat s mapami I.
 • Recenze
 • Nabídka knihovny Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o.

Obilnářské listy 5/2003

ol0305.jpg

 

Z obsahu:
 • Problematika fuzárií v půdě a na zrně pšenice
 • Ochrana obilnin proti plevelům na podzim
 • AGROKROM - pro práci s mapou
 • Poškození cukrovky housenkami

Obilnářské listy 4/2003

ol0304.jpg

 

Z obsahu:
 • Choroby cukrovky
 • Agrometeorologické hodnocení období 2002 - 2003
 • Možnosti moření osiv obilovin
 • AGROKROM - nitrátová směrnice
 • Ochrana osiva a vzcházejících porostů
 • Rezidua herbicidů v půdě

Obilnářské listy 3/2003

ol0303.jpg

 

Z obsahu:
 • Stav porostů ozimé pšenice
 • RESPEKT - nová kvalitní odrůda jarního ječmene
 • Aktuální stav ozimých řepek v našich pokusech
 • AGROKROM - instalace, nastavení číselníků, ceníků a archívy
 • Fungicidní ošetření ozimých obilnin
 • Bumper Super - nový fungicid od Agrovity
 • Možnosti ochrany proti fuzariózám klasů

Obilnářské listy 2/2003

ol0302.jpg

 

Z obsahu:
 • Letošní mrazová poškození ozimů
 • Černání pat stébel obilnin
 • Možnosti použití fungicidu Artea 330 EC
 • Perspektivy jarního ječmene v letošním roce
 • Gallant Super a jeho použití
 • Fungicidní ochrana obilnin na jaře
 • Krytonosec zelný a dřepčík olejkový

Obilnářské listy 1/2003

ol0301.jpg

 

Z obsahu:
 • K situaci v odrůdové skladbě ozimé pšenice
 • Ošetřování obilnin na jaře 2003
 • Podzimní poškození listů cukrovky housenkami
 • Význam dvou ošetření fungicidy v intenzivním pěstování pšenice
 • Výhody použití herbicidu Chisel 75 WG
 • Jakost zrna pšenice a žita z loňské sklizně
Akce dokumentů