Ročník 2002

Obilnářské listy 6/2002

ol0206.jpg

 

Z obsahu:
 • Půdní sorpční komplex
 • Projekt nákupu odborné zahraniční literatury
 • AGROKROM - sestavy
 • O vzdělávání polí
 • Vliv fungicidů a dusíkaté výživy na jakost ozimé pšeníce

Obilnářské listy 5/2002

ol0205.jpg

 

Z obsahu:
 • Výdrol obilnin a jeho hubení v řepce
 • Ozimé ječmeny v roce 2002
 • AGROKROM - otázky a odpovědi
 • Půdní reakce - vybrané kapitoly z metodiky
 • Poznatky o BYDV na obilninách

Obilnářské listy 4/2002

ol0204.jpg

 

Z obsahu:
 • Postavení šlechtění a semenářství v zemědělské výrobě
 • Šlechtění jarního ječmene na sladovnickou kvalitu
 • AGROKROM
 • Legislativa šlechtění a semenářství
 • Setrvalost systémů rostlinné produkce a dlouhodobé pokusy

Obilnářské listy 3/2002

ol0203.jpg

 

Z obsahu:
 • Minerální dusík v půdě
 • Komplexní ochrana pšenice proti chorobám
 • K situaci v odrůdové skladbě ozimé pšenice
 • Škodliví činitelé v máku v roce 2001
 • Nový herbicid Esteron
 • Šlechtění ječmene na odolnost proti viróze
 • Možnosti použití fungicidů Sportak HF a Flamenco
 • Zdravotní stav ozimů v letošním jaře

Obilnářské listy 2/2002

ol0202.jpg

 

Z obsahu:
 • Odrůdy jarního ječmene pro letošní rok
 • Ochrana ozimé pšenice proti houbovým chorobám na Hané
 • Hubení plevelů v sladovnických ječmenech
 • Choroby řepky
 • Rez plevová - významná choroba pšenice
 • Setrvalé systémy rostlinné produkce
 • K napadení kukuřice zavíječem
 • AGROKROM - hnojení
 • Přerostlé plevele v cukrovce

Obilnářské listy 1/2002

ol0201.jpg

 

Z obsahu:
 • Jarní ochrana proti plevelům v obilninách s využitím herbicidu Granstar 75 WG
 • Výnos a kvalita odrůdy Tiffany a sladovnických jarních ječmenů
 • Jakost zrna žita ze sklizně 2001
 • Účinně proti plevelům od časného jara
 • Charisma - nový standard na listové skvrnitosti obilnin
Akce dokumentů