« duben 2018 »
duben
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
 

Zavřelová Marta

Ing. Marta Zavřelová, Ph.D. (roz. Balounová)

Odborné zaměření/specializace: výzkumná činnost jarního ječmene pro nesladovnické účely (zdravá lidská výživa, krmné a průmyslové využití, atd.).
Vzdělání / odborná kvalifikace / praxe v oboru:
2007: ukončení Mendelovy Zemědělské a lesnické univerzity v brně, obor agroekologie. Téma diplomové práce: Dynamika nitrátového dusíku v půdním profilu ochranného vodárenského pásma prvního stupně břestské vodárny.
2007: nástup do pracovního poměru v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s.r.o. a Agrotestu fyto, s.r.o., Oddělení genetiky a šlechtění.
2013: funkce zodpovědné řešitelky genetických zdrojů obilovin při Národním programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (2012-2016)
2013: obhajoba disertační práce a získání titulu doktor (Ph.D.) na Agronomické fakultě MZLU Brno, obor obecná produkce rostlinná. Disertační práce na téma: Využití prebreedingu ke tvorbě nových genetických zdrojů pro šlechtění nesladovnického ječmene.

Publikační činnost od roku 2008

Řešené projekty:

Národním programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství  

Koordinátor: Ing. Ladislav Dotlačil, CSc. - Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - oddělení genové banky Praha
Řešení projektu:    2012 - 2016

 

Centre for Innovative Use and Strengthening of Competitiveness of Czech Brewery Raw Materials and Products

Koordinátor: Doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně
Řešení projektu:    2014 - 2019
Číslo projektu:    TE02000177
Poskytovatel:    TAČR

 

Zlepšení nutričních, dietetických a senzorických vlastností tuzemských, zejména alternativních a maloobjemových, obilovin
a jejich mlýnských produktů technologickými postupy s využitím fermentačních účinků bakterií mléčného kvašení.

Koordinátor: Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. - Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
Řešení projektu:    2012 - 2016
Číslo projektu:    QJ1210257
Poskytovatel:    MZe

 

Vybrané publikace:

Zavrelova, M., Vaculova, K., Sedláčková, I., Zachariášová, M., Vepříková, Z., Slavíková, P., Smutná, P., Elzner, P. (2014): The impact of Fusarium infection on the content of selected basic nutrients in the barley grain. In Polák, O., Cerkal, R., Škarpa, P. (eds.):  MendelNet 2014  - Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, 2014. s. 119 -125, 613 s. ISBN 978 -80 -7509 -174 -1.
Zavřelová, M. (2014): Složení zrna ječmene z hlediska potravinářského využití. Kvasný průmysl: Journal for Brewing, Malting & Beverage Industry, 60, 2014, 5, 127-130, ISSN: 0023-5830
http://www.kvasnyprumysl.cz/cz/journal/2014/5/ 
Zavřelová, M. (2014): Genofondová kolekce ječmene jarního uchovávaná v genové bance Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. Obilnářské listy, 22, 2014, 2, 23-25 ISSN: 1212-138X http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/2-2014/23-25

Balounová, M.,Vaculová, K., Hložková, L., Mikulíková, R., Ehrenbergerová, J. (2013): The effect of the changed amylose and amylopectin ratio on the selected qualitative parameters in spring barley (Hordeum vulgare L.) grain. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, 61(3):577-585, ISSN: 1211-8516.
Balounová, M., Vaculová, K., Sedláčková, I. (2012): Prebreeding nových genetických zdrojů ječmene jarního se zlepšenou potravinářskou a krmnou kvalitou. Obilnářské listy, 20(3):59-62, ISSN: 1212-138X.
Balounová, M., Vaculová, K., Sedláčková, I., Mikulíková, R., Ehrenbergerová, J. (2012): New genetic resources of spring barley with waxy starch and increased content of non-starch polysaccharides.  Proceedings of the 8th international conference on polysaccharides - Glycoscience, 28th November - 30th November 2012, Prague, pp.162-165.
Balounová, M., Matušinsky, P., Vaculová, K., Vyšohlídová, M., Tvarůžek, L. (2012): Choroby pat stébel a listové skvrnitosti ječmene. Obilnářské listy, 20(1):11-16, ISSN: 1212-138X.
Balounová, M., Vaculová, K., Ehrenbergerová, J., Hrstková, P. (2010): Metodika křížení - ječmen, pšenice. Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž, 26s., ISBN: 978-80-904594-4-1.
Balounová, M., Vaculová, K., Milotová, J. (2008): Hulless barley germplasm - a source of nutritional quality for human food processing. International Scientific Conference on Cereals - their products and processing. Abstract Book and Proceedings. 27-28 October 2008, Debrecen, Hungary, p. 46,  ISBN: 978-963-9732-38-4.

 

Akce dokumentů