Vyšohlídová Markéta - publikace

 Autor a spoluautor publikací

VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - TVARŮŽEK Ludvík - MATUŠINSKY Pavel: 
Účinnost fungicidů proti původcům listových skvrnitostí ozimého ječmene v podmínkách různě silné epidemie choroby. (Efficacy of fungicides against winter barley leaf spot diseases in the conditions of various disease epidemics). 
Obilnářské listy, 20, 2012, 1, 23-26 ISSN: 1212-138X
 
TVARŮŽEK Ludvík - MATUŠINSKY Pavel - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta: 
Rok 2012 ve fungicidní ochraně obilnin.
Agromanuál, 7, 2012, 4, 24-26 ISSN: 1801-7673
 
BALOUNOVÁ Marta - MATUŠINSKY Pavel - VACULOVÁ Kateřina - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - TVARŮŽEK Ludvík: 
Choroby pat stébel a listové skvrnitosti ječmene. (Stem-base diseases and leaf blights in barley). 
Obilnářské listy, 20, 2012, 1, 11-16 ISSN: 1212-138X 
 
BÍLOVSKÝ Jan - TVARŮŽEK Ludvík - HORÁČKOVÁ Simona - LECIANOVÁ Eva - MATUŠINSKY Pavel - PODEŠVOVÁ Jitka - SPÁČILOVÁ Václava - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta: 
Výroční zpráva monitoringu chorob a škůdců na Moravě a ve Slezsku v roce 2011 získaná v rámci projektu Monitoring, signalizace a doporučení. (Annual report of monitoring diseases and pests in Moravia and Silesia in 2011 obtained by the project monitoring, indication and recommendations). 
Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 74-82 ISSN: 1212-138X
 
TVARŮŽEK Ludvík - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - HORÁČKOVÁ Simona: 
Výsledky zkoušení kolekce odrůd pšenice ozimé na lokalitě Kroměříž v ročníku 2010/2011. Obilnářské listy, 19, 2011, 2, 45-48 ISSN: 1212-138X
 
TVARŮŽEK Ludvík - SPÁČILOVÁ Václava - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta: 
Srovnání vybraných fungicidních přípravků na bázi inhibitorů syntézy sterolů (DMI) v možné toxicitě aplikace pro pšenici ozimou. Comparison of selected fungicides based on sterol synthesis inhibitors (DMI) in the posssible toxicity of application for winter wheat. Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 70-73 ISSN: 1212-138X
 
MATUŠINSKY Pavel - TVARŮŽEK Ludvík - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - HORÁČKOVÁ Simona: 
Potvrzení výskytu rezistence ke strobilurinům u Mycoshaerella graminicola (anamorph.: Septoria tritici) v oblasti Kroměříže. Confirmation of Mycoshaerella graminicola (anamorph. Septoria tritici) resistance to strobilurins in Kroměříž region. 
Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 51-53 ISSN: 1212-138X
 
VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - TVARŮŽEK Ludvík:
Braničnatky na pšenici - 2. revidované vydání. Septoria diseases of wheat - 2nd revised edition. 
Obilnářské listy, 19, 2011, 2, 27-32 ISSN: 1212-138X
 
VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - TVARŮŽEK Ludvík:
Braničnatky na pšenici - 2. revidované vydání. Septoria diseases of wheat - 2nd revised edition. 
Obilnářské listy, 19, 2011, 2, 27-32 ISSN: 1212-138X
 
TVARŮŽEK Ludvík - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - HORÁČKOVÁ Simona: 
Výsledky zkoušení kolekce odrůd pšenice ozimé na lokalitě Kroměříž v ročníku 2010/2011. Obilnářské listy, 19, 2011, 2, 45-48 ISSN: 1212-138X
 
MATUŠINSKY Pavel - SVOBODOVÁ Leona - MAŘÍK Pavel - TVARŮŽEK Ludvík - STEMBERKOVÁ Lenka - HANUSOVÁ Martina - MINAŘÍKOVÁ Věra - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - SPITZER Tomáš: 
Frequency of a mutant allele of cytochrome b conferring resistance to Qol fungicides in the Czech population of Ramularia collo-cygni. 
Journal of Plant Diseases and Protection, 117, 2010, 6, 248-252 ISSN: 1861-3829 
 
TVARŮŽEK Ludvík - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - SPÁČILOVÁ Václava - HORÁČKOVÁ Simona - BÍLOVSKÝ Jan: 
Volba správného termínu ošetření ozimých obilnin fungicidy na příkladu ječmene ozimého. (Accurate Term of Winter Cereals Fungicide Treatment on Example of Winter Barley). Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 117-120 ISSN: 1212-138X 
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-4-10.pdf
 
BÍLOVSKÝ Jan - HORÁČKOVÁ Simona - MATUŠINSKY Pavel - SPÁČILOVÁ Václava - TVARŮŽEK Ludvík - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - SPITZEROVÁ Dagmar: 
Nástin výsledků monitoringu chorob a škůdců z Moravy a Slezska v roce 2010 získaných v rámci projektu Monitoring, signalizace a doporučení. 
Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 120-128 ISSN: 1212-138X
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-4-10.pdf
 
TVARŮŽEK Ludvík - BÍLOVSKÝ Jan - SPÁČILOVÁ Václava - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta: 
Rok 2010 v praktické ochraně rostlin. Základní postřehy a zajímavosti z Moravy a Slezska. Agromanuál, 5, 2010, 11/12, 10-11 ISSN: 1801-7673
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce dokumentů