« duben 2018 »
duben
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
 

Váňová Marie

Marie Váňová,  Ing. , CSc.

Vzdělání: 1965 – Vysoká škola zemědělská Brno, obor fytotechnický

                1976 –aspirantská práce na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v  Brně

Práce ve výzkumu od roku 1969.

Odborné zaměření: fytopatologie, mykologie, herbologie, fungicidní chemie

V Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s. r. o. pracuje na oddělení ochrany rostlin. Vzhledem k dlouholeté činnosti v tomto ústavu postupně prošla několika vědními obory. Na začátku se spolu s dr. Benadou  zabývala vztahem mezi parazitem a hostitelskou rostlinou  u obligátních parazitů, především u padlí travního a rzí.

Následně, po zrušení oddělení ochrany rostlin, byla přeřazena na oddělení technologie pěstování a tam začala pracovat s pesticidní chemií. Nejdříve s herbicidy, následně s fungicidy a v posledních letech se velmi úspěšně věnovala i mořidlům. S tím souvisela řada úkolů, které  řešila v Grantové agentuře, nebo v NAZVě spolu s řadou jiných výzkumných ústavů ,VŠCHT a nebo s univerzitami.

Od roku 1989 bylo znovu ustanoveno oddělení ochrany rostlin, kde  byla až do roku 2005 vedoucím oddělení. Do roku 2006  byla   jednatelkou  společnosti Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Byla  členkou  redakční rady časopisů  Plant Protection Science, Plant, Soil and Environment.

Je členkou  České akademie zemědělských věd.

V současné době je spoluřešitelkou dvou výzkumných úkolů. V jednom z nich se věnuje virovým chorobám ve druhém fuzáriím v klase ozimé pšenice. Spolupracuje se zemědělskou praxí. Tato spolupráce jí velmi těší a má radost ze zájmu agronomů o nové  poznatky a o to jak je uplatňovat v konkrétních podnicích. Publikovala  více než 50 původních vědeckých prací a 80 populárních prací v oblasti ochrany obilnin. Byla  spoluautorem řady knih o pěstování obilnin.

Publikační činnost od roku 2000

Publikační činnost  z posledních let:

Váňová Marie - Matušinsky Pavel - Javůrek Miloslav - Vach Milan:
Effect of soil tillage practices on severity of selected diseases in winter wheat. Plant, Soil and Environment, 57, 2011, 6, 245-250 ISSN: 1214-1178 

Váňová Marie - Klem Karel - Míša Petr - Matušinsky Pavel - Hajšlová Jana - Lancová Kateřina:
The content of Fusarium mycotoxins, grain yield and quality of winter wheat cultivars under organic and conventional cropping systems. (Obsah fuzáriových mykotoxinů, výnos a kvalita zrna odrůd ozimé pšenice v ekologickém a konvenčním systému pěstování). Plant, Soil and Environment, 54, 2008, 9, 395-402 ISSN: 1214-1178 

Klem Karel - Váňová Marie - Hajšlová Jana - Lancová Kateřina - Sehnalová M.:
A neural network model for prediction of deoxynivalenol content in wheat grain based on weather data and preceding crop. (Model predikce obsahu deoxynivalenolu v zrnu pšenice s využitím neuronové sítě na základě meteorologických údajů a předplodiny). Plant, Soil and Environment, 53, 2007, 10, 421-429 ISSN: 1214-1178   

Nedělník Jan - Moravcová Hana - Hajšlová Jana - Lancová Kateřina - Váňová Marie - Salava Jaroslav:
Fusarium spp. in wheat grain in the Czech Republic analysed by PCR method. (Analýza Fusarium spp. v zrnu pšenice v České republice pomocí metody PCR). Plant Protection Science, 43, 2007, 4, 135-137 ISSN: 1212-2580   

Váňová Marie - Matušinsky Pavel - Benada Jaroslav:
Survey of incidence of bunts (Tilletia caries and Tilletia controversa) in the Czech Republic and susceptibility of winter wheat cultivars. (Přehled výskytu snětí /Tilletia caries a Tilletia controversa/ v České republice a náchylnost odrůd ozimé pšenice). Plant Protection Science, 42, 2006, 1, 21-25 ISSN: 1212-2580   

Havlová Pavla - Lancová Kateřina - Váňová Marie - Havel Josef - Hajšlová Jana:
The effect of fungicidal treatment on selected quality parameters of barley and malt. (Vliv fungicidního ošetření na vybrané kvalitativní parametry ječmene a sladu). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54, 2006, 4, 1353-1360 ISSN: 1520-5118   

Váňová Marie - Palík Slavoj - Hajšlová Jana - Burešová Iva:
Grain quality and yield of spring barley in field trials under variable growing conditions. (Kvalita zrna a výnos jarního ječmene v polních pokusech ve variabilních podmínkách pěstování). Plant, Soil and Environment, 52, 2006, 5, 211-219 ISSN: 1214-1178   

Váňová Marie - Klem Karel - Matušinsky Pavel - Trnka Miroslav:
Prediction model for Deoxynivalenol in Wheat Grain Based on Weather Conditions. Climate Change and Plant Pathogens, Pests and Weeds / R. Pokorný and A. Lebeda (editors), 45, 2009, Special Issue, S33-S37   

Zouhar Miloslav - Mazáková Jana - Prokinová Evženie - Váňová Marie - Ryšánek Pavel:
Quantification of Tilletia caries and Tilletia controversa mycelium in wheat apical meristem by real-time PCR. Plant Protection Science, 46, 2010, 3, 107-115 ISSN: 1212-2580   

Prokinová Evženie - Váňová Marie - Štočková Lenka - Sýkorová Světlana:
Confirming the relationship between infestation of winter wheat with Tilletia caries and the quantity of Fusarium mycotoxins in harvested grain. Scientia agriculturae Bohemica, 41, 2010, 4, 197-205 ISSN: 1211-3174   

Martinek Petr - Klem Karel - Váňová Marie - Bartáčková Veronika - Večerková Lenka - Bucher Petr - Hajšlová Jana:
Effects of nitrogen nutrition, fungicide treatment and wheat genotype on free asparagine and reducing sugars content as precursors of acrylamide formation in bread. (Vliv dusíkaté výživy, fungicidního ošetření a genotypu pšenice na obsah volného asparaginu a redukčních cukrů jako prekursorů tvorby akrylamidu v chlebu). Plant, Soil and Environment, 55, 2009, 5, 187-195 ISSN: 1214-1178   

Lancová Kateřina - Hajšlová Jana - Kostelanská Marta - Kohoutková Jana - Nedělník Jan - Moravcová Hana - Váňová Marie:
Fate of trichothecene mycotoxins during the processing: Milling and baking. (Osud trichothecenových mykotoxinů během zpracování: mletí a pečení). Food Additives and Contaminants, 25, 2008, 5, 650-659 ISSN: 0265-203X   

 Kochanová Michaela - Prokinová Evženie - Váňová Marie - Ryšánek Pavel:
The causal agent of dwarf bunt - the most dangerous soilborne fungus in the Czech Republic. (Původce sněti zakrslé - nejnebezpečnější houba přenosná půdou v České republice). ICPP 2008, 9th International Congress of Plant Pathology, 90, 2008, 2, Supplement, 301 ISSN: 1125-4653   

Váňová Marie - Kochanová Michaela - Prokinová Evženie:
Susceptibility of winter wheat cultivars to bunts (Tilletia caries and T. controversa) and survey of incidence in the Czech Republic. (Náchylnost odrůd ozimé pšenice ke snětem /Tilletia caries a T. controversa/ a přehled výskytu v České republice). ICPP 2008, 9th International Congress of Plant Pathology, 90, 2008, 2, Supplement, 425 ISSN: 1125-4653   

Palík Slavoj - Burešová Iva - Edler Stanislav - Sedláčková Irena - Tichý František - Váňová Marie:
Metodika pěstování ozimé pekárenské pšenice. Kroměříž : Agrotest fyto, s.r.o.. 2009. 66s. ISBN: 978-80-86888-07-1   

Váňová Marie - Nedělník Jan - Hajšlová Jana - Tvarůžek Ludvík - Klem Karel - Matušinsky Pavel - Moravcová Hana - Lancová Kateřina:
Možnosti eliminace mykotoxinové kontaminace pšenice :Metodika 1/07 /. Troubsko : Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., 2007. 16s. ISBN: 978-80-86908-06-9   

Zimolka Josef - Cerkal Radim - Dvořák Jan - Edler Stanislav - Ehrenbergerová Jaroslava - Hřivna Luděk - Kamler Jiří - Klem Karel - Milotová Jarmila - Míša Petr - Procházková Blanka - Psota Vratislav - Richter Rostislav - Ryant Pavel - Tichý František - Vaculová Kateřina - Váňová Marie - Vejražka Karel:
Ječmen - formy a užitkové směry v České republice /. Praha : Profi Press, s.r.o., 2006. 200s. : ISBN: 80-86726-18-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce dokumentů