Vaculová Kateřina - publikace

celkový seznam publikacíAutor a spoluautor publikací

VACULOVÁ Kateřina - MILOTOVÁ Jarmila - ZAVŘELOVÁ Marta - KÝHOS Karel: Změny v podmínkách skladování zrnin a jejich vliv na ukazatele klíčivosti, vitality a obsahu základních živin v semenech.
Úroda, 61, 2013, 12, Vědecká příloha, s. 120-125 ISSN: 0139-6013

LAKNEROVÁ Ivana - MAŠKOVÁ Eva - FIEDLEROVÁ Vlasta - HOLASOVÁ Marie - WINTEROVÁ Renata - OUHRABKOVÁ Jarmila - VACULOVÁ Kateřina - MARTINEK Petr - DVOŘÁČEK Václav - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava:
Využití netradičních forem obilovin v pekárenských výrobcích obohacených kyselinou listovou. Úroda, 61, 2013, 12, Vědecká příloha, s. 396-399 ISSN: 0139-6013

SEDLÁČKOVÁ Irena - POLIŠENSKÁ Ivana - VACULOVÁ Kateřina - ZAVŘELOVÁ Marta - JIRSA Ondřej:
Vliv infekce patogeny Fusarium spp. na kvalitativní parametry sladovnického ječmene. Odborný seminář a workshop s mezinárodní účastí "Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin". Brno, 27. listopad 2013 / Redaktoři: Radim CERKAL, Ondřej Polák, 2013, 66-69

VACULOVÁ Kateřina - MILOTOVÁ Jarmila - ZAVŘELOVÁ Marta - SEDLÁČKOVÁ Irena - ZACHARIÁŠOVÁ Milena - HAJŠLOVÁ Jana - Slavíková Jiřina - Vepříková Z. - Zachriášová A. - Weinertová K. - SMUTNÁ Pavlína - ELZNER Petr - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava:
Studium vlivu rozdílů v morfologických deskriptorech a základním chemickémsložení zrna na akumulaci mykotoxinů v ječmeni. Odborný seminář a workshop s mezinárodní účastí "Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin". Brno, 27. listopad 2013, 2013, 75-87

ERBAN Vladimír - EICHLEROVÁ E. - VALENTA T. - RYSOVÁ Jana - VACULOVÁ Kateřina - GABROVSKÁ Dana:
Pekařské kvasy na bázi ječmene a jejich stabilita.
Úroda, 61, 2013, 12, Vědecká příloha, s. 384-387 ISSN: 0139-6013

Pavel Josef - VACULOVÁ Kateřina - ZACHARIÁŠOVÁ Milena - KUČERA Ladislav - Faltusová Zuzana - HAJŠLOVÁ Jana - SEDLÁČKOVÁ Irena - TVARŮŽEK Ludvík - OVESNÁ Jaroslava:
Hodnocení vlivu ošetření zrna fungicidy na růst fuzárií a transkripci Tri5 a Tri6genů v ječném sladu.
Odborný seminář a workshop s mezinárodní účastí "Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin". Brno, 27. listopad 2013, 2013, 47-53

JIRSA Ondřej - VACULOVÁ Kateřina - MARTINEK Petr - STEHNO Zdeněk - LAKNEROVÁ Ivana:
Evaluation of the baking quality of wheat flour mixtures with valuable genotypes.
Proceedings of the 9th international conference on polysaccharides - Glycoscience, Prague 6th November - 8th November 2013, 9, 2013, 128-130

BALOUNOVÁ Marta - VACULOVÁ Kateřina - HLOŽKOVÁ Lenka - MIKULÍKOVÁ Renata - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava:
The effect of the changed amylose and amylopectin ratio on the selected qualitative parameters in spring barley (Hordeum vulgare L.) grain.
Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, 61, 2013, 3, 577-585 ISSN: 1211-8516  
   http://www.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=70574;download=118341

HONCŮ Iva - SLUKOVÁ Marcela - VACULOVÁ Kateřina - WIEGE Berthold:
The comparison of polysaccharide profiles of Czech and German barleys.
Proceedings of the 9th international conference on polysaccharides - Glycoscience, Prague 6th November - 8th November 2013, 9, 2013, 32-37

HONCŮ Iva - SLUKOVÁ Marcela - VACULOVÁ Kateřina – WIEGE Berthold - FEHLING Eberhard:
The comparison of beta-glucan content and molar mass in Czech and German barley waxy varieties.
Proceedings of the 9th international conference on polysaccharides - Glycoscience, Prague 6th November - 8th November 2013, 9, 2013, 115-118

OVESNÁ Jaroslava - KUČERA Ladislav - VACULOVÁ Kateřina - MILOTOVÁ Jarmila - SNAPE John - WENZL P. - HUTTNER E. - KILIAN A. - MARTELLI G. - MILELLA Luigi:
Analysis of the Genetic Structure of a Barley Collection Using DNA Diversity Array Technology (DArT).
Plant Molecular Biology Reporter, 31, 2013, 2, 280-288 ISSN: 0735-9640

BALOUNOVÁ Marta - VACULOVÁ Kateřina - MILOTOVÁ Jarmila:
Využití postupů pre-breedingu pro rozšíření biodiverzity ječmene. (The application of pre-breeding methods for broadening barley biodiversity).
Biodiverzita v poľnohospodárskej krajine a v ekosystéme, 2012, 57-60

BENEŠOVÁ Karolína - PLUHÁČKOVÁ Helena - BĚLÁKOVÁ Sylvie - VACULOVÁ Kateřina - MIKULÍKOVÁ Renata - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - BERLCREDIOVÁ Natálie:
Využití moderní separační techniky UPLC ke stanovení vitaminu E v zrnu ječmene. Utilization of Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC) - Modern Separation Technique for Determination of Vitamin E in Barley Cereals.
Chemické listy, 106, 2012, 7, 672-676 ISSN: 0009-2770  
   http://chemicke-listy.cz/docs/full/2012_07_672-676.pdf

MILOTOVÁ Jarmila - DOTLAČIL Ladislav - VACULOVÁ Kateřina:
Výběr donorů hospodářsky významných znaků v genofondových kolecích ječmene a pšenice.
Sborník referátů ze semináře Aktuální otázky v práci s genetickými zdroji rostlin a zhodnocení výsledků Národního programu: 24. listopadu 2011 VÚRV, v.v.i. Výzkumná stanice vinařská Karlštejn / Editor: Ludmila Papoušková, 2012, 45-50

VACULOVÁ Kateřina - KÝHOS Karel - BALOUNOVÁ Marta - SEDLÁČKOVÁ Irena: Vliv podmínek skladování na klíčivost a obsah živin v zrninách. (Influence of storage conditions on germination ability and content of nutrients in grain crops).
Úroda, 60, 2012, 12, příloha, 147-150 ISSN: 0139-6013

HAJŠLOVÁ Jana - DŽUMAN Zbyněk - Vepříková Z. - Slavíková P. - Jírů M. - ŠAFRÁNKOVÁ Ivana - SMUTNÁ Pavlína - VACULOVÁ Kateřina - ZACHARIÁŠOVÁ Milena:
Vliv genetických a agrotechnických faktorů na výskyt širokého spektra mykotoxinů v ječmeni.
Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin.
Sborník příspěvků. 20. 11. 2012, 5-12

OVESNÁ Jaroslava - KUČERA Ladislav - VACULOVÁ Kateřina - Štrymplová ŠŤASTNÁ Kamila - SVOBODOVÁ Ilona - MILELLA Luigi:
Validation of the beta-amy1 transcription profiling assay and selection of reference genes suited for a RT-qPCR assay in developing barley caryopsis.
PloS one [elektronický zdroj], 7, 2012, 7, 6s. ISSN: 1932-6203  
   http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0041886

VACULOVÁ Kateřina - BALOUNOVÁ Marta - KVASNIČKA František - SEDLÁČKOVÁ Irena - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - VÁCLAVÍKOVÁ Eliška - POUCH Milan:
Variabilita obsahu kyseliny fytové v zrnu ječmene.
Kvasný průmysl, 58, 2012, 4, 100-108 ISSN: 0023-5830  

EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - Prokopcová Zdeňka - BĚLÁKOVÁ Sylva - CERKAL Radim - PLUHÁČKOVÁ Helena - VACULOVÁ Kateřina - SMUTNÁ Pavlína:
Variabilita obsahu volné a celkové ferulové kyseliny v obilkách ječmene jarního.
Kvasný průmysl, 58, 2012, 7-8, 201-202, 203-207 ISSN: 0023-5830

VACULOVÁ Kateřina - MILOTOVÁ Jarmila - BALOUNOVÁ Marta - MATUŠINSKY Pavel - ZACHARIÁŠOVÁ Milena - HAJŠLOVÁ Jana - DŽUMAN Zbyněk - SMUTNÁ Pavlína:
Studium vlivu rozdílů v morfologických a vegetačních znacích na akumulaci mykotoxinů v zrně ječmene.
Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin.
Sborník příspěvků. 20. 11. 2012, 21-30

BALOUNOVÁ Marta - VACULOVÁ Kateřina - SEDLÁČKOVÁ Irena:
Prebreeding nových genetických zdrojů ječmene jarního se zlepšenou potravinářskou a krmnou kvalitou. Prebreeding of new spring barley genetic resources with improved food and feed quality.
Obilnářské listy, 20, 2012, 3, 59-62 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/3-2012/59-62

LAKNEROVÁ Ivana - MAŠKOVÁ Eva - FIEDLEROVÁ Vlasta - HOLASOVÁ Marie - GABROVSKÁ Dana - WINTEROVÁ Renata - OUHRABKOVÁ Jarmila - VACULOVÁ Kateřina - MARTINEK Petr:
Pekařské výrobky s přídavkem netradičních obilovin, obohacené kyselinou listovou. (Bakery products with the addition of non-traditional cereals fortified with folic acid).
Úroda, 60, 2012, 12, příloha, 427-430 ISSN: 0139-6013

BALOUNOVÁ Marta - VACULOVÁ Kateřina - SEDLÁČKOVÁ Irena - MIKULÍKOVÁ Renata - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava:
New genetic resources of spring barley with waxy starch and increased content of non-starch polysaccharides.
Proceedings of the 8th international conference on polysaccharides - Glycoscience, 28th November - 30th November 2012, Prague, 162-165

KADLÍKOVÁ Michaela - MILOTOVÁ Jarmila - VACULOVÁ Kateřina:
Je dostatečně využívána současná biodiverzita ovsa?. (Is the current oat biodiversity used sufficiently?).
Biodiverzita v poľnohospodárskej krajine a v ekosystéme, 2012, 48-51

BALOUNOVÁ Marta - MATUŠINSKY Pavel - VACULOVÁ Kateřina - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - TVARŮŽEK Ludvík:
Choroby pat stébel a listové skvrnitosti ječmene. (Stem-base diseases and leaf blights in barley).
Obilnářské listy, 20, 2012, 1, 11-16 ISSN: 1212-138X
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/1-2012/Choroby_pat_stebel_a_list_skvr_jecmene
   
JIRSA Ondřej - VACULOVÁ Kateřina - SEDLÁČKOVÁ Irena - STEHNO Zdeněk - BALOUNOVÁ Marta:
Investigation of chemical composition and rheological properties of barley genotypes.
Proceedings of the 8th international conference on polysaccharides - Glycoscience, 28th November - 30th November 2012, Prague, 96-98

TOMKOVÁ Lenka - KUČERA Ladislav - VACULOVÁ Kateřina - MILOTOVÁ Jarmila: Characterization and mapping of a putative laccase-like multicopper oxidase gene in the barley (Hordeum vulgare L.).
Plant Science, 183, 2012, February, 77-85 ISSN: 0168-9452

VACULOVÁ Kateřina - JIRSA Ondřej - BALOUNOVÁ Marta - SEDLÁČKOVÁ Irena:
Evaluation of chemical and technological properties of grain and milling fractions of hulless barley for bakery use.
Proceedings of the 6th International Congress Flour - Bread `11, 8th Croatian Congress of Cereal Technologists: Opatija, October 12-14, 2011, 2012, 467-473
QI91B095RO0211 MZe

MILOTOVÁ Jarmila - DOTLAČIL Ladislav - VACULOVÁ Kateřina - DVOŘÁČEK Václav - PROHASKOVÁ Anna - BALOUNOVÁ Marta:
Bread-making quality in selected winter wheat cultivars and lines, donors of resistance to drought and fungal diseases.
Proceedings of the 6th International Congress Flour - Bread `11, 8th Croatian Congress of Cereal Technologists: Opatija, October 12-14, 2011, 2012, 481-488

EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - PLUHÁČKOVÁ Helena - BRADÁČOVÁ Marta - BŘEZINOVÁ-BELCREDI Natálie - BENEŠOVÁ Karolína - VACULOVÁ Kateřina: Změny v obsahu a aktivitě vitamínu E jako reakce na abiotický stres odrůd ječmene jarního. Kvasný průmysl, 57, 2011, 7/8, 196-202 ISSN: 0023-5830

VACULOVÁ Kateřina - BALOUNOVÁ Marta - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - HRSTKOVÁ Pavlína:
Vliv pěstební technologie, lokality a typu zrna ječmene na vztah mezi obsahem N-látek, vybraných makro- a mikroprvků.
Proteiny 2011: Zlín, 3. - 4. května 2011:
Sborník příspěvků VI. ročníku mezinárodní konference, 2011, 176-179

PLUHÁČKOVÁ Helena - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - BRADÁČOVÁ Marta - BŘEZINOVÁ-BELCREDI Natálie - BENEŠOVÁ Karolína - VACULOVÁ Kateřina - Malíková M.:
Vliv vláhového režimu pěstování na aktivitu vitamínu E a obsah jeho izomerů v obilkách odrůd ječmene jarního.
MendelAgro 2011 / Radim CERKAL, Pavlína HRSTKOVÁ, 2011, 75-79

MACHÁŇ Pavel - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - KLÍMOVÁ Eva - MARKOVÁ Jaroslava - BENEŠOVÁ Karolína - VACULOVÁ Kateřina:
Variabilita obsahu vybraných neškrobových polysacharidů v souboru odrůd/linií ječmene jarního.
MendelAgro 2011,  2011, 58-62

MARTINEK Petr - VYHNÁNEK Tomáš - PODHORNÁ Jana - NOVOTNÁ Pavla - VACULOVÁ Kateřina - KADLÍKOVÁ Michaela - JIRSA Ondřej - KUREČKA Radim:
Pšenice s odlišným zabarvením zrna a možnost jejich využití v potravinářství. Wheats with Different Grain Colour and Their Use in Food Processing.
Úroda, 59, 2011, 12, 117-123 ISSN: 0139-6013

VACULOVÁ Kateřina - LAKNEROVÁ Ivana - SEDLÁČKOVÁ Irena - MARTINEK Petr - MAŠKOVÁ Eva - FIEDLEROVÁ Vlasta - HOLASOVÁ Marie - GABROVSKÁ Dana - WINTEROVÁ Renata - OUHRABKOVÁ Jarmila - STEHNO Zdeněk - DVOŘÁČEK Václav:
Pekařské využití netradičních obilovin.
Jakost obilovin 2011, 2011, 12s.  
   QI91B095 MZe

MACHÁŇ Pavel - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - KLÍMOVÁ Eva - BENEŠOVÁ Karolína - VACULOVÁ Kateřina:
Neškrobové polysacharidy v souboru odrůd ječmene jarního.
Kvasný průmysl, 57, 2011, 7/8, 219-222 ISSN: 0023-5830

EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - PLUHÁČKOVÁ Helena - BRADÁČOVÁ Marta - BŘEZINOVÁ-BELCREDI Natálie - BENEŠOVÁ Karolína - VACULOVÁ Kateřina:
Obsah vitamínu E v obilkách geneticky odlišných odrůd ječmene jarního ze stresových podmínek. The content of vitamin E in caryopses of genetically different spring barley varieties from stress conditions.
Úroda, 59, 2011, 12, 91-95 ISSN: 0139-6013

JIRSA Ondřej - VACULOVÁ Kateřina:
Možnosti potravinářského využití netradičních genotypů pšenice a ječmene.
Úroda, 59, 2011, 12, 491-494 ISSN: 0139-6013

VACULOVÁ Kateřina - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - SMUTNÁ Pavlína:
Hodnocení hospodářských znaků a ukazatelů nových donorů nesladovnického ječmene pro potravinářské a krmné využití. Evaluation of agronomic traits and characters of new non-malting barley donors for food and feed use.
Úroda, 59, 2011, 12, 201-204 ISSN: 0139-6013

KOSTELANSKÁ Marta - ZACHARIÁŠOVÁ Milena - DŽUMAN Zbyněk - HAJŠLOVÁ Jana - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - CERKAL Radim - VACULOVÁ Kateřina - MIKYŠKA Alexandr - PSOTA Vratislav:
Fusariové mykotoxiny v jarním ječmeni a jejich výskyt v rámci technologického řetězce ječmen - slad - pivo.
Kvasný průmysl, 57, 2011, 7/8, 209-214 ISSN: 0023-5830

KVASNIČKA František - ČOPÍKOVÁ Jana - ŠEVČÍK Rudolf - VÁCLAVÍKOVÁ Eliška - SYNYTSYA Andriy - VACULOVÁ Kateřina - VOLDŘICH Michal:
Determination of phytic acid and inositolphosphates in barley.
Electrophoresis, 32, 2011, Ps. Iss. SI, 1090-1093
  
VACULOVÁ Kateřina - BALOUNOVÁ Marta - MIKULÍKOVÁ Renata - BENEŠOVÁ Karolína - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava:
Differences in the type of starch and grain given pedigree and their impact on important barley grain nutrients and agronomic characters.
Proceedings of the 7th international conference on polysaccharides - Glycoscience, 2nd November - 4th November 2011, Prague, 7, 2011, 196-200

EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - PLUHÁČKOVÁ Helena - BRADÁČOVÁ Marta - BŘEZINOVÁ-BELCREDI Natálie - BENEŠOVÁ Karolína - VACULOVÁ Kateřina:
Obsah vitamínu E v obilkách geneticky odlišných odrůd ječmene jarního ze stresových podmínek. The content of vitamin E in caryopses of genetically different spring barley varieties from stress conditions.
Úroda, 59, 2011, 12, 91-95 ISSN: 0139-6013  

MARTINEK Petr - VYHNÁNEK Tomáš - PODHORNÁ Jana - NOVOTNÁ Pavla - VACULOVÁ Kateřina - KADLÍKOVÁ Michaela - JIRSA Ondřej - KUREČKA Radim:
Pšenice s odlišným zabarvením zrna a možnost jejich využití v potravinářství. Wheats with Different Grain Colour and Their Use in Food Processing.
Úroda, 59, 2011, 12, 117-123 ISSN: 0139-6013 
 
JIRSA Ondřej - VACULOVÁ Kateřina - MARTINEK Petr - STEHNO Zdeněk - LAKNEROVÁ Ivana:
Assessment of selected wheat and barley genotypes intended for healthy food.
ICOFF 2011, 20-23 November 2011 Taipei, Taiwan, 2011, Poster No. P2-124

EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - PLUHÁČKOVÁ Helena - BRADÁČOVÁ Marta - BŘEZINOVÁ-BELCREDI Natálie - BENEŠOVÁ Karolína - VACULOVÁ Kateřina:
Změny v obsahu a aktivitě vitamínu E jako reakce na abiotický stres odrůd ječmene jarního. Kvasný průmysl, 57, 2011, 7/8, 196-202 ISSN: 0023-5830

KOSTELANSKÁ Marta - ZACHARIÁŠOVÁ Milena - DŽUMAN Zbyněk - HAJŠLOVÁ Jana - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - CERKAL Radim - VACULOVÁ Kateřina - MIKYŠKA Alexandr - PSOTA Vratislav:
Fusariové mykotoxiny v jarním ječmeni a jejich výskyt v rámci technologického řetězce ječmen - slad - pivo.
Kvasný průmysl, 57, 2011, 7/8, 209-214 ISSN: 0023-5830

MACHÁŇ Pavel - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - KLÍMOVÁ Eva - MARKOVÁ Jaroslava - BENEŠOVÁ Karolína - VACULOVÁ Kateřina:
Variabilita obsahu vybraných neškrobových polysacharidů v souboru odrůd/linií ječmene jarního.
MendelAgro 2011, 2011, 58-62  

PLUHÁČKOVÁ Helena - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - BRADÁČOVÁ Marta - BŘEZINOVÁ-BELCREDI Natálie - BENEŠOVÁ Karolína - VACULOVÁ Kateřina - Malíková M.:
Vliv vláhového režimu pěstování na aktivitu vitamínu E a obsah jeho izomerů v obilkách odrůd ječmene jarního. MendelAgro 2011, 2011, 75-79

BŘEZINOVÁ-BELCREDI Natálie - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - FIEDLEROVÁ Vlasta - BĚLÁKOVÁ Sylvie - VACULOVÁ Kateřina:
Antioxidant vitamins in barley green biomass.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58, 2010, 11, 11755-11761

MALACHOVÁ Alexandra - CERKAL Radim - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - Dzuman Zbyněk - VACULOVÁ Kateřina - HAJŠLOVÁ Jana:
Fusarium mycotoxins in various barley cultivars and their transfer into malt.
Journal of the Science of Food and Agriculture , 90, 2010, 2495-2505

MILOTOVÁ Jarmila - VACULOVÁ Kateřina:
Hodnocení nových přírůstků kolekce genetických zdrojů ječmene jarního. (Evaluation of new accessions in the spring barley genetic resources collection).
Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 113-117 ISSN: 1212-138X
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-4-10.pdf

BALOUNOVÁ Marta - VACULOVÁ Kateřina - VYMYSLICKÝ Tomáš - JANOVSKÁ Dagmar:
Vliv lokality a ročníku na obsah minerálních makroprvků v zrně minoritních a okrajových zrnin. (Impact of location and year on macrominerals content in grain of minor and underutilized grain crops).
Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů:
Sborník z konference Brno 11. - 12. 11. 2010. Vědecká příloha časopisu Úroda, 2010, 12, 613-616 ISSN: 0139-6013

VACULOVÁ Kateřina - BALOUNOVÁ Marta - SEDLÁČKOVÁ Irena:
Změny v chemickém složení mlecích frakcí ječného zrna v průběhu skladování při rozdílných teplotních podmínkách. (Changes in the chemical composition of barley grain milling fractions, stored under different temperature conditions).
Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů:
Sborník z konference Brno 11. - 12. 11. 2010. Vědecká příloha časopisu Úroda, 2010, 12, 685-688 ISSN: 0139-6013

VYMYSLICKÝ Tomáš - PELIKÁN Jan - JANOVSKÁ Dagmar - VACULOVÁ Kateřina - RYSOVÁ Jana - HOFBAUER Jan - Šmahel Petr - BALOUNOVÁ Marta - PROKEŠ Josef:
Pěstování vybraných minoritních plodin v podmínkách České trepubliky pro jejich využití v potravinářství. (Growing of selected minor crops in the conditions of the Czech Republic for their use in food industry).
Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů:
Sborník z konference Brno 11. - 12. 11. 2010. Vědecká příloha časopisu Úroda, 12, 65-70 ISSN: 0139-6013

VACULOVÁ Kateřina - BALOUNOVÁ Marta - MILOTOVÁ Jarmila:
Prebreeding výchozích materiálů ječmene jarního s diferencovaným obsahem přirozených škodlivých látek v zrně pro šlechtění odrůd nesladovnického typu.
Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín:
Zborník zo 17. vedeckej konferencie Piešťany 26. - 27. október 2010, 17, 2010, 175-178

MILOTOVÁ Jarmila - VACULOVÁ Kateřina:
Charakteristika a hodnocení nových odrůd a linií ječmene jarního zařazených do kolekce genetických zdrojů.
Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín:
Zborník zo 17. vedeckej konferencie Piešťany 26. - 27. október 2010, 17, 2010, 135-139

LHOTÁKOVÁ Eva - KVASNIČKA František - VACULOVÁ Kateřina - ČOPÍKOVÁ Jana - SYNYTSYA Andriy - VOLDŘICH Michal:
Discrimination of barley varieties by spectroscopic and statistical methods.
Proceedings of the 6th international conference on polysaccharides - Glycoscience, 29th September - 1st October 2010, Prague, 2010, 135-138  

VACULOVÁ Kateřina - BALOUNOVÁ Marta - MIKULÍKOVÁ Renata - BENEŠOVÁ Karolína - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava:
Effect of genotype on variability in the content of non-starch polysaccharides in barley grain.
Proceedings of the 6th international conference on polysaccharides - Glycoscience, 29th September - 1st October 2010, Prague, 2010, 214-217

VACULOVÁ Kateřina - JIRSA Ondřej - MARTINEK Petr - BALOUNOVÁ Marta:
Hodnocení kvality zrna vybraných vzorků netradiční pšenice a bezpluchého ječmene. (Grain quality assessment on non-traditional wheat samples and barley samples with hulless grain).
Obilnářské listy, 18, 2010, 3, 71-77 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-2-10.pdf

JANOVSKÁ Dagmar - VACULOVÁ Kateřina - RYSOVÁ Jana - HUTAŘ Martin - PAULÍČKOVÁ Ivana:
Trace elements in milling fraction of tartary buckwheat.
Advances in Buckwheat Research.
Proceedings of the 11th International Symposium on Buckwheat, July 19-23, 2010 Orel, Russia., 2010, 505-507

JANOVSKÁ Dagmar - VACULOVÁ Kateřina - BALOUNOVÁ Marta - VYMYSLICKÝ Tomáš - STEHNO Zdeněk:
Comparison of macro- and microminerals in tartary buckwheat achenes grown in three different localities.
Advances in Buckwheat Research.
Proceedings of the 11th International Symposium on Buckwheat, July 19-23, 2010 Orel, Russia., 2010, 508-5010

BALOUNOVÁ Marta - VACULOVÁ Kateřina - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - CERKAL Radim - HRSTKOVÁ Pavlína: 
Vliv lokality a ročníku na obsah minerálních látek v zrně ječmene jarního.
Polní den "MendelAgro" 2010:
Sborník odborných příspěvků. Žabčice 10. června 2010, 2010, 26-30

MACHÁŇ Pavel - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - KLÍMOVÁ Eva - VACULOVÁ Kateřina:
Variabilita obsahu arabinoxylanů v zrnu linií a odrůd ječmene jarního. 
Polní den "MendelAgro" 2010:
Sborník odborných příspěvků. Žabčice 10. června 2010, 2010, 84-86

BALOUNOVÁ Marta - VACULOVÁ Kateřina - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - CERKAL Radim - HRSTKOVÁ Pavlína:
Variabilita základního chemického složení zrna odrůd ječmene jarního, pěstovaných bez chemických vstupů v období vegetace.
Polní den "MendelAgro" 2010:
Sborník odborných příspěvků. Žabčice 10. června 2010, 2010, 31-35

MARKOVÁ Jaroslava - ŠAFRÁNKOVÁ Ivana - KMOCH Martin - MALACHOVÁ Alexandra - HAJŠLOVÁ Jana - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - VACULOVÁ Kateřina:
Výskyt hub Fusarium a obsah mykotoxinů v zrnu ječmene.
Polní den "MendelAgro" 2010:
Sborník odborných příspěvků. Žabčice 10. června 2010, 2010, 87-90  

MARTINEK Petr - PODHORNÁ Jana - PAULÍČKOVÁ Ivana - NOVOTNÁ Pavla - HANUŠ Vlastimil - ŠUDYOVÁ Valéria - BALOUNOVÁ Marta - VACULOVÁ Kateřina:
Hodnocení genových zdrojů pšenice s rozdílným zabarvením zrna. (Evaluation of wheat gene resources with different grain colour).
Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo:
Zborník abstraktov zo 6. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 26. - 27. mája 2010, 6, 2010, 64-68

MILOTOVÁ Jarmila - VACULOVÁ Kateřina - TVARŮŽEK Ludvík - POLIŠENSKÁ Ivana:
Hodnocení obsahu DON v zrně donorů ječmene jarního s definovanými hospodářsky významnými znaky.
Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo: Zborník abstraktov zo 6. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 26. - 27. mája 2010, 6, 2010, 64-68

VACULOVÁ Kateřina - BALOUNOVÁ Marta - MILOTOVÁ Jarmila:
Výsledky pěstování bezpluchého ječmene v definovaných oblastech České republiky. Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo:
Zborník abstraktov zo 6. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 26. - 27. mája 2010, 6, 2010, 101-105

GABROVSKÁ Dana - RYSOVÁ Jana - OUHRABKOVÁ Jarmila - PAULÍČKOVÁ Ivana - VACULOVÁ Kateřina - PROKEŠ Josef - NĚMEČKOVÁ Irena:
Využití bezpluchého ovsa v průmyslové výrobě i domácnosti.
Výživa a potraviny, 65, 2010, 2, 30-32 ISSN: 1211-846X

OVESNÁ Jaroslava - STRYMPLOVÁ ŠŤASTNÁ Kamila - VACULOVÁ Kateřina - MILOTOVÁ Jarmila:
Haplotyping barley bmy1 using the SNaPshot assay.
Biologia, 65, 2010, 1, 75-80 ISSN: 0006-3088  
   http://www.springerlink.com/content/9158203812147026/fulltext.pdf

BŘEZINOVÁ-BELCREDI Natálie - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - VACULOVÁ Kateřina:
Antioxidační aktivita enzymu superoxiddismutasy v zrnu ječmene jarního. (Antioxidant activity of supeoxidase dismutase in spring barely grain). 
Kvasný průmysl, 56, 2010, 3, 127-130 ISSN: 0023-5830

MALACHOVÁ Alexandra - HAJŠLOVÁ Jana - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - KOSTELANSKÁ Marta - ZACHARIÁŠOVÁ Milena - URBANOVÁ Jana - CERKAL Radim - ŠAFRÁNKOVÁ Ivana - MARKOVÁ Jaroslava - VACULOVÁ Kateřina - HRSTKOVÁ Pavlína:
Fusariové mykotoxiny v zrnu ječmene jarního a jejich přenos do sladu. (Fusarium mycotoxins in spring barley and their transfer into malt).
Kvasný průmysl, 56, 2010, 3, 131-137 ISSN: 0023-5830

VACULOVÁ Kateřina - BALOUNOVÁ Marta - MILOTOVÁ Jarmila:
AF Lucius - nová odrůda ječmene jarního s bezpluchým typem zrna.
Agrární obzor, 12, 2010, 4 , Vše pro sladovnické ječmeny, 14

EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - CERKAL Radim - HRSTKOVÁ Pavlína - ELZNER Petr - MARKOVÁ Jaroslava - VACULOVÁ Kateřina:
Popis lokalit a metodika polních pokusů projektu 1M0570 (v letech 2005 a 2006-2008). (Description of localities and methodology of the field experiment of the project 1M0570 (in the period of 2005 and 2007-2008).
Kvasný průmysl, 56, 2010, 2, 54-59 ISSN: 0023-5830

VACULOVÁ Kateřina - BALOUNOVÁ Marta - CERKAL Radim - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava:
Vliv lokality a ročníku na obsah minerálních látek v zrně ječmen jarního. (The effect of location and year on mineral content in spring barley grain).
Kvasný průmysl, 56, 2010, 2, 60-68 ISSN: 0023-5830

BŘEZINOVÁ-BELCREDI Natálie - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - BENEŠOVÁ Karolína - VACULOVÁ Kateřina:
Variabilita aktivity vitamínu E a jeho izomerů v zrnu ječmene. (Variability of activity of vitamin E and its isomers in a barley grain).
Kvasný průmysl, 56, 2010, 2, 54-59 ISSN: 0023-5830

VACULOVÁ, Kateřina - RYSOVÁ, Jana - BALOUNOVÁ, Marta - SEDLÁČKOVÁ, Irena - BRADOVÁ, Jana
New barley genotypes for production of milk substitutes.
Proceedings of the 5th International Congress Flour - Bread `09, 7th Croatian Congress of Cereal Technologists:
Opatija, October 21-23, 2009. Osijek, University of Osijek 2010, s. 600-607.

POUCH, Milan - VACULOVÁ, Kateřina
Determination of grain hardness in bread wheat (Triticum aestivum L.) using molecular methods.
Proceedings of the 5th International Congress Flour - Bread `09, 7th Croatian Congress of Cereal Technologists. Opatija, October 21-23, 2009. Osijek, University of Osijek 2010, s. 259-265.

BŘEZINOVÁ BELCREDI, Natálie - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - BĚLÁKOVÁ, Sylvie - VACULOVÁ, Kateřina
Variability of arabinoxylans in spring barley grain.
Proceedings of the 5th International Congress Flour - Bread `09, 7th Croatian Congress of Cereal Technologists:
Opatija, October 21-23, 2009. Osijek, University of Osijek 2010, s. 198-203.

VYMYSLICKÝ, Tomáš - HOFBAUER, Jan - ŠMAHEL, Petr - PELIKÁN, Jan - JANOVSKÁ, Dagmar - RYSOVÁ, Jana - VACULOVÁ, Kateřina
Minoritní plodiny pro zdravou lidskou výživu. Farmář 15, č. 10, 2009, s. 10-13.

BALOUNOVÁ, Marta - VACULOVÁ, Kateřina - JANOVSKÁ, Dagmar - VYMYSLICKÝ, Tomáš
Minor and underutilized grain crops - differentiated sources of minerals.19th EUCARPIA Conference. Genetic Resources Section. Book of Abstracts:
Ljubljana, Slovenia, May 26th -29th, 2009 / Vladimir Meglič and Manja Tina Bastar, Ljubljana Kmetijski inštitut Slovenije 2009, s. 99.

BALOUNOVÁ, Marta - VACULOVÁ, Kateřina
Milička habešská neboli tef.
Obilnářské listy, 17, č. 1, 2009, s. 32-34.

BŘEZINOVÁ BELCREDI, Natálie - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - BĚLÁKOVÁ, Sylvie - VACULOVÁ, Kateřina
Barley grain as a source of health-beneficial substances. Czech Journal of Food Sciences, 2009, Spec. Issue, S242-S244.

EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - BŘEZINOVÁ BELCREDI, Natálie - KOPÁČEK, Jiří - MELIŠOVÁ, Lucie - HRSTKOVÁ, Pavlína - MACUCHOVÁ, Simona - VACULOVÁ, Kateřina - PAULÍČKOVÁ, Ivana
Antioxidant enzymes in barley green biomass. Plant Foods for Human Nutrition, 64, 2,  2009, s. 122-128.

MELIŠOVÁ, Lucie - BŘEZINOVÁ BELCREDI, Natálie - KOPÁČEK, Jiří - BENEŠOVÁ, Karolína - VACULOVÁ, Kateřina - HRSTKOVÁ, Pavlína - Kleckerová Andrea –
VEJRAŽKA, Karel - PAULÍČKOVÁ, Ivana - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava
Využití biomasy mladých rostlin ječmene jako zdroje antioxidantů. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů:
Referáty z konference ze dne 12. - 13. 11. 2009 v Brně. Úroda, 2009, 57, 12 - příloha, s. 115-118.

VACULOVÁ, Kateřina - BALOUNOVÁ, Marta
Požadavky na pěstování bezpluchého ječmene. Úroda, 57, č. 4, 2009, s. 16-20.

VACULOVÁ, Kateřina - CANDRÁKOVÁ, Eva
Vliv hnojení N na hospodářsky významné ukazatele bezpluchého ječmene.
Obilnářské listy, 17, č. 3, 2009, s. 73-78.

MILOTOVÁ, Jarmila - VACULOVÁ, Kateřina - TVARŮŽEK, Ludvík - POLIŠENSKÁ, Ivana
Selection of spring barley donors with low accumulation of deoxynivalenol mycotoxin.19th EUCARPIA Conference. Genetic Resources Section. Book of Abstracts:
Ljubljana, Slovenia, May 26th - 29th, 2009. Ljubljana Kmetijski inštitut Slovenije 2009, s. 69.

POUCH, Milan - VACULOVÁ, Kateřina - MARTINEK, Petr - FAMĚRA, Oldřich
Stanovení tvrdosti zrna u pšenice seté pomocí molekulárních metod. Úroda, 57, č. 3, 2009, s. 42-44.

VACULOVÁ, Kateřina - MIKULÍKOVÁ, Renata - BALOUNOVÁ, Marta - BENEŠOVÁ, Karolína
Variability of non-starch polysaccharides in grain of various barley genotypes.
Chemické listy, 103, č. 9, 2009, s. 778-779.

VACULOVÁ, Kateřina - BALOUNOVÁ, Marta
Hlavní agrotechnické zásady pěstování bezpluchého ječmene. Úroda, 57, č. 3, 2009, s. 32-36.

VACULOVÁ, Kateřina - BŘEZINOVÁ BELCREDI, Natálie - BALOUNOVÁ, Marta
Characteristics of selected spring barley materials as important sources of phytonutrients.
19th EUCARPIA Conference. Genetic Resources Section. Book of Abstracts: Ljubljana, Slovenia, May 26th -29th, 2009. Ljubljana Kmetijski inštitut Slovenije 2009, s. 96.

VACULOVÁ, Kateřina - BŘEZINOVÁ BELCREDI, Natálie - BALOUNOVÁ, Marta - MILOTOVÁ, Jarmila - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava
Nutriční a hospodářská charakteristika nových materiálů ječmene – zdrojů vybraných fytonutrientů. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů:
Referáty z konference ze dne12. - 13. 11. 2009 v Brně. Úroda, 2009, 57, 12 - příloha, s. 115-118.

VACULOVÁ, Kateřina - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - POUCH, Milan
Breeding of waxy barleys using molecular markers. Cereal Science and Technology for Feeding Ten Billion People: Genomic Era and Beyond:
Proceedings to the Meeting of the Eucarpia Cereal Section, Lleida (Spain), 13-17 November 2006, Zaragoza, CIHEAM 2008, s. 289-293.

POZDÍŠEK, Jan - HANUŠ, Oto - VACULOVÁ, Kateřina - MIKYSKA, František - KOPECKÝ, Jaroslav - JEDELSKÁ, Radoslava
Některé složkové a zdravotní ukazatele kvality mléka dojnic s vyšší užitkovostí při zařazení vybraných druhů obilovin do krmné dávky. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, 56, č. 5 , 2008, s. 171-180.

VACULOVÁ, Kateřina - MILOTOVÁ, Jarmila - BALOUNOVÁ, Marta
Changes in chemical composition of hulless barley milling fractions under different storage conditions. International Scientific Conference on Cereals - their products and processing. Abstract Book and Proceedings. 27-28 October 2008.Debrecen, 2008, s. 66.

MILOTOVÁ, Jarmila - VACULOVÁ, Kateřina - BALOUNOVÁ, Marta
Possibilities of barley germplasm used fornon-food applications. International Scientific Conference on Cereals - their products and processing. Abstract Book and Proceedings. 27-28 October 2008, Debrecen, 2008, s. 61.

BALOUNOVÁ, Marta - VACULOVÁ, Kateřina - MILOTOVÁ, Jarmila
Hulless barley germplasm - a source of nutritional quality for human food processing. International Scientific Conference on Cereals - their products and processing. Abstract Book and Proceedings. 27-28 October 2008. Debrecen, 2008, s. 46.

BELCREDIOVÁ, Natálie - BĚLÁKOVÁ, Sylva - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - VACULOVÁ, Kateřina
Plant genetic resources of barley for antioxidants. (Rostlinné genetické zdroje ječmene pro antioxidanty) Modern Variety Breeding for Present and Future Needs.
Proceedings of the 18th EUCARPIA General Congress 9-12 September 2008, Valencia - Spain, 2008, s.547 Španělsko

BŘEZINOVÁ BELCREDI, Natálie - BĚLÁKOVÁ, Sylvie - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - MACUCHOVÁ, Simona - VACULOVÁ, Kateřina
Alternativní uplatnění ječmene v potravinářství. (Alternative use of barley in food industry) \MZLU pěstitelům\ Žabčice 2008, 12. června 2008.
Sborník odborných příspěvků, 2008, s.18-21 Česká republika

EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - BŘEZINOVÁ BELCREDI, Natálie - KOPÁČEK, Jiří - VACULOVÁ, Kateřina - FIEDLEROVÁ, Vlasta - HOLASOVÁ, Marie - PAULÍČKOVÁ, Ivana
Biologicky aktivní látky v \zeleném\ ječmeni. (Biologically active substances in \green\ barley) XXXIX. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin.
Sborník příspěvků. 26. - 28. 5. 2008 Skalský Dvůr, 2008, s.125-128 Česká republika

HRUŠKOVÁ, Marie - SEKEROVÁ, Hana - ŠVEC, Ivan - VACULOVÁ, Kateřina - MARTINEK, Petr
Vliv přídavku tritordea a netradičních materiálů jarního ječmene s bezpluchým zrnem na kvalitu těstovin. (The effect of additives of tritordeum and non-traditional materials of spring barley with hulless grain on pasta quality)
Obilnářské listy, 16, 2008, 4, s.109-114 Česká republika

KOPÁČEK, Jiří - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - MELIŠOVÁ, Lucie - VACULOVÁ, Kateřina - MACUCHOVÁ, Simona
Katalasa - antioxidační enzym v zelené biomase ječmene. (Catalase - the antioxidant enzyme in green biomass of barley) \MZLU pěstitelům\ Žabčice 2008, 12. června 2008.
Sborník odborných příspěvků, 2008, s.52-55 Česká republika

MARKOVÁ, Jaroslava - HAJŠLOVÁ, Jana - KRPLOVÁ, Alexandra - URBANOVÁ, J. - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - VACULOVÁ, Kateřina
Ječmen jarní - obsah toxinů a reziduí pesticidů. (Spring barley - the content of toxin and pesticide residues) \MZLU pěstitelům\ Žabčice 2008, 12. června 2008.
Sborník odborných příspěvků, 2008, s.64-67 Česká republika

MILOTOVÁ, Jarmila - VACULOVÁ, Kateřina - BALOUNOVÁ, Marta
Evaluation of a subcollection of spring barley genetic resources with hulless grain. (Hodnocení subkolekce genetických zdrojů jarního ječmene s bezpluchým zrnem) Modern Variety Breeding for Present and Future Needs. Proceedings of the 18th EUCARPIA General Congress 9-12 September 2008, Valencia - Spain, 2008, s.614-618 Španělsko

MILOTOVÁ, Jarmila - MARTYNOV, S.P. - DOBROTVORSKAYA, Tatiana V. - VACULOVÁ, Kateřina
Genealogical analysis of the diversity of spring barley cultivars released in former Czechoslovakia and modern Czech Republic. (Genealogická analýza diverzity odrůd jarního ječmene povolených v bývalém Československu a současné České republice) Russian Journal of Genetics, 44, 2008, 1, s.51-59 Rusko

MILOTOVÁ, Jarmila - VACULOVÁ, Kateřina - ŠPUNAROVÁ, Marie
Problematika využití genetických zdrojů jarního ječmene. (Problems of the use of spring barley genetic resources)
Sborník referátů ze semináře Aktuální problémy mezinárodní spolupráce, managementu a využívání genetických zdrojů rostlin, 2007, 2008, s.51-57 Česká republika

POZDÍŠEK, Jan - VACULOVÁ, Kateřina
Study of wheat (Triticum aestivum L.) quality for feeding ruminants using in vitro and in vivo methods. (Studium kvality pšenice /Triticum aestivum L./ ke krmení přežvýkavců s využitím metod in vitro a in vivo) Czech Journal of Animal Science, 53, 2008, 6, s.253-264 Česká republika

TICHÝ, František - VACULOVÁ, Kateřina - ZIMOLKA, Josef
Vliv struktury plodin a úrovně hnojení dusíkem na výnos ozimé pšenice a jeho stabilitu. (The effect of crop structure and nitrogen fertilization level on winter wheat yield and its stability) Úroda, 56, 2008, 7, s.44-46 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina - BALOUNOVÁ, Marta - VRTĚL, Květoslav
Content and variability of minerals in winter barley and triticale grain. (Obsah a variabilita minerálních látek v zrnu ozimého ječmene a tritikale) Modern Variety Breeding for Present and Future Needs.
Proceedings of the 18th EUCARPIA General Congress 9-12 September 2008, Valencia - Spain, 2008, s.649-653 Španělsko

VACULOVÁ, Kateřina - MILOTOVÁ, Jarmila - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava
Evaluation of a subcollection of spring barley genetic resources with hulless grain. (Hodnocení subkolekce genetických zdrojů jarního ječmene s bezpluchým zrnem) 10th International Barley Genetics Symposium, Abstracts of Presentations, 2008, s.1s. Sýrie

VACULOVÁ, Kateřina - MILOTOVÁ, Jarmila - PROKEŠ, Josef - PSOTA, Vratislav - BALOUNOVÁ, Marta
Hulless barley for alternative use. (Nahý ječmen pro alternativní využití) Bioacademy 2008 - Proceedings.
New Developments in Science and Research on Organic Agriculture, 2008, s.46-49 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina - BALOUNOVÁ, Marta
Obsah minerálních látek v zrně obilovin. (Content of mineral substances in cereal grain)
Obilnářské listy, 16, 2008, 2, s.41-49 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina - POZDÍŠEK, Jan - BRADOVÁ, Jana - LÁTAL, Oldřich
Výživná hodnota zrna pšenice, ječmene a tritikale pro přežvýkavce. (Nutritional quality of wheat, barley and triticale grain for ruminants) Úroda, 56, 2008, 4, s.27-30 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina - MIKYŠKA, Alexandr - PROKEŠ, Josef - MILOTOVÁ, Jarmila - BALOUNOVÁ, Marta
Změny obsahu polyfenolických látek v zrně rozdílných genotypů ječmene v procesu sladování. (Changes in the content of polyphenolic compounds in grain of different barley genotypes during a malting process) XXXIX. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin.
Sborník příspěvků. 26. - 28. 5. 2008 Skalský Dvůr, 2008, s.42-45 Česká republika

BRADOVÁ, Jana - MATĚJOVÁ, Eva - VACULOVÁ, Kateřina - POZDÍŠEK, Jan - SÝKOROVÁ, Světlana
Bílkovinné genetické markery ječmene a jejich vztah k vybraným parametrům krmné kvality. (Barley protein genetic markers and their relation to some feed quality parameters) Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, 2007, s.177-181 (180-184) Česká republika

BŘEZINOVÁ BELCREDI, Natálie - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - PRÝMA, J. - VACULOVÁ, Kateřina
Vliv způsobu ošetření na obsah tokolů v obilkách ječmene. (Treatment method and its influence on a tocol content in barley grain) MZLU pěstitelům 2007, Žabčice.
Sborník odborných příspěvků a sdělení, 14. června 2007, MZLU v Brně, 2007, s.24-27 Česká republika

BŘEZINOVÁ BELCREDI, Natálie - KOPÁČEK, Jiří - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - PRÝMA, J. - PAULÍČKOVÁ, Ivana - VACULOVÁ, Kateřina
Využití zelené biomasy ječmene jarního. (The green matter usage of spring barley) MZLU pěstitelům 2007, Žabčice.
Sborník odborných příspěvků a sdělení, 14. června 2007, MZLU v Brně, 2007, s.28-31 Česká republika

GABROVSKÁ, Dana - NĚMEČKOVÁ, I. - ROUBAL, P. - RYSOVÁ, Jana - PAULÍČKOVÁ, Ivana - OUHRABKOVÁ, Jarmila - VACULOVÁ, Kateřina
Application of naked barley and naked oat into various foods. (Použití nahého ječmene a nahého ovsa v různých potravinách) Functional Foods in Europe - International Developments in Technology and Health, May 9-11, 2007, Hotel Hilton, Portomaso, Malta, 2007 Malta

HOKE, Karel - HOUŠKA, Milan - PRCHOVÁ, Jiřina - GABROVSKÁ, Dana - VACULOVÁ, Kateřina - PAULÍČKOVÁ, Ivana
Optimisation of puffing naked barley. (Optimalizace pufování bezpluchého ječmene) Journal of Food Engineering, 80, 2007, 4, s.1016-1022 Velká Británie

HORÁČKOVÁ, Simona - VACULOVÁ, Kateřina - JANOVSKÁ, Dagmar - STEHNO, Zdeněk - VYMYSLICKÝ, Tomáš
Minoritní plodiny pro specifické využití v potravinářství. (Minor crops for specific use in food production) Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín, 14, 2007, s.137-140 Slovensko

MILOTOVÁ, Jarmila - VACULOVÁ, Kateřina - MARTYNOV, Sergey P. - DOBROTVORSKAYA, Tatiana V.
Genealogical analysis of diversity in spring barley cultivars of the Czech Republic and the former Czechoslovakia. (Genealogická analýza diverzity odrůd jarního ječmene v České republice a bývalém Československu) Plant Genetic Resources and Their Exploitation in the Plant Breeding for Food and Agriculture, Book of Abstracts - 18th EUCARPIA, 2007, s.133 Slovensko

MILOTOVÁ, Jarmila - PROKEŠ, Josef - VACULOVÁ, Kateřina
Sladovnický potenciál nových genetických zdrojů kolekce jarního ječmene. (Malting potential of new genetic sources of spring barley collection) Kvasný průmysl, 53, 2007, 1, s.3-6 Česká republika

NĚMEČKOVÁ, I. - ROUBAL, P. - PECHAČOVÁ, M. - PAULÍČKOVÁ, Ivana - GABROVSKÁ, Dana - VACULOVÁ, Kateřina - NEDOMOVÁ, Lenka
Vývoj funkčních potravin na bázi bezpluchého ovsa. (Development of functional foods based on the naked oat) Mlékařské listy - Zpravodaj, 2007, 103, s.9-13 Česká republika

POUCH, Milan - VACULOVÁ, Kateřina
Grain hardness in wheat (Triticum aestivum L.): Verification, development and optimization of puroindoline b allele specific markers. (Tvrdost zrna pšenice /Triticum aestivum L./:
Ověření, vývoj a optimalizace markerů specifických pro gen puroindolinu b) Plant Biotechnology: Impact on High Quality Plant Production. 7th International Symposium in the Series Recent Advances in Plant Biotechnology, 2007, s.83 Slovensko

POZDÍŠEK, Jan - VACULOVÁ, Kateřina - TROJANOVÁ, Helena
Cereal grain quality from viewpoint of ruminant feeding. (Kvalita zrna obilovin z hlediska krmení přežvýkavců) Výživa dojnic a kvalita mléka (ekologické, zdravotní a hygienické faktory kvality a bezpečnosti mléka jako suroviny a potraviny), 2007, s.96-104 Česká republika

PROKEŠ, Josef - VACULOVÁ, Kateřina - MILOTOVÁ, Jarmila
Vybrané sladovnické parametry nových přírůstků z kolekce genetických zdrojů jarního ječmene. (Selected malting parameters of new accessions from the collection of spring barley genetic resources) Kvasný průmysl, 53, 2007, 6, s.162-167 Česká republika

PRÝMA, Jaroslav - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - BELCREDIOVÁ, Natálie - VACULOVÁ, Kateřina
Tocol content in barley. Short Communication. (Obsah tokolů v ječmeni) Acta Chimica Slovenica, 54, 2007, 1, s.102-105 Česká republika Green barley and malting barley are sources of numerous compounds with positive effects on the human organism - especially substances with antioxidant effects, e. g. vitamin E. We determined tocol content in barley caryopses in dependence of varietal and genetic properties of materials. Using chromatography, we studied vitamin E content in different growth phases of green barley and in varietal lines of malting barley. The content of vitamin E was the highest in the first growing phase (14.4 - 18.0 mg kg(-1)) in the variety Sebastian. Green plants contain significantly less tocotrienols than barley caryopses.

ŠAFRÁNKOVÁ, Ivana - MARKOVÁ, Jaroslava - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - VACULOVÁ, Kateřina
Houby r. Fusarium - producenti mykotoxinů. (Fungi of the genus Fusarium - mycotoxins producers) MZLU pěstitelům 2007, Žabčice.
Sborník odborných příspěvků a sdělení, 14. června 2007, MZLU v Brně, 2007, s.106-111 Česká republika

ŠAFRÁNKOVÁ, Ivana - MARKOVÁ, Jaroslava - VEJRAŽKA, Karel - HÜBSCHOVÁ, Jana - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - VACULOVÁ, Kateřina
Mykoflóra zrn ječmene jarního se zaměřením na druhy R. Fusarium. (Mycoflora of the spring barley grains especially Fusarium spp.) Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, 55, 2007, 1, s.165-172 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina
Co očekávají potravináři od šlechtitelů nesladového ječmene?. (What does the food processing industry expect from non-malting barley breeders?) XII. seminář šlechtitelů, 12, 2007, s.19-20 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina
Morfologická, biologická a nutriční specifika bezpluchého ječmene. (Morphological, biological, and nutritious specificity of hulless barley)
Ječmenářská ročenka 2007, 2006, s.199-218 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina - GABROVSKÁ, Dana
Najde se na našich polích místo pro potravinářský ječmen?. (Will be any space in our fields for food barley?) Úroda, 55, 2007, 2, s.43-45 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina - HORÁČKOVÁ, Simona
Neškrobové polysacharidy v zrně pšenice ozimé. (Non-starch polysaccharides in winter wheat grain /regarding not only nutrition of farm animals/)
Obilnářské listy, 15, 2007, 2, s.25-31 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina
Agronomická charakteristika a požadavky pro pěstování bezpluchého ječmene. (Agronomical characteristics and requirements for growing hulless barley)
Ječmenářská ročenka 2007, 2006, s.140-156 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina - GABROVSKÁ, Dana - RYSOVÁ, Jana
Potravinářské využití bezpluchého ječmene. (Food use of hulless barley) Ročenka Pekař a cukrář, 2007, s.42-50 Česká republika

EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - BELCREDIOVÁ, Natálie - PRÝMA, Jaroslav - VACULOVÁ, Kateřina - NEWMAN, C. Walter
Effect of cultivar, year grown, and cropping system on the content of tocopherols and tocotrienols in grains of hulled and hulless barley. (Vliv odrůdy, ročníku a systému pěstování na obsah tokoferolů a tokotrienolů v zrnu pluchatého a bezpluchého ječmene) Plant Foods for Human Nutrition, 61, 2006, 3, s.145-150 Nizozemsko

EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - BELCREDIOVÁ, Natálie - HAVLOVÁ, Pavla - ROŽNOVSKÝ, Jaroslav - VEJRAŽKA, Karel - VACULOVÁ, Kateřina
Effect of weather conditions and genotype on the content of non-starch polysaccharides in spring barley breeding. (Vliv povětrnostních podmínek a genotypu na obsah neškrobových polysacharidů v jarním ječmeni) Tagungsband der 56. Jahrestagung der Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs, 22. - 24. November 2005, Raumberg-Gumpenstein, 2006, s.25-29 Rakousko

EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - BELCREDIOVÁ, Natálie - HAVLOVÁ, Pavla - VACULOVÁ, Kateřina
Vlivy působící na obsah neškrobových polysacharidů v zrnu jarního ječmene. (Effects on non-starch polysaccharides in spring barley grain)
Chemické listy, 100, 2006, Polysacharidy, s.841 Česká republika

ERBAN, Vladimír - VACULOVÁ, Kateřina - KOMÁRKOVÁ, E.
Stimulation effect of barley beta-glucans on the probiotic growth. (Stimulační efekt beta-glukanů ječmene na růst probiotik) Dietary Fibre 2006, 2006, s.142 Finsko

ERBAN, Vladimír - VACULOVÁ, Kateřina - SUCHÁNEK, Pavel - BOBKOVÁ, Dagmar - POLEDNE, Rudolf
Study of the bactocereal food additive effect on a cholesterol level in rats. (Studium vlivu baktocereálního potravinového doplňku na hladinu cholesterolu u krys) Dietary Fibre 2006, 2006, s.148 Finsko

MARKOVÁ, J. - LANCOVÁ, Kateřina - HAJŠLOVÁ, Jana - ŠAFRÁNKOVÁ, Ivana - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - VACULOVÁ, Kateřina
Vliv odrůd a způsobů pěstování na výskyt a obsah mykotoxinů u jarního ječmene. (Effects of cultivars and cropping practices on Fusarium occurrence and mycotoxin concentration in spring barley) XXXVII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin.
Sborník příspěvků. Skalský Dvůr, 2006, s.243-245 Česká republika

MATĚJOVÁ, Eva - BRADOVÁ, Jana - VACULOVÁ, Kateřina - POZDÍŠEK, Jan
Bílkovinné genetické markery a jejich vztah k vybraným parametrům krmné kvality. (Wheat protein genetic markers and their relation to some feed quality parameters) Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin.
Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí konané v Brně 23. -24. listopadu 2006, 2006, s.221-224 Česká republika

KOPÁČEK, Jiří - MELIŠOVÁ, Lucie - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - VACULOVÁ, Kateřina - PAULÍČKOVÁ, Ivana - FIEDLEROVÁ, Vlasta - HAVLOVÁ, Pavla
Zelená hmota mladých rostlin ječmene jako zdroj biologicky významných látek. (Green matter of young barley plants as a source of biologically important substances) XXXVII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin.
Sborník příspěvků. Skalský Dvůr, 2006, s.418-421 Česká republika

OVESNÁ, Jaroslava - MACHOVÁ - POLÁKOVÁ, Kateřina - KUČERA, Ladislav - VACULOVÁ, Kateřina - MILOTOVÁ, Jarmila
Evaluation of Czech spring malting barleys with respect to the beta-amylase allele incidence. (Hodnocení českých jarních sladovnických ječmenů vzhledem k výskytu alely pro beta-amylázu)
Plant Breeding, 125, 2006, 3, s.236-242 Německo

PALÍK, Slavoj - BENADA, Jaroslav - MARTINEK, Petr - VACULOVÁ, Kateřina - TICHÝ, František
Porostlost zrna a kvalita obilovin ze sklizně 2006. (Grain sprouting and cereal quality from the 2006 harvest)
Obilnářské listy, 14, 2006, 4, s.69-71 Česká republika

RYSOVÁ, Jana - OUHRABKOVÁ, Jarmila - PAULÍČKOVÁ, Ivana - GABROVSKÁ, Dana - VACULOVÁ, Kateřina - PROKEŠ, Josef - HAVLOVÁ, Pavla
Naked oat and its application in foods. (Nahý oves a jeho využití v potravinách) IUFoST, 13th World Congress of Food Science and Technology, 17-21 September 2006, Nantes, Francie, www.iufost.org, 2006 Francie

ŠAFRÁNKOVÁ, Ivana - MARKOVÁ, J. - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - HÜBSCHOVÁ, Jana - LANCOVÁ, Kateřina - HAJŠLOVÁ, Jana - VACULOVÁ, Kateřina
Výskyt hub r. Fusarium a obsah mykotoxinů v jarním ječmeni v závislosti na odrůdě a způsobu pěstování. (Occurence of Fusarium species and the content of mycotoxins in barley kernels with respect to variety and crop management) XVII. česká a slovenská konference o ochraně rostlin 2006, 2006, s.82-83 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - POUCH, Milan - MILOTOVÁ, Jarmila
Breeding of waxy barleys using molecular markers. (Šlechtění waxy ječmenů za použití molekulárních markerů) Eucarpia. Cereal Science and Technology for Feeding Ten Billion People: Genomics Era and Beyond. Abstracts. November 13-17 2006, Lleida, Spain, 2006, s.67 Španělsko

ŠPUNAROVÁ, Marie - ŠPUNAR, Jaroslav - VACULOVÁ, Kateřina
Šlechtění nové odrůdy jarního ječmene sladovnického trvá 10-15 let. (Development of a new variety of spring malting barley takes 10 to 15 years)
Agrární obzor, 2006, 2, s.příl. Vše pro sladovnické ječmeny, 20-21 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina - POZDÍŠEK, Jan - TROJANOVÁ, Helena
Hodnocení kvality obilovin pro krmení přežvýkavců. (Evaluation of cereal quality for feeding ruminants) Úroda, 54, 2006, 1, s.17-21 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina - MACOVÁ, Eva - KRKOŠKOVÁ, Bernadetta
Nutriční kvalita zrna a hospodářská charakteristika odlišných genotypů bezpluchého ječmene. (Nutritional grain quality and agronomic characteristics of different genotypes of hulless barley) XXXVII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin.
Sborník příspěvků. Skalský Dvůr, 2006, s.398-401 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina - POZDÍŠEK, Jan - ŠTÝBNAROVÁ, Marie - BRADOVÁ, Jana
Obiloviny ve výživě vysokoprodukčních přežvýkavců. (Cereal crops in feeding high-productive ruminants) Farmář, 12, 2006, 2, s.27-31 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina - POZDÍŠEK, Jan - TROJANOVÁ, Helena
Study of grain quality from viewpoint of cereal breeding for proper animal nutrition. (Studium kvality zrna z hlediska šlechtění obilnin na správnou výživu zvířat) Tagungsband der 56. Jahrestagung der Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs, 22. - 24. November 2005, Raumberg-Gumpenstein, 2006, s.119-126 Rakousko

VACULOVÁ, Kateřina - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - POUCH, Milan - HORÁČKOVÁ, Simona
Šlechtění ječmene pro specifické potravinářské využití. (Breeding of barley for specific food use) Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin.
Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí konané v Brně 23. -24. listopadu 2006, 2006, s.249-255 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina - HORÁČKOVÁ, Simona - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - HORÁKOVÁ, Vladimíra
Variabilita neškrobových polysacharidů v zrně registrovaných odrůd ozimé pšenice. (Variability in non-starch polysaccharides in grain of registered winter wheat cultivars)
Chemické listy, 100, 2006, Polysacharidy, s.852 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina - POUCH, Milan - KUČERA, Ladislav
Ways of waxy barley breeding using chemical methods and molecular markers. (Způsoby šlechtění voskových ječmenů za použití chemických metod a molekulárních markerů) Advances in Plant Molecular Biology:
New Approaches in Plant Genome Analysis, November 29, 2006, Prague, 2006, s.20-30 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina
Agronomická charakteristika a požadavky pro pěstování bezpluchého ječmene.
Ječmenářská ročenka 2007. Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2006, s. 140-156.

VACULOVÁ, Kateřina
Morfologická, biologická a nutriční specifika bezpluchého ječmene.
Ječmenářská ročenka 2007. Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský 2006, s. 199-218.

EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - BELCREDIOVÁ, Natálie - HAVLOVÁ, Pavla - PRÝMA, Jaroslav - VACULOVÁ, Kateřina
Barley caryopsis and malt as a source of natural antioxidants and nutraceutics beneficial to health. (Zrno ječmene a slad jako zdroj přírodních antioxidantů a zdravotně prospěšných nutraceutik) 3rd International Congress Flour - Bread `05, 3, 2005, s.46 Chorvatsko

EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - BELCREDIOVÁ, Natálie - HAVLOVÁ, Pavla - PRÝMA, Jaroslav - VACULOVÁ, Kateřina
Barley grain as source of natural antioxidants and nutraceutics beneficial to health. (Zrno ječmene jako zdroj přírodních antioxidantů a nutraceutik prospěšných zdraví)
Proceedings of 3rd International Congress Flour - Bread 05, 2005, s.188-195 Česká republika Tato studie byla zaměřena na určení obsahu vitamínu E a jeho izomerů jako přírodních antioxidantů , které hrají důležitou úlohu při prevenci zdraví lidí. Naše pozornost byla také věnována beta-glukanům, které tvoří důležité komponenty potravinové vlákniny. Účinek beta-glukanů na kardiovaskulární choroby je již znám. This study was focused on determination of the content of vitamin E and its isomers as natural antioxidants that play an important role in human health prevention. Our attention was also devoted to beta-glucans that form an important component of a dietary fibre. The effect of beta-glacans in the casdiovascular disease prevention is already known.

ERBAN, Vladimír - VACULOVÁ, Kateřina - KOMÁRKOVÁ, E. - LEDVINKA, P.
Vliv vybraných prebiotik na fyziologické vlastnosti probiotik. (The effect of selected prebiotics on physiological properties of probiotics) XXXV. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin.
Sborník příspěvků. 24. - 26. 5. 2004 Skalský Dvůr, 2005, s.418-419 Česká republika

ERBAN, Vladimír - KOMÁRKOVÁ, E. - NĚMEČKOVÁ, I. - PAULÍČKOVÁ, Ivana - ROUBAL, P. - VACULOVÁ, Kateřina
Vývoj funkčních potravin jogurtů, dresingů a pomazánek na bázi synbiotik. (Development of synbiotics-based functional foods yogurts, dressings and spreads) XXXVI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin.
Sborník příspěvků. 23. - 25. 5. 2005 Skalský Dvůr, 2005, s.83-86 Česká republika

GABROVSKÁ, Dana - RYSOVÁ, Jana - OUHRABKOVÁ, Jarmila - PAULÍČKOVÁ, Ivana - VACULOVÁ, Kateřina - PROKEŠ, Josef - HAVLOVÁ, Pavla
Využití bezpluchého ječmene v potravinářských výrobcích. (Use of hulless barley in food products) XXXVI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin.
Sborník příspěvků. 23. - 25. 5. 2005 Skalský Dvůr, 2005, s.87-91 Česká republika

MACHOVÁ - POLÁKOVÁ, Kateřina - KUČERA, Ladislav - LAURIE, D.A. - VACULOVÁ, Kateřina - OVESNÁ, Jaroslava
Coding region single nucleotide polymorphism in the barley low-pl, alpha-amylase gene Amy32b. (Polymorfismus bodových mutací v kódující oblasti alfa-amylázového genu Amy32b s nízkým pI u ječmene) Theoretical and Applied Genetics, 110, 2005, 8, s.1499-1504 Česká republika

PROKEŠ, Josef - VACULOVÁ, Kateřina - MICHALOVÁ, Anna - STEHNO, Zdeněk - GABROVSKÁ, Dana
Netradiční a minoritní cereálie, jejich sladařské a další potravinářské využití. 21. pivovarsko-sladařské dny, 6. - 7. 10. 2005, Ústí nad Labem. (Non-traditional and minor cereals, their malting and other food use. The 21st Beer and Malt Days, 6-7 Oct. 2005, Ústí nad Labem) Kvasný průmysl, 51, 2005, 9, s.305 Česká republika

ŠPUNAROVÁ, Marie - VACULOVÁ, Kateřina - ŠPUNAR, Jaroslav
Pozice českého šlechtění a semenářství obilovin v porovnání s EU. (Position of Czech cereal breeding and seed production as compared with EU)
Agrární obzor, 2005, 7, s.18 Česká republika

ŠPUNAROVÁ, Marie - MILOTOVÁ, Jarmila - VACULOVÁ, Kateřina - ŠPUNAR, Jaroslav - NESVADBA, Zdeněk
Srovnání výnosů a dalších hospodářských znaků odrůd jarního a ozimého ječmene z různých kontinentů světa. (Comparison of yields and other agronomic traits of spring and winter barley cultivars from various world continents)
Agrární obzor, 8, 2005, 2, Vše pro sladovnický ječmen, s.8-10 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina - OUHRABKOVÁ, Jarmila - RYSOVÁ, Jana - PAULÍČKOVÁ, Ivana - GABROVSKÁ, Dana - PROKEŠ, Josef - HOKE, Karel
Vliv potravinářského zpracování zrna ječmene na obsah živin, vlákniny a neškrobových polysacharidů. poster. (Effect of the food processing of barley grain on contents of nutrients, fibre and non-starch polysaccharides) Polysacharidy, 2005 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina - GABROVSKÁ, Dana - PROKEŠ, Josef - OUHRABKOVÁ, Jarmila - HOKE, Karel - HOUSKA, Miroslav - RYSOVÁ, Jana
Changes in hulless barley nutritional quality during grain processing and utilization. (Změny v nutriční kvalitě bezpluchého ječmene během zpracování a využití zrna) 3rd International Congress Flour - Bread `05, 3, 2005, s.162-169 Chorvatsko

EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - PRÝMA, Jaroslav - BELCREDIOVÁ, Natálie - VACULOVÁ, Kateřina
Variability of vitamin E content in caryopses of spring barley lines of food type. (Variabilita obsahu vitaminu E v obilkách linií jarního ječmene potravinářského typu) Book of Abstracts. 9th International Barley Genetics Symposium. 20-26 June 2004, Brno, Czech Republic. Czech Journal of Genetics and Breeding, 40, 2004, special issue, s.111 Česká republika

MACHOVÁ - POLÁKOVÁ, Kateřina - VACULOVÁ, Kateřina - KUČERA, Ladislav
SNP polymorphism in barley alpha-amylase gene and its impact on phenotype.
Proceedings from the international seminar Advances in Molecular Biology:
Methods for Genotype Identification, Plant Breeding and Product C ontrol, 2004, s.23-26 Česká republika

MILOTOVÁ, Jarmila - VACULOVÁ, Kateřina - ŠPUNAR, Jaroslav
Prezentace šlechtitelských výsledků účastníků 9. mezinárodního symposia o genetice ječmene. (Presentation of breeding outcomes by participants in the 9th International Barley Genetics Symposium) Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín 2004, 11, 2004, s.108-109 Slovensko

OVESNÁ, Jaroslava - KUČERA, Ladislav - POLÁKOVÁ, Kateřina - VACULOVÁ, Kateřina - MILOTOVÁ, Jarmila
Assessment of diversity within Czech spring barley germplasm as revealed by PCR markers, SSR, AFLP and DNA assays. (Hodnocení diverzity české zárodečné plazmy jarního ječmene pomocí markerů PCR, SSR, AFLP a DNA)
Proceedings. 9th International Barley Genetics Symposium, 20-26 June 2004, Brno, Czech Republic, 2004, oral, s.39-48 Česká republika

PIPALOVÁ, Sylva - PROCHÁZKOVÁ, Jiřina - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - VACULOVÁ, Kateřina
Verification of nutritive value and hypocholesterolemic effect of spring barley lines in rats. (Ověření nutriční hodnoty a hypocholesterolemického efektu jarních linií ječmenů na laboratorních potkanech) Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, 52, 2004, 5, s.123-130 Česká republika

POLÁKOVÁ, Kateřina - VACULOVÁ, Kateřina - KUČERA, Ladislav
Selection of barley lines with waxy endosperm and hulless grains: genotyping and phenotyping. (Výběr linií ječmene s waxy endospermem a bezpluchým zrnem: genotypizace a fenotypizace)
Proceedings. 9th International Barley Genetics Symposium, 20-26 June 2004, Brno, Czech Republic, 2004, poster, s.566-573 Česká republika

PROCHÁZKOVÁ, Jiřina - PÍPALOVÁ, S. - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - VACULOVÁ, Kateřina
Verification of nutritive value and hypocholesterolemic effect of spring barley lines. (Ověření nutriční hodnoty a hypocholesterolemického efektu linií jarního ječmene)
Proceedings. 9th International Barley Genetics Symposium, 20-26 June 2004, Brno, Czech Republic, 2004, poster, s.574-581 Česká republika

PROKEŠ, Josef - VACULOVÁ, Kateřina - GABROVSKÁ, Dana
Možnosti využití nahých ječmenů. (Possibilities of hulless barley utilization) Kvasný průmysl, 50, 2004, 7-8, s.211 Česká republika

PROKEŠ, Josef - VACULOVÁ, Kateřina - GABROVSKÁ, Dana
Pivovarský ječmen budoucnosti - s pluchou - ano nebo ne?. Poster. (Brewing barley for the future - with or without hulls?) Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Brno 9. - 10. listopadu 2004, 2004, s.353 Česká republika

ŠPUNAR, Jaroslav - ŠPUNAROVÁ, Marie - NESVADBA, Zdeněk - VACULOVÁ, Kateřina
Comparison of malting quality parameters of spring and winter barley genotypes in the Czech Republic. (Srovnání parametrů sladovnické kvality genotypů jarního a ozimého ječmene v České republice)
Proceedings. 9th International Barley Genetics Symposium, 20-26 June 2004, Brno, Czech Republic, 2004, poster, s.499-504 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina - MACHOVÁ - POLÁKOVÁ, Kateřina
Breeding aspects based on DNA-MAS for barley waxy grain character. (Šlechtitelské aspekty založené na výběru pomocí DNA markerů zaměřeném na waxy charakter zrna ječmene)
Proceedings from the international seminar Advances in Molecular Biology:
Methods for Genotype Identification, Plant Breeding and Product Control, 2004, s.61-62 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina - ŠPUNAROVÁ, Marie - MILOTOVÁ, Jarmila - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - CANDRÁKOVÁ, Eva - LEGZDINA, Linda
Comparison of agronomic and nutritional parameters stability in hulless and hulled barley. (Srovnání stability agronomických a nutričních ukazatelů bezpluchého a pluchatého ječmene)
Proceedings. 9th International Barley Genetics Symposium, 20-26 June 2004, Brno, Czech Republic, 2004, poster, s.1068-1078 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina - ERBAN, Vladimír
Czech research on bactocereal synbiotics. (Český výzkum v oblasti baktocereálních symbiotik) The Food, GI-tract Functionality and Human Health Cluster, 2004, s.98

VACULOVÁ, Kateřina
Krmivářské využití zrna ječmene. (Use of barley grain for feeding purposes) Farmář, 10, 2004, 9, s.14-16 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina - PSOTA, Vratislav
Variabilita sladovnické kvality nových linií bezpluchého ječmene. (Variability in the malting performance of the hulless barley lines) Kvasný průmysl, 50, 2004, 6, s.169-173 Česká republika Nové šlechtitelské materiály, které byly vytvořeny v průběhu studia a řešení problematiky bezpluchého ječmene v České republice se odlišují souborem chemických a fyzikálních charakteristik nejen od pluchatých, ale i od mnohých zahraničních registrovaných bezpluchých odrůd. Rozpracování vhodnýcvh zpracovatelských technologií , které by umožnily maximální využití nutřičně významných složek bezpluchého zrna je tak jedním z předpokladů efektivního uplatnění tohoto netradičního ječmene. New breeding materials of hulless barley developed during the study and solving problems of this crop in CR differ in chemical and physical characteristics not only from covered, but as well as from numerous registered hulless cultivars. Elaboration of appropriate processing technologies that would provide maximum use of nutritionally important components of hulless grain is one of pre-requisities of effective applications of this non-traditional barley.

 VACULOVÁ, Kateřina - GABROVSKÁ, Dana - PROKEŠ, Josef - ERBAN, Vladimír - OUHRABKOVÁ, Jarmila - HOKE, Karel
Ways of hulless barley grain processing and nutritional quality. (Způsoby zpracování zrna bezpluchého ječmene a nutriční kvalita)
Proceedings. 9th International Barley Genetics Symposium, 20-26 June 2004, Brno, Czech Republic, 2004, poster, s.601-608 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina - ŠPUNAROVÁ, Marie - ŠPUNAR, Jaroslav
Jakost ječmene z pohledu výživy hospodářských zvířat. Problematika krmné jakosti zrnin. Šlechtitelský seminář 2003, 2003, s.15-19 Česká republika Jn

VACULOVÁ, Kateřina
Book review. Rex Bernardo: Breeding for Quantitative Traits in Plants. (Recenze knihy. Rex Bernardo: Šlechtění na kvantitativní znaky u rostlin.)
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 39, 2003, 4, s.134-135 Česká republika Kr

EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - HAVLOVÁ, Pavla - PRÝMA, Jaroslav - VACULOVÁ, Kateřina
Barley caryopsis and malt as a source of natural antioxidants and phytonutrients benefitial to health. Obilka ječmene, slad a pivo jako zdroj přírodních antioxidantů a zdraví prospěšných fytonutrientů. Vitamíny 2003, 2003, s.33 (L 06) Jn

EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - VACULOVÁ, Kateřina - PSOTA, Vratislav - HAVLOVÁ, Pavla - ŠERHANTOVÁ, V.
Effects of cropping system and genotype on variability in important phytonutrients content of the barley grain for direct food use. (Vliv systému pěstování a genotypu na variabilitu obsahu významných fytonutrientů v obilkách ječmene pro přímé potravinářské využití.) Plant, Soil and Environment, 49, 2003, 10, s.443-450 Česká republika Jn

EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - VACULOVÁ, Kateřina - NĚMEJC, R. - PSOTA, Vratislav
Šlechtění potravinářského typu jarního ječmene.
Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí \Význam šlechtění a semenářství v zemědělství\ konané v Brně ve dnech 8.-9. listopadu 2000, 2000, s.39-45 Česká republika Jn

ERBAN, Vladimír - ALBOKOVÁ, J. - VACULOVÁ, Kateřina - POLEDNE, Rudolf - SUCHÁNEK, Pavel - ČEŠKA, R. - ZLATOHLÁVEK, L.
Testace baktocereálního preparátu v pokusech in vivo. XXXIV. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, 2003, s.3s. Česká republika Kr

MICHALOVÁ, Anna - VALA, M. - GABROVSKÁ, Dana - VACULOVÁ, Kateřina - HUTAŘ, Martin
Kvalita minoritních obilnin a pseudoobilnin. Kvalita rostlinné produkce: Současnost a perspektivy směrem k EU, 2003, s.177-183 Česká republika Jn

VACULOVÁ, Kateřina - POLÁKOVÁ, Kateřina - POLIŠENSKÁ, Ivana
Šlechtění obilovin na snížený obsah fytátů v zrně - alternativní cesta ke zlepšení využitelnosti fosforu. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín, 10, 2003, s.48-52 Slovensko Kr

VACULOVÁ, Kateřina - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - ERBAN, Vladimír - MILOTOVÁ, Jarmila - GABROVSKÁ, Dana - POLEDNE, Rudolf
Nutriční a zdravotně preventivní přínos obilovin pro výživu lidí. Kvalita rostlinné produkce: Současnost a perspektivy směrem k EU, 2003, s.37-45 Česká republika Jn

VACULOVÁ, Kateřina - PSOTA, Vratislav
Variability in the malting performance of the new hulless barley lines. (Variabilita sladovnické hodnoty nových linií bezpluchého ječmene)
Proceedings of the 29th EBC Congress. Dublin 2003, 2003, s.241-251 Německo Kr

VACULOVÁ, Kateřina - MILOTOVÁ, Jarmila - CHYTRÁ, Hana - HLOŽKOVÁ, Lenka
Vliv biologických znaků na produktivitu genetických zdrojů bezpluchého ječmene. Význam minoritních obilnin v ČR a jejich uplatnění v lidské výživě.
Sborník referátů a posterů z odborné konference., 2003, s.8-14 Česká republika Jn

ŠPUNAR, Jaroslav - VACULOVÁ, Kateřina - ŠPUNAROVÁ, Marie - NESVADBA, Zdeněk
Comparison of important parameters of spring and winter barley cultivated in sugar beet production area of Czech Republic. (Srovnání důležitých parametrů jarního a ozimého ječmene pěstovaného v řepařském výrobním typu ČR.) Rostlinná výroba, 48, 2002, 6, s.237-242 Česká republika Jn

VACULOVÁ, Kateřina
Ječmen pro zdravou lidskou výživu.
Agrární obzor, 2002, 5, s.10 Česká republika Jn

BOBKOVÁ, Ludmila - HROMÁDKO, Martin - VACULOVÁ, Kateřina
KOLOR - tritikale s dobrou krmnou jakostí. Zemědělský týdeník, 5, 2002, 35, s.10-11 Česká republika Jn

MICHALOVÁ, Anna - VALA, M. - GABROVSKÁ, Dana - VACULOVÁ, Kateřina - PROKEŠ, Josef - PELIKÁN, Jan
Nutriční kvalita minoritních obilnin a pseudoobilnin.
Sborník přednášek z X. semináře šlechtitelů pořádaného dne 29. ledna 2002 \Šlechtění na potravinářskou kvalitu\, X, 2002, s.53-61 Česká republika Jn

STEHNO, Zdeněk - VACULOVÁ, Kateřina - MILOTOVÁ, Jarmila - BRADOVÁ, Jana - NEDOMOVÁ, Lenka
Genetické zdroje rostlin z hlediska potravinářské kvality - obilniny.
Sborník přednášek z X. semináře šlechtitelů pořádaného dne 29. ledna 2002 \Šlechtění na potravinářskou kvalitu\, X, 2002, s.35-44 Česká republika Jn

ŠPUNAR, Jaroslav - ŠPUNAROVÁ, Marie - VACULOVÁ, Kateřina
Analýza šlechtění a pěstování ozimého ječmene v letech 1975-2000.
Obilnářské listy, 9, 2001, 2, s.41-43 Česká republika Jn

VACULOVÁ, Kateřina - MILOTOVÁ, Jarmila
Diverzita bezpluchého ječmene a možnosti jejího využití. Pěstování a využívání některých opomíjených a netradičních plodin v ČR, 2001, s.8 Česká republika SU

VACULOVÁ, Kateřina
Ječmen jako surovina pro průmyslové využití. Úroda, 49, 2001, 6, s.32 Česká republika Jn

VACULOVÁ, Kateřina - BRADOVÁ, Jana - ŠPUNAR, Jaroslav
Perspektivy šlechtění ozimého bezpluchého ječmene. Konference k problematice N-látek v rostlinných produktech.
Sborník příspěvků konference, 28. a 29. 11. 2001, Brno, 2001, s.54-57 Česká republika Jn

VACULOVÁ, Kateřina - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - NĚMEJC, R.V. - PRÝMA, Jaroslav - BRADOVÁ, Jana
Tvorba a studium bezpluchých ječmenů pro diferencované konečné využití zrna. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín. Zborník zo 6. odborného seminára VÚRV Piešťany 10. máj 2001, 6, 2001, s.186-189 Slovensko Jn

VACULOVÁ, Kateřina - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - NĚMEJC, R.V. - PRÝMA, Jaroslav
The variability and correlation between the content of vitamin E and its isomers in hybrids of the F2 genetarion of spring barley. (Variabilita, vztahy obsahu vitaminu E a jeho izomerů u hybridu F2 generace jarního ječmene.) Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, 49, 2001, 1, s.59-67 Česká republika Kr

VACULOVÁ, Kateřina - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - PSOTA, Vratislav - HAVLOVÁ, Pavla - ŠPUNAROVÁ, Marie
Variability of beta-glucan content in early generation of barley hybrids. Poster. (Variabilita obsahu beta-glukanu v rané generaci hybridů ječmene.) MCC 2000. Mendel Centenary Congress, March 7-10, 2000. Poster Abstracts., 2000, s.Poster 149 Německo Jn

ČOPÍKOVÁ, J. - SINITSYA, A. - VACULOVÁ, Kateřina
Chromatography of barley ß-glucans. (Chromatografie ß-glukanů ječmene.) Czech Journal of Food Sciences, 18, 2000, 1, s.29-34 Česká republika Jn

ŠPUNAR, Jaroslav - ŠPUNAROVÁ, Marie - VACULOVÁ, Kateřina
100 years of progress in improvement of malting quality in both spring and winter barley in the Czech Republic. (100 let pokroku ve zlepšování sladovnické kvality jarního i ozimého ječmene v České republice.) Barley Genetics VIII. 22-27 October 2000, Adelaide Convention Centre, Adelaide, South Australia, III - Contributed Papers, 2000, s.292-294 Austrálie Jn

ŠPUNAR, Jaroslav - ŠPUNAROVÁ, Marie - VACULOVÁ, Kateřina
Breeding barley in the Czech Republic by systematic utilization of Mendel´s laws at the phenotypic level. (Šlechtění ječmene v České republice systematickým využíváním Mendelových zákonů na fenotypové úrovni.) MCC 2000. Mendel Centenary Congress March 7-10, 2000, Brno, Czech Republic, 2000, s.94-102 Německo Jn

ŠPUNAR, Jaroslav - VACULOVÁ, Kateřina - ŠPUNAROVÁ, Marie
Ozimý ječmen má své místo ve struktuře obilovin. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 8, 2000, 37, s.12 Česká republika Kr

ŠPUNAR, Jaroslav - ŠPUNAROVÁ, Marie - VACULOVÁ, Kateřina - MAŘÍK, Pavel
Změny klimatu v období 1975-2000 a jeho důsledky pro šlechtění ozimého ječmene v České republice.
Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí \Význam šlechtění a semenářství v zemědělství\ konané v Brně ve dnech 8.-9. listopadu 2000, 2000, s.143-147 Česká republika Jn

VACULOVÁ, Kateřina - ERBAN, Vladimír A
complex of hulless barley grain milling fractions with milk starters for food additives development. (Komplex mlýnských frakcí zrna bezpluchého ječmene s mléčnými startery pro tvorbu potravinových doplňků.) Barley Genetics VIII. 22-27 October 2000, Adelaide Convention Centre, Adelaide, South Australia, II - Contributed Papers, 2000, s.300-302 Austrálie Jn

 

Akce dokumentů