« duben 2018 »
duben
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
 

Vaculová Kateřina

Ing. Kateřina Vaculová, CSc.

Kontakt - Tel.: 00420 573317112; 00420 604124166,   E-mail: vaculova@vukrom.cz

Profesní životopis

2010 – vedoucí Oddělení genetiky a šlechtění

2003 – dosud  Agrotest fyto, s.r.o., Oddělení genetiky a šlechtění

1977 – 2012 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. (nástupce Výzkumného ústavu obilnářského, Kroměříž), Oddělení genetiky a šlechtění

1984 – 1989 – externí vědecká výchova, obor No 41-02-9 Speciální produkce rostlinná, Vysoká škola zemědělská v Brně (nyní Mendelova univerzita v Brně)

1979 – 1981 – externí postgraduální kurz "Rostlinná fyziologie a genetika", obor Fyziologie a Genetika rostlin, Karlova univerzita v Praze

1972 – 1977 - Agronomická fakulta, Katedra genetiky, šlechtění a semenářství polních plodin, Timirjazevova zemědělská akademie v Moskvě (nyní Zemědělská akademie v Moskvě)  

Pracovní zaměření

Výzkum a vývoj nových výchozích genetických zdrojů a odrůd ječmene (zejména s bezpluchým typem zrna) pro různé konečné užití (zdravá lidská výživa, krmení hospodářských zvířat, nepotravinářské využití, apod.). Výzkum obilnin pro využití v potravinářství, průmyslu a výživě hospodářských zvířat.

 Publikační činnost od roku 2000

Řešené projekty od roku 2000

2012-2016: Erban, V. – Vaculová, K. – Kurečka, R. – Hutař, M.: Zlepšení nutričních, dietetických a senzorických vlastností tuzemských, zejména alternativních a maloobjemových, obilovin a jejich mlýnských produktů technologickými postupy s vyuţitím fermentačních účinků bakterií mléčného kvašení. MZeČR-NAZV-QJ1210257 – řešitelka

2011-2014: Vaculová, K. – Pozdíšek, J. – Hajšlová, J. – Ovesná, J. – Cerkal, R. – Stryk, J. – Ort, P.: Komplexní strategie pro minimalizaci negativního dopadu infekce toxikogenními houbami r. Fusarium v obilovinách a odvozených produktech. MZeČR-NAZV-QI111B044 – odpovědná řešitelka

2010-2013: Kýhos, K. – Kučerová, Z. – Vaculová, K. - Hutař, M.: Netoxická efektivní ekologická inaktivace hmyzích škůdců na principu řízených atmosfér ve skladovaných zrnech se zachováním jejich biokvality. MZeČR-NAZV-QI101B088 – řešitelka

2009-2013: Laknerová, I. – Stehno, Z. – Vaculová, K. – Ehrenbergerová, J.: Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití. MzeČR-NAZV-QI91B095 – řešitelka

2009-2011: Vaculová, K. – Ehrenbergerová, J. – Kvasnička, F. – Mikulíková, R.: Zlepšení kvality zrna ječmene využitím donorů diferencovaného obsahu přirozených látek s ambivalentním nutričním účinkem. MZeČR-NAZV-QH91053 – odpovědná řešitelka

2008-2012: Kučera, L. - Psota, V. - Vaculová, K.: Studium diverzity vybraných polyfenoloxidáz ječmene ve vztahu ke kvalitě a stabilitě produkce. MZeČR-NAZV-QH82277 – řešitelka

2007-2009: Ovesná, J. - Vaculová, K.: Analýza exprese genu kódujícího enzym beta-amylázu v zrnu ječmene ve vztahu ke strukturálnímu polymorfismu genu a kvalitativním vlastnostem zrna. GAČR-521/07/1028 – řešitelka

2007-2011: Dotlačil, L. - Milotová, J.: Nová genetická diversita pro aktuální potřeby šlechtění a pěstování pšenice a ječmene. MZeČR-NAZV-QH72251 – spoluřešitelka

2006-2009: Janovská, D. - Prokeš,  J. - Vaculová, K. - Hutař, M. - Rysová, J. - Vymyslický, T.:  Minoritní plodiny pro specifické využití v potravinářství. MZeČR-NAZV-QG60130 – řešitelka

2005-2009: Ehrenbergerová, J. - Chmelík, J. - Melzoch, K. -  Kosař, K. - Sigler, K. - Vaculová, K.: Výzkumné centrum pro studium obsahových látek ječmene a chmele. MŚMT-1M0570 – spoluřešitelka

2005-2007: Ehrenbergerová, J. -  Paulíčková, I. -  Vaculová, K. - Havlová, P: Výzkum nutriční kvality mladých částí rostlin zemědělských plodin k vývoji "zelených" doplňků stravy a léčebné kosmetiky. GAČR-525/05/0781 – řešitelka

2005-2008: Kučera, L. – Vaculová, K.:  Využití polymorfismu repetitivních oblastí genomu obilnin pro charakterizaci genových zdrojů a šlechtitelských materiálů. MZeČR-NAZV-1G57064 – řešitelka

2004-2009: Klem, K. et al.: Optimalizace faktorů trvalé udržitelnosti rostlinné produkce na základě vývoje geneticko-šlechtitelských, diagnostických a rozhodovacích metod. Řešitelka etapy G: tvorby ječmenů a ovsa s alternativní kvalitou pro lidskou výživu. MŠMT – MSM – spoluřešitelka

2003-2007: Vaculová, K. - Pozdíšek, J. - Bradová, J.: Výzkum výživné hodnoty zrna rozdílných druhů a typů obilovin pro intenzivní krmné technologie vysokoprodukčních přežvýkavců. MZeČR-NAZV-QF3133 – odpovědná řešitelka

2003-2007: Gabrovská, D. - Drbohlav, J. - Vaculová, K. a další: Vývoj potravin a doplňků stravy na bázi obilnin. MZeČR-NAZV-QF3291– řešitelka

2001-2004: Poláková, K. - Čurn, V. - Vaculová, K.: Výběr a charakterizace genových zdrojů ječmene pro alternativní využití pomocí nově odvozených DNA markerů a analýz kvalitativních parametrů zrna. NAZV-QD1365– řešitelka

2000-2004: Erban, V. - Vaculová, K. -  Poledne, R. -  Češka, R.: Vývoj a in vivo testace účinků baktocereálních potravinových doplňků s perspektivním hypocholesterolemickým účinkem. NAZV-QD0183 – řešitelka

2000-2005: Michalová, A. - Gabrovská, D. -  Hutař, M. - Pelikán, J. - Prokeš, J. - Vaculová, K.: Diverzita opomíjených obilnin a pseudoobilnin a její využití v setrvalém zemědělství a zdravé výživě NAZV-QD0057 – řešitelka

 

Výstupy ukončených projektů s koordinací společnosti Agrotest fyto, s.r.o.

Název projektu: Zlepšení kvality zrna ječmene využitím donorů diferencovaného obsahu přirozených látek s ambivalentním nutričním účinkem

Organizace účastnící se projektu: Agrotest fyto, s.r.o. – příjemce-koordinátor; Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. - příjemce; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - příjemce; Mendelova univerzita v Brně - příjemce

Řešitelský kolektiv: Ing. Vaculová Kateřina, CSc. – odpovědný řešitel; RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. - řešitel; prof. Ing. František Kvasnička, CSc. – řešitel; prof. Ing. Jaroslava Ehrenbergerová, CSc. – řešitel

Doba řešení: 5.1.2009 - 31.12.2011

Dosažené výsledky:

a) abstrakt zprávy z řešení projektu QH91053

b) prezentace výsledků řešení projektu QH91053 v letech 2009-2011

c) certifikovaná metodika

Akce dokumentů