Tvarůžek Ludvík

Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek

Odborné zaměření/specializace: výzkumná činnost v oboru rostlinolékařství, specializace houbové choroby obilnin

Vzdělání / odborná kvalifikace / praxe v oboru:

1981 – maturita Gymnázium Kroměříž

1985 – ukončení Vysoké školy zemědělské v Brně,  obor fytotechnický

1985 – nástup do pracovního poměru ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu obilnářském Kroměříž, oddělení genetiky a šlechtění pšenice

1989 – nástup na oddělení integrované ochrany rostlin

1993 – pracovní poměr u nástupnické organizace Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

1997 – obhajoba disertační práce a získání titulu doktor (Dr.), obor speciální produkce rostlinná

2006 – funkce jednatele společnosti Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. a vedoucího oddělení ochrany rostlin a agrotechniky

2006 – vedoucí pracoviště GEP k provádění zkoušek za účelem zjišťování biologické účinnosti přípravků na ochranu rostlin

 

Publikační činnost od roku 2000

Řešené projekty
 

Název projektu: Tvorba genotypů jarního ječmene s komplexní rezistencí k chorobám listů a klasů.

Hlavní řešitel, vedlejší řešitel: Dr.Ing. Ludvík Tvarůžek

Roky řešení projektu: 2007 – 2011

Číslo projektu: QH71213

Poskytovatel: MZe

 

Název projektu: Analýza rizika kontaminace obilovin fuzáriovými mykotoxiny studiem

kritických faktorů s využitím spektrálních,imunologických a molekulárních metod a predikce napadení klasovými fusárii.

Hlavní řešitel: RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D

Roky řešení projektu: 2006 - 2009

Číslo projektu: QG60047

Poskytovatel: Mze

 

Akce dokumentů