« duben 2018 »
duben
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
 

Tvarůžek Ludvík - publikace

celkový seznam publikacíAutor a spoluautor publikací

TVARŮŽEK Ludvík - MATUŠINSKY Pavel - BÍLOVSKÝ Jan:
Výskyt námele na pšenici ve sklizňovém roce 2013.
Agromanuál, 8, 2013, 9/10, 28-29 ISSN: 1801-7673

TVARŮŽEK Ludvík:
Zkušenosti s chorobami pšenice za různého průběhu počasí.
Agromanuál, 8, 2013, 4, 36-39 ISSN: 1801-7673

TVARŮŽEK Ludvík:
Srovnání efektivity použití fungicidů v odrůdové kolekci ozimé pšenice v ročníku 2012/2013.
Obilnářské listy, 21, 2013, 3/4, 51-57 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/3-4-2013/51-57

TVARŮŽEK Ludvík - MATUŠINSKY Pavel:
Rostoucí škodlivost některých chorob ječmene.
Agromanuál, 8, 2013, 5, 12-13 ISSN: 1801-7673

MATUŠINSKY Pavel - LEIŠOVÁ-SVOBODOVÁ Leona - MAŘÍK Pavel - TVARŮŽEK Ludvík:
Ramularia collo-cygni in the Czech Republic. Ramularia Practical, 2013, 18-20
   http://invenio.nusl.cz/record/155785

MATUŠINSKY Pavel - HANUSOVÁ Martina - STEMBERKOVÁ Lenka - MAŘÍK Pavel - MINAŘÍKOVÁ Věra - TVARŮŽEK Ludvík - LANGER Ivan - SPITZER Tomáš: Response of Spring Barley Cultivars to Ramularia Leaf Spot in Conditions of the Czech Republic.
Cereal Research Communications, 41, 2013, 1, 126-132 ISSN: 0133-3720

Pavel Josef - VACULOVÁ Kateřina - ZACHARIÁŠOVÁ Milena - KUČERA Ladislav - Faltusová Zuzana - HAJŠLOVÁ Jana - SEDLÁČKOVÁ Irena - TVARŮŽEK Ludvík - OVESNÁ Jaroslava:
Hodnocení vlivu ošetření zrna fungicidy na růst fuzárií a transkripci Tri5 a Tri6genů v ječném sladu.
Odborný seminář a workshop s mezinárodní účastí "Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin". Brno, 27. listopad 2013, 2013, 47-53

MATUŠINSKY Pavel - POLIŠENSKÁ Ivana - KADLÍKOVÁ Michaela - TVARŮŽEK Ludvík - SPITZEROVÁ Dagmar - SPITZER Tomáš:
Dynamics of T-2 toxin synthesis on barley ears.
Journal of Food, Agriculture & Environment, 11, 2013, 3-4, 114-1122

MATUŠINSKY Pavel - TVARŮŽEK Ludvík - BALOUNOVÁ Marta - SEDLÁČEK Tibor:
Breeding of Czech malting cultivars for disease resistance [Abstrakt].
Acta phytopathologica Sinica, 43, 2013, Suppl., 102  
   http://www.icppbj2013.org/xiazai/Abstract%20of%20ICPP%202013-final.pdf

TVARŮŽEK Ludvík - SPÁČILOVÁ Václava - BÍLOVSKÝ Jan - MATUŠINSKY Pavel:
Významné výskyty chorob a škůdců polních plodin v sezoně 2011 - 2012 na území Moravy a Slezska.
Agromanuál, 7, 2012, 11/12, 17-22 ISSN: 1801-7673

MATUŠINSKY Pavel - CIMLOVÁ Martina - STEMBERKOVÁ Lenka - MAŘÍK Pavel - MINAŘÍKOVÁ Věra - TVARŮŽEK Ludvík:
Various spring barley cultivars and Ramularia leaf spot. (Odrody jarného jačmeňa a ramuláriová škvrnitosť).
Zborník abstraktov z XIX. Slovenskej a českej konferencie o ochrane rastlín. Nitra, September 5-7, 2012, XIX, 2012, 111-112

VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - TVARŮŽEK Ludvík - MATUŠINSKY Pavel:
Účinnost fungicidů proti původcům listových skvrnitostí ozimého ječmene v podmínkách různě silné epidemie choroby. (Efficacy of fungicides against winter barley leaf spot diseases in the conditions of various disease epidemics).
Obilnářské listy, 20, 2012, 1, 23-26 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/1-2012/ucinnost_fungicidu_proti_list_skvrnitostem

MATUŠINSKY Pavel - TVARŮŽEK Ludvík:
Umístění původců osivem přenosných chorob v obilce ječmene. (Location of barley seed borne pathogens in cariopsis).
Obilnářské listy, 20, 2012, 1, 3-5 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/1-2012/umisteni_puvodcu_osivem_prenosnch_chorob

TVARŮŽEK Ludvík - MATUŠINSKY Pavel - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta:
Rok 2012 ve fungicidní ochraně obilnin. 
Agromanuál, 7, 2012, 4, 24-26 ISSN: 1801-7673

CERKAL Radim - SMUTNÁ Pavlína - EGERT Pavel - TVARŮŽEK Ludvík - JANEČKOVÁ L.:
Lokalita jako významný produkční faktor u ječmene jarního. Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin. Sborník příspěvků. 20. 11. 2012, 13-20

BALOUNOVÁ Marta - MATUŠINSKY Pavel - VACULOVÁ Kateřina - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - TVARŮŽEK Ludvík:
Choroby pat stébel a listové skvrnitosti ječmene. (Stem-base diseases and leaf blights in barley).
Obilnářské listy, 20, 2012, 1, 11-16 ISSN: 1212-138X
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/1-2012/Choroby_pat_stebel_a_list_skvr_jecmene

BÍLOVSKÝ Jan - TVARŮŽEK Ludvík - HORÁČKOVÁ Simona - LECIANOVÁ Eva - MATUŠINSKY Pavel - PODEŠVOVÁ Jitka - SPÁČILOVÁ Václava - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta:
Výroční zpráva monitoringu chorob a škůdců na Moravě a ve Slezsku v roce 2011 získaná v rámci projektu Monitoring, signalizace a doporučení. (Annual report of monitoring diseases and pests in Moravia and Silesia in 2011 obtained by the project monitoring, indication and recommendations).
Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 74-82 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/3-2011/vyrocni-zprava-monitoringu-chorob-a-skudcu

TVARŮŽEK Ludvík - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - HORÁČKOVÁ Simona:
Výsledky zkoušení kolekce odrůd pšenice ozimé na lokalitě Kroměříž v ročníku 2010/2011.
Obilnářské listy, 19, 2011, 2, 45-48 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/2-2011/vysledky-zkouseni-kolekce-odrud-psenice-ozime

SPITZEROVÁ Dagmar - TVARŮŽEK Ludvík:
Vliv interakce fungicidů a regulátorů růstu na růst a vývoj ječmene jarního. Effect of interaction of fungicides and growth regulators on growth and development of spring barley.
Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 58-61 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/3-2011/vliv-interakce-fungicidu-a-regulatoru-rustu-na

MATUŠINSKY Pavel - LEIŠOVÁ-SVOBODOVÁ Leona - TVARŮŽEK Ludvík: Stanovení rezistence ke strobilurinovým fungicidům u Ramularia Collo-cygni. Assessment of Ramularia collo-cygni resistance to strobilurin fungicides.
Úroda, 59, 2011, 12, 43-45 ISSN: 0139-6013

CHRPOVÁ Jana - Šíp Václav - ŠTOČKOVÁ Lenka - STEMBERKOVÁ Lenka - TVARŮŽEK Ludvík:
Resistance to Fusarium Head Light in spring barley.
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 47, 2011, 2, 64-68 ISSN: 1212-1975  
   http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/41058.pdf

TVARŮŽEK Ludvík - SPÁČILOVÁ Václava - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta:
Srovnání vybraných fungicidních přípravků na bázi inhibitorů syntézy sterolů (DMI) v možné toxicitě aplikace pro pšenici ozimou. Comparison of selected fungicides based on sterol synthesis inhibitors (DMI) in the posssible toxicity of application for winter wheat.
Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 70-73 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/3-2011/srovnani-vybranych-fungicidnich-pripravku

MATUŠINSKY Pavel - TVARŮŽEK Ludvík - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - HORÁČKOVÁ Simona:
Potvrzení výskytu rezistence ke strobilurinům u Mycoshaerella graminicola (anamorph.: Septoria tritici) v oblasti Kroměříže. Confirmation of Mycoshaerella graminicola (anamorph. Septoria tritici) resistance to strobilurins in Kroměříž region.
Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 51-53 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/3-2011/potvrzeni-vyskytu-rezistence-ke-strobilurinum

TVARŮŽEK Ludvík:
Ohlédnutí za zdravotním stavem ječmenů.
Agromanuál, 6, 2011, 5, 16 ISSN: 1801-7673  

TVARŮŽEK Ludvík - MATUŠINSKY Pavel - KŘIVANOVÁ J.:
Ochrana rostlin v roce 2011. Zdravotní stav ozimých řepek a obilnin na Moravě a ve Slezsku.
Agromanuál, 6, 2011, 11/12, 10-12 ISSN: 1801-7673

TVARŮŽEK Ludvík:
Mějte nás na očích, my budeme mít na očích Vaše porosty.
Agrární obzor, 13, 2011, 15-16, 7

MATUŠINSKY Pavel - LEIŠOVÁ-SVOBODOVÁ Leona - GUBIŠ Jozef - Hudcovicová Martina - Klčová Lenka - GUBIŠová Marcela - MAŘÍK Pavel - TVARŮŽEK Ludvík - MINAŘÍKOVÁ Věra:
Impact of the seed-borne stage of Ramularia collo-cygni in barley seed.
Journal of Plant Pathology, 93, 2011, 3, 679-689 ISSN: 1125-4653

MATUŠINSKY Pavel - LEIŠOVÁ Leona - GUBIŠ Jozef - Hudcovicová Martina - Klčová Lenka - GUBIŠová Marcela - MAŘÍK Pavel - TVARŮŽEK Ludvík - MINAŘÍKOVÁ Věra:
Diagnostika Ramularia collo-cygni v semenách jačmeňa pomocou real-time PCR. Diagnostics of Ramularia collo-cygni in barely seed using real-time-PCR. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín:
Zborník z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku a 60. výročia založenia VÚRV Piešťany. Piešťany 8. - 9. novembra 2011, 2011, 18, 136-138

VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - TVARŮŽEK Ludvík:   
Braničnatky na pšenici - 2. revidované vydání. Septoria diseases of wheat - 2nd revised edition.
Obilnářské listy, 19, 2011, 2, 27-32 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/2-2011/branicnatky-na-psenici

MATUŠINSKY Pavel - LEIŠOVÁ-SVOBODOVÁ Leona - TVARŮŽEK Ludvík:
Stanovení rezistence ke strobilurinovým fungicidům u Ramularia Collo-cygni. Assessment of Ramularia collo-cygni resistance to strobilurin fungicides.
Úroda, 59, 2011, 12, 43-45 ISSN: 0139-6013

VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - TVARŮŽEK Ludvík: 
Braničnatky na pšenici - 2. revidované vydání. Septoria diseases of wheat - 2nd revised edition.
Obilnářské listy, 19, 2011, 2, 27-32 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/2-2011/branicnatky-na-psenici

TVARŮŽEK Ludvík - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - HORÁČKOVÁ Simona:
Výsledky zkoušení kolekce odrůd pšenice ozimé na lokalitě Kroměříž v ročníku 2010/2011.
Obilnářské listy, 19, 2011, 2, 45-48 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/2-2011/vysledky-zkouseni-kolekce-odrud-psenice-ozime

TVARŮŽEK Ludvík:
Ohlédnutí za zdravotním stavem ječmenů.
Agromanuál, 6, 2011, 5, 16 ISSN: 1801-7673

MATUŠINSKY Pavel - SVOBODOVÁ Leona - MAŘÍK Pavel - TVARŮŽEK Ludvík - STEMBERKOVÁ Lenka - HANUSOVÁ Martina - MINAŘÍKOVÁ Věra - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - SPITZER Tomáš:
Frequency of a mutant allele of cytochrome b conferring resistance to Qol fungicides in the Czech population of Ramularia collo-cygni.
Journal of Plant Diseases and Protection, 117, 2010, 6, 248-252 ISSN: 1861-3829

TVARŮŽEK Ludvík - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - SPÁČILOVÁ Václava - HORÁČKOVÁ Simona - BÍLOVSKÝ Jan:
Volba správného termínu ošetření ozimých obilnin fungicidy na příkladu ječmene ozimého. (Accurate Term of Winter Cereals Fungicide Treatment on Example of Winter Barley).
Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 117-120 ISSN: 1212-138X
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-4-10.pdf

BÍLOVSKÝ Jan - HORÁČKOVÁ Simona - MATUŠINSKY Pavel - SPÁČILOVÁ Václava - TVARŮŽEK Ludvík - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - SPITZEROVÁ Dagmar:
Nástin výsledků monitoringu chorob a škůdců z Moravy a Slezska v roce 2010 získaných v rámci projektu Monitoring, signalizace a doporučení.
Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 120-128 ISSN: 1212-138X
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-4-10.pdf

TVARŮŽEK Ludvík - BÍLOVSKÝ Jan - SPÁČILOVÁ Václava - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta:
Rok 2010 v praktické ochraně rostlin. Základní postřehy a zajímavosti z Moravy a Slezska.
Agromanuál, 5, 2010, 11/12, 10-11 ISSN: 1801-7673

NESVADBA Zdeněk - HORÁČKOVÁ Simona - TVARŮŽEK Ludvík - POLIŠENSKÁ Ivana:
Vliv inokulace houbou Fusarium culmorum na obsah deoxynivalenolu a výnosové znaky u dihaploidních linií jarního ječmene. (Effect of Fusarium culmorum inoculation on deoxynivalenol content and yield traits in springbarley doubled haploids).
Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 96-99 ISSN: 1212-138X
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-4-10.pdf

MATUŠINSKY Pavel - FREI P. - MIKOLÁŠOVÁ Renata - SVAČINOVÁ Ivana - TVARŮŽEK Ludvík - SPITZER Tomáš:
Species-specific detection of Bipolaris sorokiniana from wheat and barley tissues.
Crop Protection, 29, 2010, 11, 1325-1330

MILOTOVÁ Jarmila - VACULOVÁ Kateřina - TVARŮŽEK Ludvík - POLIŠENSKÁ Ivana:
Hodnocení obsahu DON v zrně donorů ječmene jarního s definovanými hospodářsky významnými znaky.
Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo: Zborník abstraktov zo 6. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 26. - 27. mája 2010, 6, 2010, 64-68

BERNARDOVÁ Milena - TVARŮŽEK Ludvík:
Monitoring, prognóza a signalizace chorob a škůdců zemědělských plodin, jejich sledování, diagnostika a doporučení pro případný zásah proti nim.
Obilnářské listy, 18, 2010, 1, 3-4 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-1-10.pdf

BÍLOVSKÝ Jan - TVARŮŽEK Ludvík - BERNARDOVÁ Milena:
Monitoring, prognóza a signalizace chorob a škůdců zemědělských plodin - fenologická a meteorologická pozorování jako praktické pomůcky ke zdárnému pěstování.
Obilnářské listy, 18, 2010, 2, 62-63 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-1-2010.pdf

MILOTOVÁ, Jarmila - VACULOVÁ, Kateřina - TVARŮŽEK, Ludvík - POLIŠENSKÁ, Ivana
Selection of spring barley donors with low accumulation of deoxynivalenol mycotoxin.19th EUCARPIA Conference. Genetic Resources Section. Book of Abstracts:
Ljubljana, Slovenia, May 26th - 29th, 2009. Ljubljana Kmetijski inštitut Slovenije 2009, s. 69.

MATUŠINSKY, Pavel - MIKOLÁŠOVÁ, Renata - SVAČINOVÁ, Ivana - TVARŮŽEK, Ludvík
Population genetic structure of Bipolaris sorokiniana from Czech Republic as detected by ISSR markers. XVIII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin 2. - 4. září 2009:
Sborník abstraktů. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2009, s. 95.

VYŠOHLÍDOVÁ, Markéta - TVARŮŽEK, Ludvík - MATUŠINSKY, Pavel - POLIŠENSKÁ, Ivana
Hodnocení výskytu listových a klasových chorob jarního ječmene na lokalitě Kroměříž v roce 2009.
Obilnářské listy, 17, č. 4, 2009, s. 107-110.

JIRSA, Ondřej - TVARŮŽEK, Ludvík - POLIŠENSKÁ, Ivana
Fungicide effect on FHB and DON in wheat and barley [elektronický zdroj]. ISM Conference 2009. Worldwide Mycotoxin Reduction in Food and Feed Chains. Book of Abstracts:
9-11 September 2009, Tulln, Austria. Vienna, University of Natural Resources and Appplied Life Sciences 2009, s. 46

POLIŠENSKÁ, Ivana - GERMEIER, Christoph U. - BISELLI, Scarlett - HERRMANN, Matthias H. - MURARIU, Danela - NEDOMOVÁ, Lenka - REDAELLI, Rita - TERZI, Valeria - TVARŮŽEK, Ludvík
Fusarium mycotoxins in Avena genetic resources. XVIII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin 2. - 4. září 2009. Sborník abstraktů. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2009, s. 109.

TVARŮŽEK, Ludvík - POLIŠENSKÁ, Ivana
Význam fungicidní ochrany pšenice ozimé proti klasovým fuzáriím z pohledu efektivity celého systému.
Obilnářské listy, 17, č. 3, 2009, s. 70-72.

TVARŮŽEK, Ludvík - VYŠOHLÍDOVÁ, Markéta
Účinnost fungicidů proti listovým chorobám ozimé pšenice v podmínkách vysoké intenzity pěstování a extrémního výskytu chorob.
Obilnářské listy, 17, č. 4, 2009, s. 110-114.

LEBEDEVA, Ludmila - TVARŮŽEK, Ludvík
Virulence in Rhynchosporium secalis populations from Russia and the Czech Republic. (Virulence Rhynchosporium secalis v populacích z Ruska a České republiky)
Proceedings of the 3rd International Workshop on Barley Leaf Blights. 23-27 July 2006, Edmonton, Alberta, Canada, 2008, s.80-83 Kanada

NESVADBA, Zdeněk - VYHNÁNEK, Tomáš - JEŽÍŠKOVÁ, Ivana - TVARŮŽEK, Ludvík - ŠPUNAR, Jaroslav - POUCH, Milan
The use of RAPD and AFLP markers for characterisation of winter barley genotypes for breeding to Fusarium head blight resistance. (Využití RAPD a AFLP markerů k charakteristice genotypů ozimého ječmene pro šlechtění na rezistenci k fuzarióze klasu) Cereal Research Communications, 36, 2008, 1, s.1-10 Maďarsko

NESVADBA, Zdeněk - JEŽÍŠKOVÁ, Ivana - POLIŠENSKÁ, Ivana - TVARŮŽEK, Ludvík
The use of SSR markers to predict Fusarium head blight resistance in chosen spring barley genotypes. (Využití SSR markerů k predikci rezistence k fuzarióze klasu u vybraných genotypů jarního ječmene) Journal of Plant Pathology, 90, 2008, 3, Suppl.,
X International Fusarium and Fusarium Genomics Workshop 2008, Abstracts of presentations, Alghero, Sardinia (Italy), August 30 - September 2, 2008, s.S 3.27 Itálie

POLIŠENSKÁ, Ivana - NEDOMOVÁ, Lenka - TVARŮŽEK, Ludvík
Fusarium mycotoxins in oat varieties. IOC 2008. Minneapolis, MN June 28 - July 2, 2008, 2008, Section V.

TVARŮŽEK, Ludvík - SPÁČILOVÁ, Václava - HORÁKOVÁ, Pavla
Analýza výskytu tečkované listové skvrnitosti pšenice (Septoria tritici Rob. ex Desm., teleomorph. Mycosphaerella graminicola (Fückel) Schroeter) na ozimé pšenici v letech 2002-2005 v období obnovení jarní vegetace. (An analysis of Septoria leaf blotch occurence on winter wheat in the period of spring regeneration in 2002-2005)
Obilnářské listy, 16, 2008, 3, s.72-76 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana - SALAVA, J. - TVARŮŽEK, Ludvík - WOLF, Gerhard A. - WEINERT, Joachim - MATUŠINSKY, Pavel
Fusarium pathogens on cereals and occurrence of their toxins in the Czech Republic. (Původci Fusarium na obilovinách a výskyt jejich toxinů v České republice) ICPP 2008,
9th International Congress of Plant Pathology, 90, 2008, 2, Supplement, s.324 Itálie

TVARŮŽEK, Ludvík
Doteky Severu. Obilnářské listy, 16, 2008, 3, s.93 Česká republika

TVARŮŽEK, Ludvík
Na aktuální téma: Nová pravidla použití pesticidů v Evropě. (Topical problems: New rules for pesticide use in Europe)
Obilnářské listy, 16, 2008, 4, s.132-134 Česká republika

TVARŮŽEK, Ludvík
Pozvánka na výstavu. Obilnářské listy, 16, 2008, 3, s.91 Česká republika

TVARŮŽEK, Ludvík - SPÁČILOVÁ, Václava - MILOTOVÁ, Jarmila - STEMBERKOVÁ, Lenka
Reakce vybrané kolekce odrůd jarního ječmene na napadení síťovitou a okrouhlou skvrnitostí ječmene. (Reaction of a selected spring barley collection to the infection by net blotch of barley)
Obilnářské listy, 16, 2008, 1, s.3-6 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - TVARŮŽEK, Ludvík - MATUŠINSKY, Pavel - HAJŠLOVÁ, Jana - LANCOVÁ, Kateřina - LACINA, Ondřej - KOHOUTKOVÁ, Jana
Fungicidal control of Fusarium head blight on winter wheat and fungicide residues in grain. (Fungicidní ochrana proti fuzarióze klasu na ozimé pšenici a rezidua fungicidů v zrnu) Cereal Research Communications, 36, 2008, Suppl. B, s.723-725 Maďarsko

TVARŮŽEK, Ludvík - SPÁČILOVÁ, Václava - SVAČINOVÁ, Ivana
Vliv termínu ošetření na účinnost fungicidů ze skupiny strobilurinů a inhibitorů syntézy sterolů proti listovým chorobám pšenice ozimé. (The effect of treatment timing on the efficacy of Qol and DMI fungicides against leaf diseases on winter wheat)
Obilnářské listy, 16, 2008, 4, s.117-120 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana - NEDOMOVÁ, Lenka - TVARŮŽEK, Ludvík
Fuzáriové mykotoxiny v ovsu. (Fusarium mycotoxins in oats)
Obilnářské listy, 15, 2007, 1, s.9-11 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana - NEDOMOVÁ, Lenka - TVARŮŽEK, Ludvík - ŠINDELKOVÁ, Marie
Obsah fuzáriových mykotoxinů v ovsu. (The content of Fusarium mycotoxins in oats) Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2007, 2007, s.408-413 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana - TVARŮŽEK, Ludvík
Relationships between deoxynivalenol content, presence of kernels infected by Fusarium spp. pathogens and visually scabby kernels in Czech wheat in 2003-2005. (Vztah mezi obsahem deoxynivalenolu, přítomností zrn napadených patogeny Fusarium spp. a fuzariózními zrny v české pšenici v letech 2003-2005) Cereal Research Communications, 35, 2007, 3, s.1437-1448 Maďarsko

NESVADBA, Zdeněk - VYHNÁNEK, Tomáš - JEŽÍŠKOVÁ, Ivana - TVARŮŽEK, Ludvík - POLIŠENSKÁ, Ivana
Využití DNA markerů pro predikci rezistence k fuzáriovému vadnutí klasů u vybraných genotypů ozimého ječmene. (The use of DNA markers for prediction of fusarium head blight resistance in chosen winter barley genotypes) Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín, 14, 2007, s.172-173 Slovensko

TVARŮŽEK, Ludvík
Zdravotní stav ozimých obilnin na jaře 2007. (A health state of winter cereals in the 2007 spring) Rostlinolékař, 18, 2007, 4, s.15 Česká republika

TVARŮŽEK, Ludvík
Letošní zdravotní stav porostů obilnin a vybrané výsledky fungicidních pokusů roku 2006. (This year health state of cereal stands and chosen results of fungicide experiments in 2006)
Obilnářské listy, 15, 2007, 3, s.75-78 Česká republika

TVARŮŽEK, Ludvík
Zpráva o výskytu vybraných původců houbových chorob pšenice a ječmene v roce 2006. (A report on the occurrence of selected pathogens causing fungal diseases on wheat and barley in 2006) Rostlinolékař, 18, 2007, 2, s.19-20 Česká republika

 NESVADBA, Zdeněk - VYHNÁNEK, Tomáš - JEŽÍŠKOVÁ, Ivana - TVARŮŽEK, Ludvík - ŠPUNAROVÁ, Marie - ŠPUNAR, Jaroslav
Evaluation of spring barley genotypes with different susceptibility to Fusarium head blight using molecular markers. (Hodnocení genotypů jarního ječmene s různou náchylností k fuzarióze klasu s využitím molekulárních markerů) Plant, Soil and Environment, 52, 2006, 11, s.485-491 Česká republika

LEBEDEVA, Ludmila - TVARŮŽEK, Ludvík
Specialisation of Rhynchosporium secalis (Oud.) J.J. Davis infecting barley and rye. (Specializace druhu Rhynchosporium secalis (Oud.) J.J. Davis napadajícího ječmen a žito) Plant Protection Science, 42, 2006, 3, s.85-93 Česká republika

NESVADBA, Zdeněk - VYHNÁNEK, Tomáš - JEŽÍŠKOVÁ, Ivana - TVARŮŽEK, Ludvík - ŠPUNAROVÁ, Marie - ŠPUNAR, Jaroslav
The use of molecular markers for evaluation of spring and winter barley genotypes with different susceptibility to FHB. (Využití molekulárních markerů k hodnocení genotypů jarního a ozimého ječmene s různou náchylností k fuzarióze klasu) European Fusarium Seminar, EFS9, Book of Abstracts, 19 - 22 September 2006, Wageningen, The Netherlands, 2006, s.180 Nizozemsko

POLIŠENSKÁ, Ivana - TVARŮŽEK, Ludvík
Fusarium mycotoxins in Czech commercial wheat in 2003-2005. (Fuzáriové mykotoxiny v pšenici v České republice v letech 2003-2005) European Fusarium Seminar, EFS9, Book of Abstracts, 19 - 22 September 2006, Wageningen, The Netherlands, 2006, s.32 Nizozemsko

TVARŮŽEK, Ludvík
Stav porostů obilnin. (A health status of cereal crops) Rostlinolékař, 17, 2006, 4, s.24 Česká republika

TVARŮŽEK, Ludvík
Účinnost fungicidů proti chorobám pšenice ozimé . I. Padlí travní (Blumeria graminis v. tritici). (Fungicide efficacy on winter wheat diseases. I. Powdery mildew /Blumeria graminis v. tritici/)
Obilnářské listy, 14, 2006, 2, s.21-22,24 Česká republika

TVARŮŽEK, Ludvík
Účinnost fungicidů proti chorobám pšenice ozimé. II. listové skvrnitosti a rez pšeničná. (Fungicide efficacy against winter wheat diseases. II. leaf spots and leaf rust)
Obilnářské listy, 14, 2006, 3, s.45-48 Česká republika

TVARŮŽEK, Ludvík
Účinnost fungicidů proti chorobám pšenice ozimé. III. klasová fuzária (Fusarium spp.). (Efficacy of fungicides against diseases in winter wheat. III Fusarium head blight /Fusarium spp./)
Obilnářské listy, 14, 2006, 5-6, s.103-104 Česká republika

TVARŮŽEK, Ludvík
Zdravotní stav obilnin, zhodnocení roku 2005. (Health state of cereal crops, evaluation in 2005) Rostlinolékař, 17, 2006, 2, s.22 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana - TVARŮŽEK, Ludvík
Fuzária a fuzáriové mykotoxiny v potravinářské pšenici v ČR v letech 2003-2004. (Fusarium spp. and Fusarium mycotoxins in breadmaking wheat in the Czech Republic in 2003-2004) Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin, 2005, s.233-237 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana - TVARŮŽEK, Ludvík
Occurence of Fusarium mycotoxins in Czech wheat in 2003-2004. (Výskyt fuzariových mykotoxinů v českých pšenicích v letech 2003-2004)
The BCPC International Congress 2005, 2005, s.437-440 Velká Británie

KLEM, Karel - TVARŮŽEK, Ludvík
Klasové fuzariózy na ozimé pšenici - rizika infekce a možnosti ochrany. (Fusarium head blight in wheat - infection risks and protection possibilities)
Obilnářské listy, 13, 2005, 3, s.59-61 Česká republika

ŠPUNAROVÁ, Marie - OVESNÁ, Jaroslava - TVARŮŽEK, Ludvík - KUČERA, Ladislav - ŠPUNAR, Jaroslav - HOLLEROVÁ, I.
The use of molecular markers for characterisation of spring barley for breeding to Fusarium head blight resistance. (Použití AFLP a SSR analýz pro charakteristiku a šlechtění jarních ječmenů na rezistenci vůči klasovým fuzáriím) Plant, Soil and Environment, 51, 2005, 11, s.483-490 Česká republika

TVARŮŽEK, Ludvík - HORÁKOVÁ, Pavla
Analýza rozšíření braničnatky pšeničné [Mycosphaerella graminicola (Fuck) Schröt., anamorfní stadium Septoria tritici Rob. ex Desm.] na území České republiky v letech 2002 - 2005. (Analysis of occurrence of Septoria leaf blotch [Mycosphaerella graminicola /Fuck/ Schröt., anamorph stage Septoria tritici Rob. ex Desm.] in the Czech Republic in 2002-2005)
Obilnářské listy, 13, 2005, 5, s.93-99 Česká republika

TVARŮŽEK, Ludvík
Reakce ozimé pšenice na ošetření fungicidy ve výsledcích pokusů s přípravky firmy Du Pont. (Responses of winter wheat to fungicide treatments in experiments with Du Pont firm products)
Obilnářské listy, 13, 2005, 3, s.62,64 Česká republika

 TVARŮŽEK, Ludvík
Význam a možnosti regulace padlí travního a dalších chorob v porostech ozimých obilnin. Ochrana intenzivně pěstovaných obilnin, 2005, s.37-41 Česká republika

TVARŮŽEK, Ludvík
Zdravotní stav porostů ozimů na konci dubna 2005. (Health status of winter cereal stands in late April 2005) Rostlinolékař, 16, 2005, 4, s.15 Česká republika

TVARŮŽEK, Ludvík
Zdravotní stav porostů ozimů na počátku jara 2005. (Health status of winter cereal stands in early spring 2005) Rostlinolékař, 16, 2005, 3, s.22 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - TVARŮŽEK, Ludvík - HAJŠLOVÁ, Jana
Fuzária ohrožují prodejnost obilovin doma i v zahraničí. (Fusaria threaten marketability of cereals at home and abroad)
AGRO, 10, 2005, 9-10, s.22-24 Česká republika

LEBEDEVA, Ludmila - TVARŮŽEK, Ludvík
Variability of Rhynchosporium secalis (Oud.) J.J. Davis populations in morphological characteristics, isozymes and fungicide resistance markers in the Czech Republic. (Variabilita populací Rhynchosporium secalis /Oud./ J.J. Davis v morfologických znacích, markerech isozymů a rezistenci k fungicidům v České republice)
Proceedings. 9th International Barley Genetics Symposium, 20-26 June 2004, Brno, Czech Republic, 2004, poster, s.699-704 Česká republika

MC CABE, T. - TVARŮŽEK, Ludvík
O nových perspektivách použití triazolových fungicidů proti braničnatce pšeničné (Septoria tritici). [přeloženo a zpracováno]. (New prospects of use of triazole fungicides against Septoria leaf blotch /Septoria tritici/)
Obilnářské listy, 12, 2004, 4, s.97 Česká republika

NESVADBA, Zdeněk - TVARŮŽEK, Ludvík - MILOTOVÁ, Jarmila - ŠPUNAROVÁ, Marie - POLIŠENSKÁ, Ivana
Hodnocení genotypů jarního ječmene na odolnost k fuzariovému vadnutí klasu po umělé infekci. (Evaluation of spring barley genotypes for resistance to Fusarium head blight after artificial infection) Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín 2004, 11, 2004, s.134-136 Slovensko

NESVADBA, Zdeněk - VYHNÁNEK, Tomáš - ŠPUNAROVÁ, Marie - OVESNÁ, Jaroslava - TVARŮŽEK, Ludvík - JEŽÍŠKOVÁ, Ivana
Improvement of malting barley resistance to Fusarium head blight using molecular markers. (Zlepšení rezistence sladovnického ječmene k fuzarióze klasu pomocí molekulárních markerů)
Proceedings. 9th International Barley Genetics Symposium, 20-26 June 2004, Brno, Czech Republic, 2004, poster, s.848-853 Česká republika

NESVADBA, Zdeněk - VYHNÁNEK, Tomáš - TVARŮŽEK, Ludvík - JEŽÍŠKOVÁ, Ivana - ŠPUNAROVÁ, Marie - OVESNÁ, Jaroslava
Studium odolnosti genotypů jarního ječmene k fuzáriovému vadnutí klasů za pomoci AFLP a RAPD markerů. (Study of FHB resistance in spring barley genotypes using AFLP and RAPD markers) Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Brno 9. - 10. listopadu 2004, 2004, s.111-116

ŠÍP, Václav - TVARŮŽEK, Ludvík - CHRPOVÁ, Jana - SÝKOROVÁ, Světlana - LEIŠOVÁ, Leona - KUČERA, Ladislav
Effect of Fusarium head blight on mycotoxin content in grain of spring barley cultivars. (Vliv stupně napadení fuzariózou klasu na obsah mykotoxinů v zrnu u ječmene) Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 40, 2004, 3, s.91-101 Česká republika Probíhaly polní infekční pokusy se 6 odrůdami ječmene jarního registrovanými v ČR a se zdroji rezistence Chevron a CI 4196. U jednoho ze čtyř izolátů používaných pro inokulace převládala produkce mykotoxinu nivalenol, zatímco ostatní izoláty byly producenty deoxynivalenolu (DON). Z dalších mykotoxinů se vyskytoval v relativně vyšší koncentraci 3-AcDON. Po aplikaci agresivního izolátu F. culmorum vykazovaly odrůdy Chevron a CI 4196 vysokou rezistenci k akumulaci DON v zrnu a odrůdy Jersey, Olbram a Scarlet mírnou rezistenci. Ošetření fungicidem Horizon 250 EW (účinná látka tebuconazole) vedlo v průměru k 52,5procentní redukci obsahu DON v zrnu, avšak efektivita fungicidního ošetření byla silně ovlivněna ročníkem a odrůdou.

ŠÍP, Václav - TVARŮŽEK, Ludvík - CHRPOVÁ, Jana - SÝKOROVÁ, Světlana - LEIŠOVÁ, Leona - KUČERA, Ladislav
Evaluation of barley resistance to Fusarium head blight infection and mycotoxin contamination of grain. (Hodnocení rezistence ječmene k fuzarióze klasu a kontaminace zrna mykotoxiny)
Proceedings. 9th International Barley Genetics Symposium, 20-26 June 2004, Brno, Czech Republic, 2004, oral, s.316-328 Česká republika

TVARŮŽEK, Ludvík
Comparison of fungicidal programmes in cereals, different in their intensity, currently used in the Czech Republic. (Srovnání fungicidních programů u obilnin, lišících se intenzitou, v současnosti používaných v České republice) Epidemiology Facets of Harmful Organisms in Cropping Systems.
Issue of the International Scientific Conference Jeglava, Latvia, August 26-28, 2004. Agronomijas Vestis (Latvian Journal of Agronomy), Nr. 7, 2004, 2004, s.93-97 Lotyšsko

TVARŮŽEK, Ludvík - HORÁKOVÁ, Pavla
Časný jarní výskyt braničnatky pšeničné v letech 2002-2003 - možné příčiny, rizika a způsoby ochrany. (Early spring incidence of Septoria leaf blotch in 2002-2003 - potential causes, risks and protection methods)
Obilnářské listy, 12, 2004, 1, s.1-4 Česká republika

TVARŮŽEK, Ludvík - ŠPUNAR, Jaroslav - ŠPUNAROVÁ, Marie - NESVADBA, Zdeněk - MILOTOVÁ, Jarmila - JI, Liing
Field reaction of selected spring barley world collection accessions to Fusarium head blight infection. (Polní reakce vybraných vzorků jarního ječmene ze světové kolekce k infekci fuzariózou klasu)
Proceedings. 9th International Barley Genetics Symposium, 20-26 June 2004, Brno, Czech Republic, 2004, poster, s.898-903 Česká republika

TVARŮŽEK, Ludvík
Fusarium spp. infection of spring barley in the Czech Republic and possibilities of integrated control of this disease. (Napadení jarního ječmene Fusarium spp. v České republice a možnosti integrované ochrany proti této chorobě) Epidemiology Facets of Harmful Organisms in Cropping Systems.
Issue of the International Scientific Conference Jeglava, Latvia, August 26-28, 2004. Agronomijas Vestis (Latvian Journal of Agronomy), Nr. 7, 2004, 2004, s.89-92 Lotyšsko

TVARŮŽEK, Ludvík
Fuzária jako jeden z hlavních problémů současného pěstování obilnin. (Fusarium spp. as one of chief problems of current cereal growing) Rostlinolékař, 15, 2004, 2, s.25-26 Česká republika

TVARŮŽEK, Ludvík - SI, Lili
Listové skvrnitosti pšenice z pohledu aktuálního výskytu jejich původců. (Leaf blotches on wheat considering actual occurrence of their causal agents)
Obilnářské listy, 12, 2004, 5-6, s.111-116 Česká republika

TVARŮŽEK, Ludvík
Možnosti použití smáčedla Silwet L-77 při fungicidní ochraně obilnin proti klasovým chorobám. (Possibilities of Silwet L-77 surfactant application in fungicide protection of cereals against ear diseases)
Obilnářské listy, 12, 2004, 3, s.60-61 Česká republika

TVARŮŽEK, Ludvík - SI, Lili
Possibilities of FHB (Fusarium graminearum Schwabe) Control by Fungicides in Wheat. Abstract.
Proceedings of the 2nd International Symposium on Fusarium Head Blight, Volume II, 2004, s.377 USA

TVARŮŽEK, Ludvík
Rozhodující fytopatologické skutečnosti letošního jara při pěstování obilnin a volba účinných ochranných zákroků. (Critical phytopathological events in growing cereals in this spring and option of effective protection measures)
Obilnářské listy, 12, 2004, 3, s.57-59 Česká republika

TVARŮŽEK, Ludvík
Výskyt chorob obilnin v roce 2003 a novinky v možnostech jejich regulace. (Disease occurrence on cereals in 2003 and novel possibilities of their control) Mezinárodní konference k novým poznatkům v pěstování hlavních polních plodin, 2004, s.33-37 Česká republika

NESVADBA, Zdeněk - VYHNÁNEK, Tomáš - ŠPUNAROVÁ, Marie - OVESNÁ, Jaroslava - TVARŮŽEK, Ludvík - JEŽÍŠKOVÁ, Ivana
Využití molekulárních markerů pro zlepšení odolnosti jarních ječmenů k fuzariózám klasu. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín, 10, 2003, s.111-112 Slovensko Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Fusarium spp. infection of wheat grains in the Czech Republic and its relation to bread-making quality parameters. Poster abstract. (Infekce zrna pšenice druhy Fusarium v České republice a její vliv na parametry pekařské kvality.) 3rd Canadian Workshop on Fusarium Head Blight, 3, 2003, s.129 Kanada Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Dvě ošetření fungicidy jsou v intenzivních podmínkách pěstování nezbytností.
Obilnářské listy, 11, 2003, 1, s.12-15 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík - JI, Liing
Metody rychlé izolace fytopatogenních hub rodu Fusarium spp. ze vzorků zrna a z půdy.
Obilnářské listy, 11, 2003, 5, s.97-101 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Jaké jsou možnosti použití fungicidu ARTEA 330 EC v obilninách.
Obilnářské listy, 11, 2003, 2, s.34 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Ohlédnutí za loňskou sezónou z pohledu vývoje zdravotního stavu porostů obilnin.
AGRO, 8, 2003, 2, s.20-21 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Podzimní vývoj ozimých obilnin z pohledu vývoje houbových chorob.
AGRO, 8, 2003, 9-10, s.16-17 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Ochrana obilnin v letošním roce.
AGRO, 8, 2003, 4, s.16-18 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík - JI, Liing - CAO, K.
Reaction of winter wheat genotypes from Chinese and Czech collection to Fusarium head blight and leaf diseases. (Reakce genotypů ozimé pšenice z čínské a české kolekce na fuzariózu klasu a listové choroby.)
Research of Plant Pathology in Hebei, 1, 2003, s.94-100 Česká republika Kr

TVARŮŽEK, Ludvík - HORÁKOVÁ, Pavla - JI, Liing
Resistance behaviour of Septoria tritici to some fungicides in the territory of the Czech Republic. (Rezistence Septoria tritici k některým fungicidům na území České republiky.) A Complex of Leaf Spot Diseases of Cereals and Their Effective Control, Proceedings, Kroměříž, Czech Republic, 2-3 July 2003, 2003, s.60-64 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Co je třeba znát o žluté virové zakrslosti ječmene (BYDV) před podzimním setím obilnin.
Obilnářské listy, 10, 2002, 5, s.114-118 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Co je třeba znát o žluté virové zakrslosti ječmene (BYDV) před podzimním setím obilnin.
AGRO, 7, 2002, 9-10, s.23-25 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Die Brauroststeigerung am Weizen im Gebiet der Tschechischen Republik und ihre möglichen Ursachen. (Zvýšení výskytu rzi pšeničné na pšenici na území České republiky a jeho možné příčiny) Bericht über die Arbeitstagung 2001 der \Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs\ gehalten vom 20. bis 22. November 2001 in Gumpenstein., 2002, s.37-40 Rakousko Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Dílčí výsledek hodnocení zdravotního stavu ozimých obilnin na jaře 2002.
Obilnářské listy, 10, 2002, 3, s.74-76 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Fungicidní programy do obilnin podle výsledků pokusů z let 1998-2001.
AGRO, 7, 2002, 4, s.14-18 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Jak vhodně používat fungicidy Sportak HF a Flamenco k ochraně obilnin proti houbovým chorobám.
Agrární obzor, 2002, 5, s.5 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Jak vhodně používat fungicidy Sportak HF a Flamenco k ochraně obilnin proti houbovým chorobám.
Obilnářské listy, 10, 2002, 3, s.70-72 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Kontaminace zrna pšenice mykotoxiny a potravinářská jakost.
Jakost obilovin 2002, 2002, s.66-69 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Ochrana pšenice ozimé proti houbovým chorobám v podmínkách Hané.
Obilnářské listy, 10, 2002, 2, s.23-26 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Ohlédnutí za výskytem chorob obilnin v loňském roce.
AGRO, 7, 2002, 2, s.14-17 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Ochrana pšenice ozimé proti houbovým chorobám v podmínkách Hané.
AGRO, 7, 2002, 5, s.47-50 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Regulace chorob v obilninách - nezbytný intenzifikační faktor. Intenzivní pěstování obilnin, DAS Praha, 2002, s.39-45 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Specifika zdravotního stavu ozimů. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 10, 2002, 20, s.12 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie - TVARŮŽEK, Ludvík - SPITZEROVÁ, Dagmar
Jak dosáhnout výhodnosti ochrany obilovin?. Farmář, 8, 2002, 2, s.34-37 Česká republika Jn

HANŽLOVÁ, Hana - TVARŮŽEK, Ludvík
Aktuálně o fuzariózách obilovin. Zemědělský týdeník, 4, 2001, 51-52, s.11 Česká republika Jn

ŠPUNAROVÁ, Marie - TVARŮŽEK, Ludvík - HOLLEROVÁ, I. - OVESNÁ, Jaroslava - ŠPUNAR, Jaroslav
Improvement of spring barley resistance to Fusarium head blight (FHB) by utilization of androgenesis in vitro and molecular markers. (Zlepšení rezistence jarního ječmene k fuzarióze klasu s využitím androgeneze in vitro a molekulárních markerů.) Sustainable Systems of Cereal Crop Protection against Fungal Diseases as the Way of Reduction of Toxin Occurrence in Food Webs. Book of Abstracts, 2001, s.85-86 Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Kdy na jaře použít fungicidy v obilninách. Agrární obzor, 2001, 7, s.4 Česká republika Kr

TVARŮŽEK, Ludvík
Kdy na jaře použít fungicidy v obilninách. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 9, 2001, 13, s.15 Česká republika Kr

TVARŮŽEK, Ludvík
Mezinárodní konference opět v Kroměříži.
Obilnářské listy, 9, 2001, 4, s.65-68 Česká republika čas Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Monitoring výskytu druhů rodů Fuzárium a Microdochium, patogenních pro pšenici ozimou na území České republiky. Fuzária jako součást komplexu chorob pat stébel.
Obilnářské listy, 9, 2001, 2, s.37 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Na téma rezistence houbových chorob k fungicidům.
AGRO, 6, 2001, 4, s.16-17 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
New possibilities to control Fusarium head blight of wheat. (Nové možnosti v ochraně pšenice proti fuzarióze klasu.) Sustainable Systems of Cereal Crop Protection against Fungal Diseases as the Way of Reduction of Toxin Occurrence in Food Webs. Book of Abstracts, 2001, s.9 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Nové trendy ve fungicidním ošetření obilnin. Ochrana intenzivně pěstovaných obilnin proti škodlivým činitelům., 2001, s.23-29 Česká republika čas Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Nové trendy vo fungicidnom ošetrení obilnín. Ochrana intenzívne pestovaných hustosiatych obilnín proti škodlivým činiteľom, 2001, s.25-32 Slovensko Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Nové trendy vo fungicídnej ochrane obilnín. Naše pole, 5, 2001, 4, s.32-33 Slovensko Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Pokus s použitím fungicidů proti listovým chorobám pšenice po dobré předplodině.
Obilnářské listy, 9, 2001, 3, s.57 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Pokus s použitím fungicidů v ozimé pšenici při podzimní aplikaci.
Obilnářské listy, 9, 2001, 3, s.48 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie - TVARŮŽEK, Ludvík - HRABALOVÁ, Hana
Reaction of winter wheat varieties to Fusarium graminearum and F. culmorum in field infection trials and the efficacy of fungicides. (Reakce odrůd pšenice ozimé vůči Fusarium graminearum a F. culmorum v polních infekčních pokusech a účinnost fungicidů.) Plant Protection Science, 37, 2001, 2, s.66-73 Česká republika Jn

BENADA, Jaroslav - TICHÝ, František - EDLER, Stanislav - TVARŮŽEK, Ludvík
Jarní ošetření ozimých obilnin přizpůsobit stavu porostů. Doporučení pro jaro 2001. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 8, 2001, 7, s.13 Česká republika Jn

BENADA, Jaroslav - TVARŮŽEK, Ludvík
Výskyt larev much a viróz u porostů ozimých obilnin na jaře roku 2001.
Obilnářské listy, 9, 2001, 3, s.62 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík - SPITZEROVÁ, Dagmar - ŠTĚRBA , Bohumil
K rostoucímu výskytu původce skvrnitosti listů pšenice (Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechs., anamorph. Drechslera tritici-repentis (Died.) Shoem.).
AGRO, 5, 2000, 5, s.2-7 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík - KRAUS, Pavel - HRABALOVÁ, Hana
Sensitivity behaviour of Microdochium nivale isolates to some DMI-fungicides commonly used in the Czech Republic. (Rezistence izolátů Microdochium nivale k DMI-fungicidům používaným v České republice.) Plant Protection Science, 36, 2000, 1, s.7-10 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Účinnost fungicidu Charisma na houbové choroby pšenice v podmínkách střední Moravy.
Obilnářské listy, 8, 2000, 2, s.35-39 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Účinnost fungicidu FALCON 460 EC na houbové choroby pšenice v podmínkách střední Moravy.
Obilnářské listy, 8, 2000, 2, s.42-43 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Účinnost fungicidu Flamenco na houbové choroby pšenice v podmínkách střední Moravy.
Obilnářské listy, 8, 2000, 2, s.39-41 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie - TVARŮŽEK, Ludvík - HRABALOVÁ, Hana
Fuzária v klasech ozimé pšenice a ochrana proti nim.
Obilnářské listy, 8, 2000, 5, s.109-112 Česká republika Jn

KRAUS, Pavel - TVARŮŽEK, Ludvík
Výsledky tříletého průzkumu výskytu druhů Fusarium spp. a Microdochium nivale na bázích rostlin pšenice ozimé na území České republiky. Sborník referátů z XV. České a Slovenské konference o ochraně rostlin v Brně 12.-14. září 2000., 2000, s.371-372 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie - TVARŮŽEK, Ludvík - SPITZEROVÁ, Dagmar
Využití odolnosti odrůd ozimé pšenice k padlí travnímu (Blumeria graminis f.sp. tritici) v modelech pro integrovanou ochranu. (Use of powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. tritici) resistance in winter wheat varieties in integrated protection models.) Rostlinná výroba, 46, 2000, 7, s.303-310 Česká republika Jn

SPITZEROVÁ, Dagmar - VÁŇOVÁ, Marie - TVARŮŽEK, Ludvík
Ochrana ozimé pšenice proti padlí travnímu (Blumeria graminis f.sp. tritici).
Sborník referátů z XV. České a Slovenské konference o ochraně rostlin v Brně 12.-14. září 2000., 2000, s.229-230 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Ochrana ozimé pšenice proti houbovým chorobám ve výsledcích pokusů roku 1999.
Obilnářské listy, 8, 2000, 2, s.31-32 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Ochrana ozimých obilnin proti houbovým chorobám v letošním roce.
Obilnářské listy, 8, 2000, 4, s.89-91 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Ochrana proti houbovým chorobám. Zemědělský týdeník, 3, 2000, 26, s.příl. Pěstování ozimé pšenice, s.15-17 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Vývoj napadení porostů ozimých obilnin chorobami v roce 2000. Možné důsledky napadení pro příští pěstební sezónu.
AGRO, 6, 2001, 2, s.6-8 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík - ŠTĚRBA , Bohumil
Modelový pokus použití strobilurinů proti braničnatkám.
Obilnářské listy, 8, 2000, 2, s.32-34 Česká republika Jn

TVARŮŽEK, Ludvík
Napadení odrůd ozimé pšenice houbovými chorobami v roce 2000.
Obilnářské listy, 9, 2001, 3, s.45-46 Česká republika Jn

 

Akce dokumentů