Tichý František

Odborné zaměření/specializace: Technologické poradenství, výzkumná činnost v oboru  nepotravinářské pěstební  technologie obilnin a pěstební technologie obilovin

 

Vzdělání / odborná kvalifikace / praxe v oboru:

1966 – 1971 - VŠZ v Brně, fakulta agronomická, obor fytotechnický.

1985 - 1989  - absolvoval vědeckou aspiranturu

1989              - obhájil kandidátskou disertační práci na téma:“Analýza vlivu rozhodujících intenzifikačních faktorů na kvalitu a produkci obilnin v ČSR“

Od roku 2004 - Předseda dozorčí rady ZVÚ Kroměříž

 

Členství ve vrcholných organizacích:

Od roku 1997 členem České akademie zemědělských věd a řádným členem Odboru rostlinné výroby.

Členem Komoditního odborného výboru pro obiloviny při SZIF

 

Další dovednosti :

Absolventem kurzu Ekonomické optimalizace hospodaření zemědělského podniku v rámci společného česko-německého pilotního projektu „Výstavba zemědělského poradenství v ČR“.

Akreditovaný poradce Mze - akreditační certifikát č:  096 /2003 ze dne 3.1.2008. 

Osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin, č.j. SRS 008108/2007

 

Publikační činnost od roku 2000

Vybrané publikace:

Autorem nebo spoluautorem 88 článků, spoluautorem 2 knižních publikací

 

Spoluautorství u monografií:

Zimolka, Josef- Cerkal, Radim - Dvořák, Jan - Edler, Stanislav - Ehrenbergerová, Jaroslava - Hřivna, Luděk - Kamler, Jiří - Klem, Karel - Milotová, Jarmila - Míša, Petr - Procházková, Blanka - Psota, Vratislav - Richter, Rostislav - Ryant, Pavel - Tichý, František - Vaculová, Kateřina - Váňová, Marie - Vejražka, Karel (2006) :

Ječmen - formy a užitkové směry v České republice 

Praha, Profi Press, s.r.o. 2006. 200s./il.

ISBN: 80-86726-18-5

 

Zimolka, Josef - Edler, Stanislav - Hřivna, Luděk - Jánský, Jaroslav - Kraus, Pavel - Mareček, Jan - Novotný, František - Richter, Rostislav - Říha, Karel - Tichý, František (2005) :

Pšenice. Pěstování, hodnocení a užití zrna.

Praha, Profi Press 2005. 180s./il.

ISBN: 80-86726-09-6

 

Vybrané články:

TICHÝ, František  et.al.,

   Pěstební technologie a úprava zrna pšenice ozimé a tritikale pro výrobu

   etanolu. (Crop management practices and grain treatment in winter wheat

   and triticale for ethanol production)

   Zemědělské informace, 1, 2001, 5, s.41s.

   Česká republika

 

    TICHÝ, František - BUREŠOVÁ, Iva - BENADA, Jaroslav

   Agrotechnikou ke kvalitě produkce. (Agronomic practices towards grain

   quality)

   Farmář, 10, 2004, 11, s.14-16

   Česká republika Jn

       

   TICHÝ, František - EDLER, Stanislav

   Aplikace regulátorů růstu na podzim u ozimé pšenice a ozimého ječmene.

   (Application of growth regulators to winter wheat and winter barley in

   autumn)

   AGRO, 11, 2006, 9-10, s.37-40

   Česká republika Jn

        

   TICHÝ, František - BUREŠOVÁ, Iva

   Výroba bioetanolu ze zrna ozimé pšenice. (Production of bioethanol from

   winter wheat grain)

   Úroda, 55, 2007, 9, s.10-11

   Česká republika Kr

   

   TICHÝ, František - ZIMOLKA, Josef

   Faktory ovlivňující výnos a kvalitu jarního ječmene. (Factors affecting

   grain yield and quality of spring barley)

   Úroda, 56, 2008, 1, s.33

   Česká republika Jn

   

   TICHÝ, František - VACULOVÁ, Kateřina - ZIMOLKA, Josef

   Vliv struktury plodin a úrovně hnojení dusíkem na výnos ozimé pšenice a

   jeho stabilitu. (The effect of crop structure and nitrogen fertilization

   level on winter wheat yield and its stability)

   Úroda, 56, 2008, 7, s.44-46

   Česká republika Jn

   

   TICHÝ, František - EDLER, Stanislav - BENADA, Jaroslav

   Podzimní ošetření ozimé pšenice proti plevelům. (Autumn weed control in

   winter wheat)

   Úroda, 56, 2008, 9, s.31-33

   Česká republika Jn

   

  

   

      

  

 

 

Akce dokumentů