« duben 2018 »
duben
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
 

Svobodová Ilona - publikace

 Autor a spoluautor publikací

MARTINEK Petr - SVOBODOVÁ Ilona - VĚCHET Lubomír:
Selection of the wheat genotypes and related species with resistance to Mycosphaerella graminicola.
Agriculture, 59, 2013, 2, 65-73 ISSN: 0551-3677  
   http://www.degruyter.com/view/j/agri.2013.59.issue-2/agri-2013-0006/agri-2013-0006.xml?format=INT

OVESNÁ Jaroslava - KUČERA Ladislav - VACULOVÁ Kateřina - Štrymplová ŠŤASTNÁ Kamila - SVOBODOVÁ Ilona - MILELLA Luigi:
Validation of the beta-amy1 transcription profiling assay and selection of reference genes suited for a RT-qPCR assay in developing barley caryopsis.
PloS one [elektronický zdroj], 7, 2012, 7, 6s. ISSN: 1932-6203  
   http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0041886

KOPRNA Radoslav - Dundálková Lucie - SPÍCHAL Lukáš - STRNAD Miroslav - SVOBODOVÁ Ilona - SPÁČILOVÁ Václava - VALENTA Rudolf:
Aktuální výsledky aplikace cytokininových derivátů v jarním ječmeni. (Current results of cytokinin derivatives application on spring barley).
Úroda, 60, 2012, 12, příloha, 303-306 ISSN: 0139-6013

SVOBODOVÁ Ilona - MARTINEK Petr - VĚCHET Lubomír:
Výskyt braničnatky pšeničné u odrůd pšenice jarní a vybraných genetických zdrojů. Occurrence of Septoria tritici leaf blotch in spring wheat cultuvars and selected genetic resources. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín: Zborník z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku a 60. výročia založenia VÚRV Piešťany. Piešťany 8. - 9. novembra 2011, 18, 2011, 179-182

SVOBODOVÁ Ilona - MARTINEK Petr - VĚCHET Lubomír:
Vyhledávání donorů pšenice s odolností k braničnatce pšeničné (Mycosphaerella graminicola). (Selection of the donors with resistance to Septoria tiritci blotch (Mycosphaerella graminicola)).
Obilnářské listy, 19, 2011, 2, 37-40 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/2-2011/vyhledavani-donoru-psenice

SVOBODOVÁ Ilona - MARTINEK Petr - VĚCHET Lubomír:
Occurrence of Septoria tritici leaf bloth in spring wheat cultivars and selected genetic resources.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), 57, 2011, 4, 22 ISSN: 0551-3677

SVOBODOVÁ Ilona - MARTINEK Petr - VĚCHET Lubomír:
Vyhledávání donorů pšenice s odolností k braničnatce pšeničné (Mycosphaerella graminicola). (Selection of the donors with resistance to Septoria tiritci blotch (Mycosphaerella graminicola)).
Obilnářské listy, 19, 2011, 2, 37-40 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/2-2011/vyhledavani-donoru-psenice

SVOBODOVÁ Ilona - MARTINEK Petr - VĚCHET Lubomír - ŠLIKOVÁ Svetlana:
Odolnost vybraných odrůd pšenice a donorů na umělou infekci braničnatky pšeničné (Mycosphaerella graminicola) v polních podmínkách.
Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín: Zborník zo 17. vedeckej konferencie Piešťany 26. - 27. október 2010, 17, 2010, 168-169

MÍŠA, Petr - SVOBODOVÁ, Ilona - KŘEN, Jan - TICHÝ, František
Stav porostů ozimé pšenice. Obilnářské listy, 11, 2003, 3, s.49-54 Česká republika Jn

MÍŠA, Petr - SVOBODOVÁ, Ilona - STŘALKOVÁ, Radomíra
Stav porostů ozimých obilnin ke konci zimy. Farmář, 8, 2002, 4, s.42-43 Česká republika Jn

STŘALKOVÁ, Radomíra - SVOBODOVÁ, Ilona - LECIÁNOVÁ, Eva - PODEŠVOVÁ, Jitka
Agrometeorologické hodnocení vegetačního období v Kroměříži v roce 2003. Obilnářské listy, 11, 2003, 6, s.121-124 Česká republika Kr

STŘALKOVÁ, Radomíra - SVOBODOVÁ, Ilona - PODEŠVOVÁ, Jitka
Zásoba minerálního dusíku v půdě pro ozimé obilniny v období regenerace roku 2002. Obilnářské listy, 10, 2002, 3, s.49-52 Česká republika Jn

SVOBODOVÁ, Ilona - KŘEN, Jan - FUKSOVÁ, L.
Co bylo příčinou poklesu výnosů raných odrůd pšenice na Moravě v roce 1999 -. III. část. Analýza výnosových prvků pšenice ozimé odrůda SAMANTA a tritikale, odrůda PRESTO v roce 1999. Obilnářské listy, 8, 2000, 5, s.98-102 Česká republika Jn

SVOBODOVÁ, Ilona
Výskyt plodomorky v letošním roce. Obilnářské listy, 8, 2000, 5, s.104 Česká republika Jn

MÍŠA, Petr - KŘEN, Jan - SVOBODOVÁ, Ilona - STŘALKOVÁ, Radomíra
Stav a ošetření porostů na jaře. (The state and treatment of stands in spring) Farmář, 10, 2004, 4, s.15-16 Česká republika

MÍŠA, Petr - KŘEN, Jan - SVOBODOVÁ, Ilona - STŘALKOVÁ, Radomíra
Stav a ošetření porostů ozimé pšenice a ozimého ječmene v jarním období. (The state and treatment of winter wheat and winter barley stands in the spring period) Obilnářské listy, 12, 2004, 2, s.42-44 Česká republika

STŘALKOVÁ, Radomíra - SVOBODOVÁ, Ilona - LECIÁNOVÁ, Eva - PODEŠVOVÁ, Jitka - ŠABATA, Jiří
Obsah minerálního dusíku v půdě a vývoj rostlin v předjaří roku 2007. (Mineral nitrogen content in soil and plant development in early spring 2007) Obilnářské listy, 15, 2007, 2, s.32-36 Česká republika

STŘALKOVÁ, Radomíra - SVOBODOVÁ, Ilona - PODEŠVOVÁ, Jitka - LECIÁNOVÁ, Eva
Procento výskytu kritické vlhkosti v ornici černozemě v průběhu vegetačního období obilovin. (The percentage of critical moisture occurrence in chernozem topsoil during the growing season of cereals) Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2008, 2008, s.332-335 Česká republika

STŘALKOVÁ, Radomíra - SVOBODOVÁ, Ilona - PODEŠVOVÁ, Jitka - LECIANOVÁ, Eva
Procento výskytu kritické vlhkosti v ornici černozemě v průběhu vegetačního období obilnin. (The occurrence of critical moisture content in chernozem topsoil during the growing season of cereals) Obilnářské listy, 16, 2008, 2, s.39-40 Česká republika

STŘALKOVÁ, Radomíra - PODEŠVOVÁ, Jitka - SVOBODOVÁ, Ilona - LECIÁNOVÁ, Eva
Půdní a klimatické podmínky pro růst a vývoj pšenice ozimé v jarním období. (Soil and climatic conditions for growth and development of winter wheat in a spring period) Obilnářské listy, 14, 2006, 3, s.60-63 Česká republika

STŘALKOVÁ, Radomíra - SVOBODOVÁ, Ilona - LECIÁNOVÁ, Eva - PODEŠVOVÁ, Jitka
Vegetační období obilnin roku 2004 z pohledu půdních procesů. (Vegetation period of cereal crops in 2004 considering soil processes) Obilnářské listy, 12, 2004, 4, s.77-80 Česká republika

STŘALKOVÁ, Radomíra - PODEŠVOVÁ, Jitka - SVOBODOVÁ, Ilona - LECIÁNOVÁ, Eva
Vliv půdních a klimatických podmínek ročníku 2006 na vývoj porostů obilnin. (Effects of soil and climatic conditions on cereal crop development in 2006) Obilnářské listy, 14, 2006, 4, s.76-81 Česká republika

SVOBODOVÁ, Ilona - MÍŠA, Petr
Effect of drought stress on the formation of yield elements in spring barley and the potential of stress expression reduction by foliar application of fertilizers and growth stimulator. (Vliv stresu ze sucha na utváření prvků výnosu jarního ječmene a možnosti zmírnění projevu stresu aplikací listových hnojiv a růstového stimulátoru)
Plant, Soil and Environment, 50, 2004, 10, s.439-446 SVOBODOVÁ, Ilona - MÍŠA, Petr

Stres ze sucha a možnosti jeho zmírnění. (Drought stress and possibilities of its reducing) Úroda, 52, 2004, 12, s.12,14-15 Česká republika

TICHÝ, František - EDLER, Stanislav - BENADA, Jaroslav - SVOBODOVÁ, Ilona - COUFALOVÁ, Olga
Ozimou pšenici bude třeba podpořit. (Winter wheat will be in need of support) Zemědělec, odborný a stavovský týdeník, 14, 2006, 14, s.37 Česká republika

 

Akce dokumentů