Svačinová Ivana - publikace

 Autor a spoluautor publikací

 

Matušinsky Pavel - Frei P. - Mikolášová Renata - Svačinová Ivana - Tvarůžek Ludvík - Spitzer Tomáš:
Species-specific detection of Bipolaris sorokiniana from wheat and barley tissues.
Crop Protection, 29, 2010, 11, 1325-1330 
QH71213 MZe imp 
 

KLEMOVÁ Zuzana - SVAČINOVÁ Ivana - KLEM Karel - JAGOŠOVÁ Lenka - MATUŠINSKY Pavel:
Chundelka metlice s rezistencí k inhibitorům ALS – příčiny selekce rezistentních populací.
(Silky bent-grass resistant to ALS inhibitors – causes of resistant populations selection).
Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 91-95 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-4-10.pdf

MATUŠINSKY Pavel - FREI P. - MIKOLÁŠOVÁ Renata - SVAČINOVÁ Ivana - TVARŮŽEK Ludvík - SPITZER Tomáš:
Species-specific detection of Bipolaris sorokiniana from wheat and barley tissues.
Crop Protection, 29, 2010, 11, 1325-1330

Matušinsky Pavel - Mikolášová Renata - Svačinová Ivana - Tvarůžek Ludvík: 
Population genetic structure of Bipolaris sorokiniana from Czech Republic as detected by ISSR markers.
(Genetická struktura populace Bipolaris sorokiniana z České republiky zjištěná pomocí markerů ISSR). 
XVIII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin 2. - 4. září 2009 : Sborník abstraktů, s. 95
 

TVARŮŽEK, Ludvík - SPÁČILOVÁ, Václava - SVAČINOVÁ, Ivana
Vliv termínu ošetření na účinnost fungicidů ze skupiny strobilurinů a inhibitorů syntézy sterolů proti listovým chorobám pšenice ozimé.
(The effect of treatment timing on the efficacy of Qol and DMI fungicides against leaf diseases on winter wheat)
Obilnářské listy, 16, 2008, 4, 117-120 ISSN: 1212-138X

 
 
 
 
 
  
 
    
 
 
Akce dokumentů