Lukáš Strnad - publikace

celkový seznam publikacíAutor a spoluautor publikací

Strnad L, Hejcman M, Hejcmanová P, Křišťálová V, Pavlů V (2012) Performance and mortality of Rumex obtusifolius and R. crispus in managed grasslands are affected by nutrient availability. Folia Geobotanica 47: 293-304

Hejcman M, Strnad L, Hejcmanová P, Pavlů V (2012) Response of plant species composition, biomass production and biomass chemical properties on high N, P and K application rates in Dactylis glomerata and Festuca arundinacea dominated grassland. Grass and Forage Science 67: 488-506

Hejcman M, Strnad L, Hejcmanová P, Pavlů V (2012) Survival of Rumex obtusifolius and R. crispus in an unmanaged grassland is differently affected by nutrient availability. Journal of Pest Science 85: 191-198

Strnad L, Hejcman M, Křišťálová V, Hejcmanová P, Pavlů V (2010) Mechanical weeding of Rumex obtusifolius L. under different N, P and K availabilities in permanent grassland. Plant Soil Environ 56:393–399 

Strnad L & Ekrt L (2007) A new find of Asplenium ceterach (Aspleniaceae, Pteridophyta) with review of the distribution in the Czech Republic. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 221–229

 

Akce dokumentů