Lukáš Strnad

Ing. Lukáš Strnad, Ph.D.

Odborné zaměření/specializace: výzkumná činnost v oboru ochrana rostlin - ekologie plevelů v Agrotest fyto, s.r.o.

Vzdělání / odborná kvalifikace / praxe v oboru:

2002-2008 Lesní inženýrství, Lesnická fakulta, ČZU Praha
2008-2011 Doktorský studijní program, obor: Ekologie, Fakulta životního prostředí, ČZU Praha. Téma disertační práce: Ekologie a kontrola šťovíku tupolistého (Rumex obtusifolius L.) a šťovíku kadeřavého (R. crispus L.)

 

Publikační činnost

Řešené projekty:

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu: Zkvalitnění lidských zdrojů v aplikovaném zemědělském výzkumu v oblasti
udržitelné produkce obilovin
Hlavní řešitel: RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D.
Spoluřešitel: Ing. Petr Míša, Ph.D.
Roky řešení projektu: 1.1.2012  -  31.12.2014
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 

Akce dokumentů