« duben 2018 »
duben
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
 

Spitzer Tomáš - publikace

 Autor a spoluautor publikací

SPITZER Tomáš - BÍLOVSKÝ Jan - SPITZEROVÁ Dagmar:
Vliv směru větru na nálet stonkových krytonosců Ceutorhynchus pallidactylus (CEURQU) a Ceutorhynchus napi (CEUTNA) do porostu řepky. (Influence of wind direction on air raid of stem weevils Ceutorhynchus pallidactylus (CEURQU) and Ceutorhynchus napi (CEUTNA) in the stand of oilseed rape).
Obilnářské listy, 21, 2013, 2, 30-32 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/2-2013/30-32

MATUŠINSKY Pavel - HANUSOVÁ Martina - STEMBERKOVÁ Lenka - MAŘÍK Pavel - MINAŘÍKOVÁ Věra - TVARŮŽEK Ludvík - LANGER Ivan - SPITZER Tomáš: Response of Spring Barley Cultivars to Ramularia Leaf Spot in Conditions of the Czech Republic.
Cereal Research Communications, 41, 2013, 1, 126-132 ISSN: 0133-3720

MATUŠINSKY Pavel - POLIŠENSKÁ Ivana - KADLÍKOVÁ Michaela - TVARŮŽEK Ludvík - SPITZEROVÁ Dagmar - SPITZER Tomáš:
Dynamics of T-2 toxin synthesis on barley ears.
Journal of Food, Agriculture & Environment, 11, 2013, 3-4, 114-1122

SEIDENGLANZ Marek - POSLUŠNÁ Jana - HRUDOVÁ Eva - Tóth Pavel - KOLAŘÍK Pavel - ROTREKL Jiří - HAVEL Jiří - SPITZER Tomáš - BERNARDOVÁ Milena - HERDA Gerhard - DĚDEK Jaromír - ŠUBRT Jaroslav:
Vývoj citlivosti blýskáčků proti pyretroidům mezi lety 2008-2012, korelace mezi účinností jednotlivých insekticidů a první výsledky testování citlivosti krytonosců šešulovvých, krytonosců čtyřzubých a dřepčíků rodu Phyllotreta na pyretroidy.
Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice: 29. vyhodnocovací seminář. Sborník 21. - 22. 11. 2012, 2012, 175-181

SPITZER Tomáš - KLEMOVÁ Zuzana:
Regulace výšky porostu máku aplikací morforegulátorů. (Management of poppy stand height using growth regulators).
Obilnářské listy, 20, 2012, 1, 27-29 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/1-2012/regulace_vysky_porostu_maku

SPITZER Tomáš:
Ozimá řepka – jaro 2011(Fotostory).
Obilnářské listy, 20, 2012, 2, 54-55 ISSN: 1212-138X
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/2-2012/54-55

SPITZER Tomáš - BÍLOVSKÝ Jan - SEIDENGLANZ Marek:
Monitoring rezistence blýskáčka řepkového k pyretroidům na Kroměřížsku a blízkém okolí. (Monitoring the resistance of pollen beetle to pyrethroids in the Kromeriz area and neighbourhood).
Obilnářské listy, 20, 2012, 2, 51-54 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/2-2012/51-54

POSLUŠNÁ Jana - PLACHKÁ Eva - KRÉDL Zdeněk - RYŠÁNEK Pavel - SPITZER Tomáš:
Influence of weather conditions on the airraid of Leptosphaeria maculans I L. Biglobosa ascospores and the incidence of phoma stem cancer at monitored sites in the Czech Republic. (Vliv povětrnostních podmínek na nálet askospor Leptosphaeria Maculans/L. Biglobosa a výskyt fómové hniloby brukvovitých na sledovaných lokalitách v České republice).
Zborník abstraktov z XIX. Slovenskej a českej konferencie o ochrane rastlín. Nitra, September 5-7, 2012, XIX, 2012, 115-116

SEIDENGLANZ Marek - POSLUŠNÁ Jana - KOLAŘÍK Pavel - ROTREKL Jiří - HAVEL Jiří - HRUDOVÁ Eva - Tóth Pavel - BERNARDOVÁ Milena - SPITZER Tomáš:
Co je příčinou nižší citlivosti blýskáčka na pyretroidy.
Úroda, 60, 2012, 4, příloha, 4-9 ISSN: 0139-6013

SPITZER Tomáš - MATUŠINSKY Pavel - KLEMOVÁ Zuzana - KAZDA Jan:
Effect of fungicide application date against Sclerotinia sclerotiorum on yield and greening of winter rape.
Plant Protection Science, 48, 2012, 3, 105-109 ISSN: 1212-2580
   http://agriculturejournals.cz/publicFiles/69651.pdf

 SPITZER Tomáš - BÍLOVSKÝ Jan - KLEMOVÁ Zuzana - SEIDENGLANZ Marek:
Ekonomika aplikací insekticidů proti stonkovým krytonoscům. (Economy of the application of the insecticides against stem weevils).
Obilnářské listy, 20, 2012, 2, 35-37 ISSN: 1212-138X
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/2-2012/35-37

SEIDENGLANZ Marek - ROTREKL Jiří - HAVEL Jiří - HRUDOVÁ Eva - POSLUŠNÁ Jana – KOLAŘÍK Pavel - BERNARDOVÁ Milena - SPITZER Tomáš - TÓTH Pavel - ZÁVADSKÁ Eva - MAKOVSKÁ Kateřina:
Rozdíly v citlivosti blýskáčků na pyretroidy mezi regiony v ČR. (Shifts in Meligethes aeneus sensitivity to pyretroids in Czech).
Úroda, 59, 2011, 2, 48-52 ISSN: 0139-6013  

  SEIDENGLANZ Marek - ROTREKL Jiří - HAVEL Jiří - HRUDOVÁ Eva - POSLUŠNÁ Jana - KOLAŘÍK Pavel - BERNARDOVÁ Milena - SPITZER Tomáš - TÓTH Pavel:
Rozdíly v citlivosti blýskáčků z různých regionů ČR na vybrané insekticidy.
Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice: 28. vyhodnocovací seminář. Sborník 24. - 25. 11. 2011, 57-63

KŘEN Jan - SPITZER Tomáš:
Porovnávání pěstebních technologií ozimé pšenice v Německu.
Úroda, 59, 2011, 7, 58-61 ISSN: 0139-6013

SPITZER Tomáš - MATUŠINSKY Pavel - KLEMOVÁ Zuzana - KAZDA Jan: Management of sunflower stand height using growth regulators.
Plant, Soil and Environment, 57, 2011, 8, 357-363 ISSN: 1214-1178  
   http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/44517.pdf

KŘEN Jan - SPITZER Tomáš:
Mezinárodní porovnání pěstebních technologií na DLG-Feldtage 2010 v Německu. Obilnářské listy, 19, 2011, 1, 3-5 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/1-2011/mezinarodni-porovnani-pestebnich-technologii
 
SPITZER Tomáš - KLEM Karel - MATUŠINSKY Pavel - KAZDA Jan:
Model predikce houby Cercospora beticola na cukrovce. Model of the prediction of cercospora beticola on sugarbeet.
Listy cukrovarnické a řepařské, 127, 2011, 5, 170-173 ISSN: 1210-3306  
   http://www.cukr-listy.cz/on_line/2011/PDF/170-173.pdf

Jędryczka Malgorzata - BERG Gunila - PLACHKÁ Eva - POSLUŠNÁ Jana - BRAZAUSKIENE Irena - RYŠÁNEK Pavel - POKORNÝ Radovan - SPITZER Tomáš - KAROLEWSKI Zbigniew - AUBERTOT Jean-Noël - Latunde-Dada Akinvunmi O. - KACZMAREK Joanna - DAWIDZIUK Adam - HOLMBLAD Joanna - PETRAITIENE Egle - MAZÁKOVÁ Jana - KRÉDL Zdeněk - BRACHACZEK Andrzej:
Monitoring of inoculum of fungal pathogens in the air - a support tool for decisions of OSR protection - the overview of the current situation in Central Europe.
13th International Rapeseed Congress. Abstract Book, 13, 2011, Abstract Book s. 149, CD s. 1252-1253

SPITZER Tomáš:
Hlízenka a verticilium - identifikace chorob roku 2008.
Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice: 25. vyhodnocovací seminář. Sborník 20. - 21. 11. 2008 / Odborný garant: Petr Baranyk, 95-97

SPITZER Tomáš - MATUŠINSKY Pavel - Wolf A.G.:
Detekce Sclerotinia sclerotiorum v raných stádiích vývoje slunečnice pomocí metod PCR a ELISA. (Detection of Sclerotinia sclerotiorum in sunflower early stages of development by PCR and ELISA).
Obilnářské listy, 19, 2011, 1, 16-18 ISSN: 1212-138X
http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/1-2011/detekce-sclerotinia-sclerotiorum

SEIDENGLANZ Marek - POSLUŠNÁ Jana - ROTREKL Jiří - HAVEL Jiří - HRUDOVÁ Eva - BERNARDOVÁ Milena - SPITZER Tomáš:
Blýskáček řepkový a jeho schopnost odolávat pyretroidům.
Agromanuál, 6, 2011, 3, 50-54 ISSN: 1801-7673

SPITZER Tomáš - MATUŠINSKY Pavel - KLEMOVÁ Zuzana - KAZDA Jan:
Management of sunflower stand height using growth regulators.
Plant, Soil and Environment, 57, 2011, 8, 357-363 ISSN: 1214-1178  
   http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/44517.pdf

JEDRYCZKA Malgorzata - BERG Gunila - PLACHKÁ Eva - POSLUŠNÁ Jana - BRAZAUSKIENE Irena - RYŠÁNEK Pavel - POKORNÝ Radovan - SPITZER Tomáš - KAROLEWSKI Zbigniew - AUBERTOT Jean-Noël – LATUNDE-DADA Akinvunmi O. - KACZMAREK Joanna - DAWIDZIUK Adam - HOLMBLAD Joanna - PETRAITIENE Egle - MAZÁKOVÁ Jana - KRÉDL Zdeněk - BRACHACZEK Andrzej:
Monitoring of inoculum of fungal pathogens in the air - a support tool for decisions of OSR protection - the overview of the current situation in Central Europe.
13th International Rapeseed Congress. Abstract Book, 13, 2011, Abstract Book s. 149, CD s. 1252-1253

SEIDENGLANZ Marek - POSLUŠNÁ Jana - ROTREKL Jiří - HAVEL Jiří - HRUDOVÁ Eva - BERNARDOVÁ Milena - SPITZER Tomáš:
Blýskáček řepkový a jeho schopnost odolávat pyretroidům.
Agromanuál, 6, 2011, 3, 50-54 ISSN: 1801-7673

SPITZER Tomáš - KLEM Karel - MATUŠINSKY Pavel - KAZDA Jan:
Model predikce houby Cercospora beticola na cukrovce. Model of the prediction of cercospora beticola on sugarbeet.
Listy cukrovarnické a řepařské, 127, 2011, 5, 170-173 ISSN: 1210-3306  
   http://www.cukr-listy.cz/on_line/2011/PDF/170-173.pdf

KŘEN Jan - SPITZER Tomáš:
Mezinárodní porovnání pěstebních technologií na DLG-Feldtage 2010 v Německu. Obilnářské listy, 19, 2011, 1, 3-5 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/1-2011/mezinarodni-porovnani-pestebnich-technologii

SPITZER Tomáš:
Ochrana ozimé řepky proti plevelům.
Zemědělec: odborný a stavovský týdeník, 18, 2010, 6, 22 ISSN: 1211-3816

MATUŠINSKY Pavel - SVOBODOVÁ Leona - MAŘÍK Pavel - TVARŮŽEK Ludvík - STEMBERKOVÁ Lenka - HANUSOVÁ Martina - MINAŘÍKOVÁ Věra - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - SPITZER Tomáš:
Frequency of a mutant allele of cytochrome b conferring resistance to Qol fungicides in the Czech population of Ramularia collo-cygni.
Journal of Plant Diseases and Protection, 117, 2010, 6, 248-252 ISSN: 1861-3829

RYŠÁNEK Pavel - Urban Jaroslav - MAZÁKOVÁ Jana - ZOUHAR Miloslav - PLACHKÁ Eva - POSLUŠNÁ Jana - POKORNÝ Radovan - SPITZER Tomáš:
Monitoring výskytu Leptosphaeria maculans a L. biglobasa na úzení České republiky. (Survey of Leptosphaeria maculans a L. biglobasa occurrence in the Czech Republic). Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů: Sborník z konference Brno 11. - 12. 11. 2010. Vědecká příloha časopisu Úroda, 12, 343-346 ISSN: 0139-6013

MATUŠINSKY Pavel - FREI P. - MIKOLÁŠOVÁ Renata - SVAČINOVÁ Ivana - TVARŮŽEK Ludvík - SPITZER Tomáš:
Species-specific detection of Bipolaris sorokiniana from wheat and barley tissues.
Crop Protection, 29, 2010, 11, 1325-1330

SPITZER Tomáš:
Hlízenka - choroba řepky na vzestupu.
Farmář,16, 2010, 5, 18-19 ISSN: 1210-9789

SPITZER, Tomáš 
Ochrana ozimé řepky proti plevelům.
Zemědělec,18, č. 6, 2010, s. 22.

SPITZER, Tomáš
Ochrana ozimé řepky proti plevelům na jaře.
Agromanuál, 2006- 5, č. 2, 2010, s. 28-29.

SPITZER, Tomáš
Hlízenka - choroba řepky na vzestupu.
Farmář 16, č. 5, 2010, s. 18-19.

SPITZER, Tomáš
Hlízenka - houba roku 2008.
Obilnářské listy, 17, č. 2, 2009, s. 60-61.

SEIDENGLANZ, Marek - POSLUŠNÁ, Jana - HRUDOVÁ, Eva - HAVEL, Jiří - ROTREKL, Jiří - KOLAŘÍK, Pavel - SPITZER, Tomáš - KOLAŘÍKOVÁ, Eva - MLÝNSKÁ, Jana - ŠKUTOVÁ, Jana
Posuny v citlivosti blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) proti pyretroidům v ČR.XVIII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin 2. - 4. září 2009: Sborník abstraktů / Ivana Šafránkováa Hana Šefrová (eds), Brno, MZLU v Brně 2009, s. 171.

MATUŠINSKY, Pavel - MIKOLÁŠOVÁ, Renata - KLEM, Karel - SPITZER, Tomáš
Choroby pat stébel na ozimé pšenici v roce 2007. (Stem-base diseases in winter wheat in 2007)
Úroda, 56, 2008, 9, s.37-40 Česká republika

MATUŠINSKY, Pavel - MIKOLÁŠOVÁ, Renata - SPITZER, Tomáš - KLEM, Karel
Colonization of winter wheat stem bases by communities of pathogenic fungi. (Kolonizace pat stébel ozimé pšenice společenstvy patogenních hub)
Cereal Research Communications, 36, 2008, 1, s.77-88 Maďarsko

MATUŠINSKY, Pavel - SPITZER, Tomáš - MIKOLÁŠOVÁ, Renata
PCR method for diagnostics of Verticillium dahliae in oilseed rape. (Metoda PCR pro diagnostiku Verticillium dahliae na ozimé řepce)
ICPP 2008, 9th International Congress of Plant Pathology, 90, 2008, 2, Supplement, s.304 Itálie

MATUŠINSKY, Pavel - MIKOLÁŠOVÁ, Renata - KLEM, Karel - SPITZER, Tomáš - URBAN, T.
The role of organic vs. conventional farming practice, soil management and preceding crop on the incidence of stem-base pathogens on wheat. (Role ekologického oproti konvenčnímu způsobu hospodaření, technologie zpracování půdy a předplodiny na výskyt patogenů chorob pat stébel na pšenici) Journal of Plant Diseases and Protection, 115, 2008, 1, s.17-22 Německo

POLIŠENSKÁ, Ivana - KUBÍČEK, Josef - DOHNAL, Vlastimil - JIRSA, Ondřej - JEŽKOVÁ, Alena - SPITZER, Tomáš
Maize ear rot, Fusarium mycotoxins and ergosterol content in maize hybrids. (Fuzáriová hniloba palic, obsah fuzáriových mykotoxinů a ergosterolu v hybridech kukuřice) Cereal Research Communications, 36, 2008, Suppl. B, s.381-383 Maďarsko

SPITZER, Tomáš
Ochrana řepky vůči plevelům na jaře. (Weed control in oilseed rape in spring) Zemědělec, odborný a stavovský týdeník, 16, 2008, 7, s.37 Česká republika

SPITZER, Tomáš
Regulace výšky porostu slunečnice aplikací morforegulátorů. (Management of sunflower stand height using growth regulators) Obilnářské listy, 16, 2008, 3, s.67-71 Česká republika

SPITZER, Tomáš
Možnosti jarnej eliminácie burín v porastoch repky olejky ozimnej. (Possibilities of weed spring regulation in oilseed rape stands) Naše pole, 12, 2008, 3, s.38-39 Slovensko

MATUŠINSKY, Pavel - MIKOLÁŠOVÁ, Renata - SPITZER, Tomáš
Dynamics of the stem-base diseases development on wheat. (Dynamika vývoje chorob pat stébel na ozimé pšenici) Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín, 14, 2007, s.158-159 Slovensko

MATUŠINSKY, Pavel - MIKOLÁŠOVÁ, Renata - SPITZER, Tomáš
Impact of farming practices on stem-base diseases of wheat. (Dopad různých systémů pěstování na choroby pat stébel u pšenice). XVI International Plant Protection Congress, 2007, I, s.126-127 Velká Británie

SPITZER, Tomáš
Ochrana řepky proti škodlivým činitelům na jaře. (Control of harmful organisms in oilseed rape in spring) Obilnářské listy, 15, 2007, 2, s.37-38 Česká republika

SPITZER, Tomáš
Výsledky z pokusů s fungicidy v máku. (Results from experiments with fungicides in poppy) Sdružení Český mák informuje. 6. makový občasník, 2007, s.48-49 Česká republika

KLEM, Karel - SPITZER, Tomáš
Die Nutzung der Chlorophyllfluoreszenz für die Untersuchung der Selektivität und Wirkung von Herbizidanwendungen in Zuckerrüben. (Využití chlorofylové fluorescence pro hodnocení selektivity a účinnosti herbicidního ošetření cukrové řepy)(Chlorophyll fluorescence utilisation for evaluation of selectivity and efficacy of herbicide treatments in sugar beet) 55. Deutsche Pflanzenschutztagung in Göttingen 25. - 28. September 2006, 55, 2006, s.236 Německo

MATUŠINSKY, Pavel - POLIŠENSKÁ, Ivana - MIKOLÁŠOVÁ, Renata - SPITZER, Tomáš
Pohlavní rozmnožování stéblolamu v ČR. (Possibility of sexual reproduction of Oculimacula spp. in the Czech Republic) XVII. česká a slovenská konference o ochraně rostlin 2006, 2006, s.239 Česká republika

SPITZER, Tomáš
Choroby máku. (Diseases on poppy) Agromanuál, 1, 2006, 5, s.34-35 Česká republika

SPITZER, Tomáš
Fungicidní ochrana slunečnice. (Fungicidal control in sunflower) Obilnářské listy, 14, 2006, 3, s.52-53 Česká republika

SPITZER, Tomáš
Srovnání různých modelů ochrany cukrovky proti houbě Cercospora beticola. (Comparison of various models of protection in sugar beet against the fungus Cercospora beticola) Listy cukrovarnické a řepařské, 122, 2006, 9-10, s.249-251 Česká republika

SPITZER, Tomáš
Výsledky z pokusů s fungicidy v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s.r.o. (Results of fungicidal experiments at the Agricultural Research Institute Kroměříž, Ltd.) Sborník odborných seminářů \Mák v roce 2006\, 2006, s.49-51 Česká republika

MATUŠINSKY, Pavel - SPITZER, Tomáš
Stem-base diseases in winter wheat under conventional and organic farming systems. (Choroby pat stébel u ozimé pšenice v podmínkách konvenčního a organického hospodaření) 8th Conference of the European Foundation for Plant Pathology, 2006, s.97 Česká republika

SPITZER, Tomáš
Jarní postemergentní ochrana řepky a hořčice stále aktuálnější. (Spring postemergence protection of oilseed rape and mustard gains greater importance) Úroda, 53, 2005, 2, s.46 Česká republika

SPITZER, Tomáš
Ochrana cukrovky proti chorobám. (Disease control in sugar beet) AGRO, 10, 2005, 7, s.22-23 Česká republika

SPITZER, Tomáš
Ochrana ozimé řepky proti plevelům na jaře. (Weed control in oilseed rape in spring) Agromagazín, 6, 2005, 2 Česká republika

SPITZER, Tomáš
Ochrana proti plevelům a chorobám. (Protection against weeds and diseases) Zemědělský týdeník, 8, 2005, 17, s.příl. MRV-Pěstování řepky, s. 8-9 Česká republika

SPITZER, Tomáš
Ochrana řepky a hořčice. (Protection of oilseed rape and mustard) Zemědělský týdeník, 8, 2005, 5, s.11 Česká republika

ŠKEŘÍK, Josef - HÁJKOVÁ, Miroslava - SPITZER, Tomáš
Výsledky podzimní aplikace stimulátorů v ozimé řepce. (Results of autumn application of growth stimulators in oilseed rape) Úroda, 53, 2005, 9, s.19-21 Česká republika

SPITZER, Tomáš
Úskalí pěstování ozimé řepky z pohledu změn klimatu. (Difficulties in growing oilseed rape considering climatic changes) Úroda, 53, 2005, 5, s.22-23 Česká republika

SVOBODA, Lukáš - SPITZER, Tomáš
Goltix Top - nenahraditelný pomocník v systému pěstování cukrovky. (Goltix Top - an irreplaceable helper in a sugarbeet cropping system) Listy cukrovarnické a řepařské, 120, 2004, 2, s.52-54 Česká republika

FIŠER, František - SPITZER, Tomáš
Jak hubit jednoděložné a dvouděložné plevele v založených porostech ozimé řepky. (How to destroy mono- and dicotyledonous weeds in established stands of oilseed rape) AGRO, 9, 2004, 7, s.8-9 Česká republika

FIŠER, František - SPITZER, Tomáš
Jak regulovat jednoděložné a dvouděložné plevele v založených porostech jarní řepky. (How to control mono- and dicotyledonous weeds in established stands of spring rape) Rostlinolékař, 15, 2004, 2, s.9-10 Česká republika

FIŠER, František - SPITZER, Tomáš
Jednoděložné a dvouděložné plevele v ozimé řepce na jaře. (Monocotyledonous and dicotyledonous weeds in oilseed rape in spring) AGRO, 9, 2004, 2, s.20--21 Česká republika

FIŠER, František - SPITZER, Tomáš
Používání herbicidů proti dvouděložným plevelům v porostech máku. (Use of herbicides against dicotyledonous weeds in poppy stands) Rostlinolékař, 15, 2004, 1, s.12-13 Česká republika

FIŠER, František - SPITZER, Tomáš
Regulace plevelů v porostech řepy. (Weed management in sugarbeet stands) Rostlinolékař, 15, 2004, 2, s.5-6 Česká republika

SPITZER, Tomáš
Důležité choroby ozimé řepky. (Significant diseases on oilseed rape) Farmář, 10, 2004, 8, s.18-20 Česká republika

SPITZER, Tomáš
Vliv padlí řepného (Erysiphe betae) na výnos, cukernatost a ekonomiku pěstování cukrovky. Obilnářské listy, 11, 2003, 4, s.73-76 Česká republika Jn

SPITZER, Tomáš
Využití odrůd cukrovky tolerantních na skvrnatičku v rámci pěstební technologie. (Výsledky z pokusů 1999 - 2002). Listy cukrovarnické a řepařské, 119, 2003, 7/8, s.192-196 Česká republika Kr

SPITZER, Tomáš
Krytonosec zelný a dřepčík olejkový. (Výsledky z pokusu 2000/2001). Obilnářské listy, 11, 2003, 2, s.43-46 Česká republika Jn

SPITZER, Tomáš - FIŠER, František
Ochrana proti skvrnatičce řepné. Farmář, 9, 2003, 6, s.16-18 Česká republika Jn

SPITZER, Tomáš
Přichází éra škůdců?. Farmář, 9, 2003, 2, s.32-33 Česká republika Jn

SPITZER, Tomáš
Podzimní poškození listů cukrovky housenkami. Obilnářské listy, 11, 2003, 1, s.11-12 Česká republika Jn

SPITZER, Tomáš
Podzimní škůdci ozimé řepky. Farmář, 7, 2001, 9, s.58-60 Česká republika Jn

SPITZER, Tomáš
Poškození listů cukrovky housenkami - podzim 2002 a jaro 2003. Obilnářské listy, 11, 2003, 5, s.113-114 Česká republika Jn

SPITZER, Tomáš
Rozhodne počet živých rostlin. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 11, 2003, 9, s.16 Česká republika Jn

SPITZER, Tomáš
Cercospora beticola a Erysiphe betae na cukrovce. Rostlinolékař, 13, 2002, 3, s.15-16 Česká republika Jn

FIŠER, František - SPITZER, Tomáš
Používání herbicidů proti dvouděložným plevelům v porostech máku. AGRO, 7, 2002, 8, s.6-8 Česká republika Jn

FIŠER, František - SPITZER, Tomáš
Regulace přerostlých plevelů v porostech řepy. Agromagazín, 3, 2002, 6, s.ZVÚ Česká republika Jn

SPITZER, Tomáš
Choroby v řepce, jejich škodlivost a opatření proti nim. Obilnářské listy, 10, 2002, 2, s.37-38 Česká republika Jn

SPITZER, Tomáš
Galera proti plevelům v řepce. Zemědělský týdeník, 5, 2002, 11, s.11 Česká republika Jn

SPITZER, Tomáš
Tříleté zkušenosti s použitím přípravku Discus v máku (1999, 2000 a 2001). AGRO, 7, 2002, 5, s.44-46 Česká republika Jn

SPITZER, Tomáš
Jak zabránit chorobám řepky. Zemědělský týdeník, 5, 2002, 18, s.11 Česká republika Jn

SPITZER, Tomáš - FIŠER, František
Sledování výskytu škodlivých činitelů v máku v roce 2001. Obilnářské listy, 10, 2002, 3, s.62-64 Česká republika Jn

SPITZER, Tomáš
Použití Gallantu Super v ozimé řepce na jaře proti trávovitým plevelům a výdrolu. Obilnářské listy, 9, 2001, 2, s.28 Česká republika Jn

FIŠER, František - SPITZER, Tomáš
Hubení plevelů v porostech řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 117, 2001, 3, s.75-78 Česká republika Kr

FIŠER, František - SPITZER, Tomáš
Hubení přerostlých plevelů v porostech řepy. AGRO, 6, 2001, 5, s.8-9 Česká republika Jn

FIŠER, František - SPITZER, Tomáš
Používání herbicidů proti dvouděložným plevelům v porostech máku. AGRO, 6, 2001, 3, s.20-22 Česká republika Jn

FIŠER, František - SPITZER, Tomáš
Používání herbicidů proti dvouděložným plevelům v porostech máku. Rostlinolékař, 12, 2001, 6, s.7-8 Česká republika Jn

KŘEN, Jan - SPITZER, Tomáš
Porovnání pěstebních technologií ozimé pšenice v SRN. Úroda, 49, 2001, 5, s.tem. příloha Ozimá pšenice, s. 8-9 Česká republika Jn

SPITZER, Tomáš
Choroby máku v roce 2001. Obilnářské listy, 9, 2001, 6, s.105-107 Česká republika Jn

SPITZER, Tomáš - FIŠER, František
Choroby na cukrové řepě (Cercospora beticola, Erysiphe betae). Listy cukrovarnické a řepařské, 117, 2001, 2, s.44-46 Česká republika Jn

SPITZER, Tomáš
Gallant Super proti pýru a výdrolu i na jaře. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 8, 2001, 7, s.15 Česká republika Jn

SPITZER, Tomáš
Houbové choroby cukrové řepy. Cukrovka 2001, s.3-7 Česká republika Jn

SPITZER, Tomáš - FIŠER, František
Sledování výskytu škodlivých činitelů v máku v letech 1999 a 2000. AGRO, 6, 2001, 5, s.32-37 Česká republika Jn

SPITZER, Tomáš - FIŠER, František
Rozvoj choroby Cercospora beticola na řepě na Moravě. Development of Cercospora beticola on sugar beet in Moravia. Sborník referátů z XV. České a Slovenské konference o ochraně rostlin v Brně 12.-14. září 2000., 2000, s.205-206 Česká republika Kr

SPITZER, Tomáš
Sezóna 2000 - sezóna škůdců?. Obilnářské listy, 8, 2000, 5, s.103-104 Česká republika Jn

SPITZER, Tomáš - FIŠER, František
Skvrnatička řepná na řepě. AGRO, 5, 2000, 6, s.5-8 Česká republika Jn

SPITZER, Tomáš - FIŠER, František
Škodlivost chorob v řepce na střední Moravě v roce 1999. Úroda, 48, 2000, 5, s.36-37 Česká republika Jn

SPITZER, Tomáš
Mák, choroby, fungicidy. Mohou fungicidy ovlivnit obsah těžkých kovů v semenech máku a makovině?. Obilnářské listy, 8, 2000, 3, s.53-55 Česká republika Jn

SPITZER, Tomáš - FIŠER, František
Cercospora beticola (skvrnatička řepná) - výsledky pokusů v roce 1999. Listy cukrovarnické a řepařské, 116, 2000, 5/6, s.157-159 Česká republika Jn

SPITZER, Tomáš - FIŠER, František
Choroby máku a poškození máku deštěm. Farmář, 6, 2000, 7-8, s.24-25 Česká republika Jn

 

Akce dokumentů