Spáčilová Václava - publikace

 Autor a spoluautor publikací

KOPRNA Radoslav - Dundálková Lucie - SPÍCHAL Lukáš - VALENTA Rudolf - SPÁČILOVÁ Václava - MÍŠA Petr:
Zvýšení výnosu silážní kukuřice pomocí stimulace růstu.
Úroda, 61, 2013, 4, 17-20 ISSN: 0139-6013

SPÁČILOVÁ Václava:
Účinnost herbicidů s různým mechanismem účinku aplikovaných v kapalném hnojivu DAM 390, vliv N hnojení na růst, výnos a kvalitativní parametry pšenice ozimé a konkurenční vliv plevelů.
Obilnářské listy, 21, 2013, 1, 8-14 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/1-2013/8-14

TVARŮŽEK Ludvík - SPÁČILOVÁ Václava - BÍLOVSKÝ Jan - MATUŠINSKY Pavel:
Významné výskyty chorob a škůdců polních plodin v sezoně 2011 - 2012 na území Moravy a Slezska.
Agromanuál, 7, 2012, 11/12, 17-22 ISSN: 1801-7673

SPÁČILOVÁ Václava:
Praktické využití fluorescence chlorofylu v herbicidní ochraně cukrovky. (Practical use of chlorophyll fluorescence in sugar beet protection with herbicides).
Obilnářské listy, 20, 2012, 1, 6-8 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/1-2012/prakticke_vyuziti_fluorescence_v_herb_ochrane

SPÁČILOVÁ Václava - SIKORA Karel:
Možnosti regulace pcháče rolního v pšenici ozimé. Possibilities to control Creeping Thistle (Cirsium arvense (L.) SCOP.) in winter wheat.
Obilnářské listy, 20, 2012, 3, 71-75 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/3-2012/71-75

KOPRNA Radoslav - Dundálková Lucie - SPÍCHAL Lukáš - STRNAD Miroslav - SVOBODOVÁ Ilona - SPÁČILOVÁ Václava - VALENTA Rudolf:
Aktuální výsledky aplikace cytokininových derivátů v jarním ječmeni. (Current results of cytokinin derivatives application on spring barley).
Úroda, 60, 2012, 12, příloha, 303-306 ISSN: 0139-6013

BÍLOVSKÝ Jan - TVARŮŽEK Ludvík - HORÁČKOVÁ Simona - LECIANOVÁ Eva - MATUŠINSKY Pavel - PODEŠVOVÁ Jitka - SPÁČILOVÁ Václava - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta:
Výroční zpráva monitoringu chorob a škůdců na Moravě a ve Slezsku v roce 2011 získaná v rámci projektu Monitoring, signalizace a doporučení. (Annual report of monitoring diseases and pests in Moravia and Silesia in 2011 obtained by the project monitoring, indication and recommendations).
Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 74-82 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/3-2011/vyrocni-zprava-monitoringu-chorob-a-skudcu

TVARŮŽEK Ludvík - SPÁČILOVÁ Václava - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta:
Srovnání vybraných fungicidních přípravků na bázi inhibitorů syntézy sterolů (DMI) v možné toxicitě aplikace pro pšenici ozimou. Comparison of selected fungicides based on sterol synthesis inhibitors (DMI) in the posssible toxicity of application for winter wheat. Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 70-73 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/3-2011/srovnani-vybranych-fungicidnich-pripravku

SPÁČILOVÁ Václava - ŠAFRÁNKOVÁ Ivana:
Potential of chlorophyll fluorescence and VIS/NIR spectroscopy measurement and for the detection of nitrogen content and disease infection of apple leaves.
Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, 59, 2011, 6, 317-328 ISSN: 1211-8516
   http://www.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=51329;download=85844

TVARŮŽEK Ludvík - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - SPÁČILOVÁ Václava - HORÁČKOVÁ Simona - BÍLOVSKÝ Jan:
Volba správného termínu ošetření ozimých obilnin fungicidy na příkladu ječmene ozimého. (Accurate Term of Winter Cereals Fungicide Treatment on Example of Winter Barley). Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 117-120 ISSN: 1212-138X
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-4-10.pdf

BÍLOVSKÝ Jan - HORÁČKOVÁ Simona - MATUŠINSKY Pavel - SPÁČILOVÁ Václava - TVARŮŽEK Ludvík - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - SPITZEROVÁ Dagmar:
Nástin výsledků monitoringu chorob a škůdců z Moravy a Slezska v roce 2010 získaných v rámci projektu Monitoring, signalizace a doporučení.
Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 120-128 ISSN: 1212-138X

   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-4-10.pdf

TVARŮŽEK Ludvík - BÍLOVSKÝ Jan - SPÁČILOVÁ Václava - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta:
Rok 2010 v praktické ochraně rostlin. Základní postřehy a zajímavosti z Moravy a Slezska. Agromanuál, 5, 2010, 11/12, 10-11 ISSN: 1801-7673

SPÁČILOVÁ Václava - ŠAFRÁNKOVÁ Ivana:
Diagnostika kvality postřiku pomocí fluorescence chlorofylu. (Spraying Quality Diagnostics Based on Chlorophyl Fluorescence Imaging).
Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 100-103 ISSN: 1212-138X
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-4-10.pdf

SPÁČILOVÁ, Václava - ŠAFRÁNKOVÁ, Ivana
Využití NIR spektroskopie k detekci patogenů a poruch jabloní.XVIII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin 2. - 4. září 2009: Sborník abstraktů, Brno, MZLU v Brně 2009, s. 125.

SPÁČILOVÁ, Václava - ŠAFRÁNKOVÁ, Ivana
Využití NIR spektroskopie k detekci chorob a poruch jabloní. Obilnářské listy, 17, č. 4, 2009, s. 103-107.

SPÁČILOVÁ, Václava
EU a reforma ve vinařství. (EU and a reform in viticulture) Obilnářské listy, 16, 2008, 2, s.53 Česká republika

SPÁČILOVÁ, Václava
Regulace fuzárií na okrasných plodinách. Obilnářské listy, 16, 2008, 3, s.93-94 Česká republika

SPÁČILOVÁ, Václava
Tradiční ovocnářské dny 2008, Hradec Králové. (Traditional fruit-growing days 2008, Hradec Králové) Obilnářské listy, 16, 2008, 1, s.17-19 Česká republika

SPÁČILOVÁ, Václava
Vliv ročníku 2007 na výnos a kvalitu produkce jabloní. (The effect of the crop year 2007 on yield and quality of apple tree production) Obilnářské listy, 16, 2008, 2, s.58-60 Česká republika

TVARŮŽEK, Ludvík - SPÁČILOVÁ, Václava - HORÁKOVÁ, Pavla
Analýza výskytu tečkované listové skvrnitosti pšenice (Septoria tritici Rob. ex Desm., teleomorph. Mycosphaerella graminicola (Fückel) Schroeter) na ozimé pšenici v letech 2002-2005 v období obnovení jarní vegetace. (An analysis of Septoria leaf blotch occurence on winter wheat in the period of spring regeneration in 2002-2005) Obilnářské listy, 16, 2008, 3, s.72-76 Česká republika

TVARŮŽEK, Ludvík - SPÁČILOVÁ, Václava - MILOTOVÁ, Jarmila - STEMBERKOVÁ, Lenka
Reakce vybrané kolekce odrůd jarního ječmene na napadení síťovitou a okrouhlou skvrnitostí ječmene. (Reaction of a selected spring barley collection to the infection by net blotch of barley) Obilnářské listy, 16, 2008, 1, s.3-6 Česká republika

TVARŮŽEK, Ludvík - SPÁČILOVÁ, Václava - SVAČINOVÁ, Ivana
Vliv termínu ošetření na účinnost fungicidů ze skupiny strobilurinů a inhibitorů syntézy sterolů proti listovým chorobám pšenice ozimé. (The effect of treatment timing on the efficacy of Qol and DMI fungicides against leaf diseases on winter wheat) Obilnářské listy, 16, 2008, 4, s.117-120 Česká republika

SPÁČILOVÁ, Václava
Vyhodnocení průběhu počasí v roce 2006 ve vztahu k výskytu chorob révy vinné. (Evaluation of the weather course in 2006 in relation to disease occurrence in vine) Obilnářské listy, 15, 2007, 3, s.62-63 Česká republika

SPÁČILOVÁ, Václava
Hodnocení průběhu počasí v roce 2006 ve vztahu k výskytu chorob jabloní. (Evaluation of the weather course in 2006 related to the occurrence of apple-tree diseases) Obilnářské listy, 15, 2007, 1, s.6-7 Česká republika

KLEM, Karel - BABUŠNÍK, Jiří - SPÁČILOVÁ, Václava
Pěstitelské technologie sladovnického ječmene. (Malting barley management practices) Úroda, 54, 2006, 1, s.tem. příl. JARNÍ OBILNINY, s. 10-15 Česká republika

KLEM, Karel - POLIŠENSKÁ, Ivana - SPÁČILOVÁ, Václava - BABUŠNÍK, Jiří
Rezidua herbicidů v půdě - vliv půdních vlastností, zpracování půdy a předplodiny. (Herbicide residues in soil - effects of soil properties, soil tillage and previous crop) Obilnářské listy, 13, 2005, 6, s.109-114 Česká republika

KLEM, Karel - BABUŠNÍK, Jiří - SPÁČILOVÁ, Václava
Komplexní regulace plevelů. (Complex weed management) Farmář, 11, 2005, 9, s.23-26 Česká republika

 

Akce dokumentů