Spáčilová Václava

Ing. Václava Spáčilová

Odborné zaměření/specializace: výzkumná činnost v oboru ochrana rostlin - trvalé kultury - ovocné sady a réva vinná. Pracuje ve funkci vedoucí studie pracoviště GEP v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s.r.o., - část trvalé kultury (ovocné sady a réva vinná)

Vzdělání / odborná kvalifikace / praxe v oboru:

1999 - Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, obor technologie zpracování zahradnických produktů
2007 - Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, doktorská studia, téma disertační práce: Využití NIR spektroskopie k diagnostice poruch a chorob jabloně

Publikační činnost od roku 2005

Řešené projekty: NAZV č. QH71213:

Název projektu: Tvorba genotypů jarního ječmene s komplexní rezistencí k chorobám listů  a  klasů
Hlavní řešitel: Dr. Ing Ludvík Tvarůžek

Spoluřešitel: Ing. Václava Spáčilová
Roky řešení projektu:  2007 – 2011

Číslo projektu: QH71213
Poskytovatel:   MZE ČR

 

Řešené projekty: MŠMT č. MSM2532885901

Název projektu: Vývoj a ověřování detekčních metod - rizikové látky

Hlavní řešitel: Ing. Petr Míša, Ph.D.

Spoluřešitel: Ing. Václava Spáčilová
Roky řešení projektu: 2003 – 2008

Číslo projektu: MSM2532885901

Poskytovatel:   MŠMT ČR

 

Akce dokumentů