« duben 2018 »
duben
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
 

Sedláčková Irena - publikace

 Autor a spoluautor publikací

SEDLÁČKOVÁ Irena - POLIŠENSKÁ Ivana:
Změny v obsahu deoxynivalenolu v průběhu sladování.
Obilnářské listy, 21, 2013, 1, 3-5 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/1-2013/3-5

VÁŇOVÁ Marie - POLIŠENSKÁ Ivana - JIRSA Ondřej - SEDLÁČKOVÁ Irena:
Výnos a kvalita jarního ječmene pěstovaného po obilovině a kukuřici ve sklizni 2012. (Yield and quality of spring barley grown after cereals and maize from harvest 2012).
Obilnářské listy, 21, 2013, 2, 40-45 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/2-2013/40-45

SEDLÁČKOVÁ Irena - POLIŠENSKÁ Ivana - VACULOVÁ Kateřina - ZAVŘELOVÁ Marta - JIRSA Ondřej:
Vliv infekce patogeny Fusarium spp. na kvalitativní parametry sladovnického ječmene. Odborný seminář a workshop s mezinárodní účastí "Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin". Brno, 27. listopad 2013 / Redaktoři: Radim CERKAL, Ondřej Polák, 2013, 66-69

VACULOVÁ Kateřina - MILOTOVÁ Jarmila - ZAVŘELOVÁ Marta - SEDLÁČKOVÁ Irena - ZACHARIÁŠOVÁ Milena - HAJŠLOVÁ Jana - Slavíková Jiřina - Vepříková Z. - Zachriášová A. - Weinertová K. - SMUTNÁ Pavlína - ELZNER Petr - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava:
Studium vlivu rozdílů v morfologických deskriptorech a základním chemickémsložení zrna na akumulaci mykotoxinů v ječmeni. Odborný seminář a workshop s mezinárodní účastí "Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin". Brno, 27. listopad 2013, 2013, 75-87

POLIŠENSKÁ Ivana - JIRSA Ondřej - PALÍK Slavoj - SEDLÁČKOVÁ Irena:
Kvalita potravinářské pšenice sklizené v roce 2012.
Úroda, 61, 2013, 8Pšenice, 20-23 ISSN: 0139-6013  

JIRSA Ondřej - POLIŠENSKÁ Ivana - PALÍK Slavoj - SEDLÁČKOVÁ Irena:
Kvalita potravinářských obilovin 2012. (Quality of food cereals from the harvest 2012). Obilnářské listy, 21, 2013, 2, 35-39 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/2-2013/35-39

Pavel Josef - VACULOVÁ Kateřina - ZACHARIÁŠOVÁ Milena - KUČERA Ladislav - Faltusová Zuzana - HAJŠLOVÁ Jana - SEDLÁČKOVÁ Irena - TVARŮŽEK Ludvík - OVESNÁ Jaroslava:
Hodnocení vlivu ošetření zrna fungicidy na růst fuzárií a transkripci Tri5 a Tri6genů v ječném sladu.
Odborný seminář a workshop s mezinárodní účastí "Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin". Brno, 27. listopad 2013, 2013, 47-53

VACULOVÁ Kateřina - BALOUNOVÁ Marta - SEDLÁČKOVÁ Irena:
Změny v chemickém složení mlecích frakcí ječného zrna v průběhu skladování při rozdílných teplotních podmínkách. (Changes in the chemical composition of barley grain milling fractions, stored under different temperature conditions).
Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů: Sborník z konference Brno 11. - 12. 11. 2010. Vědecká příloha časopisu Úroda, 2010, 12, 685-688 ISSN: 0139-6013

BUREŠOVÁ Iva - ČERNÁ Monika - HEJDOVÁ Alena - SEDLÁČKOVÁ Irena - TICHÝ František:
Nové možnosti testování kvality pšeničného zrna.
Úroda, 58, 2010, 11, 14-15 ISSN: 0139-6013

SEDLÁČKOVÁ Irena:
Příměsi a nečistoty v pšenici – metoda stanovení, sklizeň 2010.
Jakost obilovin 2010. Sborník, 3s.

VACULOVÁ Kateřina - MILOTOVÁ Jarmila - SEDLÁČKOVÁ Irena - ZAVŘELOVÁ Marta - ZACHARIÁŠOVÁ Milena - HAJŠLOVÁ Jana - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - SMUTNÁ Pavlína:
Effect of Fusarium infection on the content of selected polysaccharides in barley grain. Proceedings of the 9th international conference on polysaccharides - Glycoscience, Prague 6th November - 8th November 2013, 9, 2013, 218-222

SEDLÁČKOVÁ Irena - POLIŠENSKÁ Ivana:
Výskyt námele v žitě v ČR ve sklizních 2006 - 2011.
Mlynářská ročenka 2012: Mlynářské noviny - příloha, 89-95 ISSN: 1214-6374

VACULOVÁ Kateřina - KÝHOS Karel - BALOUNOVÁ Marta - SEDLÁČKOVÁ Irena:
Vliv podmínek skladování na klíčivost a obsah živin v zrninách. (Influence of storage conditions on germination ability and content of nutrients in grain crops).
Úroda, 60, 2012, 12, příloha, 147-150 ISSN: 0139-6013

VACULOVÁ Kateřina - BALOUNOVÁ Marta - KVASNIČKA František - SEDLÁČKOVÁ Irena - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - VÁCLAVÍKOVÁ Eliška - POUCH Milan:
Variabilita obsahu kyseliny fytové v zrnu ječmene.
Kvasný průmysl, 58, 2012, 4, 100-108 ISSN: 0023-5830

SEDLÁČKOVÁ Irena - POLIŠENSKÁ Ivana:
Příměsi a nečistoty v potravinářské pšenici. (Besatz in food wheat).
Obilnářské listy, 20, 2012, 1, 29-31 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/1-2012/primesi_a_necistoty_v_potravin_psenici

BALOUNOVÁ Marta - VACULOVÁ Kateřina - SEDLÁČKOVÁ Irena:
Prebreeding nových genetických zdrojů ječmene jarního se zlepšenou potravinářskou a krmnou kvalitou. Prebreeding of new spring barley genetic resources with improved food and feed quality.
Obilnářské listy, 20, 2012, 3, 59-62 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/3-2012/59-62

BUREŠOVÁ Iva - HŘIVNA Luděk - Dvořáková Petra - SEDLÁČKOVÁ Irena:
Practical Application of Size-exclusion High Performance Liquid Chromatography in Wheat Analysis.
Cereal Research Communications, 40, 2012, 4, 552-561 ISSN: 0133-3720

BALOUNOVÁ Marta - VACULOVÁ Kateřina - SEDLÁČKOVÁ Irena - MIKULÍKOVÁ Renata - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava:
New genetic resources of spring barley with waxy starch and increased content of non-starch polysaccharides.
Proceedings of the 8th international conference on polysaccharides - Glycoscience, 28th November - 30th November 2012, Prague, 162-165

POLIŠENSKÁ Ivana - JIRSA Ondřej - SEDLÁČKOVÁ Irena - HARTMAN Ivo:
Kvalita a kontaminace sladovnického ječmene. (Quality and contamination of malt barley). Úroda, 60, 2012, 3, 24-27 ISSN: 0139-6013  

JIRSA Ondřej - VACULOVÁ Kateřina - SEDLÁČKOVÁ Irena - STEHNO Zdeněk - BALOUNOVÁ Marta:
Investigation of chemical composition and rheological properties of barley genotypes. Proceedings of the 8th international conference on polysaccharides - Glycoscience, 28th November - 30th November 2012, Prague, 96-98

VACULOVÁ Kateřina - JIRSA Ondřej - BALOUNOVÁ Marta - SEDLÁČKOVÁ Irena:
Evaluation of chemical and technological properties of grain and milling fractions of hulless barley for bakery use.
Proceedings of the 6th International Congress Flour - Bread `11, 8th Croatian Congress of Cereal Technologists: Opatija, October 12-14, 2011, 2012, 467-473
QI91B095RO0211 MZe

VACULOVÁ Kateřina - LAKNEROVÁ Ivana - SEDLÁČKOVÁ Irena - MARTINEK Petr - MAŠKOVÁ Eva - FIEDLEROVÁ Vlasta - HOLASOVÁ Marie - GABROVSKÁ Dana - WINTEROVÁ Renata - OUHRABKOVÁ Jarmila - STEHNO Zdeněk - DVOŘÁČEK Václav:
Pekařské využití netradičních obilovin.
Jakost obilovin 2011, 2011, 12s.  
QI91B095 MZe

BUREŠOVÁ Iva - PALÍK Slavoj - SEDLÁČKOVÁ Irena:
Kvalita pšenice a žita sklizně 2009.
Obilnářské listy, 18, 2010, 1, 19-22 ISSN: 1212-138X
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-1-10.pdf

BUREŠOVÁ Iva - SEDLÁČKOVÁ Irena - FAMĚRA Oldřich - LIPAVSKÝ Jan:
Effect of growing conditions on starch and protein content in triticale grain and amylose content in starch.
Plant, Soil and Environment, 56, 2010, 3, 99-104 ISSN: 1214-1178

VACULOVÁ, Kateřina - RYSOVÁ, Jana - BALOUNOVÁ, Marta - SEDLÁČKOVÁ, Irena - BRADOVÁ, Jana
New barley genotypes for production of milk substitutes. Proceedings of the 5th International Congress Flour - Bread `09, 7th Croatian Congress of Cereal Technologists: Opatija, October 21-23, 2009. Osijek, University of Osijek 2010, s. 600-607.

BUREŠOVÁ, Iva - SEDLÁČKOVÁ, Irena - FAMĚRA, Oldřich - LIPAVSKÝ, Jan
Effect of growing conditions onstarch and protein content in tritikale grain and amylose content in starch. Plant, Soil and Environment, 56, č. 3, 2010, s. 99-104.

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj - SEDLÁČKOVÁ, Irena
Kvalita pšenice a žita sklizně 2009. Obilnářské listy, 18, č. 1, 2010, s. 19-22.

MÍŠA, Petr - SEDLÁČKOVÁ, Irena - LIPAVSKÝ, Jan
Jarní a ozimý ječmen pro nepotravinářské využití - výsledky ověřování modelových technologií pěstování. Obilnářské listy, 17, č. 1, 2009, s. 7-11.

SEDLÁČKOVÁ, Irena - BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Jakost obilovin určených pro pekárenský průmysl.Sborník příspěvků XXXV. semináře o jakosti potravin a potravinových surovin. "Ingrovy dny" 5. 3. 2009, Brno, MZLU, 35, 2009 s. 229-234.

FAMĚRA, Oldřich - SEDLÁČKOVÁ, Irena - LIPAVSKÝ, Jan
Produkce plodin pro nepotravinářské využití. (Crop production for non-food use) Úroda, 56, 2008, 11, s.70-73 Česká republika

BUREŠOVÁ, Iva - SEDLÁČKOVÁ, Irena
Faktory kvality zrna potravinářské pšenice. (Grain quality factors of bread wheat) Agromagazín, 5, 2004, 7, s.12-13 Česká republika

 

Akce dokumentů