Růžková Simona

Ing. Simona Růžková (roz. Horáčková)

 

Odborné zaměření/specializace: výzkum a šlechtění jarního sladovnického ječmene, tvorba nových genotypů a linií jarního sladovnického ječmene, udržovací šlechtění odrůd jarního ječmene, zajišťování mezistaničních předzkoušek jarního ječmene s tuzemskými genotypy v rámci kolektivu specializovaných šlechtitelských stanic

Vzdělání/odborná kvalifikace :

1996 – 2001 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, zahradnická fakulta v Lednici, obor zahradnictví

od roku 2006 pracuje ve společnostech Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. a Agrotest fyto, s.r.o.

Publikační činnost od roku 2006

Řešené projekty:

Optimalizace faktorů trvalé udržitelnosti rostlinné produkce na základě vývoje geneticko-šlechtitelských, diagnostických a rozhodovacích metod, etapa F : Metodika tvorby výchozích materiálů jarních a 2-řadých ozimých sladovnických ječmenů

Hlavní řešitel: Ing. Petr Míša, Ph.D.

Roky řešení projektu: 2004–2009

Číslo projektu: MSM2532885901

Poskytovatel: MŠMT

Studium enzymatické aktivity pro zlepšení biologického potenciálu jarního sladovnického ječmene

Hlavní řešitel: Ing. Z. Nesvadba, Ph.D.

Roky řešení projektu: 2008–2012

Číslo projektu: QH81056

Poskytovatel: NAZV

 

 

Akce dokumentů