Horáčková Simona - publikace

       Simona Růžková (roz. Horáčková)

celkový seznam publikacíAutor a spoluautor publikací

HORÁČKOVÁ Simona:
Zpráva ze zasedání Vědecké rady Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. a Agrotestu fyto, s.r.o. konaného v Kroměříži dne 20. 1. 2011.
Obilnářské listy, 19, 2011, 1, 13-14 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/1-2011/zprava-ze-zasedani-vedecke-rady

TVARŮŽEK Ludvík - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - HORÁČKOVÁ Simona:
Výsledky zkoušení kolekce odrůd pšenice ozimé na lokalitě Kroměříž v ročníku 2010/2011. Obilnářské listy, 19, 2011, 2, 45-48 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/2-2011/vysledky-zkouseni-kolekce-odrud-psenice-ozime

BÍLOVSKÝ Jan - TVARŮŽEK Ludvík - HORÁČKOVÁ Simona - LECIANOVÁ Eva - MATUŠINSKY Pavel - PODEŠVOVÁ Jitka - SPÁČILOVÁ Václava - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta:
Výroční zpráva monitoringu chorob a škůdců na Moravě a ve Slezsku v roce 2011 získaná v rámci projektu Monitoring, signalizace a doporučení. (Annual report of monitoring diseases and pests in Moravia and Silesia in 2011 obtained by the project monitoring, indication and recommendations).
Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 74-82 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/3-2011/vyrocni-zprava-monitoringu-chorob-a-skudcu

MATUŠINSKY Pavel - TVARŮŽEK Ludvík - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - HORÁČKOVÁ Simona:
Potvrzení výskytu rezistence ke strobilurinům u Mycoshaerella graminicola (anamorph.: Septoria tritici) v oblasti Kroměříže. Confirmation of Mycoshaerella graminicola (anamorph. Septoria tritici) resistance to strobilurins in Kroměříž region.
Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 51-53 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/3-2011/potvrzeni-vyskytu-rezistence-ke-strobilurinum

TVARŮŽEK Ludvík - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - HORÁČKOVÁ Simona:
Výsledky zkoušení kolekce odrůd pšenice ozimé na lokalitě Kroměříž v ročníku 2010/2011. Obilnářské listy, 19, 2011, 2, 45-48 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/2-2011/vysledky-zkouseni-kolekce-odrud-psenice-ozime

HORÁČKOVÁ Simona:
Zpráva ze zasedání Vědecké rady Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. a Agrotestu fyto, s.r.o. konaného v Kroměříži dne 20. 1. 2011.
Obilnářské listy, 19, 2011, 1, 13-14 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/1-2011/zprava-ze-zasedani-vedecke-rady

TVARŮŽEK Ludvík - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - SPÁČILOVÁ Václava - HORÁČKOVÁ Simona - BÍLOVSKÝ Jan:
Volba správného termínu ošetření ozimých obilnin fungicidy na příkladu ječmene ozimého. (Accurate Term of Winter Cereals Fungicide Treatment on Example of Winter Barley). Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 117-120 ISSN: 1212-138X
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-4-10.pdf

BÍLOVSKÝ Jan - HORÁČKOVÁ Simona - MATUŠINSKY Pavel - SPÁČILOVÁ Václava - TVARŮŽEK Ludvík - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - SPITZEROVÁ Dagmar:
Nástin výsledků monitoringu chorob a škůdců z Moravy a Slezska v roce 2010 získaných v rámci projektu Monitoring, signalizace a doporučení.
Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 120-128 ISSN: 1212-138X
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-4-10.pdf

NESVADBA Zdeněk - HORÁČKOVÁ Simona - TVARŮŽEK Ludvík - POLIŠENSKÁ Ivana:
Vliv inokulace houbou Fusarium culmorum na obsah deoxynivalenolu a výnosové znaky u dihaploidních linií jarního ječmene. (Effect of Fusarium culmorum inoculation on deoxynivalenol content and yield traits in springbarley doubled haploids).
Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 96-99 ISSN: 1212-138X
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-4-10.pdf

NESVADBA Zdeněk - MÁROVÁ Ivana - MIKULÍKOVÁ Renata - HORÁČKOVÁ Simona: Studium enzymatické aktivity vybraných genotypů jarního sladovnického ječmene. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín: Zborník zo 17. vedeckej konferencie Piešťany 26. - 27. október 2010, 17, 2010, 35-41

NESVADBA, Zdeněk - SYCHRA, Daniel - HORÁČKOVÁ, Simona - ŠUSTA, Jiří
Effects of Fusarium culmorum infection and deoxynivalenol content in spring barley on beer gushing. ISM Conference 2009. Worldwide Mycotoxin Reduction in Food and Feed Chains. Book of Abstracts: 9-11September 2009, Tulln, Austria, Vienna University of Natural Resources and Appplied Life Sciences 2009, s. 223.

NESVADBA, Zdeněk - HORÁČKOVÁ, Simona - ŠUSTA, Jiří
Hodnocení gushingu piva u vybraných odrůd jarního sladovnického ječmene po očkování houbou Fusarium culmorum. Obilnářské listy, 17, č. 4, 2009, s. 118-121.

HORÁČKOVÁ, Simona - NESVADBA, Zdeněk - POLIŠENKÁ, Ivana
Hodnocení výskytu virových zakrslostí obilnin u vybraných odrůd ječmen, pšenice a tritikale. (Evaluation of the severity of BYDV and WDV in selected barley, wheat and triticale cultivars) Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín. Zborník z 15. vedeckej konferencie 12. - 13. novenber 2008, 2008, s.112-113 Slovensko

NESVADBA, Zdeněk - ŠPUNAR, Jaroslav - ŠPUNAROVÁ, Marie - HORÁČKOVÁ, Simona
Současné trendy a perspektivy ve šlechtění ozimého sladovnického ječmene v ČR, EU a ve světě. (Current trends and prospects in breeding winter malting barley in the CR, EU and in the world) Obilnářské listy, 16, 2008, 4, s.130-131 Česká republika

HORÁČKOVÁ, Simona - VACULOVÁ, Kateřina - JANOVSKÁ, Dagmar - STEHNO, Zdeněk - VYMYSLICKÝ, Tomáš
Minoritní plodiny pro specifické využití v potravinářství. (Minor crops for specific use in food production) Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín, 14, 2007, s.137-140 Slovensko

VACULOVÁ, Kateřina - HORÁČKOVÁ, Simona
Neškrobové polysacharidy v zrně pšenice ozimé. (Non-starch polysaccharides in winter wheat grain /regarding not only nutrition of farm animals/) Obilnářské listy, 15, 2007, 2, s.25-31 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - POUCH, Milan - HORÁČKOVÁ, Simona
Šlechtění ječmene pro specifické potravinářské využití. (Breeding of barley for specific food use) Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí konané v Brně 23. -24. listopadu 2006, 2006, s.249-255 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina - HORÁČKOVÁ, Simona - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - HORÁKOVÁ, Vladimíra
Variabilita neškrobových polysacharidů v zrně registrovaných odrůd ozimé pšenice. (Variability in non-starch polysaccharides in grain of registered winter wheat cultivars) Chemické listy, 100, 2006, Polysacharidy, s.852 Česká republika

 

Akce dokumentů