« duben 2018 »
duben
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
 

Polišenská Ivana - publikace

celkový seznam publikacíAutor a spoluautor publikací

MATUŠINSKY Pavel - VÁŇOVÁ Marie - POLIŠENSKÁ Ivana - SPITZEROVÁ Dagmar - JANEČEK Miloslav - SMUTNÝ Vladimír:
  Nepřímá opatření k omezení výskytu klasových fuzarióz u obilovin.
Obilnářské listy, 21, 2013, 3/4, 62-64 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/3-4-2013/62-64

SEDLÁČKOVÁ Irena - POLIŠENSKÁ Ivana:
Změny v obsahu deoxynivalenolu v průběhu sladování.
Obilnářské listy, 21, 2013, 1, 3-5 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/1-2013/3-5

VÁŇOVÁ Marie - POLIŠENSKÁ Ivana - JIRSA Ondřej - SEDLÁČKOVÁ Irena:
Výnos a kvalita jarního ječmene pěstovaného po obilovině a kukuřici ve sklizni 2012. (Yield and quality of spring barley grown after cereals and maize from harvest 2012).
Obilnářské listy, 21, 2013, 2, 40-45 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/2-2013/40-45

SEDLÁČKOVÁ Irena - POLIŠENSKÁ Ivana - VACULOVÁ Kateřina - ZAVŘELOVÁ Marta - JIRSA Ondřej:
Vliv infekce patogeny Fusarium spp. na kvalitativní parametry sladovnického ječmene. Odborný seminář a workshop s mezinárodní účastí "Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin". Brno, 27. listopad 2013 / Redaktoři: Radim CERKAL, Ondřej Polák, 2013, 66-69

POLIŠENSKÁ Ivana:
Mykotoxiny v potravinářských obilovinách sklizených v ČR v letech 2010-2013.
Odborný seminář a workshop s mezinárodní účastí "Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin". Brno, 27. listopad 2013,  2013, 54 - 59

POLIŠENSKÁ Ivana - JIRSA Ondřej:
Kontaminace ovsa fuzáriovými mykotoxiny a její původci. (Contamination of oats by Fusarium mycotoxins and occurence of their producers).
Obilnářské listy, 21, 2013, 1, 18-21 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/1-2013/18-21

POLIŠENSKÁ Ivana - JIRSA Ondřej - PALÍK Slavoj - SEDLÁČKOVÁ Irena:
Kvalita potravinářské pšenice sklizené v roce 2012.
Úroda, 61, 2013, 8Pšenice, 20-23 ISSN: 0139-6013  

JIRSA Ondřej - POLIŠENSKÁ Ivana - PALÍK Slavoj - SEDLÁČKOVÁ Irena:
Kvalita potravinářských obilovin 2012. (Quality of food cereals from the harvest 2012). Obilnářské listy, 21, 2013, 2, 35-39 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/2-2013/35-39

Morcia Caterina - Rattotti Elisa - Stanca A. Michele - Tumino Giorgio - Rossi Vittorio - Ravaglia Stefano - Germeier Christoph U. - Herrmann Matthias H. - POLIŠENSKÁ Ivana - Terzi Valeria:
Fusarium genetic traceability: Role for mycotoxin control in small grain cereals agro-food chains.
Journal of Cereal Science, 57, 2013, 2, SI, 175-182 ISSN: 0733-5210

MATUŠINSKY Pavel - POLIŠENSKÁ Ivana - KADLÍKOVÁ Michaela - TVARŮŽEK Ludvík - SPITZEROVÁ Dagmar - SPITZER Tomáš:
Dynamics of T-2 toxin synthesis on barley ears.
Journal of Food, Agriculture & Environment, 11, 2013, 3-4, 114-1122

MATUŠINSKY Pavel - VÁŇOVÁ Marie - SPITZEROVÁ Dagmar - POLIŠENSKÁ Ivana - SMUTNÝ Vladimír - JANEČEK Miroslav - HLEDÍK Pavel:
Different soil management technologies and severity of Fusarium head blight of wheat.
Acta phytopathologica Sinica, 43, 2013, Suppl., 118  
   http://www.icppbj2013.org/xiazai/Abstract%20of%20ICPP%202013-final.pdf

POLIŠENSKÁ Ivana:
Využití ELISA metody pro analýzy mykotoxinů v ovsu. (Using ELISA method for mycotoxin analysis in oats).
Úroda, 60, 2012, 2, 32-34, 36 ISSN: 0139-6013

SEDLÁČKOVÁ Irena - POLIŠENSKÁ Ivana:
Výskyt námele v žitě v ČR ve sklizních 2006 - 2011.
Mlynářská ročenka 2012: Mlynářské noviny - příloha, 89-95 ISSN: 1214-6374

SEDLÁČKOVÁ Irena - POLIŠENSKÁ Ivana:
Příměsi a nečistoty v potravinářské pšenici. (Besatz in food wheat).
Obilnářské listy, 20, 2012, 1, 29-31 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/1-2012/primesi_a_necistoty_v_potravin_psenici

POLIŠENSKÁ Ivana - JIRSA Ondřej - MATUŠINSKY Pavel:
Mykotoxikologická kvalita ječmene sklizeného v ČR v letech 2005-2010.
Kvasný průmysl, 58, 2012, 4, 109-114 ISSN: 0023-5830

JIRSA Ondřej - POLIŠENSKÁ Ivana - PALÍK Slavoj:
Kvalitativní parametry potravinářské pšenice.
Agromanuál, 7, 2012, 7, 84-86 ISSN: 1801-7673

POLIŠENSKÁ Ivana - VÁCLAVÍKOVÁ M. - JIRSA Ondřej - ŠTĚRBA Zdeněk - HAJŠLOVÁ Jana:
Kontaminace ovsa sklizeného v ČR fuzáriovými mykotoxiny. Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin. Sborník příspěvků. 20. 11. 2012, 48-52  

POLIŠENSKÁ Ivana - JIRSA Ondřej - SEDLÁČKOVÁ Irena - HARTMAN Ivo:
Kvalita a kontaminace sladovnického ječmene. (Quality and contamination of malt barley). Úroda, 60, 2012, 3, 24-27 ISSN: 0139-6013  

POLIŠENSKÁ Ivana - JIRSA Ondřej - PALÍK Slavoj:
Kvalita potravinářské pšenice a žita 2011.
Mlynářská ročenka 2012: Mlynářské noviny - příloha, 77-88 ISSN: 1214-6374

PFOHL-LESZKOWICZ Annie - HADJEBA-MEDJDOUB Kheira – FAUCET-MARQUIS V. - TOZLOVANU-FERGANE Mariana - POLIŠENSKÁ Ivana:
Is mycotoxin-contaminated pet food responsible forreduced fertility and for stillbirth?.
Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 25, 2012, Supplement 3, 25

KMOCH Martin - ŠAFRÁNKOVÁ Ivana - Holková Ludmila - POLIŠENSKÁ Ivana - KRÉDL Zdeněk - POKORNÝ Radovan:
Fungi of the Fusarium genus in the grains of conventional hybrids and transgenic Bt-hybrids of maize (Zea mays L.) in the Czech Republic.
Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, 60, 2012, 5, 115-124 ISSN: 1211-8516  
   http://www.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=57208;download=98693

POLIŠENSKÁ Ivana - KOSTELANSKÁ Marta - SALAVA Jaroslav - JIRSA Ondřej - HAJŠLOVÁ Jana:
Fusarium species and mycotoxins in Czech oat harvest, 2007-2011.
Zborník abstraktov z XIX. Slovenskej a českej konferencie o ochrane rastlín. Nitra, September 5-7, 2012 / Editori: Peter Bokor, Monika Tóthová, XIX, 2012, 113-114

JIRSA Ondřej - POLIŠENSKÁ Ivana - KOSTELANSKÁ Marta - NEDOMOVÁ Lenka - ŠTĚRBA Zdeněk - HAJŠLOVÁ Jana - KUCHYNKOVÁ Hana:
Effects of agronomic factors on mycotoxin content in oats. (Vliv agronomických faktorů na obsah mykotoxinů v ovsu).
Zborník abstraktov z XIX. Slovenskej a českej konferencie o ochrane rastlín. Nitra, September 5-7, 2012, XIX, 2012, 110-111

KMOCH Martin - ŠAFRÁNKOVÁ Ivana - POLIŠENSKÁ Ivana - POKORNÝ Radovan: Vliv hybridu na infekci obilek kukuřice (Zea mays L.) houbami rodu Fusarium. Influence of hybrid on infection by Fusarium in maize grains.
Úroda, 59, 2011, 12, 217-220 ISSN: 0139-6013

POLIŠENSKÁ Ivana - JIRSA Ondřej - NEDOMOVÁ Lenka:
Kontaminace ovsa a ovesných produktů fuzáriovými mykotoxiny. (Contamination of oats and oat products with Fusarium mycotoxins).
Úroda, 59, 2011, 2, 26-30 ISSN: 0139-6013  

POLIŠENSKÁ Ivana - JIRSA Ondřej:
Kvalita odrůd potravinářské pšenice ve sklizních 2010 - 2011 v ČR.
Jakost obilovin 2011, 2011, 5s.  

JIRSA Ondřej - POLIŠENSKÁ Ivana - PALÍK Slavoj:
Kvalita potravinářských obilovin 2011. Qauality of food cereals from the harvest 2011. Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 53-58 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/3-2011/kvalita-potravinarskych-obilovin-2011

JIRSA Ondřej - PALÍK Slavoj - POLIŠENSKÁ Ivana:
Kvalita pšenice a žita 2011.
Jakost obilovin 2011, 2011, 11s.  

JIRSA Ondřej - PALÍK Slavoj - POLIŠENSKÁ Ivana:
Kvalita pšenice a žita ze sklizně roku 2010.
Farmář,17, 2011, 2, 14-17 ISSN: 1210-9789  

JIRSA Ondřej - POLIŠENSKÁ Ivana - PALÍK Slavoj:
Kvalita pšenice ze sklizně 2010 v České republice. (Quality of wheat hervest 2010 in the Czech Republic).
Úroda, 59, 2011, 8, 29-33 ISSN: 0139-6013

JIRSA Ondřej - POLIŠENSKÁ Ivana:
Identification of Fusarium damaged wheat kernels using image analysis.
Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, 59, 2011, 5, 125-130 ISSN: 1211-8516  
   http://www.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=51329;download=82059

POLIŠENSKÁ Ivana - NEDOMOVÁ Lenka - VYHNÁNEK Tomáš:
Characterisation of oat genetic resources using electrophoresis of Avenins.
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 47, 2011, 4, 166-171 ISSN: 1212-1975  
   http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/53381.pdf

POLIŠENSKÁ Ivana:
Fuzáriové mykotoxiny v obilovinách sklizně 2010. (Fusarium mycotoxins in cereals harvested in the year 2010).
Obilnářské listy, 19, 2011, 1, 9-12 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/1-2011/fuzariove-mykotoxiny

POLIŠENSKÁ Ivana - JIRSA Ondřej - NEDOMOVÁ Lenka:
Contamination of Czech oats by Fusarium mycotoxins and the infleuence of processing. ICOFF 2011, 20-23 November 2011 Taipei, Taiwan, 2011, Poster No. P2-247

POLIŠENSKÁ Ivana - JIRSA Ondřej - NEDOMOVÁ Lenka:
Kontaminace ovsa a ovesných produktů fuzáriovými mykotoxiny. (Contamination of oats and oat products with Fusarium mycotoxins).
Úroda, 59, 2011, 2, 26-30 ISSN: 0139-

JIRSA Ondřej - PALÍK Slavoj - POLIŠENSKÁ Ivana:  
Kvalita pšenice a žita ze sklizně roku 2010.
Farmář,17, 2011, 2, 14-17 ISSN: 1210-9789

POLIŠENSKÁ Ivana - Pfohl-Leszkowicz Annie - Hadjeba K. - DOHNAL Vlastimil - JIRSA Ondřej - DENEŠOVÁ Olga - JEŽKOVÁ Alena - MACHARÁČKOVÁ P.:
Occurrence of ochratoxin A and citrinin in Czech cereals and comparison of two HPLC methods for ochratoxin A detection.
Food Additives and Contaminants, Part A, 27, 2010, 11, 1545-1557

NESVADBA Zdeněk - HORÁČKOVÁ Simona - TVARŮŽEK Ludvík - POLIŠENSKÁ Ivana:
Vliv inokulace houbou Fusarium culmorum na obsah deoxynivalenolu a výnosové znaky u dihaploidních linií jarního ječmene. (Effect of Fusarium culmorum inoculation on deoxynivalenol content and yield traits in springbarley doubled haploids).
Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 96-99 ISSN: 1212-138X
http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-4-10.pdf

POLIŠENSKÁ Ivana:
Fuzáriové mykotoxiny v obilovinách v ČR v letech 2005 – 2010 a jejich vliv na kvalitu. Jakost obilovin 2010. Sborník, 5s.

JIRSA Ondřej - PALÍK Slavoj - POLIŠENSKÁ Ivana:
Kvalita potravinářských obilovin 2010.
Jakost obilovin 2010. Sborník, 6s.

DOHNAL Vlastimil - JEŽKOVÁ Alena - POLIŠENSKÁ Ivana - KUCA Kamil: Determination of Fumonisins in Milled Corn Grains Using HPLC-MS.
Journal of Chromatographic Science, 48, 2010, 8, 680-683 ISSN: 0021-9665

ŠLIKOVÁ Svetlana - ŠROBÁROVÁ Antónia - ŠUDYOVÁ Valéria - POLIŠENSKÁ Ivana - GREGOVÁ Edita - MIHÁLIK Daniel:
Response of oat cultivars to Fusarium infection with a view to their sustainability for food use.
Biológia, 65, 2010, 4, 609-614 ISSN: 0006-3088

MILOTOVÁ Jarmila - VACULOVÁ Kateřina - TVARŮŽEK Ludvík - POLIŠENSKÁ Ivana:
Hodnocení obsahu DON v zrně donorů ječmene jarního s definovanými hospodářsky významnými znaky.
Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo: Zborník abstraktov zo 6. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 26. - 27. mája 2010, 6, 2010, 64-68

POLIŠENSKÁ Ivana:
Patogeny Fusarium Spp. na ovsu.
Rezistence obilnin k chorobám , 2010, 36-40  
   http://www.vurv.cz/sites/File/Publications/ISBN978-80-7427-038-3.pdf

POLIŠENSKÁ Ivana - JIRSA Ondřej - SALAVA Jaroslav - MATUŠINSKY Pavel - PROKEŠ Josef:
Fuzáriové mykotoxiny a patogeny Fusarium v obilovinách sklizně roku 2009.
Obilnářské listy, 18, 2010, 1, 12-16 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-1-10.pdf

POLIŠENSKÁ, Ivana - JIRSA, Ondřej - SALAVA, Jaroslav - MATUŠINSKY, Pavel - PROKEŠ, Josef
Fuzáriové mykotoxiny a patogeny Fusarium v obilovinách sklizně roku 2009. Obilnářské listy, 18, č. 1, 2010, s. 12-16.

JIRSA, Ondřej - POLIŠENSKÁ, Ivana - NEDOMOVÁ, Lenka
Sledování fuzáriových mykotoxinů v pšenici aovsu v letech 2005 - 2009. XL. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Sborník souhrnů sdělení, VÚPP, v.v.i. 2010, s. 20-21.

MILOTOVÁ, Jarmila - VACULOVÁ, Kateřina - TVARŮŽEK, Ludvík - POLIŠENSKÁ, Ivana
Hodnocení obsahu DON v zrně donorů ječmene jarního s definovanými hospodářsky významnými znaky. Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo: Zborník abstraktov zo 6. vedeckejkonferencie s medzinárodnou účasťou 26. - 27. mája 2010.  Piešťany, Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, VÚRV, 2010, s. 64-68.

POLIŠENSKÁ, Ivana - KOSTELANSKÁ, Marta - VÁŇOVÁ, Marie - HAJŠLOVÁ, Jana - JIRSA, Ondřej - NEDOMOVÁ, Lenka - ŠTĚRBA, Zdeněk - ŽIVOROVÁ, Růžena
Agronomic factors influencing DON-3-glucoside content in spring barley and oats - preliminary results. ISM Conference 2009. Worldwide Mycotoxin Reduction in Food and Feed Chains. Book of Abstracts: 9-11 September 2009, Tulln, Austria, Vienna University of Natural Resources and Appplied Life Sciences 2009, s. 233.

MILOTOVÁ, Jarmila - VACULOVÁ, Kateřina - TVARŮŽEK, Ludvík - POLIŠENSKÁ, Ivana
Selection of spring barley donors with low accumulation of deoxynivalenol mycotoxin.19th EUCARPIA Conference. Genetic Resources Section. Book of Abstracts: Ljubljana, Slovenia, May 26th - 29th, 2009. Ljubljana Kmetijski inštitut Slovenije 2009, s. 69.

VÁŇOVÁ, Marie - HAJŠLOVÁ, Jana - POLIŠENSKÁ, Ivana - JIRSA, Ondřej - KLEMOVÁ, Zuzana
Výskyt mykotoxinů v zrnu ozimé pšenice při různých způsobech zpracování půdy ve vztahu k předplodině a počasí vdaném roce. Obilnářské listy, 17, č. 4, 2009, s. 115-118.

ŠLIKOVÁ, Svetlana - ŠUDYOVÁ, Valéria - MARTINEK, Petr - POLIŠENSKÁ, Ivana - GREGOVÁ, Edita - MIHÁLIK, Daniel
Assessment of infection in wheat by Fusarium protein equivalent levels.European Journal of Plant Pathology, 124, č. 1, 2009, s. 163-170.

JIRSA, Ondřej - POLIŠENSKÁ, Ivana - MATUŠINSKY, Pavel
Monitoring askospor Gibberella zeae v porostu ozimé pšenice. Obilnářské listy, 17, č. 4, 2009, s. 95-98.

JIRSA, Ondřej - POLIŠENSKÁ, Ivana - MATUŠINSKY, Pavel
Sledování výskytu askospor Gibberella zeae v porostu ozimé pšenice. XVIII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin 2. - 4. září 2009: Sborník abstraktů, Brno, MZLU 2009, s. 83.

POLIŠENSKÁ, Ivana - SALAVA, Jaroslav - ŠINDELKOVÁ, Marie - MATUŠINSKY, Pavel - JIRSA, Ondřej
Výskyt patogenů Fusarium na obilovinách v ČR v letech 2006-2008. XVIII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin 2. - 4. září 2009: Sborník abstraktů, Brno MZLU v Brně 2009, s. 110.

VYŠOHLÍDOVÁ, Markéta - TVARŮŽEK, Ludvík - MATUŠINSKY, Pavel - POLIŠENSKÁ, Ivana
Hodnocení výskytu listových a klasových chorob jarního ječmene na lokalitě Kroměříž v roce 2009. Obilnářské listy, 17, č. 4, 2009, s. 107-110.

POLIŠENSKÁ, Ivana - PFOHL-LESZKOWICZ, Annie. - HADJEBA, K. - DOHNAL, Vlastimil - JIRSA, Ondřej - DENEŠOVÁ, Olga - JEŽKOVÁ, Alena - MACHARÁČKOVÁ, P.
Ochratoxin a citrinin v obilovinách sklizených v ČR: srovnání metod HPCL a ELISA. Mykotoxíny 2009. Zborník prednášok z V. odborného semináru s medzinárodnou účasťou Bratislava 15. -16.10. 2009. Praha, VŠCHT 2009, s. 31-38.

JIRSA, Ondřej - TVARŮŽEK, Ludvík - POLIŠENSKÁ, Ivana
Fungicide effect on FHB and DON in wheat and barley [elektronický zdroj]. ISM Conference 2009. Worldwide Mycotoxin Reduction in Food and Feed Chains. Book of Abstracts: 9-11 September 2009, Tulln, Austria. Vienna, University of Natural Resources and Appplied Life Sciences 2009, s. 46

POLIŠENSKÁ, Ivana - GERMEIER, Christoph U. - BISELLI, Scarlett - HERRMANN, Matthias H. - MURARIU, Danela - NEDOMOVÁ, Lenka - REDAELLI, Rita - TERZI, Valeria - TVARŮŽEK, Ludvík
Fusarium mycotoxins in Avena genetic resources. XVIII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin 2. - 4. září 2009. Sborník abstraktů. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2009, s. 109.

TVARŮŽEK, Ludvík - POLIŠENSKÁ, Ivana
Význam fungicidní ochrany pšenice ozimé proti klasovým fuzáriím z pohledu efektivity celého systému. Obilnářské listy, 17, č. 3, 2009, s. 70-72.

GERMEIER, Christoph U - BULINSKA-RADOMSKA, Zofia - DIMBERG, Lena - HERRMANN, Matthias H. - KOENIG, Jean - BRANLARD, Gerard - MURARIU, Danela - POLIŠENSKÁ, Ivana - REDAELLI, Rita - TERZI,Valeria
Avena genetic resources for quality in human consumption (AVEQ) - a European project on nutritional quality in Avena genetic resources.19th EUCARPIA Conference. Genetic Resources Section. Book of Abstracts: Ljubljana, Slovenia, May 26th -29th, 2009. Ljubljana Kmetijski inštitut Slovenije 2009, s. 91.

HADJEBA-MEDJDOUB, Kheira - TOZLOVANU-FERGANE, Mariana - POLIŠENSKÁ, Ivana - PFOHL-LESZKOWICZ, Annie
Occurrence of mycotoxins in domestic (cat) pet food: Correlation with reduced fertility and still birth. ISM Conference 2009. Worldwide Mycotoxin Reduction in Food and Feed Chains. Book of Abstracts: 9-11September 2009, Tulln, Austria, Vienna University of Natural Resources and Appplied Life Sciences 2009, s. 188.

JEŽKOVÁ, Alena - ŽĎÁROVÁ KARASOVÁ, Jana - DOHNAL, Vlastimil - POLIŠENSKÁ, Ivana
Vývoj metodiky extrakce na tuhé fázi a HPLC-MS pro stanovení deoxynivalenolu v ječmeni a sladu.Chemické listy, 103, č. 8, 2009, s. 679-683.

JIRSA, Ondřej - POLIŠENSKÁ, Ivana - SALAVA, Jaroslav - NEDOMOVÁ, Lenka - ŠINDELKOVÁ, Marie
Occurrence of Fusarium mycotoxins in oats. 5th International Congress Flour - Bread `09, 7th Croatian Congress of Cereal Technologists: Opatija, October 21-23, 2009. Osijek,  University of Osijek, 2009, s. 74.

JIRSA, Ondřej - POLIŠENSKÁ, Ivana
Image and spectral analysis of fusarium-damaged wheat grain. 4th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis: November 4-6, 2009, Prague, Book of  Abstracts, 2009, s. 375.

KMOCH, Martin - ŠAFRÁNKOVÁ, Ivana - POLIŠENSKÁ, Ivana
Výskyt patogenů obilky hybridů kukuřice seté vroce 2008. XVIII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin 2. - 4. září 2009: Sborník abstraktů, MZLU, 2009, s. 85.

KOSTELANSKÁ, Marta - HAJŠLOVÁ, Jana - POLIŠENSKÁ, Ivana - MALACHOVÁ, Alexandra - ZACHARIASOVÁ, Milena
Assessment of analytical approaches for control of T-2 and HT-2 in oat and oat derived products. ISM Conference 2009. Worldwide Mycotoxin Reduction in Food and Feed Chains. Book of Abstracts: 9-11 September 2009, Tulln, Austria. Vienna, University of Natural Resources and Appplied Life Sciences 2009, s. 200.

POLIŠENSKÁ, Ivana - JIRSA, Ondřej - SALAVA, Jaroslav
Fuzáriové mykotoxiny a patogeny rodu Fusarium v obilninách sklizně 2008. Obilnářské listy, 17, č. 1, 2009, s. 3-6.

POLIŠENSKÁ, Ivana - JIRSA, Ondřej
Fuzáriové mykotoxiny v obilovinách sklizně 2008. Mlynářská ročenka 2009: Mlynářské noviny, 2009, s.97-109.

POLIŠENSKÁ, Ivana - JIRSA, Ondřej
Kontaminace obilovin fuzáriovými mykotoxiny. Úroda, 57, č. 5, 2009, s. 18-20.

POLIŠENSKÁ, Ivana - JIRSA, Ondřej
Klasová fuzária a výskyt mykotoxinů v ozimé pšenici. Farmář 15, č. 7, 2009, s.XXI-XXIV.

POLIŠENSKÁ, Ivana - PFOHL-LESZKOWICZ, Annie - DOHNAL, Vladimír - HADJEBA, Kheira - JIRSA, Ondřej
Occurrence of ochratoxin A and citrinin in cereals from the Czech Republic - comparison of HPLC and ELISA methods.ISM Conference 2009. Worldwide Mycotoxin Reduction in Food and Feed Chains. Book of Abstracts: 9-11 September 2009, Tulln, Austria, Vienna University of Natural Resources and Appplied Life Sciences 2009, s. 234.

POLIŠENSKÁ, Ivana - HAJŠLOVÁ, Jana - VÁŇOVÁ, Marie - SALAVA, Jaroslav - JIRSA, Ondřej - ŠLIKOVÁ, Svetlana - MATUŠINSKY, Pavel
Fusarium pathogens occurrence and mycotoxin content in wheat. (Výskyt fuzáriových patogenů a obsah mykotoxinů v pšenici) Cereal Research Communications, 36, 2008, Suppl. B, s.521-524 Maďarsko

POLIŠENSKÁ, Ivana - SALAVA, J. - TVARŮŽEK, Ludvík - WOLF, Gerhard A. - WEINERT, Joachim - MATUŠINSKY, Pavel
Fusarium pathogens on cereals and occurrence of their toxins in the Czech Republic. (Původci Fusarium na obilovinách a výskyt jejich toxinů v České republice) ICPP 2008, 9th International Congress of Plant Pathology, 90, 2008, 2, Supplement, s.324 Itálie

POLIŠENSKÁ, Ivana - KUBÍČEK, Josef - DOHNAL, Vlastimil - JIRSA, Ondřej - JEŽKOVÁ, Alena - SPITZER, Tomáš
Maize ear rot, Fusarium mycotoxins and ergosterol content in maize hybrids. (Fuzáriová hniloba palic, obsah fuzáriových mykotoxinů a ergosterolu v hybridech kukuřice) Cereal Research Communications, 36, 2008, Suppl. B, s.381-383 Maďarsko

POLIŠENSKÁ, Ivana
Fuzáriové mykotoxiny v obilovinách. (Fusarium mycotoxins in cereals) Mlynářská ročenka 2008, 2007, s.60-63 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana - SÝKOROVÁ, Světlana - MATĚJOVÁ, Eva - CHRPOVÁ, Jana - NEDOMOVÁ, Lenka
Occurrence of deoxynivalenol in Czech grain. (Výskyt deoxynivalenolu v českém obilí) World Mycotoxin Journal, 1, 2008, 3, s.299-305 Nizozemsko

POLIŠENSKÁ, Ivana
Sklizeň obilovin 2007 z hlediska obsahu mykotoxinů. (The cereal harvest in 2007 with regard to mycotoxin content) Obilnářské listy, 16, 2008, 1, s.7-10 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana
Vážná hrozba pro světovou sklizeň pšenice. (A serious threat to the world wheat crop) Obilnářské listy, 16, 2008, 4, s.127-128 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana - NEDOMOVÁ, Lenka - TVARŮŽEK, Ludvík
Fusarium mycotoxins in oat varieties. IOC 2008. Minneapolis, MN June 28 - July 2, 2008, 2008, Section V.

NESVADBA, Zdeněk - JEŽÍŠKOVÁ, Ivana - POLIŠENSKÁ, Ivana - TVARŮŽEK, Ludvík
The use of SSR markers to predict Fusarium head blight resistance in chosen spring barley genotypes. (Využití SSR markerů k predikci rezistence k fuzarióze klasu u vybraných genotypů jarního ječmene) Journal of Plant Pathology, 90, 2008, 3, Suppl., X International Fusarium and Fusarium Genomics Workshop 2008, Abstracts of presentations, Alghero, Sardinia (Italy), August 30 - September 2, 2008, s.S 3.27 Itálie

NEDOMOVÁ, Lenka - HOZLÁR, Peter - DVONČOVÁ, Daniela - POLIŠENSKÁ, Ivana
Grain quality characteristics in oats under conditions of the Czech Republic and Slovac Republic. (Kvalitativní znaky zrna ovsa v podmínkách České republiky a Slovenské republiky) IOC 2008. Minneapolis, MN June 28 - July 2, 2008, 2008, s.Section II-8 USA

NESVADBA, Zdeněk - POLIŠENSKÁ
Effect of Fusarium culmorum infection on yield traits and deoxynivalenol content in spring barley doubled haploids. (Vliv napadení Fusarium culmorum na výnosové znaky a obsah deoxynivalenolu v dihaploidních liniích jarního ječmene) 10th International Barley Genetics Symposium, Abstracts of Presentations, 2008, s.1s. Sýrie

GREGOVÁ, Edita - ŠLIKOVÁ, Svetlana - ŠUDYOVÁ, Valéria - MIHÁLIK, Daniel - MARTINEK, Petr - POLIŠENSKÁ, Ivana
Kernel contamination in interspecific lines of wheat after artificial infection with Fusarium culmorum Sacc. (Kontaminace zrna mezidruhových linií pšenice po umělé infekci Fusarium culmorum Sacc.) Cereal Research Communications, 36, 2008, Suppl. B, s.99-101 Maďarsko

HORÁČKOVÁ, Simona - NESVADBA, Zdeněk - POLIŠENKÁ, Ivana
Hodnocení výskytu virových zakrslostí obilnin u vybraných odrůd ječmen, pšenice a tritikale. (Evaluation of the severity of BYDV and WDV in selected barley, wheat and triticale cultivars) Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín. Zborník z 15. vedeckej konferencie 12. - 13. novenber 2008, 2008, s.112-113 Slovensko

JIRSA, Ondřej - KLEM, Karel - POLIŠENSKÁ, Ivana - BABUŠNÍK, Jiří
Prediction of deoxynivalenol content in wheat using spectral reflectance. (Predikce obsahu deoxynivalenolu v pšenici s využitím spektrální reflektance) ICPP 2008, 9th International Congress of Plant Pathology, 90, 2008, 2, Supplement, s.321 Itálie

JIRSA, Ondřej - POLIŠENSKÁ, Ivana
Use of a fiber-optic spectrometer to predict deoxynivalenol content in grain. (Využití spektrometru s optickými vlákny k prognóze obsahu deoxynivalenolu v zrnu) VIII Miedzynarodowa Konferencja Naukowa \Mikotoksyny i grzyby plesniowe\, 8, 2008, s.31 Česká republika

JIRSA, Ondřej - BABUŠNÍK, Jiří - KLEM, Karel - POLIŠENSKÁ, Ivana
Vývoj metody pro screeningová stanovení mykotoxinů v obilovinách. (Development of a method for mycotoxin screening assessments in cereals) Obilnářské listy, 16, 2008, 2, s.35-38 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana
Konference Jakost obilovin 2003 v Kroměříži. Agrární obzor, 2003, 22, s.3 Česká republika Jn

POLIŠENSKÁ, Ivana
Obsah mykotoxinů v potravinářské pšenici v roce 2003. Jakost obilovin 2003, 2003, s.49-50 Česká republika Jn

POSPÍŠIL, Antonín - BENADA, Jaroslav - NEDOMOVÁ, Lenka - POLIŠENSKÁ, Ivana
Incidence variability of wheat bunts (Tilletia caries (DC) Tul. and T. laevis Kühn) in field trials. (Variabilita výskytu mazlavých snětí na pšenici (Tilletia caries (DC) Tul. a T. Laevis Kühn) v polních pokusech) Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz Journal of Plant Diseases and Protection, 107, 2000, 1, s.74-80 Německo Jn

VACULOVÁ, Kateřina - POLÁKOVÁ, Kateřina - POLIŠENSKÁ, Ivana
Šlechtění obilovin na snížený obsah fytátů v zrně - alternativní cesta ke zlepšení využitelnosti fosforu. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín, 10, 2003, s.48-52 Slovensko Kr

VÁŇOVÁ, Marie - POLIŠENSKÁ, Ivana - VEJL, P. - SKUPINOVÁ, S.
Differentiation of cereal eyespot fungi using morphologic characteristics and PCR diagnostic tests. (Detekce a identifikace původce stéblolamu podle morfologických znaků a pomocí metod polymerázové řetězové reakce.) Plant Protection Science, 36, 2000, 2, s.57-64 Česká republika Jn

VEJL, P. - SKUPINOVÁ, S. - POLIŠENSKÁ, Ivana - VÁŇOVÁ, Marie
Distinguishing isolates of cereal stem disease pathogens of the genus Tapesia from iIsolates of Fusarium and Rhizoctonia using the RAPD method. (Odlišení izolátů původců chorob stébel obilovin rodu Tapesia od izolátů rodů Fusarium a Rhizoctonia metodou RAPD) Plant Protection Science, 36, 2000, 4, s.132-140 Česká republika Jn

BUREŠOVÁ, Iva - POLIŠENSKÁ, Ivana
Kvalita potravinářské pšenice a žita 2005. (Quality of bread wheat and rye in 2005) Agromanuál, 1, 2006, 2, s.42-44 Česká republika

BUREŠOVÁ, Iva - POLIŠENSKÁ, Ivana
Požadavky Evropské unie na kvalitu obilovin. (EU requirements for cereal grain quality) Farmář, 11, 2005, 12, s.28-30 Česká republika

KLEM, Karel - POLIŠENSKÁ, Ivana - SPÁČILOVÁ, Václava - BABUŠNÍK, Jiří
Rezidua herbicidů v půdě - vliv půdních vlastností, zpracování půdy a předplodiny. (Herbicide residues in soil - effects of soil properties, soil tillage and previous crop) Obilnářské listy, 13, 2005, 6, s.109-114 Česká republika

MATUŠINSKY, Pavel - POLIŠENSKÁ, Ivana - MIKOLÁŠOVÁ, Renata - SPITZER, Tomáš
Pohlavní rozmnožování stéblolamu v ČR. (Possibility of sexual reproduction of Oculimacula spp. in the Czech Republic) XVII. česká a slovenská konference o ochraně rostlin 2006, 2006, s.239 Česká republika

NEDOMOVÁ, Lenka - GREGOVÁ, Edita - POLIŠENSKÁ, Ivana - VYHNÁNEK, Tomáš
Characterisation of the genetic oat resources of domestic origin by electrophoretic separation of storage proteins. (Charakteristika genetických zdrojů ovsa domácího původu pomocí elektroforetické separace zásobních bílkovin) Plant Genetic Resources and Their Exploitation in the Plant Breeding for Food and Agriculture, Book of Abstracts - 18th EUCARPIA, 2007, s.100 Slovensko

NESVADBA, Zdeněk - TVARŮŽEK, Ludvík - MILOTOVÁ, Jarmila - ŠPUNAROVÁ, Marie - POLIŠENSKÁ, Ivana
Hodnocení genotypů jarního ječmene na odolnost k fuzariovému vadnutí klasu po umělé infekci. (Evaluation of spring barley genotypes for resistance to Fusarium head blight after artificial infection) Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín 2004, 11, 2004, s.134-136 Slovensko

NESVADBA, Zdeněk - VYHNÁNEK, Tomáš - JEŽÍŠKOVÁ, Ivana - TVARŮŽEK, Ludvík - POLIŠENSKÁ, Ivana
Využití DNA markerů pro predikci rezistence k fuzáriovému vadnutí klasů u vybraných genotypů ozimého ječmene. (The use of DNA markers for prediction of fusarium head blight resistance in chosen winter barley genotypes) Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín, 14, 2007, s.172-173 Slovensko

PALÍK, Slavoj - BUREŠOVÁ, Iva - POLIŠENSKÁ, Ivana - TICHÝ, František - ŠPUNAR, Jaroslav
Erfahrungsbericht über die Qualität der tschechischen Weizenernte 2007 und über neue Perspektiven für den Weizenanbau in der Tschechischen Republik. (Zpráva o kvalitě produkce pšenice v České republice v roce 2007 a nových perspektivách pěstování pšenice v České republice ) Getreidetechnologie, 61, 2007, 5, s.281-283 Německo

POLIŠENSKÁ, Ivana - NESVADBA, Zdeněk - VÁŇOVÁ, Marie
9. evropský seminář o fuzáriích. (9th European Fusarium Seminar) Obilnářské listy, 14, 2006, 5-6, s.88-90 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana
Aplikace limitů pro fuzáriové mykotoxiny v obilovinách v ČR. (Application of limits for fusarium mycotoxins in cereals in the Czech Republic) Sborník referátů ze semináře \Současné představy a požadavky na kvalitu rostlinných produktů\, 2006, s.62-65 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana - GREGOVÁ, Edita - NEDOMOVÁ, Lenka
Charakterizace odrůd ovsa registrovaných v České republice elektroforetickou separací zásobních proteinů. (Characterization of oat varieties registered in the Czech Republic using electrophoretic separation of storage proteins) Hodnotenie genetických zdrojov rastlín, 4, 2005, s.201-202 Slovensko

POLIŠENSKÁ, Ivana - BUREŠOVÁ, Iva
Deoxynivalenol v potravinářské pšenici v roce 2004. (Deoxynivalenol in bread wheat in 2004) Úroda, 53, 2005, 1, s.18-19 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana - DOHNAL, Vladimír - JEŽKOVÁ, Alena
Fumonisins in maize and their determination by the ELISA and HPLC methods. Poster. (Fumonisiny v kukuřici a jejich zjištění metodami ELISA a HPLC) 3rd International Symposium on Recent Advances in Food Analysis, 2007, s.270 Česká republika Byl sledován obsah fumonisinů u šesti hybridů kukuřice pěstovaných na třech lokalitách České republiky. Analýzy byly prováděny imunochemickou ELISA metodou s limitem detekce (LOD) pro celkový obsah fumonisinů 200 ug/kg a z?roveň pomocí referenční HPLC metody. Korelační koeficient mezi výsledky získanými ELISA metodou a mezi součtem hodnot obsahu fumonisinu B1 a B2 zjištěnými pomocí HPLC činil 0,95. Ve sledovaném sklizňovém roce 2006 byly zjištěny velké rozdíly jak mezi jednotlivými sledovanými lokalitami tak také mezi jednotlivými hybridy. Nejvyšší úroveň obsahu mykotoxinů byla zjištěna v typické kukuřičné produkční oblasti jižní Moravy. V závislosti na konkrétním hybridu se hodnoty pohybovaly mezi 1237 ppb a 21935 ppb. Identický soubor hybridů na lokalitě střední Moravy měl obsah fumonisinů v rozmezí pod LOD až 2831 ppb.

POLIŠENSKÁ, Ivana - TVARŮŽEK, Ludvík
Fusarium mycotoxins in Czech commercial wheat in 2003-2005. (Fuzáriové mykotoxiny v pšenici v České republice v letech 2003-2005) European Fusarium Seminar, EFS9, Book of Abstracts, 19 - 22 September 2006, Wageningen, The Netherlands, 2006, s.32 Nizozemsko

POLIŠENSKÁ, Ivana - TVARŮŽEK, Ludvík
Fuzária a fuzáriové mykotoxiny v potravinářské pšenici v ČR v letech 2003-2004. (Fusarium spp. and Fusarium mycotoxins in breadmaking wheat in the Czech Republic in 2003-2004) Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin, 2005, s.233-237 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana - PROKEŠ, Josef
Fuzáriové mykotoxiny v jarním ječmeni. (Fusarium mycotoxins in spring barley) Úroda, 54, 2006, 1, s.tem. příl. JARNÍ OBILNINY, s. 18-19 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana
Fuzáriové mykotoxiny v obilovinách. (Fusarium mycotoxins in cereals) Sborník z konference Jakost obilovin 2005, 2005 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana
Fuzáriové mykotoxiny v obilovinách sklizně 2007. (Fusarium mycotoxins in cereals of the 2007 harvest) Jakost obilovin 2007, 2007, s.5s. Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana - NEDOMOVÁ, Lenka - TVARŮŽEK, Ludvík
Fuzáriové mykotoxiny v ovsu. (Fusarium mycotoxins in oats) Obilnářské listy, 15, 2007, 1, s.9-11 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana
Konference \Jakost obilovin 2003\ v Kroměříži. (The conference \Quality of Cereal Crops in 2003\ in Kroměříž) Obilnářské listy, 12, 2004, 1, s.4 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana
Konference \Jakost obilovin 2005\ v Kroměříži. (The conference \Quality of Cereals in 2005\ in Kroměříž) Obilnářské listy, 13, 2005, 6, s.114-116 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana
Konference BCPC (Britské rady pro ochranu rostlin) 2005 ve Velké Británii. (British Crop Protection Conference 2005 in Great Britain) Obilnářské listy, 14, 2006, 1, s.16-17 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana
Kontaminanty v obilovinách - novinky v legislativě. (Contaminants in cereals - novelties in legislation) Obilnářské listy, 15, 2007, 3, s.58-60 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana
Limity EU pro obsah fuzáriových mykotoxinů v obilovinách a situace v ČR. (EU limits for Fusarium mycotoxins content in cereals and the state in the Czech Republic) Obilnářské listy, 13, 2005, 3, s.49-51 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana - NEDOMOVÁ, Lenka - TVARŮŽEK, Ludvík - ŠINDELKOVÁ, Marie
Obsah fuzáriových mykotoxinů v ovsu. (The content of Fusarium mycotoxins in oats) Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2007, 2007, s.408-413 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana
Obsah mykotoxinů a technologická jakost pšenice ze sklizně roku 2003. (Mycotoxin content and breadmaking quality in wheat from the 2003 harvest) Úroda, 52, 2004, 5, s.12-13 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana
Obsah mykotoxinů v potravinářské pšenici v roce 2003. (Mycotoxin content in bread wheat in 2003) Mlynářská ročenka 2004, 2004, s.109-111 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana
Obsah mykotoxinů v potravinářské pšenici v roce 2004. (Mycotoxin content in bread wheat in 2004) Mlynářská ročenka 2005, 2005, s.42-46 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana
Obsah mykotoxinů v potravinářské pšenici v roce 2004. (Mycotoxin content in bread wheat in 2004) Jakost obilovin 2004, 2004

POLIŠENSKÁ, Ivana - TVARŮŽEK, Ludvík
Occurence of Fusarium mycotoxins in Czech wheat in 2003-2004. (Výskyt fuzariových mykotoxinů v českých pšenicích v letech 2003-2004) The BCPC International Congress 2005, 2005, s.437-440 Velká Británie

POLIŠENSKÁ, Ivana - TVARŮŽEK, Ludvík
Relationships between deoxynivalenol content, presence of kernels infected by Fusarium spp. pathogens and visually scabby kernels in Czech wheat in 2003-2005. (Vztah mezi obsahem deoxynivalenolu, přítomností zrn napadených patogeny Fusarium spp. a fuzariózními zrny v české pšenici v letech 2003-2005) Cereal Research Communications, 35, 2007, 3, s.1437-1448 Maďarsko

POLIŠENSKÁ, Ivana - KLEM, Karel - BABUŠNÍK, Jiří
Use of spectral reflectance to predict deoxynivalenol content in wheat. (Využití spektrální reflektance k predikci obsahu deoxynivalenolu v pšenici) European Fusarium Seminar, EFS9, Book of Abstracts, 19 - 22 September 2006, Wageningen, The Netherlands, 2006, s.33 Nizozemsko

POLIŠENSKÁ, Ivana
Vliv skladování na obsah mykotoxinů v obilovinách. (Storage effects on mycotoxin concentration in cereals) Obilnářské listy, 14, 2006, 3, s.49-51 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana
Výskyt fuzariózních zrn a obsah mykotoxinů v pšenici. (Occurrence of scabby kernels and mycotoxin content in wheat) Úroda, 54, 2006, 7, s.tem. příloha OZIMÁ PŠENICE, s. 5-7 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana
Základní aspekty a rizika skladování obilnin. (Basic aspects and risks of cereal storage) AGRO, 12, 2007, 3, s.50-52 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana
Zásady správné zemědělské a výrobní praxe z hlediska redukce obsahu fuzáriových mykotoxinů v obilovinách - doporučení Evropské komise. (Principles of good agricultural and manufacturing practice considering reduction in Fusarium mycotoxin content in cereal crops - European Commission recommendation) Obilnářské listy, 13, 2005, 4, s.86-87 Česká republika

PROKEŠ, Josef - POLIŠENSKÁ, Ivana
Fusariové mykotoxiny ve sladovnickém ječmeni v ČR. (Fusarium mycotoxins in malting barley in the Czech Republic) 22. Pivovarsko-sladařské dny, Praha 1. - 2. listopad 2007. Sborník přednášek a posterů, 22, 2007, s.4s. Česká republika

TICHÝ, František - BENADA, Jaroslav - POLIŠENSKÁ, Ivana
Vše pro omezení výskytu mykotoxinů. (All measures to limit mycotoxin occurrence) Zemědělec, odborný a stavovský týdeník, 13, 2005, 36, s.25,27 Česká republika

Akce dokumentů