Palík Slavoj - publikace

Autor a spoluautor publikací

POLIŠENSKÁ Ivana - JIRSA Ondřej - PALÍK Slavoj - SEDLÁČKOVÁ Irena:
Kvalita potravinářské pšenice sklizené v roce 2012.
Úroda, 61, 2013, 8Pšenice, 20-23 ISSN: 0139-6013  

JIRSA Ondřej - POLIŠENSKÁ Ivana - PALÍK Slavoj - SEDLÁČKOVÁ Irena:
Kvalita potravinářských obilovin 2012. (Quality of food cereals from the harvest 2012). 
Obilnářské listy, 21, 2013, 2, 35-39 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/2-2013/35-39

JIRSA Ondřej - POLIŠENSKÁ Ivana - PALÍK Slavoj:
Kvalitativní parametry potravinářské pšenice.
Agromanuál, 7, 2012, 7, 84-86 ISSN: 1801-7673

POLIŠENSKÁ Ivana - JIRSA Ondřej - PALÍK Slavoj:
Kvalita potravinářské pšenice a žita 2011.
Mlynářská ročenka 2012: Mlynářské noviny - příloha, 77-88 ISSN: 1214-6374

VÁŇOVÁ Marie - PALÍK Slavoj - JIRSA Ondřej:
Vliv předplodiny, ročníku, intenzity pěstování a odrůdy na výnos a jakostní parametry jarního ječmene.
Listy cukrovarnické a řepařské, 127, 2011, 9/10, 298-303 ISSN: 1210-3306  
   http://www.cukr-listy.cz/on_line/2011/PDF/298-303.pdf

JIRSA Ondřej - POLIŠENSKÁ Ivana - PALÍK Slavoj:
Kvalita potravinářských obilovin 2011. Qauality of food cereals from the harvest 2011.
Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 53-58 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/3-2011/kvalita-potravinarskych-obilovin-2011

 JIRSA Ondřej - PALÍK Slavoj - POLIŠENSKÁ Ivana:
Kvalita pšenice a žita 2011.
Jakost obilovin 2011, 2011, 11s.  

 JIRSA Ondřej - PALÍK Slavoj - POLIŠENSKÁ Ivana:
Kvalita pšenice a žita ze sklizně roku 2010.
Farmář,17, 2011, 2, 14-17 ISSN: 1210-9789  

 JIRSA Ondřej - POLIŠENSKÁ Ivana - PALÍK Slavoj: Kvalita pšenice ze sklizně 2010 v České republice. (Quality of wheat hervest 2010 in the Czech Republic).
Úroda, 59, 2011, 8, 29-33 ISSN: 0139-6013

JIRSA Ondřej - PALÍK Slavoj - POLIŠENSKÁ Ivana:  
Kvalita pšenice a žita ze sklizně roku 2010.
Farmář,17, 2011, 2, 14-17 ISSN: 1210-9789

BUREŠOVÁ Iva - PALÍK Slavoj:
Potravinářská kvalita žitného zrna. (Food quality of rye grain).
Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 110-112 ISSN: 1212-138X
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-4-10.pdf

JIRSA Ondřej - PALÍK Slavoj - POLIŠENSKÁ Ivana:
Kvalita potravinářských obilovin 2010.
Jakost obilovin 2010. Sborník, 6s.

BUREŠOVÁ Iva - PALÍK Slavoj:
Faktory ovlivňující pekárenskou kvalitu pšeničného zrna.
Farmář, 16, 2010, 6, Speciál: Ozimé obiloviny, s. XIII-XV ISSN: 1210-9789

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Pekárenská kvalita pšeničného zrna ze sklizně 2009. Úroda, 58, č. 1, 2010, s. 8-9.

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj - SEDLÁČKOVÁ, Irena
Kvalita pšenice a žita sklizně 2009. Obilnářské listy, 18, č. 1, 2010, s. 19-22.

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Faktory ovlivňující pekárenskou kvalitu pšeničného zrna. Farmář 16, č. 6, 2010, Speciál: Ozimé obiloviny, s. XIII-XV.

SEDLÁČKOVÁ, Irena - BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Jakost obilovin určených pro pekárenský průmysl.Sborník příspěvků XXXV. semináře o jakosti potravin a potravinových surovin. "Ingrovy dny" 5. 3. 2009, Brno, MZLU, 35, 2009 s. 229-234.

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Kvalita žitného zrna sklizeného v roce 2008. Úroda, 57, č. 1, 2009, s. 12.

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Pekárenská kvalita pšeničného zrna sklizeného v roce 2008. Úroda, 57, č. 1, 2009, s. 8-9.

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Počasí jako faktor pekárenské kvality pšeničného zrna. Obilnářské listy, 17, č. 1, 2009, s. 11-14.

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Odrůda jako faktor kvality pšeničného zrna. Úroda, 57, č. 3, 2009, s. 30-31.

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Kvalita zrna potravinářské pšenice ze sklizně 2008. Mlynářská ročenka 2009: Mlynářské noviny, 2009, s. 81-89.

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Kvalita žitného zrna ze sklizně 2008. Mlynářská ročenka 2009: Mlynářské noviny, 2009, s. 90-96.

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Kvalita vzorků potravinářské pšenice. Zemědělec, 17, č. 34, 2009, s. 19.

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Kvalita žita ze sklizně roku 2009. Farmář, 15, č. 12, 2009, s. 10-11.

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Kvalita potravinářské pšenice ze sklizně roku 2009. Farmář 15, č. 12, 2009, s. 8-10.

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Kvalita zrna potravinářské pšenice 2007. (Grain quality of bread wheat, 2007) Mlynářská ročenka 2008, 2007, s.53-56 Česká republika

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Kvalita zrna potravinářské pšenice sklizené v roce 2007. (Grain quality of bread wheat from the 2007 harvest) Obilnářské listy, 16, 2008, 1, s.11-14 Česká republika

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Kvalita žitného zrna. (Quality of rye grain) Mlynářská ročenka 2008, 2007, s.57-59 Česká republika

PALÍK, Slavoj
Aktuální stav a perspektivy obilnin. Úroda, 56, 2008, 12, s.85-87 Česká republika

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Déšť a kvalita obilovin. (Rain and grain quality) Úroda, 55, 2007, 4, s.17-19 Česká republika

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Kvalita potravinářské pšenice z roku 2007. (Quality of bread wheat from the 2007 harvest) Úroda, 55, 2007, 12, s.8-10 Česká republika

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Kvalita potravinářských obilovin. (Quality of food cereal crops) Mlynářská ročenka 2004, 2004, s.69-80 Česká republika

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Kvalita potravinářských obilovin 2007. (Quality of food cereals, 2007) Jakost obilovin 2007, 2007, s.10s. Česká republika

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Kvalita žita z roku 2007. (Quality of rye from the 2007 harvest) Úroda, 55, 2007, 12, s.10-11 Česká republika

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Odrůdové aspekty kvality potravinářské pšenice sklizně 2006. (Cultivar aspects of bread wheat quality from the 2006 harvest) Obilnářské listy, 15, 2007, 2, s.40-43 Česká republika

HRUŠKOVÁ, Marie - ŠVEC, Ivan - JIRSA, Ondřej - VÁŇOVÁ, Marie - PALÍK, Slavoj
Hodnocení vlivu odrůdy, režimu a ročníku pěstování na jakost pšenice. (Evaluation of the effects of cultivar, cropping practice and year on wheat quality) Obilnářské listy, 15, 2007, 4, s.81-87 Česká republika

HRUŠKOVÁ, Marie - ŠVEC, Ivan - JIRSA, Ondřej - VÁŇOVÁ, Marie - PALÍK, Slavoj
Kvalita vybraných odrůd potravinářské pšenice - změny vlivem režimu a ročníku pěstování. (Quality of selected cultivars of bread wheat - changes caused by crop management and year) Mlynářská ročenka 2007, 2007, s.152-175 Česká republika

PALÍK, Slavoj - BUREŠOVÁ, Iva - POLIŠENSKÁ, Ivana - TICHÝ, František - ŠPUNAR, Jaroslav
Erfahrungsbericht über die Qualität der tschechischen Weizenernte 2007 und über neue Perspektiven für den Weizenanbau in der Tschechischen Republik. (Zpráva o kvalitě produkce pšenice v České republice v roce 2007 a nových perspektivách pěstování pšenice v České republice ) Getreidetechnologie, 61, 2007, 5, s.281-283 Německo

PALÍK, Slavoj - BUREŠOVÁ, Iva
Potravinářská kvalita pšenice v ČR. (Breadmaking quality of wheat in the CR) XII. seminář šlechtitelů, 12, 2007, s.13-14 Česká republika

PALÍK, Slavoj
Slovo úvodem. (Introductory article) Obilnářské listy, 15, 2007, 1, s.1-2 Česká republika

ŠVEC, Ivan - HRUŠKOVÁ, Marie - JIRSA, Ondřej - VÁŇOVÁ, Marie - PALÍK, Slavoj
Vliv ročníku a intenzity pěstování - využití vícerozměrné analýzy dat. (Crop year and planting intensity effects - multivariate analysis applying) Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, 2007, s.375-380 (378-383) Česká republika

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Kvalita potravinářské pšenice v roce 2005. (Breadmaking quality of wheat in 2005) Úroda, 54, 2006, 7, s.tem. příloha OZIMÁ PŠENICE, s. 1 Česká republika

HRUŠKOVÁ, Marie - VÁŇOVÁ, Marie - ŠVEC, Ivan - JIRSA, Ondřej - KLEM, Karel - PALÍK, Slavoj
Vliv intenzity a ročníku pěstování na technologické parametry vybraných odrůd potravinářské pšenice. (Effect of growing intensity and crop year on breadmaking parameters in selected bread wheat cultivars) Obilnářské listy, 14, 2006, 3, s.56-59 Česká republika

PALÍK, Slavoj - TICHÝ, František - BUREŠOVÁ, Iva
Pěstitelské faktory ovlivňují kvalitu. (Growing factors affect grain quality) Zemědělský týdeník, 9, 2006, 30, s.příl. MRV 3/2006, s. 4-6 Česká republika

PALÍK, Slavoj - BENADA, Jaroslav - MARTINEK, Petr - VACULOVÁ, Kateřina - TICHÝ, František
Porostlost zrna a kvalita obilovin ze sklizně 2006. (Grain sprouting and cereal quality from the 2006 harvest) Obilnářské listy, 14, 2006, 4, s.69-71 Česká republika

PALÍK, Slavoj
Správná zemědělská praxe. Úvod. Správná zemědělská praxe. Sborník referátů, 2006, s.1-2 Česká republika

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Kvalita potravinářských obilovin ze sklizně 2006. (Quality of food cereals from the 2006 harvest) Obilnářské listy, 14, 2006, 5-6, s.85-88 Česká republika

ŠPUNAR, Jaroslav - PALÍK, Slavoj
Erfahrungsbericht über die Qualität der tschechischen Weizenernte 2006. (Zpráva o kvalitě produkce pšenice v České republice v roce 2006) Getreidetechnologie, 60, 2006, 5, s.287-288 Německo

VÁŇOVÁ, Marie - PALÍK, Slavoj - HAJŠLOVÁ, Jana - BUREŠOVÁ, Iva
Grain quality and yield of spring barley in field trials under variable growing conditions. (Kvalita zrna a výnos jarního ječmene v polních pokusech ve variabilních podmínkách pěstování) Plant, Soil and Environment, 52, 2006, 5, s.211-219 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - HRUŠKOVÁ, Marie - KLEM, Karel - PALÍK, Slavoj - BUREŠOVÁ, Iva - JIRSA, Ondřej
Vliv intenzity pěstování na výnos a analytické parametry jakosti zrna pšenice v letech 2004 a 2005. (Effect of growing intensity on yield and quality parameters of wheat grain in 2004 and 2005) Obilnářské listy, 14, 2006, 2, s.38-41 Česká republika

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Jakost potravinářské pšenice 2004. (Quality of bread wheat in 2004) Obilnářské listy, 13, 2005, 1, s.13-15 Česká republika

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Jakost potravinářských obilovin 2005. (Quality of bread cereals in 2005) Sborník z konference Jakost obilovin 2005, 2005 Česká republika

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Kvalita obilovin. (Quality of cereal crops) AGRO, 10, 2005, 6, s.60-61 Česká republika

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Potravinářská jakost žita 2004. (Breadmaking quality of rye in 2004) Úroda, 53, 2005, 2, s.12 Česká republika

HRUŠKOVÁ, Marie - ŠVEC, Ivan - JIRSA, Ondřej - VÁŇOVÁ, Marie - PALÍK, Slavoj - KLEM, Karel
Vliv režimů pěstování na technologickou jakost vybraných odrůd potravinářské pšenice (lokalita Kroměříž, sklizeň 2004). (Effect of growing regimes on breadmaking quality in selected wheat cultivars /location Kroměříž, 2004 harvest/) Obilnářské listy, 13, 2005, 4, s.76-80 Česká republika

PALÍK, Slavoj - BUREŠOVÁ, Iva - JAKOBE, Petr
Kde cíleně pěstovat potravinářské obilí?. (Where to grow cereals for food purposes?) Obilnářské listy, 13, 2005, 2, s.37-40 Česká republika

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Počasí a jakost potravinářské pšenice. (Weather and quality of bread wheat) Úroda, 52, 2004, 3, s.14 Česká republika

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Jakost potravinářských obilovin 2004. (Quality of food cereals in 2004) Jakost obilovin 2004, 2004 Česká republika

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Hodnocení potravinářské jakosti pšenice a žita ze sklizně roku 2003. (Evaluation of breadmaking quality in wheat and rye from the 2003 harvest) Obilnářské listy, 12, 2004, 1, s.5-7 Česká republika

PALÍK, Slavoj - ŠPUNAR, Jaroslav
9. mezinárodní symposium o genetice ječmene (IBGS 2004) Brno, 20.-26. června 2004. (9th International Barley Genetics Symposium /IBGS 2004/, Brno, 20-26 June 2004) Obilnářské listy, 12, 2004, 4, s.98-99 Česká republika

 PALÍK, Slavoj
Financování zemědělského výzkumu je velmi náročné. (To finance agricultural research is very difficult) Týdeník Kroměřížska, 3, 2004, 28, s.3

PALÍK, Slavoj - ŠPUNAR, Jaroslav
Sympozium o genetice ječmene. (Barley Genetics Symposium) Úroda, 52, 2004, 8, s.16-17 Česká republika

PALÍK, Slavoj - BUREŠOVÁ, Iva
Počasí a jakost pšenice v roce 2001. Úroda, 51, 2003, 1, s.26-27 Česká republika Jn

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Jakost potravinářské pšenice. Farmář, 9, 2003, 9, s.16-17 Česká republika Jn

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Jakost potravinářské pšenice a žita sklizně 2002. Jakost obilovin 2002, 2002, s.3-13 Česká republika Jn

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Kvalita potravinářských obilovin 2003. Jakost obilovin 2003, 2003 Česká republika Jn

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Potravinářská jakost žita. Farmář, 9, 2003, 9, s.18-19 Česká republika Jn

PALÍK, Slavoj - BUREŠOVÁ, Iva
Jakost potravinářské pšenice a žita sklizně 2002. Kvalita rostlinné produkce: Současnost a perspektivy směrem k EU, 2003, s.81-86 Česká republika Jn

PALÍK, Slavoj - BUREŠOVÁ, Iva
Jakost zrna pšenice a žita ze sklizně ročníku 2002. Obilnářské listy, 11, 2003, 1, s.18-22 Česká republika Jn

PALÍK, Slavoj
Aplikovaný výzkum. Ekonom, 46, 2002, 34, s.6 Česká republika Jn

PALÍK, Slavoj
Do nového, jubilejního roku. Obilnářské listy, 10, 2002, 1, s.1-2 Česká republika Jn

PALÍK, Slavoj
Ke spolupráci ústavu s praxí. Obilnářské listy, 10, 2002, 2, s.21-22 Česká republika Jn

PALÍK, Slavoj
K transformaci, stavu a činnosti Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. Teorie vědy, 11, 2002, 3, s.125-148 Česká republika Jn

PALÍK, Slavoj
Průběžné hodnocení jakosti pšenice a žita 2002. Qualima 2002, 11, 2002, s.29-32 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie - SPITZEROVÁ, Dagmar - PALÍK, Slavoj
Vliv aplikace fungicidů a dusíkaté výživy na potravinářskou jakost ozimé pšenice. Obilnářské listy, 10, 2002, 6, s.132-136 Česká republika Jn

PALÍK, Slavoj
Jubileum zemědělského výzkumu v Kroměříži. Týdeník Kroměřížska, 12, 2001, 31, s.1-2 Česká republika Kr

PALÍK, Slavoj
K postavení výzkumu. Farmář, 7, 2001, 11, s.3 Česká republika Jn

PALÍK, Slavoj
Kvalita sklizně obilnin v roce 2000. Charakteristika ročníku 1999/2000 z hlediska formování jakosti zrna. Mlynářská ročenka 2001, 2001, 54-63, s.ZVÚ Česká republika Kr

PALÍK, Slavoj
Kvalita sklizně pšenice a žita v roce 2000. Sborník přednášek a abstrakt ze seminářů č. 23 a 24: Problematika N-látek v rostlinných produktech. Kroměříž, září 1999, říjen 2000., 2001, s.40-46 Česká republika Kr

PALÍK, Slavoj
V Kroměříži má poradenství tradici. Úroda, 49, 2001, 12, s.14-15 Česká republika Jn

PALÍK, Slavoj - KALOUSOVÁ, D.
Výzkum potřebuje injekci. Zemědělský týdeník, 4, 2001, 32, s.5 Česká republika Jn

VAŇATOVÁ, Petra - PALÍK, Slavoj
Kvalitu nelze nechat náhodě. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 9, 2001, 13, s.18 Česká republika Kr

PALÍK, Slavoj
Kvalita sklizně obilnin v roce 2000. Qualima 2000, 2000, s.6-11 Česká republika Jn

PALÍK, Slavoj - SOUČEK, Antonín
Možnosti managementu privátních výzkumných ústavů rezortu zemědělství. Management ve výzkumu a vývoji. Sborník konference., 2000, s.27-31 Česká republika Jn

 

Akce dokumentů